a rbeidstaker eller oppdragstaker n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
A rbeidstaker eller oppdragstaker?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

A rbeidstaker eller oppdragstaker? - PowerPoint PPT Presentation


 • 190 Views
 • Uploaded on

A rbeidstaker eller oppdragstaker?. Hege Torvbråten KS Forhandling. Betydningen av om det er et arbeidstaker- eller oppdragstakerforhold. Oppdragstaker har ikke krav på feriepenger, sykepenger i arbeidsgiverperioden eller pensjon

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A rbeidstaker eller oppdragstaker?' - kieu


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a rbeidstaker eller oppdragstaker

Arbeidstaker eller oppdragstaker?

Hege TorvbråtenKS Forhandling

betydningen av om det er et arbeidstaker eller oppdragstakerforhold
Betydningen av om det er et arbeidstaker- eller oppdragstakerforhold
 • Oppdragstaker har ikke krav på feriepenger, sykepenger i arbeidsgiverperioden eller pensjon
 • Arbeidsmiljøloven gjelder i utgangspunktet kun for arbeidstakere. Dette innebærer ulikheter bl.a. med hensyn til:
  • Arbeidstidsbestemmelsene
  • Særskilt stillingsvern – saklig grunn for oppsigelse
  • Reglene om fortrinnsrett
to nye dommer fra hr om grensen mellom arbeidstaker og oppdragstakerbegrepet
To nye dommer fra HR om grensen mellom arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet

Rt-2013-342 – Beredskapshjem – «oppdragstaker»

 • Private part i avtalen var oppdragstaker
 • Tradisjonelle momenter for vurdering av grensen mellom arbeidstaker og oppdragstaker ga ikke grunnlag for en sikker konklusjon
 • Avgjørende at oppdraget som beredskapshjem skiller seg fra ordinære arbeidstakerforhold
 • Stortingets uttalelser ved behandlingen av pensjonsloven for oppdragstakere i beredskapshjem veide tungt
 • Dissens 4 - 1
rt 2013 354 avlaster arbeidstaker
Rt-2013-354 – Avlaster – «arbeidstaker»
 • Avlaster for en familie med et multihandikappet barn
 • Spørsmål om vedkommende hadde krav på feriepenger
 • Gjennomgang av momentene utledet fra forarbeider og rettspraksis
  • Plikt til å stille sin personlige arbeidskraft til rådighet
  • Plikt til å underordne seg arbeidsgiverens ledelse og kontroll
  • Arbeidsgiver stiller til rådighet lokaler, utstyr mv.
  • Arbeidsgiver har risikoen for arbeidsresultatet
  • Vederlag i en eller annen form for lønn
  • Stabilt tilknytningsforhold – oppsigelsesfrist
  • Hovedsak arbeidet for en oppdragsgiver
rt 2013 354 avlaster arbeidstaker1
Rt-2013-354 – Avlaster – «arbeidstaker»
 • Ved tvil skal det skje en skjønnsmessig helhetsvurdering med utgangspunkt i de tradisjonelle momentene
 • Lovgivers intensjon er at de som har behov for vernet i arbeidsmiljøloven, ferieloven mv. blir vernet. Arbeidstakerbegrepet gis derfor en vid tolkning
 • Ikke betydning at Oslo kommune i liten grad hadde styring på når og hvordan oppdraget skulle utføres
 • Den samlede vurderingen er at momentene med tyngde taler for at vedkommende var arbeidstaker
rt 2013 354 avlaster arbeidstaker2
Rt-2013-354 – Avlaster – «arbeidstaker»
 • HR viste til uttalelse fra Sivilombudsmannen der støttekontakt ble ansett som arbeidstaker
 • SOM-2011-3397:
  • Støttekontakten var arbeidstaker
  • Om lag 20 % stilling
  • Noe veiledning fra kommunen og rapportering fra støttekontakten
  • Vekt på personlig arbeidsplikt
  • Lønnen var mer knyttet opp mot løpende arbeid enn et bestemt resultat
  • Utbetalt feriepenger
  • Ikke betydning at støttekontakten i liten grad var underlagt kommunens instruksjon
rt 2013 354 avlaster arbeidstaker3
Rt-2013-354 – Avlaster – «arbeidstaker»
 • Uklart hvor stor vekt uttalelsen fra Sivilombudsmannen skal tillegges som følge av HRs henvisning
 • Mange ulikheter mellom de to sakene
  • Arbeidets omfang
  • Frihet for når og hvordan arbeidet skulle utføres
  • Arbeidets karakter
konsekvenser av de to hr dommene
Konsekvenser av de to HR-dommene
 • Vurderer FOU-prosjekt for å få mer kunnskap om kommuners bruk av støttekontakter
 • Nytt rundskriv med utgangspunkt i B-06/11