slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DİŞ HEKİMLİĞİ HİZMET ALANLARI PowerPoint Presentation
Download Presentation
DİŞ HEKİMLİĞİ HİZMET ALANLARI

play fullscreen
1 / 55
Download Presentation

DİŞ HEKİMLİĞİ HİZMET ALANLARI - PowerPoint PPT Presentation

selia
886 Views
Download Presentation

DİŞ HEKİMLİĞİ HİZMET ALANLARI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE KULLANILAN ALETLER VE ÖZELLİKLERİDt.Veysel Oğuzhan ALTIN Çanakkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi E.K.K Hekimi

 2. DİŞ HEKİMLİĞİ HİZMET ALANLARI Oral Diagnoz ve Radyoloji Periodontoloji Tedavi (Endodonti-Konservatif Diş Tedavisi) Ortodonti Ağız Diş ve Çene Cerrahisi(Oral İmplantoloji-Ortognatik Cerrahi) Pedodonti Protez

 3. ORAL DİAGNOZ Ayna Sond Periodontal Sond Presel

 4. DİŞ HEKİMLİĞİ RADYOLOJİSİNDE KULLANILAN ALETLER Periapikal Röntgen Cihazı Panoromik Röntgen Cihazı Film Tutucuları Banyo Tankları Banyo Solüsyonları RVG

 5. PERİODONTOLOJİ Diş Taşları Diş Eti Operasyonları Derin Küretaj Flap ve Papil Operasyonları İmplantoloji

 6. ULTRASONİK KAZIYICILAR (CAVİTRON)

 7. KRETUAR UÇLARI-POLİSAJ İŞLEMİ

 8. TEDAVİ ENDODONTİ Kök kanal tedavisinde tanı Giriş kavitesinin oluşturulması Kanal lokalizasyonu Kanal gidişinin saptanması Kanal preparasyonu Kanal boyunun saptanması Kanal irrigasyonu Kanal dolgusu

 9. KANAL ENSTRÜMANLARI

 10. KONSERVATİF DİŞ TEDAVİSİ

 11. FREZLER

 12. DİNAMİK EL ALETLERİ Piasemen Angludruva Mikromotor Airotor

 13. HAVA SU TABANCASI-IŞINLI DOLGU CİHAZI

 14. ORTODONTİ AĞIZ İÇİ AYGITLAR Hareketli apareyler Hareketli Fonksiyonel apareyler Sabit apareyler Sabit fonksiyonel apareyler

 15. AĞIZ DIŞI AYGITLAR Çenelik (Chincap) Gemlik (Headgear) Ters Gemlik (ReverseHeadgear)

 16. AĞIZ DİŞ ÇENE CERRAHİSİ ORTOGNATİK CERRAHİ

 17. ORAL İMPLANTOLOJİ

 18. CERRAHİ İMPLANT SETİ İMPLANT EL ALETİ SETİ

 19. DAVYE VE ELAVATÖRLER

 20. PEDODONTİ (Çocuk Diş Hekimliği) YER TUTUCULAR

 21. PROTEZ Sabit Protezler Hareketli Protezler İmplant üstü protezler

 22. KRON SÖKÜCÜ

 23. Diş Hekimliğinde kullanılan tüm alet,malzeme ve cihazlar infeksiyon oluşturma risklerine göre genel olarak 3 grupta sınıflandırılır; Kritik aletler Yarı kritik aletler Kritik olmayan aletler

 24. 1.KRİTİK ALETLER Periodontal veya cerrahi küretler Sond Kemik Keskileri Cerrahi Frezler Kanal Eğeleri Davye ve Elevatörler

 25. 2.YARI KRİTİK ALETLER Ayna Ölçü Kaşıkları Amalgam Fulvarı

 26. 3.KRİTİK OLMAYAN ALETLER Röntgen Başlıkları Reflektör Kolu Fotöy Kenarlıkları Steteskop,Tansiyon aleti manşeti Pulseoksimetresi

 27. DİŞ ÜNİTİ Reflektör Kreşuar Bardak Doldurucu Tablet Çalışma Düzeneği (iç kısım)

 28. AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE «ENFEKSİYON KONTROL» UYGULAMALARI

 29. ADSM’LERDE TEHDİTLER Direkt İndirekt yollarla enfeksiyonun taşınmasına ve hastalıklara yol açarlar.

 30. 1-HAVA YOLU İLE BULAŞAN TEHDİTLER Havalandırma ve iklimlendirme yoluyla, Diş ünitlerinin hava tabancası yoluyla, Diş üniti ekipmanlarının basınç-devir ile çalışması esnasında oluşup,aerosol zerrecikleri

 31. 2-KULLANIM VE BEKLEME ALAN YÜZEYLERİ İLE BULAŞAN TEHDİTLER Bekleme ve oturma /klinik koltukalrı, Kapı kolları, Hasta hekim teması ile olan kontaminasyon Radyolojik tetkik alanlarındaki kontaminasyon, Bilgisayar,klavye,masavb.alanlardaki (temas) kontaminasyon Tıbbi cihaz ve aletlerin kontaminasyonu

 32. Aeratör başlıkları avuç içine alınarak sırasıyla nemlisilme-spreyleme işlemleri uygulanır ve başlıklar haznelere yerleştirilir. Her hastadan sonra aeratör başlık yerleştirme tablasının dezenfeksiyonu nemli silme yöntemi ile yapılır

 33. Her hastadan sonra reflektör ve kolu nemli silme yöntemi ile dezenfekte edillir. Her hastadan sonra kreşuar ve hasta koltuğu dezenfekte edilir

 34. 3-KULLANILAN SU VE SIVILAR İLE BULAŞAN TEHDİTLER Aeratör çalışması esnasında püskürtme ile bulaşma Lavabo ve kreşuar yüzeyi ile bulaşma Kullanım suyu,çeşme ve wc ile bulaşma Diş üniti su püskürtme tabancası ile bulaşma

 35. DİŞ ÜNİT SULARINDAKİ MİKROORGANİZMALAR Legionella , pneumophila Micobacteriumtuberkulosis Staf.Aureus ve Gr(-) koklar NONinvaziv girişimlerde içme suyu kalitesinde İnvaziv girişimlerde mutlaka tam steril su veya serum kullanılmalıdır.

 36. SIVILARDA ENFEKSİYON KONTROLÜ Şebeke suyu klor düzeyi ve bakteriyolojik takip, Su filtre ve arındırma sistemleri kurulması Kimyasaalların suya salınımını sağlayan cihazlar (dozatron uygulaması/Biyofilm tabakası için) Aeratör başlıklarında temiz kafa sistemi olması

 37. GÜVENLİ VE TEMİZ ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURMA Klinik ortamları özel alanlar olmalı Az kişinin girip çıkması sağlanmalı Havalandırma yapılmalı (filtre edilmiş taze hava) Yeni başvuran hasta için bir önceki başvuranın kan ve vücut salgılarının bulaşma olasılığı olabilecek her yer temizlenmeli ,dezenfekte edilmelidir.

 38. KİM ??? (LER ) RİSK ALTINDA ? Sağlık Personeli Temizlik elemanları Sağlık hizmeti almak için başvuran kişiler Aynı risk altındadır.

 39. ADSM’LERDE ENFEKSİYON KONTROLÜ Hasta hekim kontaminasyonuna maruz tüm yüzeyler dezenfekte edilmelidir. Her hastada kullanılacak aletler yeni paket açılmalıdır. Rubber Dam ve yüksek çekişli aspiratör sistemleri Koruyucu bariyerler tek kullanımlık tercih edilmelidir. Personel eğitimlerine önem verilmelidir.

 40. Kirli suyun dönüşünü engelleyen valf sistemleri Lavabo ve kreşuar yüzeylerinde biyofilm tabakası oluşmasını engelleyen önlemler Su depo ve girişlerine bakteriyel filtre uygulamaları Atık yönetimi uygulama çalışmaları Sulara antimikrobiyal dezenfeksiyon uygulamaları Diş protezleri üzerine dezenfeksiyon uygulamaları çok önem taşımaktadır.

 41. ADSM’LERDE ENFEKSİYON KONTROLÜUYGULAMALARI İyi bilinmeli Eksiksiz uygulanmalı Ölçülebilir ve sürdürülebilir olmalı Tüm personel tarafından benimsenmeli

 42. KİŞİSEL KORUYUCU KULLANIMI;ÖNLÜK GİYME-GÖZLÜK

 43. KRİTİK MALZEMELER – YÜKSEK RİSKLİ dir. Sterilizasyon şarttır. YARI KRİTİK –ORTA RİSKLİ dir. Dezenfeksiyonunda ;gluteraldehit,hidrojen peroksit, etil alkol ve klor çözeltileri kullanılır. KRİTİK OLMAYAN MALZEMELER Sağlam deri ile temas eden malzemelerdir.

 44. KLİNİK/MSÜ DÖNGÜ Kullanılan bütün araç gereç işlemden hemen sonra küvete atılmalı, kapağı kapalı tutulmalıdır.

 45. MSÜ ALANLARI Kirli alan Temiz alan Steril alan Destek alan a:Çamaşır ve tekstil hazırlama alanı b:El yıkama lavaboları ve yerleri

 46. DEKONTAMİNASYON (ÖN TEMİZLİK) Dezenfeksiyon ve sterilizasyon öncesinde, fiziksel veya kimyasal yöntemlerle bir yüzey veya malzemeden organik madde ve patojenleri uzaklaştırılarak ,personelin aletlere elle temas edebilmesi açısından güvenli hale getirme işlemidir.

 47. YIKAMA Genel manada kullanılan tüm malzeme üzerleri örtülecek şekilde %0,5’lik klor solüsyonu içinde 10 dk.veyadekontaminasyon sıvısında (PerfektanEndo;%3 oranında) 10 dakika bekletilir.

 48. YIKAMA Dekontaminasyon sonrası mutlaka yıkama yapılmalıdır. Yıkama işlemi otomatik yıkama-dezenfeksiyon makineleri,ultrasonik temizleyiciler veya elde yapılabilir. Durulama suyu 80-86 C olmalı,son durulamada demineralize su kullanılmalıdır. Temizlenemeyen hiçbir malzeme steril edilemez.

 49. ULTRASONİK TEMİZLEME-YIKAMA Kullanım Yerleri Kan,tükrük,doku parçaları gibi organik kirliliklerin yanında Ölçü kaşıkları,siman camları ve spatüllerde biriken aljinat dahil tüm organik kirlerin temizlenmesinde kullanılır.

 50. Kirli aletler sepet ile Ultrasonik Cihaz içine konur.3-10 dk.Dental temizleme Solüsyonunda 45 C.ısıda bekletilir. ÖNEMLİ : İyi seçilmiş fonksiyonel bir temizleme solüsyonunda Kazıma ve Fırçalama gerekmez