Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RO MAN IA PowerPoint Presentation

RO MAN IA

127 Views Download Presentation
Download Presentation

RO MAN IA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ROMANIA

 2. România este o ţară situată în sud-estul Europei Centrale, pe cursul inferior al Dunării, la nord de peninsula Balcanicăşi la ţărmul nord-vestic al Mării Negre. Pe teritoriul ei este situată aproape toată suprafaţa Delte Dunării şi partea sudică şi centrală a Munţilor Carpaţi.

 3. Se învecinează cu Bulgaria la sud, Serbia la sud-vest, Ungaria la nord-vest, Ucraina la nord şi est şi Republica Moldova la est, iar ţărmul Mării Negre se găseşte la sud-est.

 4. DATE GENERALE: Capitală- BucureştiLimbi oficiale- română Limbile minorităţilor mari-maghiară Etnonim- român, româncă, români Sistem politic- republicăunitară semi-prezidenţială   Suprafaţă  -  Total 238 391 km² (locul 82)  -  Populaţie -  Estimare 1 ianuarie 2009 21 498 616 (locul 52)   PIB estimări   -  Total 245,847 miliarde USD (locul 41)   Moneda- RON Domeniu internet- .ro Prefix telefonic- +40

 5. GEOGRAFIE

 6. Terotoriul actual al României mai este numit şi spaţiul carpato-danubiano-pontic, deoarece România se suprapune unui sistem teritorial european, conturat după forma cercului Carpaţilor Româneşti şi a regiunilor limitrofe impuse şi subordonate complementar Carpaţilor, fiind mărginită în partea de sud de fluviul Dunărea, iar în partea de est de Marea Neagră. RELIEF Relieful României ese caracterizat prin patru elemente: varietate, proporţionalitate, complementaritate şi dispunere simetrică, dat fiind numărul mare de forme de relief, repartiţia aproximativ egală a principalelor unităţi de relief (35% munţi, 35% dealuri şi podişuri şi 30% câmpii) şi gruparea reliefului. Carpaţii Româneştise extind ca un inel, ce închide o mare depresiune în centrul ţării, cea a Transilvaniei.

 7. FLORA SI FAUNA Pe teritoriul României au fost identificate 3700 de specii de plante din care până în prezent 23 au fost declarate monumente ale naturii, 74 dispărute, 39 periclitate, 171 vulnerabile şi 1253 sunt considerate rare. Cele trei mari zone de vegetaţie în România sunt zona alpină, zona de pădure şi zona de stepă. Vegetaţia este distribuită etajat, în concordanţă cu caracteristicile de sol şi climă Fauna României este în special repartizată în funcţie de vegetaţie. Astfel, pentru etajul stepei şi silvostepei sunt specifice următoarele specii: iepurele, hârciogul, popândăul, fazanul, dropia, prepeliţa, crapul, carasul, ştiuca, şalăul, somnul; pentru etajul pădurilor de foioase (stejar şi fag): mistreţul, lupul, vulpea, mreanul, ciocănitoarea, cinteza; pentru etajul pădurilor de conifere: păstrăvul, lostriţa, râsul, cerbul, iar specifice faunei alpine sunt caprele negre şi vulturii pleşuvi.

 8. CLIMA Clima României este determinată în primul rând de poziţia sa pe glob, precum şi de poziţia sa geografică pe continentul european. Aceste particularităţi conferă climei un caracter temperat continental cu nuanţe de tranziţie. Precipitaţiile sunt moderate, variind de la insuficienta cantitate de 400 mm din Dobrogea la 500 mm în Câmpia Română şi până la 600 mm în cea de Vest. Odată cu altitudinea, precipitaţiile cresc, depăşind pe alocuri 1000 mm pe an.

 9. DEMOGRAFIE

 10. Conform recensământului din 2002, România are o populaţie de 21 680 974 de locuitorişi este de aşteptat ca în următorii ani să se înregistreze o scădere lentă a populaţiei ca urmare a sporului natural negativ. Principalul grup etnic în România îl formează românii. Ei reprezintă, conform recensământului din 2002, 89,5 % din numărul total al populaţiei.După români, următoarea comunitate etnică importantă este cea a maghiarilor, care reprezintă 6,6 % din populaţie, respectiv un număr de aproximativ 1 400 000 de cetăţeni. După datele oficiale, în România trăiesc 535 250 de romi. Alte comunităţi importante sunt cele ale germanilor, ucrainenilor, lipovenilor, turcilor, tătarilor, sârbilor, slovacilor, bulgarilor, croaţilor, grecilor, rutenilor, evreilor, cehilor, polonezilor, italienilor şi armenilor.Din cei 745 421 de germani câţi erau în România în 1930,în prezent au mai rămas aproximativ 60 000.De asemenea, în 1924, în Regatul României erau 796 056 de evrei,însă la recensământul din 2002 au fost număraţi 6 179.

 11. Viaţa religioasă în România se desfăşoară conform principiului libertăţii credinţelor religioase, principiu enunţat la articolul 29 din Constituţia României, alături de libertatea gândirii şi a opiniilor. Chiar dacă nu se defineşte explicit ca stat laic, România nu are nicio religie naţională, respectând principiul de secularitate: autorităţile publice sunt obligate la neutralitate faţă de asociaţiile şi cultele religioase. Biserica Ortodoxă Românăeste principala instituţie religioasă din România. Ea este o biserică autocefală ce se află în comuniune cu celelalte biserici aparţinând Bisericii Ortodoxe. Cea mai mare parte a populaţiei României, respectiv 86,7 %, s-a declarat ca fiind de confesiune creştin ortodoxă, conform recensământului din 2002 RELIGIE

 12. AGLOMERARI URBANE

 13. Bucureşti este cel mai mare oraş şi totodată capitala României. • Cele mai populate orase sunt: • Bucuresti • Iasi- • Cluj-Napoca • Timisoara • Constanta • Craiova • Galati • Brasov • Ploiesti

 14. Administrare

 15. Oraşul este unitatea administrativă condusă de un consiliu local şi un primar ales. Oraşele mai importante pot fi declarate municipii. România are 263 de oraşe, dintre care 82 sunt municipii. Judeţul este unitatea administrativă condusă de un consiliu judeţean şi un prefect. Consiliul judeţean este ales pentru a coordona activitatea consiliilor comunale şi orăşeneşti, având ca scop concentrarea interesului asupra serviciilor publice de importanţă la nivel judeţean. Guvernul numeşte un prefect în fiecare judeţ pentru a fi reprezentantul său local. România are 41 de judeţe plus municipiul-capitală Bucureşti,care are un statut similar cu acela de judeţ. În afară de împărţirea pe judeţe, România este împărţită şi în opt regiuni de dezvoltare.Regiunile de dezvoltare nu sunt unităţi administrativ-teritoriale, nu au personalitate juridică, fiind rezultatul unui acord liber între consiliile judeţene şi cele locale. Regiunile de dezvoltare ale României, numite după poziţia geografică în ţară, sunt: Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Vest, Sud-Est, Sud, Vest, Centru, Bucureşti şi Ilfov.

 16. ECONOMIE

 17. Cu un PIB estimat de 404,7 miliarde de lei şi de 18.791 lei pe cap de locuitor în 2007, România este o ţară cu un venit mediu-superior Potrivit unui raport din 2006 al Băncii Mondiale, economia României se clasează pe locul 49 dintr-un număr total de 175 economii naţionale în privinţa uşurinţei de a face afaceri, înregistrând astfel o poziţie mai bună decât alte ţări din regiune, precum Ungaria şi Cehia

 18. TRANSPORTUL

 19. Prin aşezarea sa geografică, România reprezintă o zonă de intersecţie a mai multor magistrale de transport, care leagă nordul de sudul Europei şi vestul de estul acesteia. Pe de altă parte, reţeaua de transport din România asigură legătura între reţeaua de transport comunitară şi reţeaua de transport a statelor necomunitare vecine din Europa de Est şi Asia. Totuşi, datorită investiţiilor, reparaţiilor şi întreţinerii insuficiente, infrastructura de transport nu satisface nevoile economiei actuale, fiind mult în urma Europei de Vest Reţeaua de aeroporturi destinate traficului aerian public este formata din 17 aeroporturi civile,toate fiind deschise traficului internaţional. 12 dintre ele sunt deschise permanent, iar restul la cerere.

 20. AGRICULTURA

 21. Conditiile naturale ale Romaniei sunt destul de variabile. Din punctul de vedere al structurii reliefului tara se divizeaza in trei unitati, aproximativ egale dupa suprafata. Cele mai favorabile conditii agroclimatice si soluri fertile de cernoziom le are Campia Romana, Campia Banato- Crisana, Podisul Moldovei si Podisul Transilvaniei. Terenurile arabile in aceste regiuni constituie 60-70%. In partea de sud-est sunt frecvente necesare irigatiile artificiale. Ramura principala a agriculturii este cultura plantelor careia ii revin 3/5 din productia globala agricola. Cele mai mari suprafete de terenuri arabile sunt ocupate cu plante cerealiere, cu preponderenta grau si porumb. Cresterea animalelor se bazeaza in mare parte pe vegetatia pasunilor naturale si a fanetelor. In acest scop se mai cultiva si plante furajere.Bovinele pentru lapte si carne se cresc in toate judetele tarii, porcinele in regiunile unde se cultiva porumbul si sfecla de zahar, iar ovinele in regiunile premontane si montane.

 22. Realizat de elevaclase a XII-a “A” Ceban Anastasia L.T. “ Hyperion” Durlesti