Download
m n st i re a horai a negre ti neam n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
M Ă N Ă ST I RE A HORAI Ţ A NEGRE Ş TI – NEAM Ţ PowerPoint Presentation
Download Presentation
M Ă N Ă ST I RE A HORAI Ţ A NEGRE Ş TI – NEAM Ţ

M Ă N Ă ST I RE A HORAI Ţ A NEGRE Ş TI – NEAM Ţ

87 Views Download Presentation
Download Presentation

M Ă N Ă ST I RE A HORAI Ţ A NEGRE Ş TI – NEAM Ţ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. MĂNĂSTIREAHORAIŢA NEGREŞTI – NEAMŢ

  2. Un punct de atracţie al comunei este Mănăstirea Horaiţa . Aceasta a fost construită în anul 1867 de arhimandritul Ermoghen Buhuş din familia Cantacuzino Paşcanu, din piatră, cu opt turle, după modelul unui lăcaş de cult de pe muntele Tabor. Această biserică are un stil arhitectural eclectic, îmbinănd elemente orientale, moldoveneşti şi ardeleneşti are câteva caracteristici aparte: plan dreptunghiular, ca la bazilici, marcat la colţuri cu decroşuri, dar cu absidă răsăriteană semicirculară, o încăpere centrală despărţită de altar printr-un zid pe care este montată catapeteasma, balcoane – tribune.

  3. Mănăstirea Horaiţa este locul unde Carol al II-lea şi-a petrecut cele 75 zile de arest impuse de regele Ferdinand, în urma scandalului declanşat de căsătoria prinţului cu Zizi Lambrino. Mănăstirea Horaiţa păstrează câteva cărţi deosebit de valoroase : o Evanghelie ferecată în argint , dăruită de Cehan Racoviţă Voievod în 1763, un Apostol tipărit în 1683, în vremea lui Şerban Vodă Cantacuzino, un Apostol Tipărit în 1707, în vremea lui Constantin Brâncoveanu, un Octoih dăruit în 1841 de Safta Brâncoveanu.

  4. Apetrei Alexandra, clasa a VII-a Ciobăniţa Sorana, clasa a VII-a coordonator, Rusu Irina Petronela Şcoala cu clasele I-VIII “Dumitru Almaş” Negreşti - Neamţ