Download
processor toetsenbord n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Processor & Toetsenbord PowerPoint Presentation
Download Presentation
Processor & Toetsenbord

Processor & Toetsenbord

163 Views Download Presentation
Download Presentation

Processor & Toetsenbord

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Processor & Toetsenbord ThijsBieling Jerry Knuyt Tom Stuart

  2. Inhoud • Computer uit elkaar halen • Processoren • Toetsenborden

  3. Processor • CPU ( =centrale verwerkingseenheid ) • Hart • I4004

  4. Snelheid CPU • De snelheid hangt van een aantal factoren af : • Kloksnelheid • Aantal instructies per cyclus • De cache • Pipelining • Aantal kernen

  5. Interne opbouw CPU • Een processor bevat de volgende onderdelen : • Klok • Registers : • Accumulator • Statusregister • Programmateller • Registers geheugenplaatsen kunnen aanwijzen • ALU : • Besturingseenheid • Rekenkundige en logische eenheid

  6. Hoe werkt een CPU?

  7. Synchroon an Asynchroon • Synchroon : • Wel een klok • Nadelen : • Snelheid klok zo snel als traagste schakel • Transistoren verbruiken altijd stroom • Oplossingen : • Pipelining • Kloksignaal wordt uitgezet • Dynamic frequency clocking • Delen van het systeem krijgen eigen klok

  8. Asynchroon : • Geen klok • Deelschakeling • Energieverbruik • Nadelen : • Complexere ontwerp • Ontwikkeltijd

  9. Kenmerk CPU • Instructieset

  10. Toetsenbord