merenje nivoa organizovanosti kvaliteta usluga jgp a n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MERENJE NIVOA ORGANIZOVANOSTI (KVALITETA USLUGA) JGP-a PowerPoint Presentation
Download Presentation
MERENJE NIVOA ORGANIZOVANOSTI (KVALITETA USLUGA) JGP-a

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

MERENJE NIVOA ORGANIZOVANOSTI (KVALITETA USLUGA) JGP-a - PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on

MERENJE NIVOA ORGANIZOVANOSTI (KVALITETA USLUGA) JGP-a. ISTRAŽIVANJE. CILJEVI ISTRAŽIVANJA. Osposobljavanje studenata za praktičan rad u oblasti inženjerskog upravljanja poslovnim sistemima: snimanja i merenja analize, poboljšanja, reinženjeringa i projektovanja implementacije

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MERENJE NIVOA ORGANIZOVANOSTI (KVALITETA USLUGA) JGP-a' - kiona-cantrell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ciljevi istra ivanja
CILJEVI ISTRAŽIVANJA
 • Osposobljavanje studenata za praktičan rad u oblasti inženjerskog upravljanja poslovnim sistemima:
  • snimanja i merenja
  • analize, poboljšanja, reinženjeringa i projektovanja
  • implementacije
 • Pomoć poslovnim sistemima (preduzećima, ustanovama,...) da povećaju nivo svoje organizovanosti i kvalitet svojih usluga i proizvoda, upravljaju svojim procesima i ostvare održivu poslovnu izvrsnost
 • Osnova za izradu i prezentaciju naučnoistraživačkih radova na naučnim skupovima (SYM-ORG, SPIN,...).
zahtevi istra ivanja
ZAHTEVI ISTRAŽIVANJA
 • Metodom trenutnih zapažanja snimiti način rada i odrednice kvaliteta usluga JGPa u Beogradu.
 • Sastaviti jedinstvenu zbirnu tabelu zapažanja.
 • Izračunati pokazatelje nivoa organizovanosti i kvaliteta usluga JGP-a i prirediti elaborat.
plan istra ivanja
PLAN ISTRAŽIVANJA
 • Formirati više istraživačkih timova od 3-5 članova, a najmanje po jedan tim u svakoj grupi za predavanja (min. 4 tima).
  • Svaki tim ima vođu tima.
  • Tim se formira na, isključivo, dobrovoljnoj osnovi.
  • U timu ne mogu biti studenti koji ne dolaze na predavanja i vežbe i koji ne koriste vozila JGP-a.
  • Poželjno je da sastav timova bude takav da se (imajući u vidu mesta stanovanja i lokaciju FON-a) «pokrije» cela mreža linija GSP-a.
plan istra ivanja1
PLAN ISTRAŽIVANJA
 • Svaki član tima treba da bude snimač u svim situacijama kada koristi vozila JGP-a, a najmanje pri dolasku na FON i odlasku sa FON-a.
 • Kada se završi snimanje istraživački timovi će se organizovati za obradu podataka, analize i pravljenje izveštaja . Izveštaje će praviti svaki tim posebno na osnovu svog istraživačkog materijala.
plan istra ivanja2
PLAN ISTRAŽIVANJA
 • Istraživanje se završava izradom odgovarajućeg, zajedničkog elaborata koji će objediniti ceo snimački materijal svih istraživačkih timova, obuhvatiti sve potrebne podatke dobijene snimanjem, i analize. Zajednički elaborat treba da radi poseban istraživački tim koji će biti oformljen od onih istraživača koji, u toku istraživanja, pokažu najveće interesovanje za ovaj projekat. Sadržaj zajedničkog elaborata je isti kao i sadržaj pojedinačnih elaborata po istraživačkim timovima.
 • Rezultati istraživanja će biti prezentirani svim studentima prve godine a, po mogućstvu, i JGP-u i građanima Beograda.
prijavljivanje za u e e u projektnom zadatku
Prijavljivanje za učešće u projektnom zadatku
 • Prijavljivanje traje do 24. marta 2013.
 • Formular za prijavu tima – ps.fon.rs
 • Popunjene formulare slati saradnicima na:

tomasevici@fon.bg.ac.rs

stojanovicd@fon.bg.ac.rs

tisma@fon.bg.ac.rs

Tim mora imati 3-5 članova.

formular za prijavu tima
Formular za prijavu tima

Oznaka istraživačkog tima: _____________________

Napomena: Oznaku istraživačkog tima unose predmetni saradnici

snimanje na ina rada i odrednica kvaliteta usluga gspa
Snimanje načina rada i odrednica kvaliteta usluga GSPa
 • Snimanje traje od 25.03. do 12.04. 2013. godine
 • Snimački list – ps.fon.rs
 • Svaki snimač (član tima) popunjava svoj snimački list (snimačke listove)
 • Rok za predaju PZ – 19.4.2013.
pravila pona anja snima a
PRAVILA PONAŠANJA SNIMAČA
 • U snimačke listove se smeju upisivati samo tačne opservacije ili zapažanja.
 • Zapažanja mogu biti nepotpuna. Na primer u vozilo se ulazi na stanici koja nije početna i nema istaknutog reda vožnje. Tada rubrike za tačnost polaska ostaju prazne. Ili, ako snimač zaboravi da izmeri vreme čekanja, tada rubrika «Vreme čekanja» ostaje prazna. Nikako se ne smeju naknadno izmišljati podaci.
 • Zbog gužve nije moguće popuniti snimački list u vozilu. Tada se situacija zapazi i upamti, a kasnije (u stanu, na FON-u, kod kolege, u kafiću,...) diskretno upiše u snimački list.
 • U kolonu datum i sat se upisuje datum i započeti sat u kojem je snimljena vožnja (npr. 9:15 je 10-ti sat)
 • Vrsta vozila nije navedena u formularu jer se prepoznaje po liniji. Svi znaju na kojim linijama su tramvaji, na kojim trolejbusi, a ostale linije su autobuske.
pravila pona anja snima a1
PRAVILA PONAŠANJA SNIMAČA
 • Garažni broj je onaj broj koji se nalazi na vozilu, najčešće napred i pozadi.
 • Ukoliko postoji više alternativnih linija za dolazak do željene destinacije upisati broj mogućih alternativnih linija.
 • Dobra obeleženost vozila je bar: Broj linije i relacija na prednjoj strani vozila i broj linije sa strane gde su ulazi i izlazi. Sve ispod ovog nivoa je loša obeleženost.
 • Tačnost polaska se može izmeriti samo na osnovu istaknutog reda vožnje i tačnog sata koji snimač mora imati kod sebe.
 • Vreme čekanja se može izmeriti samo pomoću tačnog sata koji snimač mora imati kod sebe. Vreme čekanja podrazumeva izmereno vreme od trenutka dolaska na stanicu do trenutka ulaska u autobus, i beleži se po započetom minutu.
 • Komfor vožnje se zapaža u trenutku ulaska u vozilo. Jasno je opisan u formularu.
pravila pona anja snima a2
PRAVILA PONAŠANJA SNIMAČA
 • Odnos vozača prema korisnicima usluga(putnicima) i kvar vozila su jasno opisani u formularu za snimanje.
 • Čistoća se proverava preko detalja koji pokazuju da li je vozilo, pre izlaska iz garaže, oprano ili nije. Prašina i druge vrste prljavštine na prozorima,okvirima prozora i slično, jasan su dokaz da vozilo nije oprano pre izlaska iz garaže.
 • Broj snimljenih vožnji jeste važan pokazatelj ozbiljnosti istraživača. Međutim mnogo je važnija tačnost snimljenih vožnji, koja mora biti proverljiva u što većoj meri. Ukoliko jedan član tima dostavi netačne podatke, ceo tim će biti isključen iz istraživanja.
 • Snimljena vožnja, ako nema podatke o vremenu, datumu, liniji, garažnom broju i snimaču ne sme se uzeti u obzir prilikom obrade podataka.Za ovo su odgovorni sami snimači, ali i lideri timova.
 • Svi regularni snimački listovi se moraju čuvati.
sre ivanje snimljenog materijala
Sređivanje snimljenog materijala
 • Svaki snimač upisuje u donjem delu popunjenih snimačkih listova PERIOD SNIMANJA i SVOJ POTPIS.
 • Svaki snimač pravi svoju zbirnu tabelu - ps.fon.rs
 • Vođa tima:
  • pravi prvu stranu za snimački materijal - ps.fon.rs,
  • povezuje sve snimačke listove po redosledu snimača navedenih na prvoj strani i
  • označava strane od 1-n.
 • Vođa tima:
  • pravi prvu stranu za zbirne tabele - ps.fon.rs,
  • ZBIRNU TABELU ZA SVOJ TIM - ps.fon.rs,
  • povezuje sve zbirne tabele po redosledu snimača navedenih na prvoj strani i
  • označava strane od 1-n (prva strana, zbirna tabela tima, zbirne tabele članova tima).
izrada elaborata sadr aj
IZRADA ELABORATASadržaj
 • 3.1 Uvod
 • 3.2 Zbirna tabela, koja objedinjava sve snimačke listove, izražena jedinično i procentualno.
 • 3.3 Pokazatelji nivoa organizovanosti JGP-a i kvaliteta usluga gradskog prevoza putnika.
  • 3.3.1 Nivo obeleženosti vozila.
  • 3.3.2 Tačnost polaska.
  • 3.3.3 Vreme čekanja na vozilo.
  • 3.3.4 Komfor vožnje.
  • 3.3.5 Ponašanje vozača prema korisnicima usluga.
  • 3.3.6 Čistoća vozila.
  • 3.3.7 Kvar vozila.
  • 3.3.8 Upoređenje autobuskog, tramvajskog i trolejbuskog dela JGP-a.
 • 3.4 Analitički osvrt na pokazatelje.
 • 3.5 Predlog mera za povećanje nivoa organizovanosti JGP-a i kvaliteta usluga.
 • 3.6 Zaključak.
slide20
Uvod

Izrada elaborata

 • Samostalno sastaviti tekst uvoda iz koga će se videti:
  • cilj istraživanja (na primer: uključenje studenata u timski istraživački rad;....)
  • vreme snimanja,
  • način izrade projektnog zadatka (šta je radio svaki član tima, a šta vođa tima,....)
  • vezu između projektnog zadatka konkretnog istraživačkog tima i elaborata koji objedinjava istraživanja svih timova.
zbirna tabela 1
ZBIRNA TABELA [1]

Izrada elaborata

zbirna tabela
ZBIRNA TABELA [%]

Izrada elaborata

obrada podataka
Obrada podataka

Izrada elaborata

 • Izračunati i grafički prikazati (histogramski) pokazatelje nivoa organizovanosti i kvaliteta usluga JGP-a (prema redosledu datom u postavci projektnog zadatka).
  • Po linijama (izabrati jednu liniju za svaku vrstu prevoza).
  • Ukupno za sve autobuske linije.
  • Ukupno za sve tramvajske linije.
  • Ukupno za sve trolejbuske linije.
  • Ukupno za sve vrste prevoza.
 • Izračunati tačnost pokazatelja:
  • Dobra obeleženost za jednu izabranu liniju.
  • Čistoća vozila(čisto) za sve tramvajske linije.
  • Odnos vozača prema putnicima (sačekuje putnike koji trče),(da), za sve vrste prevoza.
obrada podataka1
Obrada podataka

Izrada elaborata

 • Izračunati i grafički prikazati (histogramski) pokazatelje nivoa organizovanosti i kvaliteta usluga JGP-a (prema redosledu datom u postavci projektnog zadatka).
  • Po linijama (izabrati jednu liniju za svaku vrstu prevoza).

Pokazatelj: OBELEŽENOST

Vrsta prevoznog sredstva: Autobus

Linija: 48

obrada podataka2
Obrada podataka

Izrada elaborata

 • Izračunati i grafički prikazati (histogramski) pokazatelje nivoa organizovanosti i kvaliteta usluga JGP-a (prema redosledu datom u postavci projektnog zadatka).
  • Po linijama (izabrati jednu liniju za svaku vrstu prevoza).

Pokazatelj: OBELEŽENOST

Vrsta prevoznog sredstva: Trolejbus

Linija: 29

obrada podataka3
Obrada podataka

Izrada elaborata

 • Izračunati i grafički prikazati (histogramski) pokazatelje nivoa organizovanosti i kvaliteta usluga JGP-a (prema redosledu datom u postavci projektnog zadatka).
  • Po linijama (izabrati jednu liniju za svaku vrstu prevoza).

Pokazatelj: OBELEŽENOST

Vrsta prevoznog sredstva: Tramvaj

Linija: 9

obrada podataka4
Obrada podataka

Izrada elaborata

 • Izračunati i grafički prikazati (histogramski) pokazatelje nivoa organizovanosti i kvaliteta usluga JGP-a (prema redosledu datom u postavci projektnog zadatka).
  • Ukupno za sve autobuske linije.

Pokazatelj: OBELEŽENOST

obrada podataka5
Obrada podataka

Izrada elaborata

 • Izračunati i grafički prikazati (histogramski) pokazatelje nivoa organizovanosti i kvaliteta usluga JGP-a (prema redosledu datom u postavci projektnog zadatka).
  • Ukupno za sve tramvajske linije.

Pokazatelj: OBELEŽENOST

obrada podataka6
Obrada podataka

Izrada elaborata

 • Izračunati i grafički prikazati (histogramski) pokazatelje nivoa organizovanosti i kvaliteta usluga JGP-a (prema redosledu datom u postavci projektnog zadatka).
  • Ukupno za sve trolejbuske linije.

Pokazatelj: OBELEŽENOST

obrada podataka7
Obrada podataka

Izrada elaborata

 • Izračunati i grafički prikazati (histogramski) pokazatelje nivoa organizovanosti i kvaliteta usluga JGP-a (prema redosledu datom u postavci projektnog zadatka).
  • Ukupno za sve vrste prevoza.

Pokazatelj: OBELEŽENOST

obrada podataka8
Obrada podataka

Izrada elaborata

 • Izračunati i grafički prikazati (histogramski) pokazatelje nivoa organizovanosti i kvaliteta usluga JGP-a (prema redosledu datom u postavci projektnog zadatka).
  • Po linijama (izabrati jednu liniju za svaku vrstu prevoza).

Pokazatelj: TAČNOST POLASKA

Vrsta prevoznog sredstva: Autobus

Linija: 48

obrada podataka9
Obrada podataka

PRIMER

 • Izračunati i grafički prikazati (histogramski) pokazatelje nivoa organizovanosti i kvaliteta usluga JGP-a (prema redosledu datom u postavci projektnog zadatka).
  • Po linijama (izabrati jednu liniju za svaku vrstu prevoza).

Pokazatelj: TAČNOST POLASKA

Vrsta prevoznog sredstva: Autobus Linija: X

obrada podataka10
Obrada podataka

Izrada elaborata

 • Izračunati i grafički prikazati (histogramski) pokazatelje nivoa organizovanosti i kvaliteta usluga JGP-a (prema redosledu datom u postavci projektnog zadatka).
  • Po linijama (izabrati jednu liniju za svaku vrstu prevoza).

Pokazatelj: KOMFOR VOŽNJE

Vrsta prevoznog sredstva: Autobus

Linija: 48

obrada podataka11
Obrada podataka

Izrada elaborata

 • Izračunati tačnost pokazatelja:

Pokazatelj: Obeleženost za jednu izabranu liniju

Vrsta prevoznog sredstva: Autobus Linija: 48

Tačnost polaska (na vreme) za sve autobuske linije.

Čistoća vozila (čisto) za sve tramvajske linije.

Odnos vozača prema putnicima (sačekuje putnike koji trče) za sve vrste prevoza.

analiza podataka
Analiza podataka

Izrada elaborata

 • Obeleženost ...
 • Tačnost polaska...
 • Komfor vožnje...
 • Prosečno vreme čekanja...
 • ...
predlog mera
Predlog mera

Izrada elaborata

 • Analizom odrednica kvaliteta usluga JGP-a utvrđeno je da....
 • Nakon razmatranja... predlaže se ...
zaklju ak
Zaključak

Izrada elaborata

 • ...
ii faza centralni istra iva ki timovi
II FAZA – CENTRALNI ISTRAŽIVAČKI TIMOVI
 • Sastaviti jedinstvenu zbirnu tabelu (na osnovu određenog broja zbirnih tabela timova)
 • Uraditi sve što sadrži projektni zadatak pojedinačnih timova.
iii faza prezentiranje rezultata istra ivanja
III FAZA – PREZENTIRANJE REZULTATA ISTRAŽIVANJA
 • Sastaviti jedinstvenu zbirnu tabelu (na osnovu zbirnih tabela CT)
 • Uraditi sve što sadrži projektni zadatak pojedinačnih timova.
 • Pripremiti prezentaciju rezultata istraživanja.
 • Prezentirati rezultate istraživanja u dogovorenom terminu predavanja predmeta «Proizvodni sistemi».
 • Prezentirati (ako se steknu uslovi) rezultate istraživanja Menadžmentu JGP-a i građanima Beograda.
 • Prezentirati rezultate istraživanja na naučnim skupovima i konferencijama.
nagra ivanje istra iva a
NAGRAĐIVANJE ISTRAŽIVAČA
 • Učesnici istraživanja mogu, u zavisnosti od angažovanja koje će se pratiti, ostvariti sledeće:
  • Jedna ocena više od ostvarene na kolokvijumima i ispitu – 5-10 poena
  • Dve ocene više od ostvarene na kolokvijumima i ispitu – 10-20 poena
  • Oslobađanje od pismenog dela ispita.
  • Oslobađanje od celog ispita i dobijanje ocene 10.