mens maatschappij ict rogier van eijk n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mens , maatschappij & ICT Rogier van Eijk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mens , maatschappij & ICT Rogier van Eijk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 114

Mens , maatschappij & ICT Rogier van Eijk - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Mens , maatschappij & ICT Rogier van Eijk. College 3 Verbeter je gezondheid met ICT. Mededelingen. Ieder team heeft een teamnummer gekregen : Bijv . 78A Zorg dat elke file die je voortaan inlevert dit teamnummer in de filenaam heeft : Bijv . lees1team78A.pdf.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mens , maatschappij & ICT Rogier van Eijk' - koto


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mens maatschappij ict rogier van eijk

Mens, maatschappij & ICTRogier van Eijk

College 3 Verbeter je gezondheid met ICT

mededelingen
Mededelingen
 • Ieder team heefteenteamnummergekregen:

Bijv. 78A

 • Zorgdatelke file die je voortaaninlevertditteamnummer in de filenaamheeft:

Bijv. lees1team78A.pdf

komende deadlines
Komende deadlines
 • Schrijfopdracht
  • Schrijf 2: dinsdag 24 sept 23.59
 • Leesopdrachten
  • Lees 1: donderdag 19 sept 23.59
  • Lees 2: donderdag 26 sept 23.59
 • Keteninformatisering
  • Keten 1 2 3: donderdag 26 sept 23.59
slide4

ict

mens

maatschappij

verbeter je gezondheid met ict
Verbeter je gezondheid met ICT

professionals

managers

innovators

researchers

medici

patiënten

adverteerders

ontwikkelaars

e en universele uitwisselingstaal kan de communicatie vergemakkelijken
Eenuniverseleuitwisselingstaalkan de communicatievergemakkelijken.
o ok het internet of things kan benut worden ter gezondheidsbevordering
Ook het ‘Internet of things’kanbenutwordentergezondheidsbevordering.
medische data zouden gesegmenteerd moeten zijn en patienten zouden er controle over moeten hebben
Medische data zoudengesegmenteerdmoetenzijn en patientenzoudenercontrole over moetenhebben.
slide23
Het vinden van het juisteniveau van dataprotectie is zoweleentechnischealseenbeleidstechnischeuitdaging.
vier mechanismen tegen technostress
Viermechanismentegentechnostress.
 • ‘literacy support’
 • ‘technical support provision’
 • ‘technology involvement facilitation’
 • ‘innovation support’
slide51
In 'commitmenttracking' worden binnenkomende verzoeken verdeeld over 'trash', 'reference', 'tickle' en 'action'.
slide58
Naast`coversationsfor action’ zijnsomsook`possibility conversations’ en `context conversations’ nodig.
slide63
Meer weten? Net verschenen (sept 2013):The other side of language http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2500468.2500132
tussen deze projecten zullen vervolgens samenwerkingsverbanden ontstaan
Tussendezeprojectenzullenvervolgenssamenwerkingsverbandenontstaan.Tussendezeprojectenzullenvervolgenssamenwerkingsverbandenontstaan.
slide70
De beschikbaarheid van nieuwe soorten datasets vereist een verandering in visie van traditionele wetenschappers.
slide78
Op basis van verzamelde data kunnen precieze voorspellingen worden gedaan over iemands persoonlijke leven.
slide83
Een mogelijke oplossing is dat gebruikers betaald krijgen voor het gebruik van hun persoonlijke informatie.
er kleven risico s aan het beschikbaar stellen van diagnostische software aan pati nten
Erklevenrisico’saan het beschikbaarstellen van diagnostische software aanpatiënten
vier manieren om iets nieuws in de praktijk te brengen
Viermanierenomietsnieuws in de praktijktebrengen.
 • Verspreiden van onderzoek
 • Het creërenvan tools
 • Educatie en training
 • Ondernemerschap
er zijn velerlei vaardigheden benodigd om de praktijk van een gemeenschap te veranderen
Erzijnvelerleivaardighedenbenodigdom de praktijk van eengemeenschapteveranderen.
 • Selling value
 • Building credibility
 • Teaching how
 • Making tools
 • Building teams
 • Providing leadership
 • Helping people to deal with obstacles
website voor de aanbeveling en begeleiding van relaxercises gedurende de werk dag
Website voor de aanbeveling en begeleiding van relaxercisesgedurende de (werk)dag.
verbeter je gezondheid met ict1
Verbeter je gezondheid met ICT

professionals

managers

innovators

researchers

medici

patiënten

adverteerders

ontwikkelaars