sterreich wildsch denproblematik e en kod zv v rakousku n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Österreich: Wildsch ä denproblematik Řešení škod zvěří v Rakousku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Österreich: Wildsch ä denproblematik Řešení škod zvěří v Rakousku

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Österreich: Wildsch ä denproblematik Řešení škod zvěří v Rakousku - PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on

Österreich: Wildsch ä denproblematik Řešení škod zvěří v Rakousku. Dr. Peter Lebersorger Zentralstelle Österreichischer Landesjagdverbände 20. November 2012 Prag. Österreichs Jagdsystem Rakousk ý lovecký systém.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Österreich: Wildsch ä denproblematik Řešení škod zvěří v Rakousku' - kendra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sterreich wildsch denproblematik e en kod zv v rakousku
Österreich: WildschädenproblematikŘešení škod zvěří v Rakousku

Dr. Peter Lebersorger

Zentralstelle Österreichischer

Landesjagdverbände

20. November 2012

Prag

sterreichs jagdsystem rakousk loveck syst m
Österreichs JagdsystemRakouský lovecký systém
 • Lov v Rakousku: je záležitostí spolkových zemí
 • Zákony o lovu jsou zemskými zákony
 • 9 zemských zákonů o lovu v Rakousku
 • 9 zemských sněmů jsou zákonodárnými orgány (legislativa)

Dr. Peter Lebersorger

rakousk loveck syst m
Rakouský lovecký systém
 • Nižší správní orgán: I. instance

Okresní úřady

 • Vyšší správní orgán: II. instance

Zemské vlády

 • Nejvyšší soudy jako kontrolní instance:

Ústavní soud

Správní soudní dvůr

Dr. Peter Lebersorger

sterreichs jagdsystem
Österreichs Jagdsystem
 • Škody způsobené zvěří a výkonem práva myslivosti jsou řešené zemskými zákony o lovu
 • Škody - způsobené zvěří na lesních a zemědělských porostech, na dosud nesvezených produktech a na půdě
 • Škody způsobené myslivci při výkonu práva myslivosti

Dr. Peter Lebersorger

sterreichs jagdsystem1
Österreichs Jagdsystem
 • Zvěř – v živém stavu patří k pozemku a je „nepohyblivá“ (nemovitá) věc
 • Teprve po ulovení se stává „pohyblivou“ (movitou) věcí
 • Pouze osoba oprávněná k výkonu myslivosti je zmocněná si zvěř právem přivlastňovat, pronásledovat a lovit

Dr. Peter Lebersorger

sterreichs jagdsystem2
Österreichs Jagdsystem
 • Tím, že osoba oprávněná k lovu (uživatel honitby) má výhradní právo k pronásledování a usmrcování zvěře…
 • .... je tato osoba oprávněná k lovu (uživatel honitby) povinná nahrazovat škody působené zvěří…
 • Jedná se o „ručení nezávislém na zavinění“ - je to výjimka v systému náhrad škod v civilním právu

Dr. Peter Lebersorger

sterreichs jagdsystem3
Österreichs Jagdsystem
 • Škody zvěří jsou v Rakousku řešeny smírčími vypořádáními „předřazenými“ civilním soudům
 • Zákonodárce se snaží dosáhnout mimosoudní vyrovnání mezi poškozeným subjektem a osobou oprávněnou k lovu
 • Vyrovnání mezi 2 stranami by mělo napomáhat zajištění „sociálního míru“ a vést k rychlému řešení s nízkými náklady

Dr. Peter Lebersorger

sterreichs jagdsystem4
Österreichs Jagdsystem
 • Poškozený vlastník nebo hospodářský uživatel pozemků musí škody oznámit uživateli honitby…
 • Pakliže nedojde k vyrovnání přímo, musí poškozený nahlásit a vyčíslit škodu u příslušného orgánu státní správy
 • Nezávislý smírčí soudce se snaží v krátké době docílit vyrovnání mezi oběma stranami

Dr. Peter Lebersorger

sterreichs jagdsystem5
Österreichs Jagdsystem
 • Teprve, když toto smírčí jednání je neúspěšné („k žádnému vyrovnání nedojte“)…
 • ... Rozhoduje příslušný orgán státní správy v této věci vydáním rozhodnutí !
 • Pokud je rozhodnutí jednou stranou napadnuto, nastupuje řádný soud: úřední rozhodnutí pozbývá platnost (tzv. sukcesivní příslušnost soudu)

Dr. Peter Lebersorger

sterreichs jagdsystem6
Österreichs Jagdsystem
 • Přednost: rychlost
 • Škody musí být uživateli honitby nahlášeny během 2 týdnů a během dalších dvou týdnů nahlášeny a vyčísleny u státní správy
 • Škody jsou promlčeny během 1 roku (normální úhrada škod během 3 let) a jsou nevymahatelné, když uvedené termíny nejsou dodrženy

Dr. Peter Lebersorger

sterreichs jagdsystem7
Österreichs Jagdsystem
 • Výhoda: nízké finanční náklady
 • Vyrovnání přímo mezi 2 stranami nepůsobí žádné finanční náklady– v podstatě nic nestojí, smírčí jednání způsobuje jen malé finanční náklady!
 • Teprve až soudní cesta je finančně velmi nákladná (náklady soudního jednání, právní zastupování atd.)

Dr. Peter Lebersorger

sterreichs jagdsystem8
Österreichs Jagdsystem
 • Černá zvěř – také v Rakousku je v centru pozornosti jak v zemědělství, tak i v lovu
 • Diskuze o metodách lovu a povolených prostředcích (odchytová zařízení, používání pomůcek pro noční vidění, množsví používaných krmiv při vnadění, zákaz krmení...)
 • Černá zvěř – působí především škody na travnatých porostech a kukuřici

Dr. Peter Lebersorger

sterreichs jagdsystem9
Österreichs Jagdsystem
 • Statistika odlovu černé zvěře

RakouskoDolní Rakousko

 • 1980 3.634 2.054
 • 1990 13.205 7.960
 • 1995 11.451 7.443
 • 2000 24.822 16.693
 • 2008 31.320 19.507
 • 2009 30.212 19.490
 • 2010 37.115 23.144
 • 2011 26.380 16.235

Dr. Peter Lebersorger

sterreichs jagdsystem10
Österreichs Jagdsystem
 • Černá zvěř už není lovena, ale „je s ní sváděný boj“
 • Běžné způsoby lovu, jako je např. lov na čekané, již zdaleka nestačí, aby se jimi odčerpával pouhý roční přírůstek
 • Náhrady škod mnohdy přesahují výše nájmů za honitbu

Dr. Peter Lebersorger

sterreichs jagdsystem11
Österreichs Jagdsystem
 • Realita v Rakousku:Téměř všechnyškody (99 %) jsou SROVNÁNY PŔÍMO mezi stranami !
 • Pouze málo škod je řešeno na nižší úrovni státní správy a jen nepatrná (promilová) část se dostává před soud !
 • Tím, že se toho málo projednává (téměř všechny škody se vyrovnávají přímo mezi stranami) a chybí tak statistické vyhodnocení, nelze situaci podceňovat!

Dr. Peter Lebersorger

sterreichs jagdsystem12
Österreichs Jagdsystem
 • Situační odhad a výhled:Po celá desetiletí byl lov prováděn chybně!
 • Černá nemůže být lovena stejně jako srnčí nebo jelení zvěř – odlov musí být na tento druh patřičně přizpůsoben!
 • Úspěch může nastat jen tehdy, když lesní a polní honitby budou úzce spolupracovat (hranice les / pole)

Dr. Peter Lebersorger

sterreichs jagdsystem13
Österreichs Jagdsystem
 • Situační odhad a výhled: podzim/zima 2012/13 bude zatěžkávající zkouškou pro rakouské lovce!
 • Když se nepodaří odčerpat přírůstek černé zvěře hrozí legislativní opatření..
 • .. jako např. zavedení pomůcek pro noční vidění, úředně nařízené natláčky nebo úředně organizované intervenčí lovy!

Dr. Peter Lebersorger

sterreichs jagdsystem14
Österreichs Jagdsystem
 • Situační odhad a výhled:vysoké ceny zemědělských komodit povedou k dalšímu zostření problému !
 • Nedostatek dobrého sena ještě zostří problém!
 • Jenom férové náhrady skutečných škod mohou náš lovecký systém zachovat !

Dr. Peter Lebersorger

fakt a dat a rakousko
Fakta / Data - Rakousko
 • Rakousko – 120.000 lovců/lovkyň

na 8.400.000 obyvatel

dává poměr 1 : 70

 • Městské obyvatelstvo: 67 %

Obyvatelé venkova: 33 %

 • Plocha: 83.870 km²

to znamená 71 hektarůna lovce

Dr. Peter Lebersorger

slide20

Děkuji za pozornost!

Dr. Peter Lebersorger