Predmet:
Download
1 / 21

Predmet: VREDNOTENJE IN SISTEMIZACIJA DELA Nosilec predmeta: Dr. Janez Mayer Asistentka: - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

Predmet: VREDNOTENJE IN SISTEMIZACIJA DELA Nosilec predmeta: Dr. Janez Mayer Asistentka: Dr. Neja Zupan. 6. Motivacija za delo. Procesi v timu - MOTIVACIJA. MOTIVI: Skupni cilji Zanimivost in izzivalnost dela ter sodelavcev Zdrava tekmovalnost Vrhunski dosežki

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Predmet: VREDNOTENJE IN SISTEMIZACIJA DELA Nosilec predmeta: Dr. Janez Mayer Asistentka:' - iria


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Predmet vrednotenje in sistemizacija dela nosilec predmeta dr janez mayer asistentka

Predmet:

VREDNOTENJE IN SISTEMIZACIJA

DELA

Nosilec predmeta:

Dr. Janez Mayer

Asistentka:

Dr. Neja ZupanPredmet vrednotenje in sistemizacija dela nosilec predmeta dr janez mayer asistentka

Procesi v timu - MOTIVACIJA

MOTIVI:

 • Skupni cilji

 • Zanimivost in izzivalnost

  dela ter sodelavcev

 • Zdrava tekmovalnost

 • Vrhunski dosežki

 • Kolegialno prijateljstvo


Predmet vrednotenje in sistemizacija dela nosilec predmeta dr janez mayer asistentka

MOTIVACIJSKE RAVNI

IDEALI

VREDNOTE, PREPRIČANJA

MOTIVI

POTREBE


Predmet vrednotenje in sistemizacija dela nosilec predmeta dr janez mayer asistentka

MOTIVACIJA, HOTENJE

Tisto kar človek želi, hoče, namerava... Kar povzroča kako ravnanje; nagib.

Motivacija je stanje usmerjenosti k aktivnosti za dosego cilja.

Sila, ki pripravi človeka k določeni dejavnosti

in mu omogoča, da pri tej dejavnosti vztraja,

jo dokonča.

MOTIV

aktivnost

CILJ

zaznavanje stanja

POTREBA

izpolnitev

potrebe


Predmet vrednotenje in sistemizacija dela nosilec predmeta dr janez mayer asistentka

MOTIVACIJA, HOTENJE

Tisto kar človek želi, hoče, namerava...

Kar povzroča kako ravnanje; nagib.

Motivacija je stanje usmerjenosti k

aktivnosti za dosego cilja.

Sila, ki pripravi človeka k določeni dejavnosti

in mu omogoča, da pri tej dejavnosti vztraja,

jo dokonča.

U=R/C

CILJ

REZULTAT

pričakovanje

aktivnost 2

zadovoljstvo

motivacija

razočaranje

aktivnost 1


Predmet vrednotenje in sistemizacija dela nosilec predmeta dr janez mayer asistentka

MOTIVACIJSKI KONFLIKT

(Bouridanov osel)


Predmet vrednotenje in sistemizacija dela nosilec predmeta dr janez mayer asistentka

RAZLIKA MED STIMULACIJO IN

MOTIVACIJO

STIMULACIJA

IMA NOTRANJI IN/ALI ZUNANJI IZVOR

potreba, veselje do dela, plača

MOTIVACIJA

IZKLJUČNO NOTRANJI PROCES

posledica zunanje in /ali notranje spodbude


Predmet vrednotenje in sistemizacija dela nosilec predmeta dr janez mayer asistentka

Človek pretežno deluje na tisti ravni, na kateri potrebe še niso izpolnjene.

1. Teorija hirerarhije potreb

(A. Maslow)

SAMOAKTUALIZACIJA

POTRDITEV

SPREJETOST

VARNOST


Predmet vrednotenje in sistemizacija dela nosilec predmeta dr janez mayer asistentka

OSNOVNE POTREBE - VARNOST

 • Stanje negotovosti in odvisnosti.

 • Jasna navodila in pravila.

 • Jasni kriteriji učinkovitosti dela.

 • Nizka stopnja zaupanja.

 • Nujen nadzor nad izvajanjem

  nalog, dogovorov in pravil.

 • Centralizirano vodenje.

VARNOST

FIZIOLOŠKE POTREBE


Predmet vrednotenje in sistemizacija dela nosilec predmeta dr janez mayer asistentka

OSNOVNE POTREBE - SPREJETOST

 • Možnost izražanja kritike,

  nestrinjanja, pomislekov,

  dvomov, bojazni, predlogov….

 • Sprotno predelovanje nagativnih

  čustev, napetosti, konfliktov.

 • Komunikacijska svoboda in

  odprtost.

 • Sestanki na pobudo vsakogar.

 • Vživljanje v stanja drugih.

 • Poslušanje, potrpežljivost,

  tolerantnost.

SPREJETOST

VARNOST

FIZIOLOŠKE POTREBE


Predmet vrednotenje in sistemizacija dela nosilec predmeta dr janez mayer asistentka

OSNOVNE POTREBE - POTRDITEV

 • Jasno vidni in upoštevani

  prispevki posameznikov.

 • Avtonomija posamezne vloge.

 • Podopora individualni iniciativi,

  inovacijam, samostojnosti,

  dopuščanje eksperimenta

  in napak.

 • Prepuščanje odločanja.

 • Visoka stopnja zaupanja v

  sodelavce.

 • Vživljanje v stanja drugih.

 • Pozorno poslušanje,

  potrpežljivost, tolerantnost.

POTRDITEV

SPREJETOST

VARNOST

FIZIOLOŠKE POTREBE


Predmet vrednotenje in sistemizacija dela nosilec predmeta dr janez mayer asistentka

OSNOVNE POTREBE IN VODENJE

Ali zmorem prepustiti iniciativo in odločitve sodelavcem?

SODELAVEC

Ali znam poslušati in prenesti pomisleke, nestrinjanje, kritiko?

PRIJATELJ

AVTORITETA

Ali znam ukazati, prepovedati, zahtevati?

SAMOAKTUALIZACIJA

POTRDITEV

SPREJETOST

VARNOST

FIZIOLOŠKE POTREBE


Predmet vrednotenje in sistemizacija dela nosilec predmeta dr janez mayer asistentka

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2. Herzbergova dvofaktorska teorija

varnost

status

odnos do podrjenih

osebno življenje

odnos do sodelavcev

plača

delovne razmere

odnos do vodje

nadzor

politika podjetja

razvoj

napredovanje

odgovornost

samostojnost

pozornost

dosežek

HIGIENIKI -

iz delovnega okolja

MOTIVATORJI -

iz dela


Predmet vrednotenje in sistemizacija dela nosilec predmeta dr janez mayer asistentka

2. Herzbergova dvofaktorska teorija

HIGIENIKI so vzdrževalni dejavniki

(perspektivnost podjetja, dobri delovni pogoji, primerne plače...)

MOTIVATORJI povzročajo zadovoljstvo in motiviranost za delo (zanimivo delo, napredovanje, osebna rast...)

VSAK DEJAVNIK JE OBENEM HIGIENIK IN MOTIVATOR!


Predmet vrednotenje in sistemizacija dela nosilec predmeta dr janez mayer asistentka

2. Herzbergova dvofaktorska teorija

 • POMANJKLJIVOSTI:

 • zaznavanje lastnih potreb se s časom spreminja

 • managerska praksa, ki temelji na hirerarhiji motivatorjev zanemarja kompleksnost človekovega hotenja

 • problem ni v motivaciji, marveč, kako jo doseči


Predmet vrednotenje in sistemizacija dela nosilec predmeta dr janez mayer asistentka

BITI IMETI

3. Frommova motivacijska teorija

LJUDJE DELAJO, KER BI RADI NEKAJ IMELI IN KER BI RADI NEKAJ BILI.

nematerialne spodbude

materialne spodbude


Predmet vrednotenje in sistemizacija dela nosilec predmeta dr janez mayer asistentka

4. Vroomova motivacijska IMETI teorija

DELAVEC IZBIRA VEDENJE, KI JE ZANJ NAJKORISTNEJŠE.

VEDENJE PRIVLAČNI CILJI

CILJ 2

CILJ 1

PRIČAKOVANJE IN POSTOPNOST CILJEV


Predmet vrednotenje in sistemizacija dela nosilec predmeta dr janez mayer asistentka

5. Leavittova motivacijska IMETI teorija

STANJE POMANJKANJA  NAPETOST  OLAJŠANJE

DRAŽLJAJ  POTREBA  CILJ

izpolnitev potrebe

S pomočjo postavljanja ciljev je mogoče doseči želeno

reakcijo sodelavca.


Predmet vrednotenje in sistemizacija dela nosilec predmeta dr janez mayer asistentka

6. Pinderjeva motivacijska IMETI teorija

SPOSOBNOST  MOTIVACIJA

Motivacija zajema samo dogodke in pojave neposredno

v delovnem kontekstu.