Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom by die Gesinsdiens PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom by die Gesinsdiens

Welkom by die Gesinsdiens

256 Views Download Presentation
Download Presentation

Welkom by die Gesinsdiens

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Welkom by die Gesinsdiens

  2. Sëengroet

  3. Wet en Vryspraak

  4. Sensus Jan en Mardi du Toit

  5. Sensus Josef en Maria

  6. “Jesus is die Seun van God. Hy het jou baie lief! Gaan lewe nou ‘n lewe van liefde vir ander.”

  7. Offergawe

  8. Seën

  9. Geniet ‘n wonderlike Christusfees