slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dokuz Eyl ü l Ü niversit esi Ç e vre Araştırma ve Uygulama Merkezi ( ÇEVMER )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Dokuz Eyl ü l Ü niversit esi Ç e vre Araştırma ve Uygulama Merkezi ( ÇEVMER ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 319 Views
 • Uploaded on

Dokuz Eyl ü l Ü niversit esi Ç e vre Araştırma ve Uygulama Merkezi ( ÇEVMER ) Tınaztepe Kampüsü , 35160 Buca / İZMİR Tel : 0.232. 412 70 96 Faks: 0.232.453 11 43 http://web. deu .edu.tr/ cevmer. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇEVMER Organizasyon Şeması.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dokuz Eyl ü l Ü niversit esi Ç e vre Araştırma ve Uygulama Merkezi ( ÇEVMER )' - kerryn


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

DokuzEylül Üniversitesi

Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi

(ÇEVMER)

Tınaztepe Kampüsü, 35160 Buca / İZMİR

Tel : 0.232. 412 70 96

Faks: 0.232.453 11 43

http://web.deu.edu.tr/cevmer

vizyon
Vizyon
 • İnsanların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını korumayı hedef alan uzmanlaşmış deneyimli kadrolar oluşturarak, çok bileşenli (disiplinler arası) çevre sorunlarına, sürdürülebilir çözümler üreten ve uygulanmasını sağlayan, izleyen; yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte kalkınma hedefleriyle uyumlu plan ve projeler üreten bu bağlamda Dokuz Eylül Üniversitesi’nin iç ve dış dinamizmine katkıda bulunan, aynı zamanda bundan yararlanan bir “Mükemmeliyet Merkezi” haline gelmek ÇEVMER’in vizyonudur.

2009

misyon
Misyon
 • Sınır tanımayan ve yaşamı tehdit eden çevre sorunlarının çözüm yöntemlerini, sürdürülebilirlik felsefesiyle uyumlu, çok bileşenli (disiplinler arası) yaklaşımlarla araştırmak, geliştirmek, bunların yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte uygulamaya konmasını sağlayarak toplum yararını ön planda tutan çalışmalar yapmak ÇEVMER’in misyonudur.

2009

evmer hakk nda
ÇEVMER Hakkında

ÇEVMER 1991yılında kurulmuştur, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) çevre alanında ulusal ve uluslararası düzeyde teknik ve bilimsel araştırmalar yapması hedeflenmiştir.

ÇEVMERYönetim Kurulu DEÜ bünyesindeki çoklu disiplinlerden oluşmuştur.Yönetim Kurulu Başkanı Mühendislik Fakültesi Dekanıdır.

Yönetim Kurulu Üyelikleri Dağılımı aşağıdaki gibidir.

 • Çevre Mühendisliği Bölümünden (üç üye)
 • Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden (bir üye)
 • Tıp Fakültesinden (bir üye)
 • İktisat Fakültesinden (bir üye)
 • Hukuk Fakültesinden (bir üye)

2009

g revleri
Görevleri
 • Çevre alanında disiplinlerarası bilimsel araştırmaları ve teknolojik uygulamaları koordine etmek;
 • Çevresel problemlerin çözümü için yöntem ve metot geliştirmek;
 • Ulusal ve uluslararası üniversite ve enstitülerle konusundaki çalışmalar için işbirliği yapmak;
 • Seminer, workshop, konferans ve eğitim kursları düzenlemek yayınlar yapmak;
 • Mühendislik projeleri yapmak ve bu konularda danışmanlıklar yürütmek.

2009

lgi alanlar
İlgi alanları
 • Su kaynakları ve su kalite yönetimi
 • Su temini ve arıtma çalışmaları
 • Atıksu toplama, arıtma ve deşarjı
 • Katı atık yönetimi
 • Hava Kalitesi Yönetimi
 • Çevre Kaynakları Yönetimi

2009

2009 ncesi yap lan e itli projeler ve e itim hizmetleri
2009 öncesi yapılan çeşitli projeler ve eğitim hizmetleri
 • İzmirKörfezi ve Tahtalı Havzasında Nutrient yüklemelerinin entegre modellemesi, Türkiye

2009

2009 ncesi yap lan e itli projeler ve e itim hizmetleri1
2009 öncesi yapılan çeşitli projeler ve eğitim hizmetleri
 • Türk Çevre Yasalarının geliştirilmesi ve Uygulanması için kapasite iyileştirilmesi çalışması
 • AKOKS Mühendislik Şirketine teknik danışmanlık
 • EGEBIYOTEK Mühendislik Şirketi ile çalışmalar
 • Manisa Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi Planlama ve İnşası Kontrollük ve Danışmanlık Çalışması
 • Denizli Belediyesi için Katı Atık Tesislerinin Yapımı ve Ekibin Eğitimi Danışmanlık Projesi
 • Biyolojik reaktörde organik madde, askıda katı madde ve nutrient giderimi
 • Ege Bölgesinde Zeytin ve Zeytinyağı üretiminde karasu probleminin alternatif çözümleri projesi
 • Coca-cola fabrikalarının Çevre Yönetimi konularında danışmanlık
 • Özgün ÇevreMühendislik Şirketine Danışmanlık
 • Dalan Kimyasal Arıtma tesisi için arıtılabilirlik çalışması
 • Gediz Nehri ve Mansabı Projesi
 • TEKNOPARK A.Ş. İçin teknik danışmanlık

2009

2009 ncesi yap lan e itli projeler ve e itim hizmetleri2
2009 öncesi yapılan çeşitli projeler ve eğitim hizmetleri
 • Institutional Support Systems for Sustainable Local Management of Irrigation in Water-Short Basins

Proje; International Water Management Institute (IWMI), ve German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) ile hazırlanmıştır. Projede dört ülke sahası incelemeye alınmıştır. Bunlar, South Africa, Mexico, Morocco and Turkey, 1999 -2000.

 • “Base-Line Study for TUPRAG – Efemçukuru Gold Mining Area” (Efemçukuru altın madeni için mevcut durum çalışması)

Proje TUPRAG Mining Company için hazırlanmıştır, 1999.

2009

bilimsel aktiviteler
Bilimsel Aktiviteler
 • Dördüncü Ulusal Deniz ve Kıyı Alanları Yönetimi Konferansı, Kasım. 5-8, 2002, Izmir.
 • İkinci Uluslar arası Deniz Deşarj Sistemleri Konferansı (Second International Conference on Marine Waste Water Discharges Outfalls-MWWD 2002), Eylül 16–20, 2002, İstanbul.
 • İkinci Ulusal Katı Atık Kongresi,

Mayıs7 – 9 2003, İzmir.

2009

bilimsel aktiviteler1
Bilimsel Aktiviteler
 • Birinci Ulusal Katı Atık Kongresi, Nisan 18 - 21 2001, İzmir.
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Ocak 18 - 20 2001, İzmir.
 • Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarım ve İşletim Esasları Kursları:
  • I – 1998
  • II – 2001
  • III - 2004

2009