1. Produktion 1 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1. Produktion 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
1. Produktion 1

play fullscreen
1 / 1
1. Produktion 1
71 Views
Download Presentation
kele
Download Presentation

1. Produktion 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Navn: X Helhedsorienteret Risikostyring Et overblik over risikofaktorer og prioritering af indsats Handlingsplan – undgå: C. Delerisiko/fors. B. Reducere A. Accept Acceptere Lukkede enheder Lokale besætninger Kontrol Bygge stalde Sandsynligt 3 Grøn –meget lidt sandsynligt 2 Gul – noget sandsynligt 1 Rød - sandsynligt • Bedriften kort: • - 420 årssøer • - Opfedning af slagtesvin på 2 lokaliteter • - Lejet 8000 slagtesvin • - Lejet halvpart i opformering med 430 søer • Slagtesvin 6000 i opformering • Skov 200 ha • Mølle (3 søskende) • Ukraine 3600 søer og 3000 ha • Bioenergi xx 2 M Bioenergi Evt. modkøb Se handel xx 420.000 3 Grøn (<50.000) 2 Gul (50.000-500.000) 1 Rød (>500.000) 56.000 året 500.000 1 besætning 3 3 xx R xx 320.000 Effektivitet Nye regler grise/årsso Dyrevelfærd 2013 problematikken Strategi fastholde Bygning stalde Forretning årligt? <75.000 Sygdom Nye sygdomme PMWS xx xx Aftale forkøbsret På jord Miljø Vandplanen koster100000 kr. Nedgang i husdyrpro-duktionminus 1000 D.E. 3 xx Kvote - Udtrække Følsomme arealer Effektivitet Stabil jord 2 700.000 5 årige kontrakt medmindre Død eller salg Sygdom RISIKOFAKTORER 100.000 1. Produktion 1 Nye miljø regler Gylleudbringning Lange Soya kontrakt-er billigere Forpagtning xx 1 xx 3. Omverden xx 200.000 1. Produktion 2 MÅL: -Samme størrelse som i dag -Top 25 % effektivitet (DB tjek) -Og det skal være en god arbejdsplads Kornpris 46% korn selvforsyning Kort tids risiko Soya 415 t på kontrakt Jordkøb? Risiko Villighed: Stor • Risiko • Evne: • - Bankens holdning • Stort • kornkøb 5. Finans 2. Pris Kontrakt 6 mill. KW vindmølle Kan svinge 20-25% 170.000 Vinden bestem-mer 2 Rente F1 lange 1%+ bliver 225.000 225.000 2 Accept Valuta Kun EURO lukket af 3 mill. Sch. Franc Udækket i Opformering Foderpriser 75% til foder. Prisstigninger korn + 100 % 4. Menneskelige 2 56.000 2 Køber korn længere. Future 30-40%. Køber rest oktober. 1,5 – 2,0 mio. Testamente Og ægtepagt Sygdom Uarbejdsdygtig Sætte mål Købe/ sælge spekulation Førtidspension OK • Aftale om opfølgning • Handlingsplan • - Biogas • - 2013 stalde • - Effektivitet • Vindmølle • Foderpriser • Ansvarlig: Manglende management 500.000 Risiko worst case Rød 656 Gul 2.551 Grøn 1.595 I alt 4.802 Finansiel Beredskab Kassekredit 1500 Ukraine 1000 I alt 2500 4.000.000 3 xx Termin og livsforsikring 3 xx Interviewet af: Karsten Bove, Markedschef, VFL Nej xx Udarbejdet af: Karsten Bove, VFL, Udvikling Torben Ulf Larsen, VFL, Økonomi