1 / 34

Khutbah Multimedia

“TUNTUTAN HIDUP BERSEDERHANA”. 04 OKTOBER 2013 / 28 Zulkaedah 1434 H. Khutbah Multimedia. Pujian Kepada Allah S.W.T. اَلْحَمْدُ لِلَّهِ. Segala puji-pujian hanya bagi Allah S.W.T. 2. Ayat Al-Quran. 3. Syahadah.

khuong
Download Presentation

Khutbah Multimedia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. “TUNTUTAN HIDUP BERSEDERHANA” 04 OKTOBER 2013 / 28 Zulkaedah 1434 H Khutbah Multimedia

 2. PujianKepada Allah S.W.T. اَلْحَمْدُ لِلَّهِ Segalapuji-pujianhanyabagi Allah S.W.T. 2

 3. Ayat Al-Quran 3

 4. Syahadah أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهالْمَبْعُوْثُ Akubersaksibahawatiadatuhan yang disembahmelainkan Allah yang MahaEsa. AkujugabersaksibahawaNabi Muhammad S.A.W adalahhambaNyadanRasulnya. 4

 5. Selawat اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْن Ya Allah, cucurilahrahmatdansejahterakeatasjunjungankami Nabi Muhammad SAW, keluargadanseluruhsahabatnya. 5

 6. PesananTakwa أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اتَّقُوا اللهَ، أُوْصِيْكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللهِ، فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْن Bertakwalahkepada Allah S.W.T. dengansebenar-benartakwa, sesungguhnyaberjayalahorang-orangbertakwa. 6

 7. Denganmemperkukuhkanpengabadiandirikitakepada-Nyadenganmelaksanakansegalaperintah dan meninggalkansegalalarangan-Nya Mudah-mudahanpadahari yang penuhberkatinimenjadikankitainsan yang berjaya di duniadanakhirat. • Marilahkitasama-samabertakwakepada Allah SWT 7

 8. Tajuk Khutbah “TUNTUTAN HIDUP BERSEDERHANA” 8

 9. Islam menganjurkan agar setiapumatnyamengamalkansikapbersederhana di dalamsetiaptindakaniaitutidakberlebihandantidak pula melampauterutama di dalamberbelanja. 9

 10. AgamaIslam menetapkanbeberapaperingkatkeperluanbagiumatnya: Islam mewajibkanmengaturperbelanjaankepadaperkara-perkaraasasdankeperluan yang benar-benarmendesakiaitual-Dharuriat. 10

 11. Menurut Imam as-Syatibi Al-Dharuriatadalahsesuatu yang harusdilakukan agar mendapatkemaslahatan di duniadanakhirat, jika al-Dharuriatinitidakdilaksanakanmakakemaslahatanitupuntidakakanadatetapi yang akantimbuladalahkerosakan, kesengsaraandankerugian yang besar. 11

 12. Prof.Dr. Yusuf Qardhawi MenurutProf.Dr. Yusuf Qardhawi Sebahagian umat Islam kini kerap mendahulukan perkara yang kurang penting berbanding perkara yang penting. Perkara penting adalah urusan-urusan wajib yang termaktub dalam syariat Islam. Antara perkara tersebut ada yang besar, penting dan utama dan ada pula yang kecil, ringan, kurang penting dan kurang utama iaitu asasi, cabang (furu’), dan rukun. 12

 13. Allah SWT telahmengurniakanberbagai-bagainikmat yang tidakterhitungbanyaknyasamadadalambentukkeamanan, kesejahteraan, kesihatan, kebahagian, kekayaan, umur yang panjangdansebagainya. 13

 14. Firman Allah SWT di dalam surah an-Nahlayat 18: Bermaksud: “Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tiadalah kamu dapat menghitungnya; sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.” 14

 15. 15

 16. Sekiranyamengabaikanperkaratersebutdikhuatirikesandaripadakelalaianmenguruskanperbelanjaanhidupbolehmenyebabkankitameninggalkangenerasi yang mundur di kemudianharisertamenyebabkannegaraberadadalammundurdanterkebelakang. 16

 17. 17

 18. Agama Islam tidakmelarangumatnyadaripadaberbelanja, tetapihendaklahsecaraberhemahiaitudenganmemberikeutamaandanmendahuluikepadaperkara-perkara yang pentingsahaja. 18

 19. 19

 20. Sesungguhnya orang yang membaziradalahsaudarasyaitandansyaitanamatsukakepada orang yang borosdanberbelanjamengikutkehendaknafsu. 20

 21. Firman Allah SWT di dalam surah al-Israkayat 27: Maksudnya: “ Sesungguhnya orang yang borosituadalahsaudarasyaitan, sedangsyaitanitu pula adalahmakhluk yang sangatkufurkepadaTuhannya”. 21

 22. Penafsiranayattersebutoleh : 22

 23. 23

 24. Sabda Rasulullah SAW: Bermaksud: “Dari Abdullah katanya: Rasulullah SAW tidur di atas tikar dan bangun selepas itu dalam keadaan badannya berbekas, maka kami katakan kepadanya, Ya Rasulullah, sekiranya kami bawakan kepada kamu hamparan yang lembut, Rasulullah menjawab: Apakah kedudukan aku dan dunia ini, Tidakkah aku di dunia ini melainkan seumpama pengembara yang berteduh di bawah pokok kemudian berlalu meninggalkannya”.(Riwayat at-Tirmizi) 24

 25. KajianBank Negara Malaysia mendapatipuncaperatusanrakyatnegaraini yang terlibatdenganmasalahkewangansemakinmeningkat : 25

 26. 1 2 3 26

 27. 27

 28. 28

 29. 29

 30. Firman Allah SWT dalam surah Luqman ayat 20: Bermaksud:“ Tidakkah kamu memperhatikan bahawa Allah telah memudahkan untuk kegunaan kamu apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan telah melimpahkan kepada kamu nikmat-Nya yang zahir dan yang batin? Dalam pada itu, ada di antara manusia orang yang membantah mengenai (sifat-sifat) Allah dengan tidak sebarang pengetahuan atau petunjuk; dan tidak berdasarkan Kitab Allah yang menerangi kebenaran.” 30

 31. بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ بالْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الأيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ وَتَقَبَّلَ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ 31

 32. KHUTBAH KEDUA 32

 33. SOLAT JUMAAT 33

 34. “TUNTUTAN HIDUP BERSEDERHANA” 04 OKTOBER 2013 / 28 Zulkaedah 1434 H Khutbah Multimedia

More Related