NEN-EN 206-1 (Europese VBT) - PowerPoint PPT Presentation

nen en 206 1 europese vbt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NEN-EN 206-1 (Europese VBT) PowerPoint Presentation
Download Presentation
NEN-EN 206-1 (Europese VBT)

play fullscreen
1 / 61
NEN-EN 206-1 (Europese VBT)
353 Views
Download Presentation
jalen
Download Presentation

NEN-EN 206-1 (Europese VBT)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NEN-EN 206-1 (Europese VBT) Presentatie: Kwaliteitsdienst Beton Noord Nederland NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 2. Normen • Historie EN 206 • Inhoud • Milieuklassen • Sterkteklassen • Verwerkbaarheid • Samenstelling van beton • Specificeren van beton • Keuring en controle • NEN 8005 (richtlijn voor de toepassing NEN-EN 206) • VBT 1995, hoe lang nog ? NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 3. Wat is de rol van een norm ? • Basis voor kwaliteit • Basis voor contracten • Basis voor certificatie • Instrument bij regelgeving (m.n. vanuit de overheid) • Instrument voor een open markt • Produktaansprakelijkheid • Efficiency instrument • Communicatiemiddel tussen disciplines • Collectief geheugen NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 4. Normen en Bouwregelgeving Woningwet 1901 Doel: verbetering van de kwaliteit van de volkshuisvesting Woningwet 1991 (ministerie van VROM) • Bouwvergunningenprocedure • Bouw- en Woningtoezicht • Model Bouwverordering 1992 • AMvB: Bouwbesluit 1992 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 5. Bouwbesluit 1992 Bevat technische eisen ten aanzien van : • Veiligheid • Gezondheid • Bruikbaarheid • Energiezuinigheid Het bouwbesluit wijst de VBC aan (eerste lijns norm) Diverse artikelen van de VBC verwijzen door naar de VBT, de VBT is een tweede lijns norm NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 6. Normcommissies Normcommissies voor betontechnologie: • Normcommissie NEN/CUR-commissie 353 039/VC 12 “Beton”met hierin alle belanghebbenden • NEN/CUR-commissie 353 039/VC 12 is een schaduwcommissie voor Europese norm EN 206 • CEN-commissie TC 104: vanuit Nederland deelname door vertegenwoordigers van NEN/CUR-commissie 353 039/VC 12 namens NEN NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 7. Norm ter ondersteuning van Eurocode 2 (Vergelijkbaar met onze VBC) NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 8. Historie 1979 TC 94 start met werkzaamheden 1981 publicatie prEN 199 1982 CEN/TC 104 start met werkzaamheden 1984 publicatie prEN 206 1986 prEN 199 en prEN 206 wordt samen ENV 1990 publicatie ENV 206:1990 1993 publicatie NVN-ENV 206 1997 publicatie prEN 206 2000 publicatie EN 206-1 2001 NEN publiceert NEN-EN 206-1:2001 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 9. Toepassingsgebied NEN-EN 206-1 Woningbouw Utiliteitsbouw Civiele sector NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 10. Toepassingsgebied NEN-EN 206-1 Betonmortel Geprefabriceerd beton Site-mixed concrete NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 11. Inhoud NEN-EN 206-1 • Inhoud • Milieuklassen • Sterkteklassen • Verwerkbaarheid • Samenstelling van beton • Specificeren van beton • Keuring en controle NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 12. Hoofdgroepen milieuklassen • X0 Geen risico op corrosie of aantasting • XC Corrosie ingeleid door carbonatatie • XD Corrosie ingeleid door chloriden anders dan afkomstig uit zeewater • XS Corrosie ingeleid door chloriden afkomstig uit zeewater • XF Vorst/dooi-wisselingen met of zonder chloriden • XA Chemische aantasting NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 13. NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 14. NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 15. NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 16. NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 17. NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 18. NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 19. Indeling in milieuklassen XA, Tabel 2 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 20. Binnenland Kuststreek Binnenland XF1 XC4 XC1 XC4 XF2 XS1 XD1 XF3 XC4 XC4 XF4 XD3 XC1 XC4,XF3 XC4, XF4, XS3, XA2 XC3, XD1 XC2 Zoetwater X0 XC2 XS2 Zeewater XC2,XD2 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 21. Milieuklassen: Woning en utiliteitsbouw Balkon, galerij XC4, XD3,XF4 Vloeren, wanden (binnen) XC1 Gevel XC4, XF1 borstwering XC4, XF1 parkeerdek XC4, XD3,XF4 kelderwand XC4, XF3 binnenwater keldervloer XC3, XD2 kelderwand XC3, XD1, XF2 werkvloer XO funderingspalen XC2, XA2 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 22. Detail parkeerdek bovenkant parkeerdek: XC4, XD3, XF4 30 mm 25 mm onderkant parkeerdek is plafond van parkeerkelder: XC3 Consequenties voor betonsamenstelling: max.wcf min.cement XC3 0,55 280 kg XC4 0,50 300 kg XD3 0,45 300 kg XF4 0,45 320 kg XF4 0,50 300 kg + lucht Consequenties voor betondekking: XC3 25 mm XC4 25 mm XD3 30 mm XF4 30 mm NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 23. Milieuklassen: Bedrijfsgebouwen en industrie Keerwand: XC3, XD3,XA2, XF2 Randbalk: XC3, XD3, XF2 Randbalk: XC2 Bedrijfsvloer: XC3, XA2 Gewapende bedrijfsverharding: XC4, XD3, XA2, XF4 Ongewapende betonfundering: XO NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 24. Milieuklassen: Kunstwerken en infrastructuur schampkant: XC4, XD3, XF2 brugdek: XC4, XD3, XF4 brugpeiler: XC4, XF1 poer: XC4, XD3, XF4 funderingspalen: XC2, XA2 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 25. Zeewatermilieu XS XS1 XS1 XS3 XS2 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 26. Inhoud NEN-EN 206-1 • Inhoud • Milieuklassen • Sterkteklassen • Verwerkbaarheid • Samenstelling van beton • Specificeren van beton • Keuring en controle NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 27. Beoordeling druksterkte:cilinders of kubussen NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 28. Sterkteklassen normaal- en zwaarbeton NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 29. Sterkteklassen Lichtbeton NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 30. Inhoud NEN-EN 206-1 • Inhoud • Milieuklassen • Sterkteklassen • Verwerkbaarheid • Samenstelling van beton • Specificeren van beton • Keuring en controle NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 31. Verwerkbaarheid en consistentiegebieden NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 32. 100 ± 2 mm 130 ± 2 mm 300 ± 2 mm 200 ± 2 mm 200 ± 2 mm 200 ± 2 mm Zetmaat versus Schudmaat NEN-EN 12350-2Zetmaat NEN-EN 12350-5Schudmaat + Duitse stamper NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 33. Inhoud NEN-EN 206-1 • Inhoud • Milieuklassen • Sterkteklassen • Verwerkbaarheid • Samenstelling van beton • Specificeren van beton • Keuring en controle NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 34. Samenstelling van beton • Bestanddelen in beton • Cement NEN-EN 197-1 • Toeslagmateriaal NEN-EN 12620 • Water NEN-EN 1008 • Hulpstoffen NEN EN 934-2 • Vulstoffen I en II NEN-EN 12620 (minerale vulstoffen) NEN-EN 12878 (pigmenten) NEN-EN 450 (poederkoolvliegas) prEN 13263 (silicafume) NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 35. Samenstelling van beton: bindmiddelfunctie type II vulstoffen K-waarde concept Poederkoolvliegas: (poederkoolvliegas / cement  0,33) CEM I 32,5 k = 0,2 CEM I 42,5 en hoger k = 0,4 Silica fume: (silica fume /cement  0,11): wcf  0,45 k = 2,0 wcf > 0,45 k = 2,0 (met uitzondering van XC en XF, dan geldt k = 1,0) NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 36. Equivalent concrete performance concept Geldt voor type I en type II vulstoffen Gelijkwaardigheid aantonen op basis van een beproevingsprogramma waarbij alle proeven worden uitgevoerd die nodig zijn om aan te tonen dat het beton met vulstof op een gelijkwaardige wijze presteert, in vergelijking met het referentiebeton, ten aanzien van de specifieke milieu-invloeden die het gevolg zijn van de milieuklasse waarin het beton is of zal worden geplaatst. Dat betekent: XC – beproeven op carbonatatie XD – beproeven op chloridediffusie XS – beproeven op chloridediffusie en sulfaatbestandheid XF – beproeven op vorst/dooizoutbestandheid XA – beproeven op het van toepassing zijnde schademechanisme, b.v. zuuraantasting NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 37. Samenstelling van beton: duurzaamheid / milieuklasse Eisen afhankelijk van milieuklasse: • Type grondstoffen; • Maximum water-cementfactor; • Minimum cementgehalte; • Minimum sterkteklasse (optioneel); • Minimum luchtgehalte; Maar: “provisions valid in the place of use” NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 38. Inhoud NEN-EN 206-1 • Inhoud • Milieuklassen • Sterkteklassen • Verwerkbaarheid • Samenstelling van beton • Specificeren van beton • Keuring en controle NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 39. Specificeren van beton Beton op prestatie-eisen Sterkteklasse Temperatuurontwikkeling Milieuklasse Sterkteontwikkeling Verwerkbaarheid Vertraagde binding Dmax Waterindringing Beton op samenstelling Cementgehalte Soort en dichtheid toeslagmateriaal Soort en type cement Dmax Water-cementfactor Type en hoeveelheid hulpstof “Standaard” beton “Provisions valid in the place of use”, maar ….. Sterkteklasse  C16/20 en milieuklasse X0 en XC1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 40. Informatie van producent naar gebruiker ( bij levering op prestatie-eisen) • Type en soort cement • Soort toeslagmateriaal • Water-cementfactor • Relevante resultaten verkregen bij voorgaande productiecontroles • Herkomst bestanddelen van beton • Sterkteontwikkeling beton bij 20o C : NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 41. Inhoud NEN-EN 206-1 • Inhoud • Milieuklassen • Sterkteklassen • Verwerkbaarheid • Samenstelling van beton • Specificeren van beton • Keuring en controle NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 42. Keuring en controle Keuringscriterium voor kubusdruksterkte: “Family concept” NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 43. Nederlandse aanvulling op NEN-EN 206-1 Witte vlekken “Provisions valid in the place of use” Aanvulling op NEN-EN 206-1 • Normatief • Aanbeveling / toelichting NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 44. Nederlandse aanvulling op NEN-EN 206-1 is NEN 8005 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 45. Nederlandse aanvulling op NEN-EN 206-1 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 46. Aanbevolen sterkteklassen NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 47. Aanbevolen sterkteklassen NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 48. Cementsoorten Voor de Nederlandse omstandigheden en in het Nederlandse klimaat is de geschiktheid van de volgende cementen aangetoond: • CEM I • CEM II/A-S en CEM II/B-S • CEM II/A-V en CEM II/B-V • CEM II/B-T • CEM III/A en CEM III/B NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 49. Poederkoolvliegas K-waarde voor de combinatie van hoogovencement en poederkoolvliegas CEM III/A en CEM III/B k=0,2 Bij combinatie van CEM I en CEM III mag de k-waarde worden bepaald rechtlijnige interpolatie op basis van de massaverhoudingen van de cementen “Equivalent concrete performance concept” is voor Nederland geregeld in BRL 1802 NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”

 50. Betonsamenstelling en duurzaamheid Provisions valid in the place of use: • Vervanging van grof toeslagmateriaal • Minimaal vereiste hoeveelheid fijn materiaal • Betonsamenstelling afhankelijk van milieuklasse NEN/CUR-commissie 353 039 / VC 12 “Beton”