Předmět :Geometrie Ročník : 5. Téma : Kruznice - kruh Autor : Jana Kamena - PowerPoint PPT Presentation

kenny
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Předmět :Geometrie Ročník : 5. Téma : Kruznice - kruh Autor : Jana Kamena PowerPoint Presentation
Download Presentation
Předmět :Geometrie Ročník : 5. Téma : Kruznice - kruh Autor : Jana Kamena

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
Předmět :Geometrie Ročník : 5. Téma : Kruznice - kruh Autor : Jana Kamena
114 Views
Download Presentation

Předmět :Geometrie Ročník : 5. Téma : Kruznice - kruh Autor : Jana Kamena

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konicereg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět :Geometrie Ročník : 5. Téma : Kruznice - kruh Autor : Jana Kamena

  2. Kružnice - Kruh Pozoruj obrázky a řekni rozdíl mezi kružnicí a kruhem. Kde ve svém okolí tyto předměty můžeš vidět? Co budeš při jejich rýsování potřebovat? Zkus si oba obrazce nakreslit od ruky. Daří se ti to?

  3. Kružnice E d C d = 2 . r r = ½ d Popis kružnice: S je střed kružnice k r je poloměr kružnice k d je průměr kružnice k C je bod, který kružnici k náleží E je bod, který kružnici k nenáleží Rýsujeme-li kružnici, vyznačíme si vždy nejprve její střed. Vyznač další body I,J,K, které kružnici k náleží a body L,M,N, které kružnici k nenáleží.

  4. Kruh x S m d Popis kruhu: Sje střed kruhu m r je poloměr kruhu m – vyznač jej do obrázku d je průměr kruhu m Dále vyznač body A,B,C, které kruhu náleží a body D,E,F, které kruhu nenáleží. Je to u kružnice také tak? V čem je mezi kružnicí, kruhem a jejich body rozdíl?

  5. Na obrázku je kružnice a kruh. Popiš tyto geometrické obrazce a u každého zvol libovolně body tak, aby kruhu i kružnici náležely i nenáležely. Pozoruj obrázky, srovnávej a opět si uvědom, zda body, které náleží kruhu, náleží i kružnici a zda body, které náleží kružnici náleží také kruhu.

  6. Použité zdroje Obrázky: 1) URL <http://www.vysokeskoly.cz/maturitniotazky/otazky/matematika/AGKuzelosecek_soubory/image002.jpg> [ cit. 2010 -13-8] Literatura: 1) RNDr. Jaroslava Justová – Matematika pro 4. ročník 2.díl, 2.vydání,Praha: Alter 2003, s. 18 2) RNDr. Jaroslava Justová – Matematika pro 5. ročník 1.díl, 2.vydání,Praha: Alter 2003, s. 39