slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Osnovni kazalci trga dela v Območni službi Sevnica PowerPoint Presentation
Download Presentation
Osnovni kazalci trga dela v Območni službi Sevnica

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Osnovni kazalci trga dela v Območni službi Sevnica - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Osnovni kazalci trga dela v Območni službi Sevnica in spodbude za usposabljanje in zaposlovanje brezposelnih oseb Srečanje gospodarstvenikov občine Sevnica 3. junij 2013. Osnovni kazalci trga dela v Območni službi Sevnica.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Osnovni kazalci trga dela v Območni službi Sevnica' - zagiri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Osnovni kazalci trga dela v Območni službi Sevnica in spodbude za usposabljanje in zaposlovanje brezposelnih osebSrečanje gospodarstvenikov občine Sevnica3. junij 2013

osnovni kazalci trga dela v obmo ni slu bi sevnica
Osnovni kazalci trga dela v Območni službi Sevnica

* 12. aprila 2013 ukinitev obvezne prijave za prosta delovna mesta, razen za javni sektor in družbe v večinski lasti države

tevilo brezposelnih oseb v aprilu 2013
Število brezposelnih oseb v aprilu 2013

Stopnje brezposelnosti – marec 2013

OS Sevnica 15,3 %

UD Sevnica 13,6 %

RS 13,4%

aktivna politika zaposlovanja apz
Aktivna politika zaposlovanja – APZ
 • Nabor ukrepov, s katerimi država aktivno posega na trg dela
 • Namen: zmanjšanje neskladij med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela
 • Izvajalci: Zavod RS za zaposlovanje, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, MDDSZEM
 • Vir financiranja: ESS, IP
javna povabila
Javna povabila
 • Usposabljanje na delovnem mestu
 • Zaposli.me
 • Spodbujanje zaposlovanja prejemnikov DSP
 • Javna dela
 • 50 plus ( novo JP objavljeno dne 27. 05.2013)
usposabljanje na delovnem mestu
Usposabljanje na delovnem mestu
 • Namen:

- pridobitev novih znanj, veščin in delovnih izkušenj

- povečanje zaposlitvenih možnosti

 • Delodajalec usposablja BO na konkretnem delovnem mestu brez delovnega razmerja
  • trajanje usposabljanja: 1 – 3 mesece
 • Delodajalci: tržni+netržni
 • Drugi pogoji:

- DURS

- ni zmanjševanja števila zaposlenih v zadnjih 12 mesecih

- s.p.+12 mesecev, ostali delodajalci vsaj 1 zaposlenega

- ponovna ponudba (tretjina zaposlitev pri usp.3 ali več)

- dovoljena kvota vključenih oseb

usposabljanje na delovnem mestu1
Usposabljanje na delovnem mestu
 • Ciljna skupina: BO v evidenci najmanj 3 mesece
 • Upravičeni stroški: (ESS)
  • delodajalec – fiksen znesek (stroški mentorja, predhodnega zdravniškega pregleda, zavarovanja za poškodbo pri delu in poklicno bolezen)
  • 221 EUR za 1 mesec
  • 354 EUR za 2 meseca
  • 487 EUR za 3 mesece
  • Za sektor država in javne finančne/nefinančne družbe: samo strošek zdravniškega pregleda
  • brezposelna oseba – dodatek za aktivnost, dodatek za prevoz
 • Javno povabilo odprto do: 1.6.2014
zaposli me
Zaposli.me
 • Namen: spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih BO
 • Delodajalci: tržnirazen zaposlitve v rudarstvu in zaposlitvene dejavnosti
 • Dodatni pogoji:

- 1 leto registriran za opravljanje dejavnosti v RS

- zaposlena vsaj 1 oseba v zadnjih 3 mesecih pred oddajo

ponudbe ali samozaposlen

- DURS

- ni zmanjševanja števila zaposlenih v zadnjih 12 mesecih

- omejitev števila subvencioniranih zaposlitev glede na število

vseh zaposlenih

zaposli me1
Zaposli.me
 • Ciljne skupine

- starejših od 50 let + 3 mesece BO

- mlajši od 30 + 6 mesecev BO

- invalidi

- dolgotrajno brezposelni 12/16

* oseba v zadnjih 12. mesecih ni bila zaposlena pri delodajalcu, ki

vlaga ponudbo

 • Upravičeni stroški:
  • delodajalec – subvencija za zaposlitev 4.000 EUR v enkratnem znesku (ESS)
  • Zaposlitev za najmanj 1 leto s polnim delovnim časom
 • Javno povabilo odprto do: 30. 10. 2013 oz. do porabe sredstev
spodbujanje zaposlovanja prejemnikov denarne socialne pomo i
Spodbujanje zaposlovanja prejemnikov denarne socialne pomoči
 • Namen: spodbujanje zaposlovanja BO-prejemnikov DSP
 • Delodajalci: tržni + netržni (razen država oz. zaposlitve v kmetijstvu, ribištvu, premogovništvu in zaposlitvene dejavnosti)
 • Dodatni pogoji:

- 1 leto registriran za opravljanje dejavnosti v RS

- zaposlena vsaj 1 oseba v zadnjih 3 mesecih pred oddajo ponudbe oz.

samozaposlen

- DURS

- de minimis (200.000 EUR)

- omejitev števila subvencioniranih zaposlitev glede na število vseh

zaposlenih

spodbujanje zaposlovanja prejemnikov denarne socialne pomo i1
Spodbujanje zaposlovanja prejemnikov denarne socialne pomoči
 • Ciljne skupine: prejemniki DSP +

- starejši od 50 let

- I. in II. raven izobrazbe

- v evidenci BO vsaj zadnjih 6 mesecev

 • Upravičeni stroški:
  • delodajalec – subvencija za zaposlitev 4.500 EUR v enkratnem znesku (IP)
  • Zaposlitev za najmanj 1 leto s polnim delovnim časom
 • Javno povabilo odprto do: 30. 6. 2013
postopek zaposli me dsp
Postopek (Zaposli me, DSP)

Oddaja ponudb: na OS Zavoda, pristojno glede na sedež delodajalca

Postopek:

 • Prijavite prosto delovno mesto (eStoritve ali obrazec PD)
 • Izberete kandidata za zaposlitev (izmed napotenih BO – ciljne skupine, zahteve DM).
 • Obvestite nas o izboru kandidata 
 • Predložite ponudbo na JP
 • Odpiranje in obravnava ponudb, sklep o izboru
 • Podpišete pogodbo o dodelitvi subvencije z Zavodom
 • Podpis pogodbe Zavod-BO 
 • Sklenete delovno razmerje z izbranim kandidatom v 30 dneh po podpisu pogodbe
 • Predložite zahtevek za izplačilo subvencije
javna dela
Javna dela
 • Namen: aktiviranje BO, njihova socialna vključenost, ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti, spodbujanje razvoja nesistemiziranih delovnih mest
 • Delodajalci: neprofitni
 • Dodatni pogoji:

- DURS

- omejeno število zaposlitev glede na število vseh zaposlenih

 • Postopek: ponudba (brez objave PD)
 • JP odprto do 7.10.2013 oz. do porabe sredstev
javna dela1
Javna dela
 • Ciljne skupine:
 • dolgotrajno BO vsaj 2 leti
 • invalidi
 • prejemniki DN ali DSP + 6 mesecev BO
 • starejši od 50 + 6 mesecev BO
 • mlajši od 30 + 6 mesecev BO
 • I.in II. raven izobrazbe + 6 mesecev BO
 • Romi + 6 mesecev BO
 • starši invalidnih in dolgotrajno bolnih otrok + 6 mesecev BO
 • BO po prestani zaporni kazni + 6 mesecev BO
 • osebe, ki živijo same in imajo vzdrževane člane + 6 mesecev BO
javna dela2
Javna dela
 • Upravičeni stroški: (IP)

- del sredstev za plače

85 % plače: Brežice, Krško

75 % plače: Sevnica, Kostanjevica

+ 30 % deleža naročnika ali izvajalca, če je vključena oseba starejša od 55 let ali invalid

95 % v program vključeni samo brezposelni invalidi

  •  programi, ki bodo namenjeni delu z romsko populacijo
  • in v katere bo vključena najmanj polovica brezposelnih Romov

- sredstva za prehrano med delom

- stroški prevoza na delo

- stroški zdravniškega pregleda

50 plus
50 plus
 • Namen: spodbujanje zaposlovanja starejših nad 50 let
 • Delodajalci: tržni + netržni (razen država)
 • Drugi pogoji:

- 1 leto registriran za opravljanje dejavnosti v RS

- zaposlena vsaj 1 oseba oz. samozaposlen

- ni zmanjševanja števila zaposlenih v zadnjih 12 mesecih

- DURS

- de minimis

- omejitev števila subvencioniranih zaposlitev glede na število vseh zaposlenih

50 plus1
50 plus
 • Ciljna skupina:

- starejši nad 50 let + 6 mesecev v evidenci BO

 • Upravičeni stroški: (ESS)

- stroški enomesečnega UDM

- subvencija 8.000 EUR za zaposlitev 18 mesecev (izplačana v 2 obrokih, prvi obrok ob zaposlitvi, drugi po 8.mesecih)

 • JP bo odprto do 30.9.2013 oz. do porabe sredstev
slide21

Več o programih APZ:

 • spletna stran:
 • www.ess.gov.si
 • Kontaktni center:
 • 080 20 55