1. Produktion 1 - PowerPoint PPT Presentation

tricia
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1. Produktion 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
1. Produktion 1

play fullscreen
1 / 1
Download Presentation
1. Produktion 1
84 Views
Download Presentation

1. Produktion 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Navn: X Helhedsorienteret Risikostyring Et overblik over risikofaktorer og prioritering af indsats Handlingsplan – undgå: C. Delerisiko/fors. B. Reducere A. Accept Acceptere Lukkede enheder Lokale besætninger Kontrol Bygge stalde Sandsynligt 3 Grøn –meget lidt sandsynligt 2 Gul – noget sandsynligt 1 Rød - sandsynligt • Bedriften kort: • - xxårssøer • - Opfedning af slagtesvin på 2 sites lokaliteter • - Lejet xxslagtesvin • - Lejet halvpart i opformering med xx søer • Slagtesvin xxi opformering • Skov xxha • Mølle • Østeuropa xxsøer og xx ha • Bioenergi xx 2 Bioenergi Evt. modkøb Se handel xx 3 Grøn (<50.000) 2 Gul (50.000-500.000) 1 Rød (>500.000) 56.000 året xx 1 besætning 3 3 xx R xx xx Effektivitet Nye regler grise/årsso Dyrevelfærd 2013 problematikken Strategi fastholde Bygning stalde Forretning årligt? xx Sygdom Nye sygdomme PMWS xx xx Aftale forkøbsret På jord Miljø Vandplanen kosterxx kr. Nedgang i husdyrpro-duktionminus 1000 D.E. 3 xx Kvote - Udtrække Følsomme arealer Effektivitet Stabil jord 2 xx 5 årige kontrakt medmindre Død eller salg Sygdom RISIKOFAKTORER xx 1. Produktion 1 Nye miljø regler Gylleudbringning Lange Soya kontrakt-er billigere Forpagtning xx 1 xx 3. Omverden xx xxx 1. Produktion 2 MÅL: -Sammestørrelse som i dag -Top25 % effektivitet (DB tjek) -Ogdet skal være en god arbejdsplads Kornpris xx% korn selvforsyning Kort tids risiko Soya xxt på kontrakt Jordkøb? Risiko Villighed: Stor • Risiko • Evne: • - Bankensholdning • Stort • kornkøb 5. Finans 2. Pris Kontrakt x mill. KW vindmølle Kan svinge 20-25% xxxx Vinden bestem-mer 2 Rente F1 lange 1%+ bliver xx xx 2 Accept Valuta Kun EURO lukket af xxmill. Sch. Franc Udækket i Opformering Foderpriser xx% til foder. Prisstigninger korn + 100 % 4. Menneskelige 2 xx 2 Køber korn længere. Future 30-40%. Køber rest oktober. xx Testamente Sygdom Uarbejdsdygtig Sætte mål Købe/ sælge spekulation Førtidspension OK Aftale om opfølgning Handlingsplan xx Ansvarlig: xx Manglende management xx Risiko worst case Rød xx Gul xx Grøn xx I alt xx Finansiel Beredskab Kassekredit xx Ukraine xx I alt xx xx 3 xx Termin og livsforsikring 3 xx Interviewet af: Karsten Bove, Markedschef, VFL Nej xx Udarbejdet af: Karsten Bove, VFL, Udvikling Torben Ulf Larsen, VFL, Økonomi