historie ve ejn spr vy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Historie veřejné správy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Historie veřejné správy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Historie veřejné správy - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Historie veřejné správy. 1620 - 1740. Název projektu: Učení pro život Reg.číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Číslo šablony: III / 2 Název sady B: Historie veřejné správy a územní uspořádání státu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Historie veřejné správy' - kieve


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Název projektu: Učení pro život

 • Reg.číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0645
 • Číslo šablony: III / 2
 • Název sady B: Historie veřejné správy a územní uspořádání státu
 • Autor: Mgr. Jana Hošková
 • Název DUM: 1620 - 1740
 • Číslo DUM: V Y_32_INOVACE_02LINB07

Anotace: Prezentace seznamuje žáka s vývojem veřejné správy po husitských válkách a ž do období obnoveného zřízení zemského

 • Jazyk: Čeština
 • Očekávaný výstup: Veřejná správa
 • Speciální vzdělávací potřeby: Žádné
 • Klíčová slova: Obnovené zřízení zemské, podkomoří, královská města, poddanská města
 • Druh učebního materiálu: Prezentace
 • Druh aktivity: Kombinované
 • Cílová skupina: Žák
 • Stupeň a typ vzdělávání: Středoškolské odborné
 • Typická věková skupina: 16 – 19 let
 • Celková velikost:903kb
 • Zdroje: HLEDÍKOVÁ,, Zdeňka; JANÁK, Jan; DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost. Praha:: NLN, 2005, ISBN 978-807-1067-092
obnoven z zen zemsk
Obnovené zřízení zemské
 • 1627 – Obnovené zřízení zemské
  • Místo stavovství uzákonění absolutismu
  • Duchovenstvo první místo v zemském sněmu (teprve pak stav panský, rytířský a královská města – ta měla na sněmu jen jeden hlas)
  • Katolické náboženství prohlášeno za jediné povolené vyznání v českých zemích (kdo nechtěl, musel se vystěhovat ze země, ovšem s výjimkou poddaného lidu, který musel přestoupit ke katolictví)
obnoven z zen zemsk1
Obnovené zřízení zemské
 • Jazyk německý zrovnoprávněn s českým (ve skutečnosti mu však byl nadřazen)
 • Stavům bylo ponecháno povolování, rozvrhování a vybírání daní
 • Zemské úředníky směl jmenovat pouze panovník (jemu byli také zodpovědní)
 • Ustanovení obnoveného zřízení zemského se udržela až do roku 1848
1620 1740
1620 - 1740
 • Ferdinand II. Městům sebral všechny atributy autonomie, ale nakonec je musel městům znovu přiznat, avšak s nově vymezenými poměry panovnických a samosprávných orgánů v řízení měst.
 • Cílem bylo zajistit dominantní vliv panovnické moci
 • Úřady:
 • Podkomoří - vrcholný státní dozor ve všech oblastech (ekonomické, veřejné i policejní záležitosti města); potvrzoval ve funkcích městské rady a dohlížel na hospodaření
1620 17401
1620 - 1740
 • Královští rychtáři - ustaveni ve většině královských měst a byla pro ně vydána jednotná instrukce. Byli čestnými členy městské rady, ale jejich pozice byla rozhodující.
 • Městská rada - jediným samosprávným orgánem, ale její samostatnost byla ochromena přítomností královského rychtáře. Městská rada se skládala z královského rychtáře a 12 konšelů (povinně katolického vyznání) v čele s purkmistrem (prvnímu v pořadí už se neříkalo primas, ale primátor).
1620 1740 m sta
1620 – 1740 - Města
 • Přijímaná opatření musela byt především ve prospěch zájmu panovníka, a proto nemohla odpovídat potřebám rozvoje města.
 • Politická práva (právo účastnit se zemských sněmů) měla jen města královská, konkrétně privilegovaná. Zpočátku se mohli účastnit jen těch jednání, kde se projednávali městské záležitosti.
 • Královská města se potýkala s narůstající vnitřní správou.
 • Poddanská města - velká se snažila zavést stejnou správu, jako měla města královská, majitelé dosazovali hraběcí rychtáře, u malých měst, která často měnila své majitele (a tudíž i priority), docházelo k prohlubování nejednotnosti ve spravování
 • Příčinou pokusů o změnu řízení měst byly diferenciace v uplatňování městské autonomie a omezení samostatné iniciativy měst.
1620 1740 m sta1
1620 – 1740 - města
 • Změny v městské radě - byla požadovaná katolická víra konšelů a odborná způsobilost (alespoň někteří museli mít právnické vzdělání)
 • Finanční správa měst - původně ji vykonávala městská rada a předkládala české komoře, případně podkomořímu, později byla převedena na hospodářské inspektory (panovníkovy úředníky) a ti je předkládali podkomořímu
 • Výrobní aktivita - městské radě byl odejmut dozor nad cechy a byl převeden do kompetence panovníka. Chod cechů v celé monarchii byl sjednocen Generální cechovní artikulí.
slide9
Úkol

Příklad

Zadání úkolu

 • Na základě získaných informací a internetu zjisti, jaký dokument je na obrázku
slide10
Řešení
 • Obnovené zřízení zemské
pou it literatura
Použitá literatura
 • HLEDÍKOVÁ,, Zdeňka; JANÁK, Jan; DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost. Praha:: NLN, 2005, ISBN 978-807-1067-092
 • klipart programu PowerPoint
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a fotografií je Mgr. Jana Hošková