prezentace v sledk n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Prezentace výsledků

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Prezentace výsledků - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Prezentace výsledků. Dotazníkové šetření mezi držiteli certifikátu AEO v ČR a Analýza mediálního obrazu tématu AEO. 14. 5. 2014. Agenda. Cíle projektu Přístup k realizaci projektu Představení výsledků dotazníkového šetření Představení výsledků analýzy mediálního obrazu. Cíle projektu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prezentace výsledků' - kimi


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prezentace v sledk

Prezentace výsledků

Dotazníkové šetření mezi držiteli certifikátu AEO v ČR

a Analýza mediálního obrazu tématu AEO

14. 5. 2014

agenda
Agenda
 • Cíle projektu
 • Přístup k realizaci projektu
 • Představení výsledků dotazníkového šetření
 • Představení výsledků analýzy mediálního obrazu

Prezentace výsledků projektu „Dotazníkové šetření mezi držiteli certifikátu AEO v ČR, a Analýza mediálního obrazu tématu AEO“

c le projektu
Cíle projektu
 • Zjistit, jak držitelé osvědčení AEO vnímají tento status.
 • Zjistit, jak jsou držitelé osvědčení AEO spokojeni s řízením, které souvisí s udělováním osvědčení.
 • Zjistit, jak držitelé osvědčení AEO vnímají v současné době poskytované benefity vyplývající z postavení držitele AEO.
 • Zjistit, jaké další, dnes nerealizované benefity by držitelé očekávali vzhledem k nákladům, které pro získání osvědčení vynaložili.
 • Vyhodnotit výskyt tématu AEO v médiích a hodnotové ladění příspěvků.

Prezentace výsledků projektu „Dotazníkové šetření mezi držiteli certifikátu AEO v ČR, a Analýza mediálního obrazu tématu AEO“

p stup k realizaci projektu
Přístup k realizaci projektu

Dotazníkové šetření

14. 1. 2014

28. 2. 2014

31. 3. 2014

3. 2. 2014

 • Výstup:
 • Anonymní vyhodnocení dotazníkového šetření
 • Závěrečná prezentace výsledků šetření

Analýza mediálního obrazu

14. 1. 2014

31. 3. 2014

 • Výstup:
 • Analýza mediálního obrazu tématu AEO

Prezentace výsledků projektu „Dotazníkové šetření mezi držiteli certifikátu AEO v ČR, a Analýza mediálního obrazu tématu AEO“

po et respondent dotazn kov ho et en
Počet respondentů dotazníkového šetření

Držitelé osvědčení AEO:

Celkem 95 držitelů ze 124 oslovených (71 % úspěšnost)

Žadatelé o osvědčení AEO:

Celkem 5 žadatelů z 24 oslovených (21 % úspěšnost)

Prezentace výsledků projektu „Dotazníkové šetření mezi držiteli certifikátu AEO v ČR, a Analýza mediálního obrazu tématu AEO“

zdroje informac o osv d en aeo
Zdroje informací o osvědčení AEO

Držitelé

Žadatelé

 • Všem respondentům z kategorie žadatelé bylo jasné, o jaký typ osvědčení mají žádat.
 • 96 % držitelů bylo jasné, o jaký typ osvědčení mají žádat.
 • Minoritní část držitelů nevěděla, že splnění požadavků na získání osvědčení, zejména v oblasti bezpečnosti a zabezpečení, bude tak náročné.
 • Některým držitelům byla problematika AEO jasná až po absolvování školení.

Prezentace výsledků projektu „Dotazníkové šetření mezi držiteli certifikátu AEO v ČR, a Analýza mediálního obrazu tématu AEO“

konzultace s pracovn ky celn spr vy p ed pod n m dosti
Konzultace s pracovníky celní správy před podáním žádosti
 • Konzultaci využilo 70 % držitelů a 60 % žadatelů
 • Oblasti konzultace:
  • Bezpečnost a zabezpečení;
  • Druh osvědčení, rozsah, režimy, výhody a uplatnitelnost v praxi;
  • Samohodnotící dotazník.

Většina držitelů a všichni respondenti hodnotí konzultaci jako přínosnou.

Prezentace výsledků projektu „Dotazníkové šetření mezi držiteli certifikátu AEO v ČR, a Analýza mediálního obrazu tématu AEO“

zp sob zaji ov n agendy aeo
Způsob zajišťování agendy AEO
 • Současný způsob zajišťování agendy AEO v rámci jednoho místa v ČR (Celní úřad pro Jihočeský kraj v Českých Budějovicích) vyhovuje 81 % držitelů a všem žadatelům.
 • 18 % držitelů by přivítalo zajišťování agendy AEO v rámci každého celního úřadu.

Prezentace výsledků projektu „Dotazníkové šetření mezi držiteli certifikátu AEO v ČR, a Analýza mediálního obrazu tématu AEO“

d vod pro pod n dosti o vyd n osv d en aeo
Důvod pro podání žádosti o vydání osvědčení AEO

Držitelé

Žadatelé

 • Více než polovina respondentů uvedla více než jeden důvod pro podání osvědčení AEO.

Prezentace výsledků projektu „Dotazníkové šetření mezi držiteli certifikátu AEO v ČR, a Analýza mediálního obrazu tématu AEO“

d lka trv n zpracov n dosti o vyd n osv d en aeo
Délka trvání zpracování žádosti o vydání osvědčení AEO

Držitelé

Žadatelé

Průměrná délka zpracování žádosti o vydání osvědčení byla přibližně 71 dní u žadatelů, 73 dní u držitelů osvědčení AEO.

Prezentace výsledků projektu „Dotazníkové šetření mezi držiteli certifikátu AEO v ČR, a Analýza mediálního obrazu tématu AEO“

n ro nost p pravy podklad pro zen o vyd n osv d en aeo
Náročnost přípravy podkladů pro řízení o vydání osvědčení AEO
 • Vysoká zátěž pro zainteresované pracovníky;
 • Vysoká časová náročnost;
 • K narušení standardního provozu společnosti vedla pouze ve výjimečných případech;
 • Nepředstavovala finanční zátěž.

Držitelé

Žadatelé

Prezentace výsledků projektu „Dotazníkové šetření mezi držiteli certifikátu AEO v ČR, a Analýza mediálního obrazu tématu AEO“

n ro nost zen o vyd n osv d en aeo
Náročnost řízení o vydání osvědčení AEO

Držitelé

Žadatelé

 • Náročné z časového hlediska pouze pro držitele, nikoliv pro žadatele;
 • Nenáročné z hlediska nasazení lidských zdrojů;
 • Prověřování jednotlivých kritérií stanovených pro vydání osvědčení AEO v sídle/provozovně společnosti nenarušilo podstatným způsobem provoz společnosti.

Prezentace výsledků projektu „Dotazníkové šetření mezi držiteli certifikátu AEO v ČR, a Analýza mediálního obrazu tématu AEO“

v hody spojen s certifikac aeo uplat ovan respondenty p m v hody x nep m v hody
Výhody spojené s certifikací AEO uplatňované respondenty (přímé výhody x nepřímé výhody)

Žadatelé

Nejčastěji využívanými výhodami vyplývajícími z postavení AEO jsou následující:

 • Snadnější přístup k celním zjednodušením dle článku 14b odst. 1 NK č. 2454/93 (přímá výhoda vyplývající z legislativy);
 • Úlevy ve vztahu k fyzickým a dokladovým kontrolám (přímá výhoda vyplývající z legislativy);
 • Uznání jako spolehlivý a bezpečný obchodní partner (nepřímá výhoda);
 • Lepší vztahy s celními orgány (nepřímá výhoda);
 • Vzájemné uznávání osvědčení AEO v jiném členském státě EU (nepřímá výhoda).

Držitelé

Nejčastěji využívanými výhodami vyplývajícími z postavení AEO by v případě získání osvědčení byly:

 • Snadnější přístup k celním zjednodušením dle článku 14b odst. 1 NK č. 2454/93 (přímá výhoda vyplývající z legislativy);
 • Úlevy ve vztahu k fyzickým a dokladovým kontrolám (přímá výhoda);
 • Možnost sníženého počtu dat v souhrnném celním prohlášení dle článku 14 b odst. 1 NK 2454/93 (přímá výhoda);
 • Uznání jako spolehlivý a bezpečný obchodní partner (nepřímá výhoda);
 • Vzájemné uznávání osvědčení AEO v jiném členském státě EU, USA, Japonsko (nepřímá výhoda);

Prezentace výsledků projektu „Dotazníkové šetření mezi držiteli certifikátu AEO v ČR, a Analýza mediálního obrazu tématu AEO“

zku enosti s uplat ov n m osv d en aeo v jin ch st tech
Zkušenosti s uplatňováním osvědčení AEO v jiných státech
 • Nemá hodně držitelů;
 • Uplatňování AEO v jiném členském státě EU (31 %);
 • Uplatňování AEO v USA (15 %) a v Japonsku (11 %);
 • Pozitivní zkušenosti.

Držitelé

Prezentace výsledků projektu „Dotazníkové šetření mezi držiteli certifikátu AEO v ČR, a Analýza mediálního obrazu tématu AEO“

slide15
Zlepšení pozice na trhu v rámci obchodní činnosti a ve vztahu k obchodním partnerům po udělení osvědčení AEO
 • Více než polovina držitelů (56 %) zaznamenala po získání certifikace AEO zlepšení pozice na trhu.
 • Obecně lze říci, že velká část respondentů očekávala díky certifikaci AEO výraznější zlepšení obchodní pozice, než k jakému ve skutečnosti došlo. Důvodem nedostatečného zlepšení postavení na trhu a zlepšení konkurenceschopnosti je zejména nízká informovanost a povědomí o AEO mezi obchodní veřejností.

Prezentace výsledků projektu „Dotazníkové šetření mezi držiteli certifikátu AEO v ČR, a Analýza mediálního obrazu tématu AEO“

vn m n erp n st vaj c ch v hod plynouc ch z osv d en aeo
Vnímání čerpání stávajících výhod plynoucích z osvědčení AEO
 • 88 % držitelů nezaznamenalo problémy s celními úřady ve vztahu k oprávnění čerpat výhody plynoucí z osvědčení AEO.
 • 12 % držitelů zaznamenalo následující problémy:
  • Ne všechny celní úřady nabízejí výhodu přednostního odbavení;
  • Na většině CÚ je na "přepážkách" přístup k držitelům AEO zcela běžný jako ke "standardním" deklarantům;
  • Neochotný přístup pracovníků celních úřadů;
  • Problém s uplatněním možnosti pro místo kontroly či přednostní vyřízení fyzické kontroly;
  • Velká časová prodleva ve vyřizování dokladů.

Prezentace výsledků projektu „Dotazníkové šetření mezi držiteli certifikátu AEO v ČR, a Analýza mediálního obrazu tématu AEO“

napln n o ek v n
Naplnění očekávání

Držitelé AEO:

 • Očekávání 55 % držitelů byla naplněná pouze částečně.
 • Bez osvědčení by byla činnost společnosti výrazně složitější pro 35 % respondentů.
 • Pro 10 % respondentů nepředstavují přínosy získané osvědčením AEO výrazné zjednodušení nebo je téměř nevyužívají.
 • Někteří respondenti při podání žádosti očekávali, že osvědčení bude známkou kvality firmy a bude nutné k dovozu ze třetích zemí, jak bylo uvedeno v prvních informačních materiálech. I když tohle nelze aplikovat na firmy s nahodilým dovozem, ale u firem, kde se jedná o hlavní obchodní činnost, se jim to jevilo jako smysluplné

Žadatelé:

 • Většina žadatelů AEO (60 %) očekává od udělení osvědčení AEO v rámci své obchodní činnosti a ve vztahu k obchodním partnerům zlepšení své pozice na trhu. 40 % respondentů uvedlo, že přínosy získané osvědčením AEO by pro jejich společnost nepředstavovaly výrazné zjednodušení nebo nepředpokládají jejich časté využití. Dalších 40 % subjektů realizuje svoji činnosti bez vážných komplikací i bez osvědčení AEO. Pouze 1 respondent je přesvědčen, že bez AEO je činnost jeho společnosti výrazně složitější.

Prezentace výsledků projektu „Dotazníkové šetření mezi držiteli certifikátu AEO v ČR, a Analýza mediálního obrazu tématu AEO“

z jem o roz en v hod vypl vaj c ch z osv d en aeo
Zájem o rozšíření výhod vyplývajících z osvědčení AEO

Další výhody

 • Rozšíření zvýhodnění na další země (východ Evropy, Asie, Jižní Amerika);
 • Vynucení plnohodnotné akceptace i v jiných zemích EU kde tomu tak v praxi není;
 • Prioritní a přednostní projednání všech celních řízeních;
 • Určení kontaktní osoby na CÚ pro držitele AEO;
 • Sdílení informací mezi CÚ tak, aby držitelé nemuseli podklady předkládat duplicitně;
 • Zpětná vazba po provedení kontroly podkladů;
 • Poradenství;
 • Zjednodušení a zkrácení celního řízení a snížení papírové administrativy při celním odbavování;
 • Možnost úlevy v podobě zkrácení doby pro povolení vykládky na 0;
 • Aktivní přístup při složitějších případech a další.

Pozn.: Některé z navrhovaných výhod jsou již v současné době držitelům AEO poskytovány, nicméně držitelé ro zřejmě nedokážou identifikovat (jedná se např. o výhody poskytované automaticky bez interakce držitele – např. nižší četnost kontrol, podávání vstupního celními prohlášení jiným subjektem v některých případech, existence rizikových položek apod.)

Prezentace výsledků projektu „Dotazníkové šetření mezi držiteli certifikátu AEO v ČR, a Analýza mediálního obrazu tématu AEO“

v sledky anal zy medi ln ho obrazu za obdob 2011 2013
Výsledky analýzy mediálního obrazu za období 2011 – 2013

Celkový počet výskytů: 40 článků v 15 mediálních titulech z toho: 32 v tištěných médiích, 8 v elektronických, 0 v audiovizuálních

Hodnotové ladění příspěvků: Pozitivní

Zaměření:

 • Na firmy, které certifikát obdržely.
 • Mezinárodní problematika celních vztahů v rámci EU se vztahem ke třetím zemím.
 • Celní správa zmiňována velmi okrajově.

Elektronická média (8):

 • web Hospodářské komory – komora.cz (3)
 • logistika.ihned.cz (2)
 • businessinfo.cz (2)
 • protex.cz (1)

Tištěná média (32):

 • Dopravní noviny (10 článků)
 • Logistika (10 článků)
 • Právní rádce (3)
 • Systémy logistiky (2)
 • Dalších 7 titulů (po 1 článku)

Prezentace výsledků projektu „Dotazníkové šetření mezi držiteli certifikátu AEO v ČR, a Analýza mediálního obrazu tématu AEO“

ad