Lukáš kúdela 1.a - PowerPoint PPT Presentation

korene
luk k dela 1 a n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lukáš kúdela 1.a PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lukáš kúdela 1.a

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Lukáš kúdela 1.a
170 Views
Download Presentation

Lukáš kúdela 1.a

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Svišť vrchovský Gymnázium Pierra de Coubertina Námestie SNP 9 921 26 Piešťany Lukáš kúdela 1.a

  2. Zaradenie • Latinský názov: Marmotamarmota • Kmeň: Chordáty • Podkmeň: Stavovce • Trieda: Cicavce • Rad: Hlodavce • Čeľaď: Vevericovité • Poddruhy: Svišť vrchovský tatranský Svišť vrchovský alpský

  3. Charakteristika • Výskyt: hornaté oblasti Strednej a Južnej Európy →  Alpy, Tatry, Pyreneje, Rumunské a Západné Karpaty,  Mount Baldou v Taliansku → vo výškach 800 - 2200 m.n.m. • Dĺžka tela: 40 - 60 cm → zadné labky: 8 - 9,5 cm, chvost: 13 - 18 cm, ušnica: 2,5 - 3,5 cm → má krátku, širokú hlavu, končatiny s veľmi ostrými pazúrmi a veľmi hustú srsť (sivo až žltohnedá) • Hmotnosť: 4 - 8 kg

  4. Spôsob života • zdržiavajú sa v celých skupinách (5 - 15 členov) • žije v norách, ktoré vyhrabáva pomocou svojich končatín so silnými pazúrmi → ukrýtpred nepriateľmi, slnkom, ale aj výchova mláďat → jednu noru obýva jedna rodina → generáciami stále zväčšovaná - vznikne obrovský komplex prepletených chodieb a komôr • dožíva sa 15 rokov

  5. Potrava • ak vyliezajú za potravou, stavajú sa na zadné končatiny a sledujú možné nebezpečenstvo zo strany predátorov → ak ho zbadajú, vydajú výstražné pišťanie • živia sa takmer všetkými dostupnými rastlinami, zrnom, plodmi ale aj hmyzom, pavúkmi,červami • za vhodného počasia dokážu skonzumovať neuveriteľné množstvo potravy s úmyslom nazhromaždiť si podkožnéhý tuk, ktorý im umožňuje prečkávať dlhúhibernáciu

  6. Rozmnožovanie • pohlavnú dospelosť dosahujú vo veku 2 rokov • pária sa na jar, po hibernácii • samice koniec svojej nory dôkladne vystelú, najčastejšie trávou, po 33 – 34 dňoch gravidity do nej rodia mláďatá → jedno až sedem mláďat, najčastejšie tri • mláďatá sa rodia slepé, samica mláďatá opúšťa asi po 40 dňoch • mladé svište sú veľmi hravé, v ich hrách sa často opakuje „zápasenie“ vo vztýčenej polohe, v dospelosti stáva milostnou hrou medzi samcom a samicou.

  7. Hibernácia • ku koncu leta v nore vytvoria mäkkú podstielku vhodnú na zimný spánok • začína okolo októbra, s príchodom zimy zatesnia vchody do svojich nôr • celá rodina sa veľmi tesne schúli k sebe a upadne do hibernácie • hibernácia = stav, kedy sa srdcová funkcia zníži na menej ako štvrtinu a za minútu sa svišť nadýchne len raz, ich telesná teplota klesne takmer rovnako ako teplota vzduchu • veľa svišťov zimu neprežije- pre nedostatok podkožného tuku (hlavne u mladých jedincov, u starších skôr výnimočne)

  8. Ochrana • prirodzenými nepriateľmi svišťov sú orly, ale aj rys a líška • vminulosti zredukovali počet svišťov pytliaci, lebo človek bol odnepamäti opantaný predsudkami o zázračných účinkoch svištej masti • patrí medzi ohrozené a zákonom chránené zvieratá • spoločenská hodnota jedinca je 3 333€

  9. Zdroje • http://sk.wikipedia.org/wiki/Svi%C5%A1%C5%A5_vrchovsk%C3%BD • http://www.biospotrebitel.sk/clanok/1570-svist-horsky.htm • http://referaty.aktuality.sk/svist-vrchovsky/referat-20241# • http://referaty.atlas.sk/prirodne-vedy/biologia-a-geologia/46937/svist-vrchovsky-tatransky • http://zivot.azet.sk/clanok/8156/pavel-ballo-ochrana-prirody-sa-neda-robit-od-stola.html

  10. Ďakujem za pozornosť !!!