Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ek Glo en Bely PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ek Glo en Bely

Ek Glo en Bely

225 Views Download Presentation
Download Presentation

Ek Glo en Bely

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ek Glo en Bely X - XII Dr. Thinus du Plessis

 2. 8 X 1 Die mens 11 Die leer van Christus 2 Geloof 12 Versoening 3 Die Heilige Skrif 13 Die Heilsorde 4 Belydenisskrifte 14 Dankbaarheid 5 Die Kerk 15 Bekering 6 Kerkregeringstelsels 16 Sleutelmag / Tug 7 Volharding 17 Die verbond 8 Sonde 18 Die genademiddele 9 Die Drie-Enige God 19 Die Uitverkiesing 10 Die voorsienigheid 20 Die voleinding HI 21 Die Engele Inx 22 Wat gebeur as ek sterf?

 3. 8 X HI Wat is dit ? 10 Die voorsienigheid Inx

 4. 8 X 11 Die leer van Christus p38 Die Persoon vd middelaar 38 Die werk vd middelaar 39 Die ampte vd middelaar 40 Die kerk en die middelaar 40 HI Inx

 5. 8 X 12 Versoening p42 Inleiding 42 Regstryd v Jesus Christus. 43 Magstryd v Jesus Christus 44 HI Inx

 6. Wat is dit ? Die Voorsienigheid X HK vr 27, 28 Krag van God HI Inx

 7. Wat is dit ? Die Voorsienigheid X HK vr 27, 28 Almagtig Alomteenwoordig Krag van God HI Inx

 8. Wat is dit ? Die Voorsienigheid X HK vr 27, 28 Almagtig Alomteenwoordig Krag van God Onderhou en regeer alles HI Inx

 9. Wat is dit ? Die Voorsienigheid Toeval ? X God beskik (regeer) oor alles HI Inx

 10. Wat is dit ? Die Voorsienigheid Toeval ? X God beskik (regeer) oor alles Sien vooruit en voorsien HI Inx

 11. Wat is dit ? Die Voorsienigheid Toeval ? X God beskik (regeer) oor alles Sien vooruit en voorsien Voor skepping reeds beplan HI Inx

 12. Wat is dit ? Die Voorsienigheid Toeval ? X God beskik (regeer) oor alles Sien vooruit en voorsien Voor skepping reeds beplan Dankbaar in voorspoed Geduldig in teëspoed HI Inx

 13. Wat is dit ? Die Voorsienigheid Toeval ? X God beskik (regeer) oor alles Sien vooruit en voorsien Voor skepping reeds beplan Dankbaar in voorspoed Geduldig in teëspoed HI Inx Op 3 maniere

 14. Wat is dit ? Die Voorsienigheid X Regeer Oor die hele skepping Oor die mens Oor die uitverkorenes HI Inx Op 3 maniere

 15. Wat is dit ? Die Voorsienigheid X Ps 33 : 13 Die Here kyk uit die Hemel en sien al die mense Num 6 : 24 Die Here sal julle seën en julle beskerm Ps 93 : 1 Die Here is koning, Hy beklee Hom met majesteit. Die Here beklee Hom, Hy omgord hom met krag. Die wêreld staan vas, dit wankel nie HI Kernwoorde ? Inx

 16. Wat is dit ? Die Voorsienigheid X Ps 33 : 13 Die Here kyk uit die Hemel en sien al die mense Num 6 : 24 Die Here sal julle seën en julle beskerm Ps 93 : 1 Die Here is Koning, Hy beklee Hom met majesteit. Die Here beklee Hom, Hy omgord hom met krag. Die wêreld staan vas, dit wankel nie HI Inx

 17. Wat is dit ? Die Voorsienigheid X Ps 33 : 13 Die Here kyk uit die Hemel en sien al die mense Num 6 : 24 Die Here sal julle seën en julle beskerm Ps 93 : 1 Die Here is Koning, Hy beklee Hom met majesteit. Die Here beklee Hom, Hy omgord hom met krag. Die wêreld staan vas, dit wankel nie HI Inx Troos vir gelowiges, maar vrees vir die ongelowiges

 18. Die Persoon vd middelaar Die Leer van Christus X Middelaar HI Inx

 19. Die Persoon vd middelaar Die Leer van Christus X Middelaar Waaragtig God Waaragtig Mens HI Inx

 20. Die Persoon vd middelaar Die Leer van Christus X Middelaar Waaragtig God Waaragtig Mens Jesus en Vader = 1 Deur werk. H. Gees (Maria) HI Inx

 21. Die Persoon vd middelaar Die Leer van Christus X Middelaar Waaragtig God Waaragtig Mens Jesus en Vader = 1 Deur werk. H. Gees (Maria) Seun van God: Oorwin dood Seun van mens: Lyde HI Inx

 22. Die Persoon vd middelaar Die Leer van Christus X Middelaar Waaragtig God Waaragtig Mens Jesus en Vader = 1 Deur werk. H. Gees (Maria) Seun van God: Oorwin dood Seun van mens: Lyde “Eniggebore” = Joh 3 : 18 HI Daad van goedheid, nie vernedering Inx

 23. Die Persoon vd middelaar Die Leer van Christus X Middelaar Middelaar Waaragtig God Waaragtig Mens Jesus en Vader = 1 Deur werk. H. Gees (Maria) Seun van God: Oorwin dood Seun van mens: Lyde “Eniggebore” = Joh 3 : 18 Vereistes ? HI Inx

 24. Die Persoon vd middelaar Die Leer van Christus X Moet mens wees (mense sondig) Regverdige Moet mens wees (nie vir eie sondes gestraf nie) Moet God én mens wees (moet God se straf kán dra) HI Inx

 25. Die werk vd middelaar Die Leer van Christus X OT Diere NT Jesus Offer HI Inx

 26. Die werk vd middelaar Die Leer van Christus X OT Diere NT Jesus X Offer Nie voldoende HI Inx

 27. Die werk vd middelaar Die Leer van Christus X OT Diere NT Jesus X Offer Nie voldoende Lewe aflê vir ons HI Inx

 28. Die werk vd middelaar Die Leer van Christus X OT Diere NT Jesus X Offer Nie voldoende Lewe aflê vir ons Lyding ter wille van ons HI Inx

 29. Die werk vd middelaar Die Leer van Christus X OT Diere NT Jesus X Offer Nie voldoende Lewe aflê vir ons Lyding ter wille van ons Betaal ten volle HI Inx

 30. Die werk vd middelaar Die Leer van Christus X OT Diere NT Jesus X Offer Nie voldoende Lewe aflê vir ons Lyding ter wille van ons Betaal ten volle HI Vervloek vir ons Inx

 31. Die werk vd middelaar Die Leer van Christus X OT Diere NT Jesus X Offer Nie voldoende Lewe aflê vir ons Lyding ter wille van ons Betaal ten volle HI Vervloek vir ons Inx NT-kerk offer nie meer nie

 32. Die werk vd middelaar Die Leer van Christus X Middelaar HI Inx

 33. Die werk vd middelaar Die Leer van Christus X Middelaar Jesus = JHWH verlos = Saligmaker HI Inx

 34. Die werk vd middelaar Die Leer van Christus X Middelaar Josea Josia Josua Jehosua Hosia Hosea Jesus = JHWH verlos = Saligmaker HI Inx

 35. Die werk vd middelaar Die Leer van Christus X Middelaar Josea Josia Josua Jehosua Hosia Hosea Jesus = JHWH verlos = Saligmaker Inhoud van ampswerk HI Inx

 36. Die werk vd middelaar Die Leer van Christus X Middelaar Josea Josia Josua Jehosua Hosia Hosea Jesus = JHWH verlos = Saligmaker Inhoud van ampswerk Christus = Gesalfde HI Inx

 37. Die werk vd middelaar Die Leer van Christus X Middelaar Josea Josia Josua Jehosua Hosia Hosea Jesus = JHWH verlos = Saligmaker Inhoud van ampswerk Christus = Gesalfde HI Wettigheid van ampswerk Inx

 38. Die ampte vd middelaar Die Leer van Christus X Die Here jou God sal ‘n __________ onder jou na vore laat kom Deut 18 : 15 HI Inx

 39. Die ampte vd middelaar Die Leer van Christus X Die Here jou God sal ‘n PROFEET onder jou na vore laat kom Deut 18 : 15 HI Inx

 40. Die ampte vd middelaar Die Leer van Christus X Die Here jou God sal ‘n PROFEET onder jou na vore laat kom Deut 18 : 15 Jy sal altyd ________ wees / Priesterorde van Melgisedek Ps 110 : 4 HI Inx

 41. Die ampte vd middelaar Die Leer van Christus X Die Here jou God sal ‘n PROFEET onder jou na vore laat kom Deut 18 : 15 Jy sal altyd PRIESTER wees / Priesterorde van Melgisedek Ps 110 : 4 HI Inx

 42. Die ampte vd middelaar Die Leer van Christus X Die Here jou God sal ‘n PROFEET onder jou na vore laat kom Deut 18 : 15 Jy sal altyd PRIESTER wees / Priesterorde van Melgisedek Ps 110 : 4 Dit is Ek wat hom as my _______ gesalf het . . . HI Ps 2 : 6 Inx

 43. Die ampte vd middelaar Die Leer van Christus X Die Here jou God sal ‘n PROFEET onder jou na vore laat kom Deut 18 : 15 Jy sal altyd PRIESTER wees / Priesterorde van Melgisedek Ps 110 : 4 Dit is Ek wat hom as my KONING gesalf het . . . HI Ps 2 : 6 Inx

 44. Die ampte vd middelaar Die Leer van Christus X Jesus Profeet Priester Koning EEN AMP HI Inx

 45. Die kerk en die middelaar Die Leer van Christus X Hand 11 : 26 Naam “Christene” 1e maal in Antiogië Hand 26 : 28 1 Petr 4 : 16 “behoort aan Christus” HI Inx

 46. Die kerk en die middelaar Die Leer van Christus X Hand 11 : 26 Hand 11 : 26 Naam “Christene” 1e maal in Antiogië Hand 26 : 28 1 Petr 4 : 16 “behoort aan Christus” Moet dit dus bely as . . . . HI Inx

 47. Die kerk en die middelaar Die Leer van Christus X Hand 11 : 26 Hand 11 : 26 Naam “Christene” 1e maal in Antiogië Hand 26 : 28 1 Petr 4 : 16 “behoort aan Christus” Profeet Moet dit dus bely as: HI Inx

 48. Die kerk en die middelaar Die Leer van Christus X Hand 11 : 26 Hand 11 : 26 Naam “Christene” 1e maal in Antiogië Hand 26 : 28 1 Petr 4 : 16 “behoort aan Christus” Profeet Moet dit dus bely as: As dankoffer aan Hom toewy as: HI Inx

 49. Die kerk en die middelaar Die Leer van Christus X Hand 11 : 26 Hand 11 : 26 Naam “Christene” 1e maal in Antiogië Hand 26 : 28 1 Petr 4 : 16 “behoort aan Christus” Profeet Moet dit dus bely as: Priester As dankoffer aan Hom toewy as: HI Inx

 50. Die kerk en die middelaar Die Leer van Christus X Hand 11 : 26 Hand 11 : 26 Naam “Christene” 1e maal in Antiogië Hand 26 : 28 1 Petr 4 : 16 “behoort aan Christus” Profeet Moet dit dus bely as: Priester As dankoffer aan Hom toewy as: HI Heers oor die sonde as: Inx