det senmoderne samfund n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Det senmoderne samfund

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Det senmoderne samfund - PowerPoint PPT Presentation


 • 275 Views
 • Uploaded on

Det senmoderne samfund. Sociologi. Det senmoderne samfund. P ost-moderne eller post-industrielt samfund En forstærket fortsættelse (radikalisering) af det moderne samfunds traditionelle værdier. Lars Qvortrup. Det hyperkomplekse samfund fx globale kommunikationsmuligheder

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Det senmoderne samfund' - valterra-watson


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
det senmoderne samfund1
Det senmoderne samfund
 • Post-moderne eller post-industrielt samfund
 • En forstærket fortsættelse (radikalisering) af det moderne samfunds traditionelle værdier
lars qvortrup
Lars Qvortrup
 • Det hyperkomplekse samfund
  • fx globale kommunikationsmuligheder
 • Det polycentriske samfund
  • centerløst ikke antropocentrisk
 • Kompleksitetsreduktion
  • fx selektionsproces dvs. støjfilter
anthony giddens radikalisering af moderniteten
Anthony Giddens:Radikalisering af moderniteten
 • Adskillelse af tid og rum
  • moderne teknologi fx skype
 • Udlejring af sociale funktioner
  • velfærdstatens institutioner fx folkeskolen
 • Afhængighed af abstrakte systemer
  • tillid til ekspertsystemer
 • Øget refleksivitet
  • aftraditionalisering af normer og værdier
 • Opløsning af traditionelle fællesskaber og forøget individualisering
lars henrik schmidt
Lars Henrik Schmidt
 • Klassiske dannelsesproces
  • Fra individ til fællesskab
  • Fra det særlige til det almene
  • Horisontal selvoverkommelse
 • Senmoderne dannelsesproces
  • Fra fællesskab til individ
  • Fra det almene til det særlige
  • Vertikal selvoverskridelse
ulrich beck risikosamfundet
Ulrich Beck: Risikosamfundet
 • Risikosamfundet producerer risici fx forurening og masseødelæggelsesvåben
 • Risikosamfundets fællesskaber er farefællesskaber fx global opvarmning
 • Den 3. industrielle revolution
  • fx forskel på ufaglærte og højtuddannede på servicesamfundets arbejdsmarkedet
4 udfordringer
4 udfordringer
 • Globalisering
  • fx dannelse af demokratiske institutioner på overnationalt plan, tæmme den globale kapitalisme, skabe større resurselighed i verden
 • Radikale individualisering
  • fx skabe sammenhængskraft og social samhørighed i samfundet
 • Globale miljøkrise
  • fx bremse forurening og rovdrift på naturresurserne
zygmunt bauman
Zygmunt Bauman
 • Atomiseret samfund
  • Samfund med så vidtgående individualisering, at fællesskabsfølelser mangler
 • Atomiserede individ
  • Individ med følelsen af at være sit eget center og kun have øje for sit eget projekt
  • Medfører et opsplittet samfund
thomas ziehe det senmoderne samfund
Thomas Ziehe: Det senmoderne samfund
 • Den traditionelle bevidsthed (førmoderne)
 • Den kontra-traditionelle bevidsthed (moderne)
 • Den post-traditionelle bevidsthed (senmoderne)
 • Senmoderniteten medfører tre væsentlige ændringer fx øget refleksivitet og individualitet
kulturel fris ttelse
Kulturel frisættelse
 • Individet er frigjort fra traditionelle fællesskaber og normer
 • Aftraditionalisering er opløsningen af det traditionelle samfund (værdier og normer)