Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ek Glo en Bely PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ek Glo en Bely

Ek Glo en Bely

244 Views Download Presentation
Download Presentation

Ek Glo en Bely

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ek Glo en Bely VII - IX Dr. Thinus du Plessis

 2. 8 X 1 Die mens 11 Die leer van Christus 2 Geloof 12 Versoening 3 Die Heilige Skrif 13 Die Heilsorde 4 Belydenisskrifte 14 Dankbaarheid 5 Die Kerk 15 Bekering 6 Kerkregeringstelsels 16 Sleutelmag / Tug 7 Volharding 17 Die verbond 8 Sonde 18 Die genademiddele 9 Die Drie-Enige God 19 Die Uitverkiesing 10 Die voorsienigheid 20 Die voleinding HI 21 Die Engele Inx 22 Wat gebeur as ek sterf?

 3. 8 X 7 Volharding p26 Inleiding 26 HI Lewe na die dood 26 Inx Saamgevat (Lasarus)

 4. 8 X . . in die engelewêreld 28 . . in die mensewêreld 28 Erfsonde 29 Erfsmet 29 God en die sonde 30 Die wese van sonde 30 Noodsaaklikheid van straf 8 Sonde 31 p28 HI Inx

 5. 8 X Die wese van God 32 Die name van God 32 Wat ons van God glo 33 Die raad van God 34 Verhouding: Mens - God 9 Die Drie-Enige God 35 HI p32 Inx

 6. Inleiding Volharding Ware geloof kan nie verloor word nie !! Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. (Joh 10 : 28) ,maar . . . . . X HI Inx

 7. Inleiding Volharding X Verantwoordelikheid HI Inx

 8. Inleiding Volharding X Verantwoordelikheid Roeping om . . . . . .(Lukas 13 : 24) HI Inx

 9. Inleiding Volharding X Verantwoordelikheid Roeping om . . . . . .(Lukas 13 : 24) Gelowiges sondeloos ? (Voorbeeld ?) HI Inx

 10. Inleiding Volharding X Verantwoordelikheid Roeping om . . . . . .(Lukas 13 : 24) Gelowiges sondeloos ? (Voorbeeld ?) Twyfel ? Reeds bewerk deur Christus HI Inx

 11. Lewe na die dood Volharding X Die mens se siel onsterflik ? HI Inx

 12. Lewe na die dood Volharding X Die mens se siel onsterflik ? Ps 16 : 19 Dan 12 : 2 HI Inx

 13. Lewe na die dood Volharding X Die mens se siel onsterflik ? Sterf: Wanneer na Hemel ? HI Inx

 14. Lewe na die dood Volharding X Die mens se siel onsterflik ? Sterf: Wanneer na Hemel ? Pred 12 : 5b Ps 73 : 24 Luk 16 : 19 – 31 Luk 23 : 43 HI Inx

 15. Lewe na die dood Volharding X Die mens se siel onsterflik ? Sterf: Wanneer na Hemel ? Ons ontbinde liggame ? HI Inx

 16. Lewe na die dood Volharding X Die mens se siel onsterflik ? Sterf: Wanneer na Hemel ? Ons ontbinde liggame ? 1 Kor 15 Openb 20 : 13 HI Inx

 17. Lewe na die dood Volharding X Die mens se siel onsterflik ? Sterf: Wanneer na Hemel ? Ons ontbinde liggame ? Liggame dan volmaak HI Inx

 18. Lewe na die dood Volharding X Die mens se siel onsterflik ? Sterf: Wanneer na Hemel ? Ons ontbinde liggame ? Liggame dan volmaak Bekering ná dood ? HI Inx

 19. Lewe na die dood Volharding X Die mens se siel onsterflik ? Sterf: Wanneer na Hemel ? Ons ontbinde liggame ? Liggame dan volmaak Bekering ná dood ? Joh 5 : 24,25 HI Inx

 20. Lewe na die dood Volharding X Die mens se siel onsterflik ? Sterf: Wanneer na Hemel ? Ons ontbinde liggame ? Liggame dan volmaak Bekering ná dood ? Ook: Geen sonde, huwelike, armoede HI Ewige lewe “reeds op aarde” ? Inx

 21. Wat gebeur as ek sterf ? Hiernamaals HI Sonde

 22. . . in die engelewêreld Sonde X Die eerste sonde: HI Inx

 23. . . in die engelewêreld Sonde X Die eerste sonde: Joh 8 : 44 Judas 6 : 1 Tim 3 : 6 2 Petr2 : 4 HI Inx

 24. . . in die engelewêreld Sonde X Die eerste sonde: . . . Het teen God in opstand gekom . . . Kan nie weer gered word nie Verwaandheid speel ‘n groot rol Leuens speel ‘n rol Joh 8 : 44 Judas 6 : 1 Tim 3 : 6 2 Petr2 : 4 HI Inx

 25. . . in die engelewêreld Sonde X Die eerste sonde: . . . Het teen God in opstand gekom . . . Kan nie weer gered word nie Verwaandheid speel ‘n groot rol Leuens speel ‘n rol Joh 8 : 44 Judas 6 : 1 Tim 3 : 6 2 Petr2 : 4 Duiwel se gedagtes? Gevolg ? HI Inx

 26. . . in die engelewêreld Sonde X Die eerste sonde: . . . Het teen God in opstand gekom . . . Kan nie weer gered word nie Verwaandheid speel ‘n groot rol Leuens speel ‘n rol Joh 8 : 44 Judas 6 : 1 Tim 3 : 6 2 Petr2 : 4 Ek kan hoër As God wees Gevolg ? Deur God verslaan en uit Hemel verwerp HI Duiwel Inx

 27. . . in die mensewêreld Sonde X Mensewêreld Engelewêreld HI Inx

 28. . . in die mensewêreld Sonde X Sonde Mensewêreld Engelewêreld HI Inx

 29. . . in die mensewêreld Sonde X Sonde Mensewêreld Engelewêreld W a a r o m ? HI Inx

 30. . . in die mensewêreld Sonde X Sonde Mensewêreld Engelewêreld Satan dink: Ek haat God Mens moenie God aanbid Mens moenie gelukkig wees nie HI Inx

 31. . . in die mensewêreld Sonde X Sonde Mensewêreld Engelewêreld Satan dink: Ek haat God Mens moenie God aanbid Mens moenie gelukkig wees nie HI , dus: Mens moet val ! Inx

 32. . . in die mensewêreld Sonde X Sonde Mensewêreld Engelewêreld Satan dink: Ek haat God Mens moenie God aanbid Hoe ? Mens moenie gelukkig wees nie HI , dus: Mens moet val ! Inx

 33. . . in die mensewêreld Sonde X Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping) HI Inx

 34. . . in die mensewêreld Sonde X Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping) Dier (Onder heerskappy v mens) HI Inx

 35. . . in die mensewêreld Sonde X Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping) Dier (Onder heerskappy v mens) Mens wil onafhanklik wees HI Inx

 36. . . in die mensewêreld Sonde X Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping) Dier (Onder heerskappy v mens) Mens wil onafhanklik wees HI Inx

 37. . . in die mensewêreld Sonde X Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping) Dier (Onder heerskappy v mens) Mens wil onafhanklik wees HI Inx

 38. . . in die mensewêreld Sonde X Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping) Dier (Onder heerskappy v mens) Mens wil onafhanklik wees HI Inx

 39. . . in die mensewêreld Sonde X Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping) Dier (Onder heerskappy v mens) Mens wil onafhanklik wees HI Inx

 40. . . in die mensewêreld Sonde X Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping) Dier (Onder heerskappy v mens) Mens wil onafhanklik wees HI Inx

 41. . . in die mensewêreld Sonde X Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping) Dier (Onder heerskappy v mens) Mens wil onafhanklik wees HI Inx

 42. . . in die mensewêreld Sonde X Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping) Dier (Onder heerskappy v mens) Mens wil onafhanklik wees Gevolg HI Inx

 43. . . in die mensewêreld Sonde X Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping) Dier (Onder heerskappy v mens) Mens wil onafhanklik wees Nie soos God, net karikatuur HI Inx

 44. . . in die mensewêreld Sonde X Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping) Dier (Onder heerskappy v mens) Mens wil onafhanklik wees Nie soos God, net karikatuur Alle mense in sonde geval HI Inx

 45. . . in die mensewêreld Sonde X Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping) Dier (Onder heerskappy v mens) Mens wil onafhanklik wees Nie soos God, net karikatuur Alle mense in sonde geval Proefgebod nie gehou HI Inx

 46. . . in die mensewêreld Sonde X Satan gebruik: Eva (nie hoof, buite roeping) Dier (Onder heerskappy v mens) Mens wil onafhanklik wees Nie soos God, net karikatuur Ons het natuurlike EN regsband met Adam Alle mense in sonde geval Proefgebod nie gehou HI Inx

 47. Erfsonde Sonde X (Ps 51: 7) (Ex 20 : 5) HI Inx

 48. Erfsonde Sonde X Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het (Ps 51: 7) Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van dié wat my haat (Ex 20 : 5) HI Inx

 49. Erfsonde Sonde X Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het (Ps 51: 7) As ons dit nie aanvaar nie . . . . Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van dié wat my haat (Ex 20 : 5) 1 Kor 15 : 21, 22 HI Inx

 50. Erfsonde Sonde X 1 Kor 15 : 21, 22 Aangesien die dood deur ‘n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur ‘n mens gekom. net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. HI Inx