didaktick po ta ov programy 2
Download
Skip this Video
Download Presentation
DIDAKTICKÉ POČÍTAČOVÉ PROGRAMY 2

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

DIDAKTICKÉ POČÍTAČOVÉ PROGRAMY 2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

DIDAKTICKÉ POČÍTAČOVÉ PROGRAMY 2. Mgr. René Szotkowski. TENTO MATERIÁL VZNIKL ZA FINANČNÍ PODPORY EVROPSK ÉHO SOCIÁLNÍ HO FOND U A STÁTNÍ HO ROZPOČT U ČESKÉ REPUBLIKY. Didaktické programy a autorský zákon. Výukový program podléhá tzv. autorskému zákonu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DIDAKTICKÉ POČÍTAČOVÉ PROGRAMY 2' - kimo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
didaktick po ta ov programy 2

DIDAKTICKÉ POČÍTAČOVÉ PROGRAMY 2

Mgr. René Szotkowski

TENTO MATERIÁL VZNIKL ZA FINANČNÍ PODPORY EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY

didaktick programy a autorsk z kon
Didaktické programy a autorský zákon
 • Výukový program podléhá tzv. autorskému zákonu.
 • Bez svolení autora nelze software (licenci softwaru) užívat, dále šířit, prodat nebo pronajmout.
 • Některé softwarové produkty odprodání práva umožňují - vždy je ale k takovému úkonu třeba výslovného souhlasu autora nebo vykonavatele jeho autorských práv.
 • Tento výslovný souhlas obvykle autor uděluje generálně prostřednictvím licenčního ujednání, které je součástí každé dodávky softwaru.
 • Cena za software je poplatkem za poskytnutou licenci - právo k užívání softwarového produktu.
typy licenc
Typy licencí
 • Registrovaná licence. Registrované verze jsou uživatelům dostupné po uhrazení poplatku. Použití je omezeno na určitou osobu, která program registrovala. Licence registrované verze má dvě varianty:
     • Domácí licence.Tato licence je určena pro provozování programu na počítači (počítačích) umístěném v domácnosti osoby, která provedla registraci programu. Oprávněnými uživateli programu jsou všechny osoby, které v dané domácnosti žijí.
     • Komerční licence.Tato licence je určena pro všechny komerční a neziskové organizace. Organizace může využívat program na tolika počítačích, pro kolik zakoupila licenci. Licence není vázána na konkrétního uživatele nebo počítač. Program nesmí být nainstalován na více počítačích, než kolik umožňuje zakoupená licence.
typy licenc1
Typy licencí
 • Freeware- jsou programy, u nichž se tvůrce nevzdává autorského práva, ale jejich šíření i používání je zcela zdarma. Je pouze zakázáno programy upravovat nebo je poskytovat dále za úplatu.
 • GPL- software šířený pod licencí GPL (General Public License)je možno volně používat, modifikovat i šířit, ale za předpokladu, že tento software bude šířen bezplatně (případně za distribuční náklady) s možností získat bezplatně zdrojové kódy.
 • Donationware - zaplacení tohoto software je čistě dobrovolné, a pokud máte pocit, že by bylo vhodné ocenit kvalitu autorovy práce, můžete zaslat libovolný příspěvek na jeho konto.
 • Shareware- jsou placené programy, které jsou sice zdarma ke stažení a vyzkoušení, ale jejich trvalé užívání je podmíněno zakoupením licence.
typy licenc2
Typy licencí
 • Trial (Trialware)- užívání trial programů je podmíněno vlastnictvím licence. Tyto komerční programy jsou většinou distribuovány plně funkční, ale po určité době (obvykle 30 dní) se odmítnou spustit nebo se některé důležité funkce znepřístupní.
 • Adware- užívání software šířeného pod touto licencí je bezplatné, ale v programu se zobrazuje reklama, ze které je jeho vývoj placen.
 • Demo- programy jsou pouze ukázkové verze, které mají omezeny některé podstatné funkce - např. nelze soubory ukládat nebo tisknout.
 • Cardware- software je možno neomezeně užívat v případě, že autorovi zašlete skutečnou pohlednici. Autor si tak zajistí nejen přísun pošty do své schránky, ale i přehled o místech, kde se jeho program užívá.
po ta ov kriminalita trestn iny
Počítačová kriminalita – trestné činy
 • počítačové podvody, počítačové falzifikace,
 • poškozování počítačových dat a programů, počítačová sabotáž,
 • neoprávněný přístup, neoprávněný průnik,
 • neoprávněné kopírování autorsky chráněného programu, neoprávněné kopírování fotografie.
 • změna v datech nebo počítačových programech, počítačová špionáž,
 • neoprávněné užívání počítače,
 • neoprávněné užívání autorsky chráněného programu.
demonstrace v kladov ch didaktick ch program
Demonstrace výkladových didaktických programů
 • Edison 4.0
  • Jedná se o unikátní multimediální elektrolaboratoř velmi dobře využitelná ve výuce fyziky na základních i středních školách.
  • Používaný ve více než 40 zemích světa.
  • Přináší zcela nové prostředí pro výuku elektrotechniky.
  • Učitelé i žáci mohou vytvářet virtuální elektrické obvody s využitím množství fotorealistických komponent.
demonstrace v kladov ch didaktick ch program1
Demonstrace výkladových didaktických programů
 • Začínáme s vlastivědou - počátky dějin mé vlasti
  • Jedná se o multimediální interaktivní program pro zábavnou výuku vlastivědy a dějepisu.
  • V 15 tématech na 329 obrazovkách, děti poutavou formou seznamuje s dějinami naší vlasti od pravěku do doby císaře Rudolfa II.
  • Děti zde najdou nejrůznější testy, úkoly, doplňovačky, hry na archeology, časové přímky a mapy.
  • Hry zavedou děti např. do vesnice lovců mamutů, je pro ně připraveno pozvání na hostinu, zavítají na středověký hrad, ocitnou se uprostřed husitské bitvy a závěrem se podívají do alchymistické dílny na dvoře Rudolfa II.
  • Je zde i bohatě ilustrovaná encyklopedie a pracovní listy.
demonstrace v kladov ch didaktick ch program2
Demonstrace výkladových didaktických programů
 • Začínáme s angličtinou - už rozumím anglicky
  • Český multimediální interaktivní program pro výuku angličtiny.
  • Hlavním cílem tohoto produktu je naučit děti pohotově reagovat na jednoduché otázky kladené rodilým mluvčím a orientovat se v jednoduchých modelových situacích.
  • Použitá slovní zásoba je na úrovni nejpoužívanějších učebnic a odpovídá prvnímu roku výuky.
  • Celkem je připraveno 18 interaktivně zpracovaných témat z dětem blízkých oblastí (rodina, říkadla, pohádky, sourozenci, denní činnosti, potraviny, příšery, zvířata, popis předmětu aj).
  • Pro děti jsou zde i pohádky a básničky.
demonstrace v kladov ch didaktick ch program3
Demonstrace výkladových didaktických programů
 • Začínáme s matematikou - už umím násobilku
  • Český multimediální interaktivní program pro výuku matematiky, který je určen dětem od 2. třídy ZŠ.
  • Jednotlivé typy příkladů v matematice je možno procvičovat samostatně nebo zvolit "pohádkovou" variantu.
  • Odměnou pro děti za úspěšné řešení příkladů jsou pohádky, detektivní příběhy či dobrodružství robota Toma s vtipnými obrázky.
  • Je zde mnoho příkladů procvičujících porovnávání čísel, rozklad čísel, orientaci na číselné ose, zaokrouhlování, pamětné i písemné sčítání a odčítání, násobilku, složitější příklady se závorkami a další důležité partie matematiky.
demonstrace v kladov ch didaktick ch program4
Demonstrace výkladových didaktických programů
 • Začínáme s češtinou - můj první slabikář
  • Je multimediální titul věnovaný všem předškolákům a prvňáčkům.
  • Program je velmi vhodný i pro dyslektiky.
  • Tento slabikář je výjimečný tím, že mluví.
  • Vyniká krásnou grafikou,intuitivním ovládáním, kvalitním namluvením, originálními básničkami a interaktivitou.
  • Děti si mohou zvolit zcela individuální tempo učení.
  • V první části - slabikáři jsou probírána jednotlivá písmena v pořadí podle platných učebních osnov.
  • Každé písmeno (velké i malé, tiskací i psací) je vzorově předepsáno.
  • Ke každému písmenu je uvedeno několik doprovodných obrázků, motivační básnička a jednoduchá hra na procvičení probíraného písmena.
demonstrace v kladov ch didaktick ch program5
Demonstrace výkladových didaktických programů
 • Angličtina 1 - Pro malé školáky
  • Je interaktivní program pro výuku angličtiny v rozsahu prvního roku výuky na ZŠ a je zcela zpracován v souladu s osnovami.
  • Na tento produkt navazuje dalších pět dílů edice Angličtina pro školáky I - V, která svým obsahem plně pokrývá výuku angličtiny na základních školách.
  • Na CD naleznete i tzv. tiskový modul s jehož pomocí lze velmi snadno vytisknout cvičení zaměřené na procvičování gramatiky, překladu vět nebo slovíček.
  • Vše na CD je kompletně ozvučeno a namluveno rodilými mluvčími.
demonstrace v kladov ch didaktick ch program6
Demonstrace výkladových didaktických programů
 • Angličtina 2
  • Tento druhý díl je určen pro pokročilejší začátečníky a odpovídá přibližně druhému roku výuky angličtiny na ZŠ.
  • Slovní zásoba programu je na úrovni nejpoužívanějších učebnic ZŠ: Project English 1 – 2.polovina, Angličtina pro 5. ročník ZŠ (Lacinová, Kadlecová), Angličtina pro 5. ročník ZŠ (Zahálková).
  • Programy na CD jsou zaměřeny na procvičování slovní zásoby a hlavní gramatické jevy.
  • Naleznete zde možnost zábavnou formou procvičovat slovní zásobu dle jednotlivých lekcí, jednoduše lze procvičovat i správné psaní slovíček nebo procvičovat slovní zásobu dle jednotlivých tématických okruhů.
demonstrace v kladov ch didaktick ch program7
Demonstrace výkladových didaktických programů
 • Angličtina 3
  • Angličtina 3 je třetím dílem nově zpracované šestidílné řady, která svým obsahem plně pokrývá výuku angličtiny na ZŠ.
  • Mezi hlavní přednosti patří především podpora nejpoužívanějších učebnic, zpracování v souladu s osnovami a unikátní rozsah procvičované látky.
  • Tento díl je určen pro třetí rok výuky angličtiny, tedy zejména pro žáky 6. ročníků ZŠ.
  • Slovní zásoba je procvičována několika různými způsoby podle jednotlivých lekcí zvolené učebnice.
  • Důraz je kladen i na porozumění mluvenému slovu a psanému textu.
  • Pro žáky je připraveno 16 interaktivně zpracovaných kreslených témat z dětem blízkých oblastí (např. prázdniny, sporty, země, děti aj.), pro udržení zájmu dětí jsou zařazeny i básničky a pohádky.
demonstrace v kladov ch didaktick ch program8
Demonstrace výkladových didaktických programů
 • Angličtina 4
  • Angličtina 4 je čtvrtým dílem nově zpracované šestidílné řady, která svým obsahem plně pokrývá výuku angličtiny na ZŠ.
  • Mezi hlavní přednosti patří především podpora nejpoužívanějších učebnic, zpracování v souladu s osnovami a unikátní rozsah procvičované látky.
  • Tento díl je určen pro čtvrtý rok výuky angličtiny, tedy zejména pro žáky 7. ročníků ZŠ.
  • Důraz je kladen i na porozumění mluvenému slovu a psanému textu.
  • Nově jsou zařazeny i části procvičující výslovnost slovíček a vět.
  • CD obsahuje celkem 30 témat, např. předpřítomný čas, použití for a since, určování směru a místa, minulý čas pravidelných i nepravidelných sloves, trpný rod v různých časech a mnoho dalších gramatických jevů.
demonstrace v kladov ch didaktick ch program9
Demonstrace výkladových didaktických programů
 • Angličtina 5
  • Angličtina 5 je pátým dílem nově zpracované šestidílné řady, která svým obsahem plně pokrývá výuku angličtiny na ZŠ.
  • Tento díl je určen pro pátý rok výuky angličtiny, tedy zejména pro žáky 8. ročníků ZŠ.
  • CD obsahuje celkem 42 témat, např. zvratná zájmena, přání, tázací dovětky, podmiňovací způsob, gerundium, imperativ, předpřítomný čas, trpný rod, předminulý čas, neurčité vztažné věty aj.
  • Velmi žádaným vylepšením této nové řady je tzv. tiskový modul.
demonstrace v kladov ch didaktick ch program10
Demonstrace výkladových didaktických programů
 • Angličtina pro nejmenší
  • Angličtina pro nejmenší je mezinárodně úspěšný program určený k prvnímu seznámení dětí s angličtinou.
  • Vzhledem ke svému zpracování je mimořádně vhodný pro děti již od 3 let.
  • Nová slovíčka jsou přidávána postupně. Každé z nich je dokonale procvičeno v plně animovaných interaktivních hrách.
  • Děti pomohou např. osvobodit hračky ze zakletí cukrového čaroděje, na ostrově pirátů si s tučňákem procvičí barvy, vyzkouší si práci zmrzlináře nebo si zahrají na módní návrhářku.
demonstrace v kladov ch didaktick ch program11
Demonstrace výkladových didaktických programů
 • Angličtina pro děti
  • Je mezinárodně úspěšný multimediální kurz výuky anglického jazyka pro děti od 5 let.
  • Hlavním úkolem dětí je pomoci malému sympatickému mimozemšťánkovi Titimu najít ukryté části jeho kosmické lodi. Spolu s ním navštíví mnoho rozličných míst, kde se však mluví pouze anglicky.
  • Více než 60 rozličných her.
  • 2500 anglicky namluvených slovíček a jednoduchých vět.
  • Barevný obrázkový slovníček s hrou, která pomůže dětem snadno si zapamatovat nová slovíčka.
  • Úroveň obtížnosti je přizpůsobena věku a vnímání dětí.
  • Profesionální namluvení anglické části rodilými mluvčími.
  • Přitažlivost programu zvyšuje veselá barevná grafika a zábavné animace.
demonstrace v kladov ch didaktick ch program12
Demonstrace výkladových didaktických programů
 • Němčina 1 pro malé školáky
  • Je interaktivní program pro výuku němčiny v rozsahu prvního roku výuky na ZŠ.
  • Je to zatím jediný program na trhu, který je zpracován v souladu s osnovami.
  • Na tento produkt navazuje dalších pět dílů edice Němčina pro školáky I - V, která svým obsahem plně pokrývá výuku němčiny na základních školách.
  • Na CD naleznete i tzv. tiskový modul. S jeho pomocí lze velmi snadno vytisknout cvičení zaměřené na procvičování gramatiky, překladu vět nebo slovíček.
demonstrace v kladov ch didaktick ch program13
Demonstrace výkladových didaktických programů
 • Němčina 2
  • CD-ROM Němčina 2 je sada výukových programů podporující výuku němčiny v rozsahu druhého roku výuky na ZŠ.
  • Slovní zásoba programu je na úrovni nejpoužívanějších učebnic pro ZŠ (NĚMČINA 1 - 2. část, (Maroušková), Heute haben wir Deutsch 2, Wer? Wie? Was? 2, Das Deutschmobil 2).
  • Programy na CD jsou zaměřeny na procvičování slovní zásoby a hlavní gramatické jevy.
demonstrace v kladov ch didaktick ch program14
Demonstrace výkladových didaktických programů
 • Němčina 3
  • Je již třetím dílem nově zpracované šestidílné řady programů pro výuku německého jazyka na školách.
  • Program umožňuje nastavení podle používané učebnice a je zpracován v souladu s novými pravidly německého pravopisu.
  • Tento díl je určen pro 3. rok výuky němčiny, tedy zejména pro žáky 6. ročníků ZŠ.
  • Slovní zásoba programu je na úrovni pěti nejpoužívanějších učebnic pro ZŠ (Nová Němčina 2 - 1. část, Němčina pro 6. ročník základní školy (Maroušková) a 2. poloviny učebnic Heute haben wir Deutsch 2, Wer? Wie? Was? 2 a Das Deutschmobil 2).
demonstrace v kladov ch didaktick ch program15
Demonstrace výkladových didaktických programů
 • Sexuální výchova (pro ZŠ i SŠ)
  • Program poutavou a srozumitelnou formou podává informace o anatomii a funkci pohlavních orgánů, menstruačním cyklu, problematice dospívání a sexuálním chování.
  • Velký důraz je kladen na otázku plánovaného rodičovství, podrobně jsou probrány antikoncepční metody, období vzniku nového života, těhotenství a porod.
  • Na závěr jsou zařazeny informace o pohlavně přenosných onemocněních a sexuálních deviacích.
  • Informace podávané v programu jsou v souladu s platnými osnovami pro ZŠ a SŠ.
  • Na CD je program dodáván v několika verzích, které lze zvolit podle věku dítěte.
demonstrace v kladov ch didaktick ch program16
Demonstrace výkladových didaktických programů
 • Biologie - Tajemný svět hmyzu
  • CD-ROM určené pro výuku biologie.
  • Tématem tohoto interaktivně - didaktického CD-ROM se stala druhově a početně nejbohatší třída živočišné říše - třída hmyzu.
  • Žáci poznají mnoho nového a zajímavého z tajuplného světa hmyzu. Naučí se rozpoznat jednotlivé představitele třídy hmyzu, seznámí se nejen se zajímavostmi z jejich života, ale poznají i význam hmyzu pro člověka.
  • Vlastní výuka je rozdělena do pěti samostatných částí. Učivo je probíráno s ohledem na systematické členění a vzájemné vývojové vztahy, zohledněno je vždy i přirozené životní prostředí jednotlivých druhů.
demonstrace v kladov ch didaktick ch program17
Demonstrace výkladových didaktických programů
 • Zeměpis
  • Zeměpisné programy Terasoft jsou určeny k procvičování orientace na mapách Afriky, Ameriky, Asie a Evropy.
  • Jednotlivé světadíly jsou procvičovány nejen jako celek, ale také rozděleny do jednotlivých částí.
  • Na jednotlivých mapách jsou procvičovány odděleně: státy, hlavní města, důležitá města a přírodní útvary jako např. moře, řeky, pohoří, nížiny aj.
  • Program je možno použít i k výuce na úrovni střední školy.
  • Program umožňuje zvolit si pouze ty objekty (státy, města, přírodní útvary), jejichž znalost je požadována.
demonstrace v kladov ch didaktick ch program18
Demonstrace výkladových didaktických programů
 • Biologie
  • Na CD-ROM Biologie najdete 2 tituly: Biologie člověka a Zoologie.
  • Oba programy jsou zpracovány podle požadavků osnov druhého stupně ZŠ.
  • Programy ze Zoologie seznámí děti zábavnou formou s nejdůležitějšími představiteli obratlovců. Program je rozdělen do čtyřech oddílů: savci, ryby, obojživelníci a plazi, ptáci.
  • Program obsahuje fotografie všech nejdůležitějších obratlovců, s kterými se dítě ve škole setká.
  • Programy z Biologie člověka jsou zaměřeny na procvičování anatomických znalostí v těchto oblastech: soustava opěrná a pohybová, soustava oběhová, dýchací a trávicí, soustava vylučovací, řídící a rozmnožovací.
demonstrace v kladov ch didaktick ch program19
Demonstrace výkladových didaktických programů
 • Přírodověda 1 - Rostliny a houby
  • TS Přírodověda 1 (rostliny a houby) je prvním ze zcela nové řady výukových titulů určených nejen pro práci v počítačových učebnách ale i pro každodenní využití v prezentační výuce s využitím projektoru.
  • Vyniká především nebývalým rozsahem výukového materiálu - fotografií, ilustrací i textu.
  • Je určen nejen pro výuku přírodovědy a prvouky, ale plně jej využijí i žáci 2. stupně ZŠ při výuce přírodopisu. Zpracování a obsah tohoto titulu je plně v souladu s osnovami MŠMT.
  • Výuková část obsahuje 482 interaktivních výukových obrazovek, které jsou rozděleny do 19 kapitol (rozmanitost přírodnin, přírodní společenstva, stavba těla rostliny, výživa a dýchání rostlin, rostliny jednoleté, dvouleté a vytrvalé, kulturní a plané rostliny, obilniny, plevele, jarní byliny, luční, vodní a zahradní rostliny, léčivé a jedovaté rostliny, jehličnaté a listnaté stromy a keře, houby.
demonstrace v kladov ch didaktick ch program20
Demonstrace výkladových didaktických programů
 • Přírodověda 2 - Živočichové a rostliny cizích krajin
  • Tento program je dalším pokračováním nové řady výukových titulů určených pro práci v počítačových učebnách i pro každodenní využití v prezentační výuce s využitím projektoru a interaktivní tabule.
  • Vzhledem ke způsobu zpracování a možnostem nastavení je titul určen nejen pro výuku přírodovědy, ale plně jej využijí i žáci 2. stupně ZŠ při výuce přírodopisu a zeměpisu.
  • Výuková část obsahuje 500 interaktivních výukových obrazovek, které jsou rozděleny do 14 kapitol (polární oblasti, tropické deštné lesy, savany, pouště a polopouště, moře a oceány, cizokrajné ovoce a koření.
  • Procvičovací část obsahuje ve 14 kapitolách 240 obrazovek s úkoly, jejichž cílem je prověřit a upevnit získané znalosti žáků.
demonstrace v kladov ch didaktick ch program21
Demonstrace výkladových didaktických programů
 • Přírodověda 3 - Živočichové a rostliny ČR
  • Jde již o třetí pokračování nové řady výukových titulů určených pro práci v počítačových učebnách i pro každodenní využití v prezentační výuce s využitím projektoru a interaktivní tabule.
  • Vzhledem ke způsobu zpracování a možnostem nastavení je tento titul určen nejen pro výuku přírodovědy a prvouky na 1. stupni ZŠ, ale využijí jej i žáci 2. stupně ZŠ při výuce přírodopisu.
  • Výuková část obsahuje 352 interaktivních výukových obrazovek, které jsou rozděleny do 10 kapitol probírajících jednotlivá přírodní společenstva naší republiky.
  • Procvičovací část obsahuje v 10 kapitolách 177 obrazovek s úkoly, jejichž cílem je přitažlivou formou prověřit a upevnit získané znalosti žáků.
demonstrace v kladov ch didaktick ch program22
Demonstrace výkladových didaktických programů
 • Přírodověda 4 - Žijí s námi
  • Přírodověda 4 (žijí s námi) je již čtvrtým pokračováním nové řady výukových titulů určených pro práci v počítačových učebnách i pro každodenní využití v prezentační výuce s využitím projektoru a interaktivní tabule.
  • Titul je určen nejen pro výuku přírodovědy a prvouky na 1. stupni ZŠ, ale využijí jej i žáci 2. stupně ZŠ při výuce přírodopisu.
  • Výuková část obsahuje 350 interaktivních výukových obrazovek, které jsou rozděleny do 8 kapitol probírajících jednotlivé skupiny živočichů a rostlin žijících v blízkosti člověka.
  • Procvičovací část obsahuje v 8 kapitolách 130 obrazovek s úkoly, jejichž cílem je přitažlivou formou prověřit a upevnit získané znalosti žáků.
demonstrace v kladov ch didaktick ch program23
Demonstrace výkladových didaktických programů
 • Výuka MS Wordu - ovládání textových editorů na PC
  • Používání textových editorů patří v dnešní době k těm nejzákladnějším dovednostem při práci s počítačem.
  • Výukový kurz Výuka MS Wordu - ovládání textových editorů na PC naučí velmi snadno, názorně a efektivně i naprosté začátečníky zvládnout základní i pokročilé úpravy textu.
  • Na CD naleznete výukové kurzy pro tři různé textové editory.
ad