kunnskap som bestilt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kunnskap som bestilt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kunnskap som bestilt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Kunnskap som bestilt - PowerPoint PPT Presentation


  • 156 Views
  • Uploaded on

Kunnskap som bestilt. En kommunes bruk av konsulenter til å evaluere omorganiseringen av 16 kommunale barnehager. Saken – kort oppsummert. Januar 2009: 16 kommunale barnehager ble til seks virksomheter 2011: Evaluert av konsulentfirmaet PriceWaterhouseCoopers ( PwC )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kunnskap som bestilt' - kitra


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kunnskap som bestilt

Kunnskap som bestilt

En kommunes bruk av konsulenter til å evaluere omorganiseringen av 16 kommunale barnehager

Førstelektor Mari Pettersvold, Høgskolen i Vestfold Velferdskonferansen 15.04.2013

saken kort oppsummert
Saken – kort oppsummert

Januar 2009: 16 kommunale barnehager ble til seks virksomheter

2011: Evaluert av konsulentfirmaet PriceWaterhouseCoopers (PwC)

Konklusjonen: En vellykket omorganisering

MEN; det er ikke samsvar mellom konsulentenes funn og informantenes svar

Førstelektor Mari Pettersvold, Høgskolen i Vestfold Velferdskonferansen 15.04.2013

robuste og effektive virksomheter
Robuste og effektive virksomheter

16 barnehager ble til seks virksomheter med en virksomhetsleder for å få:

God økonomistyring

God og fleksibel utnytting av ressurser

Gode interne rutiner

God synergieffekt av ledelsesressurser

Førstelektor Mari Pettersvold, Høgskolen i Vestfold Velferdskonferansen 15.04.2013

bedre barnehagepedagogikk
Bedre barnehagepedagogikk?

De nye lederne skulle avlaste styrerne i hver barnehage slik at de kunne øke fokuset på det pedagogiske arbeidet i barnehagen

– målsettingen som forsvant i koordinering og møter på tvers av enheter

Førstelektor Mari Pettersvold, Høgskolen i Vestfold Velferdskonferansen 15.04.2013

m otforestillinger
Motforestillinger

Brev til rådmannen og innlegg i lokalavisa fra FAU med spørsmål om:

Samarbeidsutvalgene (SU) fjernet i strid med barnehageloven?

Innsyn og åpenhet – bakgrunn for endringen ikke tilgjengelig og ingen politisk behandling?

Finansiering av seks nye lederstillinger?

Ingen alternativer?

Førstelektor Mari Pettersvold, Høgskolen i Vestfold Velferdskonferansen 15.04.2013

uro og bekymringer
Uro og bekymringer

Nye ledere, intern konkurranse, usikkerhet blant personalet

Høyt tempo!

Førstelektor Mari Pettersvold, Høgskolen i Vestfold Velferdskonferansen 15.04.2013

pwc ble engasjert
PwC ble engasjert

Spørreundersøkelse og gruppeintervjuer våren 2011

Spørreskjema og intervjuguide er ikke vedlagt

De mange «vet ikke»-svarene er ikke kommentert av PwC

Hvem er intervjuet – og hvorfor akkurat de?

Særlig alvorlig når PwC skriver «Generelt sett var inntrykket fra intervjuene mer positivt enn det man kunne lese ut fra resultatene etter spørreundersøkelsen»

Førstelektor Mari Pettersvold, Høgskolen i Vestfold Velferdskonferansen 15.04.2013

nyanser og sprikende svar
Nyanser og sprikende svar

De er det mange av – samtlige blir oversett

Alvorlige innvendinger bagatelliseres

Ingen forklaringer, alt er gjennomgående personavhengig

Anbefalingen gis fra PwC på tvers av funnene og på tvers av en bedre pedagogikk - som å utnytte «effektiviseringspotensialet med hensyn til fleksibel bruk av personalet bedre»

Førstelektor Mari Pettersvold, Høgskolen i Vestfold Velferdskonferansen 15.04.2013

du er ansatt i kommunen ikke i din barnehage
Du er ansatt i kommunen, ikke i «din» barnehage

Det som konsulentene kaller en «vi og vår barnehage»-holdning skal det bli slutt på. Slike holdninger hindrer effektiv ressursutnyttelse

Førstelektor Mari Pettersvold, Høgskolen i Vestfold Velferdskonferansen 15.04.2013

konsulentenes frie fantasi
Konsulentenes frie fantasi

Informantene svarer for eksempel at samarbeidet mellom barnehage og skole er forbedret, men at det ikke har med omorganiseringen å gjøre

PwC: «omorganiseringen har hatt positiv betydning for fremgangen på dette

området»

Førstelektor Mari Pettersvold, Høgskolen i Vestfold Velferdskonferansen 15.04.2013

stillheten m opph re
Stillheten må opphøre

Infrastruktur for kritikk (Willig 2009)

- kritikken finnes, men har ingen steder å komme fram

  • ditt eget problem hvis du ikke liker endringer

Den skjulte taushetens læreplan (Holte 2009)

- Curriculum Silencium: det man ikke taler om som man vet er forbundet med ekskludering

- taushet = lojalitet

Førstelektor Mari Pettersvold, Høgskolen i Vestfold Velferdskonferansen 15.04.2013

red vende stillhet fra kommunen
Øredøvende stillhet fra kommunen

Tausheten er ubehagelig, men virker ikke – jeg tar ordet

Lojalitet – til hvem?

Referanser

Holte, Kjersti Lien(2009)Hysj. En kritisk didaktisk relasjonsanalyse av Curriculum Silentium, den skjulte policyen for taushet om arbeidsrelatert kritikk hos ansatte. PhD-avhandling, Karlstads Universitet

Willig, Rasmus (2009) Umyndiggørelse. Et essay om kritikkens infrastruktur. København: Hans Reitzels Forlag

Førstelektor Mari Pettersvold, Høgskolen i Vestfold Velferdskonferansen 15.04.2013