mogu nosti financiranja projekata energetske u inkovitosti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mogućnosti financiranja projekata energetske učinkovitosti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mogućnosti financiranja projekata energetske učinkovitosti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

Mogućnosti financiranja projekata energetske učinkovitosti - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

REPUBLIKA HRVATSKA FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST. Mogućnosti financiranja projekata energetske učinkovitosti. dr.sc . Vesna Bukarica , dipl.ing.el. Filip Brkljača , dipl.ing.prom. Sadržaj prezentacije. Kako do sredstava Fonda?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mogućnosti financiranja projekata energetske učinkovitosti' - cyrus-tyson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mogu nosti financiranja projekata energetske u inkovitosti

REPUBLIKA HRVATSKA

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Mogućnosti financiranja projekata energetske učinkovitosti

dr.sc. Vesna Bukarica,dipl.ing.el.

Filip Brkljača,dipl.ing.prom.

sadr aj prezentacije
Sadržaj prezentacije
 • Kako do sredstava Fonda?
 • Energetski pregledi i sustavi upravljanja energijom
 • Energetska učinkovitost u industriji i zgradarstvu
 • Čisti transport
 • Ostali programi Fonda
 • Zaključna razmatranja
kako do sredstava fonda

REPUBLIKA HRVATSKA

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Kako do sredstava Fonda?

dr.sc. Vesna Bukarica

vesna.bukarica@fzoeu.hr

prihodi fonda
Prihodi Fonda
 • Oko 1,4 milijarda kn u 2014.
 • Načelo „onečišćivač plaća”

Poslovni uzlet jadranske Hrvatske, Rijeka, 20.10.2014.

dodjela sredstava fonda iznosi
Dodjela sredstava Fonda - iznosi

Projekti zaštite okoliša, EnU i OIE

investicije u enu i oie plan za 2014
Investicije u EnU i OIE – plan za 2014

201 milijun kn za EnU i OIE projekte

energetski pregledi i sustavi upravljanja energijom

REPUBLIKA HRVATSKA

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Energetski pregledi i sustavi upravljanja energijom

dr.sc. Vesna Bukarica

vesna.bukarica@fzoeu.hr

zakonske obveze velikih poduze a
Zakonske obveze velikih poduzeća
 • Zakon o energetskoj učinkovitosti – procedura usvajanja u Saboru u tijeku
  • Prijenos Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti
 • Obveze velikih tvrtki
  • Izraditi energetski pregled svake četiri godine!
  • Energetski pregled će se provoditi prema posebnom pravilniku kojega propisuje MINGO u roku 3 mjeseca od stupanja Zakona na snagu
  • Iznimka:
   • “…velika poduzeća koja uvedu sustav upravljanja energijom ili okolišem, koji u sebi sadrži obvezu redovne provedbe energetskih pregleda, na temelju certifikata izdanog od strane akreditiranog neovisnog tijela prema relevantnim europskim ili međunarodnim normama nisu dužna izraditi energetski pregled.”
javni poziv za energetske preglede i sustave upravljanja energijom 1 2
Javni poziv za energetske preglede i sustave upravljanja energijom (1/2)
 • Još uvijek otvoren!
 • Mogućnosti sufinanciranja za tvrtke/obrtnike (bez obzira radi li se o velikom ili malom/srednjem poduzeću):
  • Energetski pregledi industrijskih postrojenja
  • Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada
  • Uvođenje sustava gospodarenja energijom u skladu s HRN EN ISO50001
   • Trošak stručne savjetodavne usluge za cjelovitu provjeru usklađenosti i usklađivanje s normom
   • Trošak ocjene sukladnosti i certificiranja od strane akreditirane pravne osobe
 • Max. 50.000 kn po ponudi
javni poziv za energetske preglede i sustave upravljanja energijom 2 2
Javni poziv za energetske preglede i sustave upravljanja energijom (2/2)
 • Dokumentacija za prijavu:
  • Prijavni obrazac
  • Dokazi vlasništva i legalnosti građevine/zgrade
  • Ponude za:
   • Energetske preglede/certificiranje zgrada (ovlaštene osobe)
   • Izdavanje certifikata o usklađenosti s normom (akreditirane osobe)
   • Savjetodavne usluge provjere usklađenosti i usklađivanje (popis referenci)
  • Ulaganje vlastitih sredstava
  • Izjava da niste u poteškoćama
  • Izjava o potporama male vrijednosti
  • BON 2 i BONPLUS obrasci – ne stariji od 30 dana
prednosti uvo enja sustava upravljanja energijom 1 2
Prednosti uvođenja sustava upravljanja energijom (1/2)
 • Snimak stanja i ocjena potencijala kroz energetski pregled, nakon čega slijedi….
 • … odluka na razini tvrtke/institucije i donošenje politike energetske učinkovitosti, koje se provodi kroz….
 • … uspostavu organizacijske strukture, procedura za kontinuirano praćenje i analizu potrošnje energije te provedbu mjera energetske učinkovitosti
 • Norma ISO 50001:2011, Sustavi upravljanja energijom – Zahtjevi s uputama za uporabu, daje okvir za zahtjeve za sustave upravljanja energijom (energy management systems, EnMS). Prikladna je za primjenu u svim organizacijama, velikim i malim, u javnom i privatnom sektoru, u proizvodnji i uslugama, u svim područjima svijeta. Normom ISO 50001 uspostavit će se okvir za upravljanje energijom u industrijskim pogonima, komercijalnim, administrativnim i državnim zgradama te cijelim organizacijama. Procjenjuje se da će ta norma, koja je usmjerena na širu primjenu u svim nacionalnim gospodarskim sektorima, utjecati na oko 60 % svjetske uporabe energije
prednosti uvo enja sustava upravljanja energijom 2 2
Prednosti uvođenja sustava upravljanja energijom (2/2)

Nadzor i aktivno praćenje provedbe projekata!

 • sektor industrije
 • sektor prometa
 • sektor kućanstva
 • usluge:
 • javni sektor
 • komercijalni sektor
 • SEAPI, akcijski planovi i
 • programi EnU i OIE
 • (nacionalni, županijski,
 • javni sektor)
 • ostali strateški i operativni
 • dokumenti (EnU i OIE) – općine,
 • gradovi, županije
 • - Poslovni planovi tvrtki i obrtnika

Izvještavanje (obveza prema Fondu)!

energetska u inkovitost u industriji i zgradarstvu

REPUBLIKA HRVATSKA

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Energetska učinkovitost u industriji i zgradarstvu

dr.sc. Vesna Bukarica

vesna.bukarica@fzoeu.hr

javni natje aji i pozivi za industriju 2014
Javni natječaji i pozivi za industriju - 2014
 • Otvoreni
  • Energetski pregledi i sustavi upravljanja
  • Projektna dokumentacija (industrija) – do 31.12.2014.
  • Projekti EnU u industriji
 • Zatvoreni
  • EnU u zgradarstvu (komercijalne zgrade)
korisnici sredstava industrija
Korisnici sredstava - industrija
 • Trgovačka društva
 • Obrti (fizičke osobe)
 • Projekti iz industrijskog sektora i područja industrijskih procesa
zahtjevi industrija jp za projektnu dokumentaciju
Zahtjevi – industrija (JP za projektnu dokumentaciju)
 • Prijava na natječaj putem obrasca
 • Opis projekta
 • Projektna dokumentacija
 • Sjedište na području RH - registracija
 • Ulaganje vlastitih sredstava
 • Izjava da niste u poteškoćama
 • Izjava o potporama male vrijednosti
 • BON 2 i BONPLUS obrasci – ne stariji od 30 dana
 • Nema nepodmirenih obveza i dugovanja
zahtjevi industrija jn za radove
Zahtjevi – industrija (JN za radove)
 • Prijava na natječaj putem obrasca
 • Opis projekta
 • Glavni projekt ili studija izvodljivosti (ESCO)
 • Akt za građenje ili izjava projektanta
 • Sjedište na području RH - registracija
 • Ulaganje vlastitih sredstava
 • Izjava da niste u poteškoćama
 • Izjava o potporama male vrijednosti
 • BON 2 i BONPLUS obrasci – ne stariji od 30 dana
 • Nema nepodmirenih obveza i dugovanja
opravdani tro kovi za projekte u industriji
Opravdani troškovi za projekte u industriji
 • Učinkovita toplinska energija
 • Učinkoviti rashladni sustavi
 • Učinkoviti elektromotorni pogoni
 • Revitalizacija infrastrukture (rasvjeta, procesna voda, itd.)
 • Zamjena primarnog energenta
 • Zahvati na energetskim agregatima
 • Uvođenje/poboljšanje automatizacije
 • Elektroenergetika
 • Ušteda energije >20%
 • Zahvati na ovojnici i gradnja novih postrojenja – NE!
 • Naglasak: PDV nije opravdani trošak!
projekti za komercijalne zgrade
Projekti za komercijalne zgrade
 • Javni natječaj za zgradarstvo – zatvoren 23.5. 2014.
 • Energetska obnova postojećih zgrada ili izgradnja novih (energ. razred A)
 • Zahtjevi:
  • Vlasništvo građevine (ZK izvadak)
  • Legalnost građevine (dokazi da je zgrada postojeća)
  • Glavni projekt
  • Izračun ušteda energije
  • Akt o građenju i ostale dozvole, suglasnosti i odobrenja ili izjava nadležnog tijela/ovlaštenog projektanta da nisu potrebni
  • Registracija, ulaganje vlastitih sredstava, izjava da niste u poteškoćama, izjava o potporama male vrijednosti, BON 2 i BONPLUS obrasci, nema nepodmirenih obveza i dugovanja…
 • Max. 1.400.000 kn po projektu
energetska obnova komercijalnih zgrada opravdani tro kovi 1 6
Energetska obnova komercijalnih zgrada – opravdani troškovi (1/6)

Izgradnja/rekonstrukcija

dimnjaka

Krov

U≤0,20 (0,25) W/m2K

Strop prema negrijanom tavanu

U≤0,20 (0,25) W/m2K

Vanjski zid

U≤0,25 (0,40)

W/m2K

Vanjska stolarija

U≤1,40 (1,60)

W/m2K za komplet

Pod prema negrijanom

podrumu/garaži

U≤0,20 (0,25) W/m2K

Ukopani dijelovi ovojnice

U≤0,25 (0,45) W/m2K

Pod prema tlu

U≤0,25 (0,45)

W/m2K

Zamjena energenta,

priključak plina

(spremnik za UNP)

zajedno s instalacijom

energetska obnova komercijalnih zgrada opravdani tro kovi 2 6
Energetska obnova komercijalnih zgrada – opravdani troškovi (2/6)

Sustavi grijanja prostora i potrošne tople vode

 • kotlovi (kondenzacijski, na drvnu sječku/pelete i pirolitički), dizalice topline energetske klase A prema Eurovent Energy Efficiency
 • kolektorsko polje ili geosonde
 • sunčani toplinski kolektori
 • spremnik ogrjevne vode
 • toplinski razvod s ogrjevnim tijelima
 • oprema i pribor za spajanje
 • ugradnja
energetska obnova komercijalnih zgrada opravdani tro kovi 3 6
Energetska obnova komercijalnih zgrada – opravdani troškovi (3/6)

Sustavi hlađenja i prozračivanja

 • dizalice topline energetske klase A prema Eurovent Energy Efficiency
 • kolektorsko polje ili geosonde
 • razvod rashladnog medija s rashladnim tijelima
 • oprema i pribor za spajanje
 • ugradnja
 • uređaji s povratom otpadne topline s priborom i opremom
 • kanalni razvod istrujni elementi
energetska obnova komercijalnih zgrada opravdani tro kovi 4 6
Energetska obnova komercijalnih zgrada – opravdani troškovi (4/6)

Centralno upravljanje KGH sustavima

 • napojni, upravljački, signalni i komunikacijski kablovi
 • razdjelnice sa zaštitnom i upravljačkom opremom
 • sklopni materijal i pribor
 • pripadajuća građevinska oprema i radovi
 • troškovi ispitivanja s izdavanjem mjernih ispitnih protokola
 • ostali pripadajući dijelovi instalacije
energetska obnova komercijalnih zgrada opravdani tro kovi 5 6
Energetska obnova komercijalnih zgrada – opravdani troškovi (5/6)

Unutarnja rasvjeta

 • rasvjeta s minimalnom ukupnom efikasnosti 60 lm/W
 • sustav regulacije osvjetljenosti prostora
 • spojni i montažni pribor, kabeli, instalacijske i zaštitne cijevi, razdjelni ormari/kutije, osigurači, prekidači i ostala zaštitna i razdjelna oprema u funkciji unutarnje rasvjete
energetska obnova komercijalnih zgrada opravdani tro kovi 6 6
Energetska obnova komercijalnih zgrada – opravdani troškovi (6/6)

Sustav daljinskog očitanja potrošnje energije i vode

 • cjelokupna oprema za mjerenje i prijenos podataka
 • troškovi ugradnje
 • troškovi programiranja sučelja za isporuku podataka u ISGE
 • oprema EEpanela (televizor, računalo, nosač)
zaklju ci povezanost kroz sektore
Zaključci – povezanost kroz sektore
 • Ulaganje u energetsku učinkovitost omogućuje povećanje konkurentnosti proizvoda
  • Potpora Fonda skraćuje vrijeme i ratu otplate!
 • Integralni pristup obnovi zgrada omogućava značajne uštede na energentima te smanjuje emisije CO2
  • Potpora Fonda smanjuje investicijske troškove!
 • U svim područjima je naglašen “win-win” princip: uštede za korisnike uz istovremenu zaštita okoliša
isti transport

REPUBLIKA HRVATSKA

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Čisti transport

Filip Brkljača

filip.brkljaca@fzoeu.hr

programi enu u gradskom prometu
Programi EnU u gradskom prometu
 • Datum objave Natječaja: 18. prosinca 2013. godine
 • Korisnici: jedinice lokalne samouprave sa statusom grada
 • Sredstva Fonda: pomoć ( 40, 60 ili 80% ovisno o indeksu razvijenosti)
 • Prihvaćeno: 9 ponuda ukupne vrijednosti u iznosu od 2.537.206,25 kuna, od čega Fond sudjeluje s ukupnim iznosom od 1.239.882,50 kuna
 • Prihvaćene ponude: Zagreb, Zadar, Karlovac, Šibenik, Beli Manastir, Gospić, Petrinja, Opatija, Velika Gorica
 • Natječaj zatvoren
hibridna i elektri na vozila
Hibridna i električna vozila
 • Datum objave Javnih poziva: 16. travanj 2014.
 • Korisnici: fizičke osobe, trgovačka društva i obrti
 • Sredstva Fonda:
  • Električna vozila – 70.000,00 kuna
  • Hibridna električna “plug in” vozila – 50.000,00 kuna
  • Hibridna vozila – 30.000,00 kuna
 • Rezultati: odobreno 15,5 milijuna za sufinanciranje 440 vozila
  • 53 električna vozila
  • 8 hibridnih “plug in” vozila
  • 379 hibridnih vozila
edukacija voza a o elementima eko vo nje 1 3
Edukacija vozača o elementima eko vožnje (1/3)
 • Pilot projekt (2013.)
  • Provedeno 170 treninga (119 za teretna vozila i 51 za osobna vozila)
  • Na razini svih teretnih vozila i autobusa ostvarena je ušteda u potrošnji energenata od 8,87%,
  • Na razini svih osobnih vozila ostvarena je ušteda u potrošnji energenata od 18,70%.
 • Datum objave Natječaja: 18. prosinca 2013. godine
  • Korisnici: trgovačka društva i obrti; subvencija 40% opravdanih troškova ulaganja
  • Prihvaćeno: 27 ponuda ukupne vrijednosti u iznosu od 2.161.442,83 kuna, od čega Fond sudjeluje s ukupnim iznosom od 693.645,88 kuna - 1349 edukacija!
  • Prihvaćene ponude: Konzum, Libertas Dubrovnik, Čazmatrans, Franck, Jamnica, Tisak, Ledo, Hrvatska pošta, Zvijezda, KD Autotrolej itd.
  • Natječaj zatvoren
edukacije voza a o elementima vo nje 2 3
Edukacije vozača o elementima vožnje (2/3)
 • Datum objave Javnog poziva: 19. rujan 2014. godine
 • Korisnici: trgovačka društva, obrti
 • Sredstva Fonda (1.000.000,00 kuna):
  • Trgovačka društva i obrti: subvencija (40% opravdanih troškova ulaganja)
 • Javni poziv otvoren
edukacije voza a o elementima vo nje 3 3
Edukacije vozača o elementima vožnje (3/3)

Obvezna dokumentacija:

 • Prijavni obrazac koji se može preuzeti s Internet stranice Fonda
 • Izjavu o korištenim državnim potporama koje su primljene tijekom prethodne dvije fiskalne godine te tijekom tekuće fiskalne godine, ovjerenu pečatom i potpisom ponuditelja (obrazac izjave može se preuzeti u prostorijama Fonda ili s Internet stranice Fonda: (www.fzoeu.hr),
 • Presliku ponude za edukacije vozača o elementima eko vožnje, ovjerenu od strane ovlaštenog pružatelja navedene usluge
 • Potvrdu Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja ne stariju od 30 dana
 • Dokaz da je odabrani pružatelj usluge edukacije vozača o elementima eko vožnje ovlašten za provedbu iste
ostale mjere enu u prometu 1 3
Ostale mjere EnU u prometu (1/3)
 • Datum objave Javnog poziva: 19. rujan 2014. godine
 • Korisnici: jedinice lokalne i regionalne samouprave, trgovačka društva i obrti
 • Sredstva Fonda (3.000.000,00 kuna):
  • Jedinice lokalne i regionalne samouprave: pomoć ( 40, 60 ili 80% ovisno o indeksu razvijenosti)
  • Trgovačka društva i obrti: subvencija (40% opravdanih troškova ulaganja)
 • Dostava ponuda: dvije ponude za sufinanciranje različitih mjera, svaka do najviše 200.000,00 kuna
 • Javni poziv otvoren
ostale mjere enu u prometu 2 3
Ostale mjere EnU u prometu (2/3)

Mjere sufinanciranja:

 • Pregradnja postojećih vozila svih kategorija na električni pogon i pogon stlačenim prirodnim plinom (SPP) ili kupovina vozila pregrađenih na električni pogon
 • Uvođenje sustava javnih gradskih bicikala (mogući ponuditelj: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)
 • Kupnja električnih bicikala čija najveća trajna snaga nije veća od 0,25 kW i koja se progresivno smanjuje do nule kad brzina dostigne 25 km/h, ili prije, ako vozač prestane pokretati pedale (nije moguće prijaviti manje od 5 i više od 15 električnih bicikala)
 • Kupnja i uvođenje programskog rješenja za računalno planiranje i optimiranje ruta distribucije
 • Opremanje postojećih ili ugradnja semafora s vizualnim indikatorom trajanja faze crvenog svjetla (mogući ponuditelj: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)
ostale mjere enu u prometu 3 3
Ostale mjere EnU u prometu (3/3)

Obvezna dokumentacija:

 • Prijavni obrazac koji se može preuzeti s Internet stranice Fonda
 • Ponudbeni troškovnik ili ponudu za provedbu projekta (s naznačenom jediničnom cijenom i rekapitulacijom troškova s istaknutim PDV-om)
 • Terminski plan provedbe projekta (naznačiti ključne faze projekta poput početka i završetka izvođenja radova i sl.),
 • Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (obrazac Izjave može se preuzeti u prostorijama Fonda ili s Internet stranice Fonda: (www.fzoeu.hr)
 • Potvrda Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja ne starija od 30 dana od dana slanja dokumentacije
 • Izvod iz sudskog ili obrtnog registra
 • BON 2 (SOL 2) ne stariji od 30 dana
 • Izjava da poduzetnik nije u poteškoćama (obrazac izjave može se preuzeti u prostorijama Fonda ili s Internet stranice Fonda: (www.fzoeu.hr)
projekti na podru ju grada rijeke realizirani u suradnji s fondom
Projekti na području Grada Rijeke realizirani u suradnji s Fondom
 • Energo d.o.o. – Punionica za vozila na stlačeni prirodni plin
 • KD Autotrolej d.o.o. – Nabava vozila na stlačeni prirodni plin
 • KD Čistoća d.o.o. – Nabava električnog vozila
 • Grad Rijeka - Nabava vozila na stlačeni prirodni plin
 • Rijeka promet d.d. - Izgradnja punionice za električna vozila u javnoj garaži kompleksa ZAGRAD B
 • …veliki broj fizičkih osoba, trgovačkih društava i obrta za nabavu hibridnih i električnih vozila, te kamiona EURO 5 standarda
zaklju ak
Zaključak
 • Sektor prometa je najveći pojedinačni sektor potrošnje energije
 • Sektor u kojem se očekuje (i ostvaruje) najbrži rast energetske potražnje što za posljedicu ima daljnje povećanje emisije štetnih tvari
 • Implementacijom mjera energetske učinkovitosti u prometu smanjuju se eksterni troškovi prometnog sektora (onečišćenje okoliša, prometne nesreće, zagušenje) koji se procjenjuju na cca 10% BDP-a Europske unije
 • Od cjelokupne emisije sektora prometa, 25% emisija CO2 nastaje iz prometa koji se odvija u urbanim sredinama EU
 • Nužna suradnja ministarstava nadležnih za promet, energetiku i zaštitu okoliša na osiguranju sredstava te pokretanju i provedbi aktivnosti zajedno s Fondom, kao i svim drugim relevantnim subjektima iz privatnog i javnog sektora
ostali programi fonda

REPUBLIKA HRVATSKA

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Ostali programi Fonda

dr.sc. Vesna Bukarica

vesna.bukarica@fzoeu.hr

obnovljivi izvori energije 1 2
Obnovljivi izvori energije (1/2)
 • Natječaj objavljen 3.10.2014 – zatvara se 30.11.2014.
 • Mogućnosti sufinanciranja:
  • Trigeneracija
  • Kogeneracija
  • Proizvodnja toplinske/rashladne energije
  • Proizvodnja električne energije
  • Proizvodnja čvrstih biogoriva
 • Korisnici sredstava:
  • JLP(R)S, javne ustanove, tvrtke i obrtnici
 • Sufinanciranje
  • Max. 1,4 Mkn po projektu
obnovljivi izvori energije 2 2
Obnovljivi izvori energije (2/2)
 • Natječaj objavljen 3.10.2014 – zatvara se 30.11.2014.
 • Obvezna dokumentacija (detaljno navedena u natječaju!):
  • Prijavni obrazac
  • Opis projekta
  • Glavni ili izvedbeni projekt
  • Akt o građenju ili izjava da nije potreban
  • Dokazi legalnosti i vlasništva građevine/zemljišta
  • Potvrda porezne uprave
  • Za tvrtke/obrtnike:
   • BON PLUS/prijava poreza na dohodak, BON2 (SOL2), sudski/obrtni registar, izjava da poduzetnik nije u poteškoćama, izjava o korištenim potporama male vrijednosti
ostale soft mjere
Ostale ‘soft’ mjere
 • Obrazovni, istraživački i razvojni projekti
  • Javni poziv otvoren do kraja 2014.
 • Projekti koji se sufinanciraju iz programa EU
  • Javni poziv otvoren do kraja 2014. ili do isteka sredstava
 • Potpora provedbi nacionalne klimatsko-energetske politike
hvala na pa nji

REPUBLIKA HRVATSKA

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Hvala na pažnji!

kontakt@fzoeu.hr;

enu@fzoeu.hr

Besplatni info-telefon: 0800 200 170