Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1. řádek – Mácha 2. řádek – jaké téma je 3. řádek – co téma dělá PowerPoint Presentation
Download Presentation
1. řádek – Mácha 2. řádek – jaké téma je 3. řádek – co téma dělá

1. řádek – Mácha 2. řádek – jaké téma je 3. řádek – co téma dělá

142 Views Download Presentation
Download Presentation

1. řádek – Mácha 2. řádek – jaké téma je 3. řádek – co téma dělá

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 1. řádek – Mácha • 2. řádek – jaké téma je • 3. řádek – co téma dělá • 4. řádek – věta o čtyřech slovech shrnující napsané – slogan • 5. řádek –co téma dělá (opoziční pohled) • 6. řádek –jaké téma je (opoziční pohled) • 7. řádek – jedno slovo, protiklad nebo synonymum k původnímu tématu

  2. 1/16 

  3. Máj podle tradice chodí 1. máje milenci na Petřín a zastaví se u Máchovy bronzové sochy, která tu stojí od roku 1912. Autor sochy - J.V.Myslbek Karel Hynek Mácha Jan Tříska https://www.youtube.com/watch?v=EYajIEtEb3g

  4. Vnější stránka Máje • 4 Zpěvy – rytmické, hudební • 2 Intermezza – mezihra, vsuvka přerušující hlavní děj • Dedikace = věnování • Jamb – zpěvný houpavý rytmus, zní jinak, než když normálně mluvíme vzestupný (jednoslabičné slovo na konci verše), pro češtinu netypický, přízvuk na sudých slabikách, na konci veršů x trochej v Kytici

  5. Máj • Lyrickoepická báseň • Trailer https://www.youtube.com/watch?v=EkgaqUkvZeQ • Jaký si myslíte, že by mohl být příběh básně po shlédnutí traileru?

  6. Obsah • Vilém – loupežník, zamilován, otcovrah, popraven • Jarmila – krásná, mladá, svedena otcem Viléma, sebevražda • Kdo je Hynek? Ke komu autor promlouvá v závěru Máje? • Děj se odehrává v krajině kolem Bezdězu

  7. Máj • Příběh byl zřejmě inspirován skutečnou událostí • v roce 1774 byl poblíž Mladé  na pahorku zvaném Na spravedlnosti popraven lámáním v kole Hynek (Ignác) Schiffner, který zavraždil v Dubé u Doks svého otce. • Mácha toto vyprávění zaslechl o šedesát let později během některého ze svých pobytů u dnešního Máchova jezera od svého známého, hospodského Týce.

  8. Máj • Není to pouze oslava jara • Vilém čekající ve vězení, uvažuje nad svým životem a vinou, vyjadřuje obavu ze smrti jako prázdnoty – Mácha otevírá složité otázky • Úkol: • Vymyslete vlastní název básně