Download
a kompetencia alap k pz s elm lete a testnevel sben n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A KOMPETENCIA alapú képzés elmélete a testnevelésben. PowerPoint Presentation
Download Presentation
A KOMPETENCIA alapú képzés elmélete a testnevelésben.

A KOMPETENCIA alapú képzés elmélete a testnevelésben.

96 Views Download Presentation
Download Presentation

A KOMPETENCIA alapú képzés elmélete a testnevelésben.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A KOMPETENCIA alapú képzés elmélete a testnevelésben. 2006. februártól Tanító szak II. évfolyam 2. félév Félévzárás: KOLLOKVIUM

 2. II/1, II/4, II/8, II/5, II/3, II/6, II/2, II/7 Levelezősöknek:

 3. Az értékektől a gyakorlatig • Értékek • Kompetenciák • Ismeretek képességek attitűdök

 4. Értékek Meghatározás: valaminek az a tulajdonsága, amely a társadalom és az egyén számára való fontosságát fejezi ki. Az értékek olyan elvont, kultúrafüggő eszmei objektivációk, amelyekben a dolgoknak az emberi létben betöltött szerepére és jelentőségre vonatkozó emberi tapasztalatok, ismeretek, vágyak és érzelmek fejeződnek ki valamely közmegegyezés, közös tudás eredményeként. A szociális befolyásolás – így a nevelés és oktatás – eredményeként alakulnak, és dinamikusan változnak az egyén pszichikus jellemzőiként létrejött értékorientációk. Az értékeke megjelenhetnek eszmékben, ideálokban, magatartásnormákban, együttélési, esztétikai elvekben, magatartásmodellekben, valamint alkotásban, munkatermékben. Az ÉRTÉK az értékelő alanynak az értékelt tárgyhoz való viszonyát tükrözi, érzelmi színezetű.

 5. Kompetenciák Meghatározás: (alkalmasság), általában hozzáértést, szakértelmet (döntési illetékességet és / vagy kivitelezési felkészültséget) jelent valamely tevékenységi körben; a személyiségnek érzelmekkel, motivációs elemekkel átszőtt képesség-alapú tulajdonsága, amely döntő szerepet játszik az önkontroll funkciók és az autonóm magatartás kialakulásában. (Megfelelően képesített, alkalmas. John C. Maxwell)

 6. Ismeretek képességek attitűdök Ez az a szint, mely a gyakorlatban közvetlenül realizálódik és itt dől el, hogy a pedagógus szakmai minősítése milyen (tudatosság, következetesség, rugalmasság). A megfelelő értékorientációval megadja a szükséges reagálási irányokat a gyakorlat (órák) konkrét szituációiban.

 7. A tanítók kompetencia alapú képzésének értéktételezése (hallgatók részére) • Alkalmazkodás • Együttműkődés • Elkötelezettség • Jó kommunikáció • Hozzáértés • Megbízhatóság • Fegyelmezettség • Gyarapító • Lelkesedés • Elszántság • Küldetéstudat • Felkészültség • Kapcsolatépítés • Fejlődőképesség • Önzetlenség • Megoldásorientáltság • Kitartás

 8. 1. Alkalmazkodás HA NEM VAGY HAJLANDÓ MEGVÁLTOZNI A CSOPORT ÉRDEKÉBEN, MAJD MEGVÁLTOZTAT A CSOPORT

 9. 2. Együttműkődés A KÖZÖS GYŐZELMET KÖZÖS MUNKA ELŐZI MEG, VAGY „AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS – MEGSOKSZOROZÓDÁS” J.C. MAXWELL

 10. 3. Elkötelezettség FÉL SZÍVVEL NEM LEHET BAJNOKNAK LENNI, VAGY „HÉTKÖZNAPI EMBEREK, HA ELKÖTELEZETTEK, SZOKATLANUL NAGY HATÁST GYAKOROLNAK A VILÁGRA”J.C. Maxwell

 11. 4. Jó kommunikáció EGY CSOPORT SZÁMOS HANGBÓL ÁLL, AMELYEKNEK EGYETLEN LELKE VAN VAGY „GONDOLKOZZ ÚGY, MINT EGY BÖLCS, DE BESZÉLJ A KÖZEMBEREK NYELVÉN” William Butler Yeats

 12. 5. Hozzáértés AZ ÉLETMINŐSÉG EGYENES ARÁNYBAN ÁLL AZZAL, MENNYIRE AKARSZ KIVÁLÓ LENNI…, VAGY AZ EMBEREK ELFELEJTIK, HOGY MILYEN GYORSAN VÉGEZTÉL EL EGY FELADATOT – DE EMLÉKEZNI FOGNAK, HOGY MENNYIRE JÓL CSINÁLTAD) „…az ihlet könnyen jön. A megvalósítás a kemény dió. A csapatépítés éppen olyan fontos, minta termék megalkotása.” Bob Taylor (gitárkészítő)

 13. 6. Megbízhatóság A megbízhatóság képessége több, mint egyszerű képesség. John C. Maxwell, VAGY „EGY CSAPAT AHHOZ A JÁTÉKOSHOZ FORDUL, AKI KÉSZEN ÁLL A FELADATÁRA”, VAGY „NE AZOKTÓL TARTS, AKIK ÉRVELNEK, HANEM AZOKTÓL, AKIK RAVASZKOKDNAK”.

 14. 7. Fegyelmezettség A FEGYELEM AZ A TISZTÍTÓTŰZ, AMIBEN A TEHETSÉG KÉPESSÉGGÉ VÁLIK, vagy Ahol akarat van, ott a győzelem.

 15. 8. Gyarapító FELBECSÜLHETETLEN ÉRTÉKŰ, HA CSAPATTÁRSAINKNAK ÉRTÉKEKET TUDUNK NYÚJTANI vagy Az élet célja nem a győzelem. Az élet célja a növekedés, s annak másokkal való megosztása

 16. 9. Lelkesedés A SZÍVED A CSAPAT ENERGIAFORRÁSA vagy Lelkesültség nélkül még soha semmi nagy dolgot nem értek el

 17. 10. Elszántság ÜGYELJ RÁ, HOGY MINDEN CSELEKEDETED SZÁMÍTSON! vagy A nagy dolgokra kell gondolnod olyankor is, amikor a kicsinységekkel foglalkozol, hogy e kis dolgok is a megfelelő irányba haladjanak

 18. 11. Küldetéstudat A (NAGY) KÉP HARSÁNYAN ÉS VILÁGOSAN MUTATKOZIK MEG vagy A siker titka a célunk melletti állhatatos kitartás vagy Akinek az életben megvan a „miért”, az képes elviselni minden „hogyant”. (Fridrich Nietzsche)

 19. 12. Felkészültség A FELKÉSZÜLTSÉG JELENTI A KÜLÖNBSÉGET A NYERTES ÉS A VESZTES KÖZÖTT vagy A látványos eredményeket a láthatatlan felkészülés előzi meg vagy Jobb felkészülni, mint javítani

 20. 13. Kapcsolatépítés HA TE ELŐBBRE JUTSZ, MÁSOK IS HALADNAK vagy Sokan vagyunk, akik sikerünket egy kulcsfontosságú kapcsolatnak tulajdonítjuk

 21. 14. Fejlődőképesség AHHOZ, HOGY A CSAPATODAT FEJLESZD, ELŐSZÖR ÖNMAGADAT KELL FEJLESZTENED Vagy Úgy tanulj, mintha örökké élnél, úgy élj, mintha holnap meghalnál.

 22. 15. Önzetlenség EGY CSAPATBAN NINCS HELYE ANNAK, HOGY „ÉN” vagy Amikor felhagysz azzal, hogy adjál, … akkor elérkezett az idő arra, hogy a fények kialudjanak

 23. 16. Megoldás-orientáltság HATÁROZD EL, HOGY MEGTALÁLOD A MEGOLDÁST! vagy Ne a hibát találd meg; találd meg az orvosságot

 24. 17. Kitartás SOHA, SOHA, SOHA NE ADD FEL! vagy Távolba nézni egy dolog; odajutni egy másik vagy Ahhoz, hogy elsőnek fejezd be, be kell fejezned

 25. Példa a kompetenciák feldolgozásához!1. • Érték • Alkalmazkodás • (HA NEM VAGY HAJLANDÓ MEGVÁLTOZNI A CSOPORT ÉRDEKÉBEN, MAJD MEGVÁLTOZTAT A CSOPORT) Kompetencia Tanulékonyság, érzelmi biztosság, kreativitás, alkotókészség, szolgálatkészség, pozitív szokások kialakítása, önelemzési képesség, tervezőkészség, előrelátás, ,…. „Aki semmit nem tesz másokért, az a saját énjét is tönkreteszi.”

 26. Példa a kompetenciák feldolgozásához!2. Érték 2. Együttműködés (A KÖZÖS GYŐZELMET KÖZÖS MUNKA ELŐZI MEG, VAGY „AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS – MEGSOKSZOROZÓDÁS” J.C. MAXWELL ) Kompetencia Elfogadás, tolerancia, érdekelemzés, nem rivalizálás – segítés, pozitív attitűd a társakhoz, bizalom, gyanakvás elkerülése, figyelem a csoportra, önismeret, őszinteség önmagadhoz, jóindulat másokkal szemben, bizalom másokban, figyelemkoncentráció a csoportra, önzetlenség, értékelni más eredményét, saját eredmény megosztása másokkal, éld bele magad mások helyzetébe, igyekezd kiegészíteni a másikat, ne told magad előre erőszakosan

 27. II/1, II/4, II/8, II/5, II/3, II/6, II/2, II/7

 28. 2. fogl. A kompetenciák csoportosítása A csoportosítás alapja: • Motoros készségek • Kommunikáció • Kognitív teljesítmény • Társadalmi hatékonyság • Interperszonális kapcsolat

 29. Motoros készségek munkabírás kitartás fizikailag, fizikai felkészültség fájdalomtűrő képesség, monotónia tűrő képesség késznek lenni a cselekvésre cselekvőképesség (ha eljött az idő) cselekvőképesség tettrekészség fegyelmezett cselekvés rendszeres aktivitás jó munkaszokások kialakítása a megfelelő dolgot a megfelelő időben a megfelelő okból fegyelem = megteszem még ha kellemetlen is a félelmek, szorongások legyőzése cselekvéssel akarj cselekedni, hogy lelkesedhess légy tettrekész akarj többet tenni növeld a tervszerű cselekvések idejét minél tovább (heti, havi, félévi, évi), Célra koncentráló tevékenység

 30. 2. Kommunikáció fogalmazd meg legfontosabb értékeidet konfliktus megoldására törekvés segítsd mások elköteleződését fegyelmezd érzelmi kitöréseidet igyekezd kiegészíteni a másikat éld bele magad mások helyzetébe kérdezz őszinte érdeklődéssel dicsérj másokat, dicsérj mást, tudj hallgatni gyors reagálás a konfliktusra konfliktusmegoldás írásos rögzítése elfogadás ne mondj olyat, amit később megbánnál tanulj meg nemet mondani végy részt a csapat küldetésének megfogalmazásában találj másban pozitívumot és beszélj róla

 31. 3. Kognitív teljesítmény 1 taktikai gondolkodás, helyzetelemzés, feladatmeghatározás, következetesség, büszkeség mértékkel tapasztalatszerzés, kiértékelés, Kitartás gondolatban, érzelmileg gondolati tervezés a változtatásról gondolkodás szokássá fejlesztése ne keseredj el a problémamegoldás tapasztalatának beépítése pozitív tapasztalatgyűjtés, tudatos önfejlesztés képessége, önkontroll, szilárd elhatározás képessége új gondolkodási stratégia alkalmazása, ötletezés, elrugaszkodás a megszokott sémáktól, Megoldás-orientáltság, önnevelés a problémamegoldás irányába, a problémamegoldás gyakorlása, önfejlesztés Vágy a célért, elszántság, fegyelmezettség, önismeret, célkövetés, a fejlesztendő terület kijelölése, tanulási alkalom keresése, tanulás-fejlesztés szokássá válása, a tudásért-fejlődésért tanulj, ne díjazásért, karrierváltoztatás a személyes fejlődés érdekében történjen stratégiai gondolkodás akaraterő magabiztosság fejleszteni akarás!, felkészülés, a tanulás életvitelbe illesztése, elmélkedés – meditáció (135.o.) önelemzés, önértékelés, Önfejlesztés képessége, alkalmasságra törekvés alkalmazóképes tudás növelése értsd meg és fogadd el mások értékeit teremts és adj át értékeket, ezzel fejlessz másokat a teljes folyamat átgondolásának képessége előrelátás,

 32. 2 energiamozgósítás képessége, hit, tartós érzelem Felelősségvállalás saját döntésért elhatározott pozitív beállítódás törekedj a minőségre a hit erejének érzése hit a csoportban- ömagadban pozitiv attitűd nem adhatsz át olyat, ami benned nincs meg, tehát fejleszd magad pozitív szokásokat alakíts, helyzetelemzés képessége, türelem, hosszú távú elkötelezettség, ÖNVIZSGÁLAT KÉPESSÉGE elemzés képessége fedezd fel erősségeidet, gyengéidet, ezek alapján tervszerű napirend következetesség, tudatosság, felelősségtudat, elkötelezettség életcél legyen a meghatározó, önismeret (erősségek, gyengeségek), céltudatosan a jó dolgaidat csináld, tervezd a tevékenységeidet (állíts fel a célok alapján prioritásokat) tevékenységeidet fókuszáld összefüggések meglátásának képessége következetesség fegyelmezett gondolkodás tervezés, következetesség, elemzés, a fő célok szem előtt tartása Kitartás beleélés a végtermékbe (jelen esetben a tanítási órába) dönteni tudás vmi mellett mert kell, végy egy feladatot, ami meghaladja képességeidet meggyőződés tartása viszontagságos helyzetben (ne értékeld minduntalan át a csoporthoz tartozásod helyzetét) őszinteség önmagadhoz önfegyelem, a lustaság kerülése a rendszeres gondolati rendteremtés képessége a cél megértése és elfogadása érdekelemzés előrelátás önkéntesség tervezőkészség kitartás Érzelmi biztosság érzelmi kontroll kezdeményezőkészség,

 33. koncentrálóképesség, napi gyakorlatba építés (pozitív hozzáállás (nehézség = lehetőség), önbizalom, önismeret,) Problémaérzékenység elemzőkészség lelkesedés tudatos indítékszelekció vágy gerjesztése kockáztatás az újítás érdekében erősségeim-gyengeségeim ismerete megbízható szakmai ismeretek önismeret (használd ki amid van önelemzési képesség pozitív szokások kialakítása figyelemkoncentráció a csoportra jó ítélőképesség következetes munkavégzés célorientáltság a gondok nehézségek de csak te csinálsz belőlük problémát megoldásra koncentráló attitűd kialakítása a részletek kezelése türelem a részletek iránt rendszeresség a feladatok ellátásában következetes munkavégzés saját lehetőségünk szintjén elkötelezettség a minőség iránt világos indítékok (a csoportérdek megelőzi az egyénit) a csapatban a legjobb formádat nyújtsd nehézség elviselésének képessége, akaraterő, akaratmegfeszítés képessége, sikerorientáltság, hit a közös és saját munkában, átgondolni cselekedeteid pozitív hatásait Alkotókészség fegyelmezett érzelmek önfegyelem, Nagylelkűség Nagyvonalúság nemeslelkűség, lovagiasság, udvariasság, jólelkűség, bőkezűség, jótékonyság, lojalitás, becsületesség, jóhiszeműség, méltányosság, a feladatok mindenáron való megoldására törekvés adakozás képessége Kreativitás érdeklődés önismeret, önismeret, ÖNISMERET önnevelés, önnevelés önkontroll az érzelmek felett Önuralom ÖNVIZSGÁLAT KÉPESSÉGE Tanulékonyság Hit hit a megoldhatóságban pozitív hozzáállás 3

 34. 4 önismeret, önvizsgálat képessége, hatékony munkavégzés, képesség a nagyobb erőfeszítésre, szervezettség az életvitelben, munkaszervezés, tervezés, áttekintőképesség, tisztesség, döntésképesség, munkában a versengés lehetőségeinek keresése

 35. 4. Társadalmi hatékonyság 1 a saját érdek háttérbe szorítása, akard nyitottan a kapcsolat kialakítását, ismerd el mások teljesítményét, örülj mások sikerének Kiértékelés képessége a tervezés képessége kompromisszumkészség, A csoport céljainak elfogadása Szolgálatkészség felelősségvállalás a közösségért felelősségtudat a közösségért közös célok elfogadása a gyanakvás elkerülése értékelni más eredményét kritika elviselése bátorság merj kockázatot vállalni nyitottság figyelem a csoportra bizalom, bizalom kezdeményezőkészség jóindulat másokkal szemben ne áldozz fel hosszú távú előnyöket, rövid távúak miatt kiszámíthatóság ne told magad előre erőszakosan igény a jobbá válásra, a változtatás igénye és az arra való alkalmasság, nyitottság a taníthatóság irányába bizalom másokban ne akarj túlzottan független lenni más érdekének szem előtt tartása tanulj meg fegyelmezetten szolgálni, gyakorold a kisebb szerepeket is csoporton belül (nem saját érdek szerinti) pozicionálás Érzelmi szilárdság szociális érzékenység tudj áldozatot hozni rendszerszemlélet a fejben, a környezetben ne a problémán hanem a megoldáson gondolkodj hozzáállás kitartás, állhatatosság, a csoport vezetőjének elfogadása, áldozathozatal, áldozatvállalás,

 36. 4. Társadalmi hatékonyság 2 szavahihetőség az átlagnál többre törekvés A dolgok jobbá tevésének szándéka ön- és a környezet elemzésének képessége őszinteség figyelem a várhatóan legbonyodalmasabb kapcsolatokra a feszültség gyors megoldására törekvés A kapcsolatok kiszélesítésére törekvés elkötelezettség tégy azért, hogy legyen a csapatnak küldetése tégy azért, hogy a csapat értékei, céljai, küldetése, gyakorlata egységbe kerüljön, csapatod küldetése jól megfogalmazva mindig előtted legyen közös élmények, tapasztalatok szerzése BIZALOM

 37. 5. Interperszonális kapcsolatok a megbízhatóság akarása megértés Bizalom a csoport tagjaiban Önzetlenség, önzetlenség hit másokban szolgálj másokat késztess erőfeszítésre a határok figyelembevételével nem rivalizálás – segítés Tolerancia Elfogadás gyanakvás elkerülése saját eredmény megosztása másokkal (LEMONDÁS) pozitív attitűd a társakhoz Mások megbecsülése ismerd meg a környezetedben élőket vagy a rád bízottakat lelkesíts Mások megbecsülése különösen nehézségek idején nyitottság a másik felé igény a másik megismerésére kölcsönösség (adni – kapni) az együttlét öröme törődés a másikkal fókuszálj másokra

 38. FELADAT :a 3. órára • Kijelölni a legfontosabbnak ítélt kompetenciákat. • Kijelölni a tanító munkájában legfontosabbnak ítélteket. • „Én” és a kijelölt kompetenciák viszonya (Gyengeségeim - Erősségeim) • Az óra anyaga és a kompetenciák viszonya, nevelési cél a z órán!

 39. A saját kompetenciagyűjtemény feldolgozása. 1. Fontossági sorrend + 2. Fontossági sorrend (fejleszteni kívánt) - 3. A tanító számára legfontosabb kompetenciák 4. Gyengeségeim – erősségeim 5. Az óra anyaga és a kompetenciák viszonya

 40. 3. Óra (II/1,II/4) A meglévő kompetenciák • Problémamegoldó képesség • Elrugaszkodás a megszokott sémáktól • Szavahihetőség • Célkövetés • Kreativitás • Előrelátás • Következetesség • Megértés • Önuralom • Az ember tisztelete • Magabiztosság • Határozottság

 41. 13. Fejleszteni akarás 14. Kölcsönös tisztelet megadása 15. Önvizsgálat képessége 16. Akaraterő 17. Tettrekészség 18. Pozitív hozzáállás 19. Előrelátás képzelet szakmai tudás tapasztalat célkövetés körülmények ismerete

 42. A fejlesztendő kompetenciák • Magabiztosság • Munkabíró-képesség • Fizikai kitartás • Fájdalomtűrö képesség • Monotóniatűrő képesség • Akaraterő • Önfegyelem • 3.

 43. 1. Egy konkrét óráról vett példa a kongruens kompetencia fejlesztési feladathoz!!! Törpe járás 30 m A tanító fejlesztési feladatai Képességfejlesztő hatás a comb,csípő izomereje = célkitűzés (hivatástudat, beleérző képesség, együttérzés, fejleszteni akarás) = anatómiai ismeretek, tapasztalat Szükséges akaraterkölcsi tulajdonságok akaraterő (ha van? Ha nincs!) fájdalomtűrő képesség önfegyelem kitartás céltudatosság hit bizalom A fejlesztés lehetséges módszerei = biztatás, együttérzés kifejezése, bátorítás, dicséret = elviselésre biztatás, együttérzés kifejezése, dicséret = bátorítás, a csökkenő távolság közlése, együttérzés, = higgy önmagadba, jót akarok neked, dicséret, nyilvános kiemelés, = elfáradás nélkül nincs fejlődés!

 44. 2. Egy konkrét óráról vett példa a kongruens kompetencia fejlesztési feladathoz!!! Gimnasztikai gyakorlatok A tanító fejlesztési feladatai Képességfejlesztő hatás az izomzat és a keringés bemelegítése = célkitűzés (hivatástudat, beleérző képesség, együttérzés, fejleszteni akarás, jó szakmai kommunikáció) = anatómiai ismeretek, tapasztalat, Szükséges akaraterkölcsi tulajdonságok tudatosság (Ha van? Ha nincs!) az előírásokhoz tartás önfegyelem kitartás céltudatosság esztétikai érzék ritmustartás együttmozgás öröme A fejlesztés lehetséges módszerei = biztatás, együttérzés kifejezése, bátorítás, dicséret, hangulatos, jó vezénylés = az egyöntetűségre biztatás, elviselésre biztatás, együttérzés kifejezése, dicséret = bátorítás, erőfeszítésre ösztönzés, együttérzés, a hasznosságra rámutatás, = higgy önmagadba, jót akarok neked, dicséret, nyilvános kiemelés, = pontosság nélkül nincs fejlődés!

 45. 4

 46. 4. óra Zárthelyi dolgozat2006. február 28-29-30 • A./ A tanító részére szükséges legfontosabb kompetenciák! • B./ Milyen lehet és milyen nem lehet egy pedagógus?

 47. Ii/1 A PEDAGÓGUS POZITÍV – NEGATÍV TULAJDONSÁGAI empátia kreativitás Jó kommunikatív képesség kompromisszumkészség igazodás a tananyaghoz egyéni bánásmód (felmérés) konfliktus megoldására törekvés céltudatosság Motiváció ŐSZINTESÉG Döntésképtelenség Önuralom hiánya Határozatlanság Rugalmatlanság Empátia hiánya Negatív diszkriminácó Kiégett (unalom, céltalan, csalódottság, magánéleti probléma, nem tudja megvalósítani a céljait, csalódott, rossz a közösség) Nem kreatív Nem kitartó Nem elkötelezett Rossz ítélőképesség SABLONOS ÖNISMERET

 48. Ii/4 A PEDAGÓGUS POZITÍV – NEGATÍV TULAJDONSÁGAI Empátia Magabiztosság Jó előadókészség Tudatosság Pedagógiai felkészültség Tantárgyi ismeretek Rugalmasság Kreativitás Türelem Figyelemmegosztás Önelfogadás felkészületlenség Bizonytalan Lustaság Motiváció hiánya a fejlesztésre Képtelen megújulni Távolságtartó Önbizalomhiány Ingerlékeny Kivételező Türelmetlen Cinikus Következetlen Önismeret - önkritika

 49. Ii/8 A PEDAGÓGUS POZITÍV – NEGATÍV TULAJDONSÁGAI • Önkontroll • Türelem • Következetesség • Előrelátás • Tudatosság • Felelősségtudat • Kreativitás • Fejleszteni akarás • Elszántság • Tolerancia • Az ember tisztelete Agresszió Megbízhatatlanság Határozatlanság Bizalmatlanság Érzelmi instabilitás Humorérzék hiánya Szaktudás hiánya Túlzott engedékenység Elzárkózás Önismeret - ö

 50. Ii/5 A PEDAGÓGUS POZITÍV – NEGATÍV TULAJDONSÁGAI • Magabiztosság • Következetesség • Kreativitás • Elfogadás, tolerancia • Problémamegoldás • Céltudatosság • Felelősségtudat • Megbízhatóság • Nyitottság • Érzelmi szilárdság, hit • Szakmai felkészültség • Elkötelezettség • Elhivatottságot 1. Kivételező 2. Gyanakvó 3. Bizonytalan 4. Egoista 5. Teljesíthetetlen elvárásai vannak 6. Engedékeny 7. Kaméleon 8. Gáncsoskodó, bosszúálló 9. Diktátor 10. Önismeret - önkritika