a vizek s v zpartok l vil ga l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A vizek és vízpartok élővilága PowerPoint Presentation
Download Presentation
A vizek és vízpartok élővilága

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

A vizek és vízpartok élővilága - PowerPoint PPT Presentation


 • 1338 Views
 • Uploaded on

Szabó Istvánné. A vizek és vízpartok élővilága. 3. osztály. Fogalom. A vizek fohásza. „ Vándor, ki szomjadat oltod forrásom vizével, vigyázz reám! Én hűsítem arcodat forró nyári napsütésben, én frissítem fáradt testedet vándorútjaid után. Csobogásom nyugtatja zaklatott lelkedet,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A vizek és vízpartok élővilága' - cosmo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a vizek foh sza

Fogalom

A vizek fohásza

„ Vándor, ki szomjadat oltod forrásom vizével,

vigyázz reám!

Én hűsítem arcodat forró nyári napsütésben,

én frissítem fáradt testedet vándorútjaid után.

Csobogásom nyugtatja zaklatott lelkedet,

habjaim tánca bűvöli tekintetedet…”

Lehoczky János

haszn lat

Fogalom

Használat

Ugrás a legelső diára

Használat

Főmenü

Vissza az előző oldalra

Utoljára megtekintett dia

Következő dia

Új ismeret feldolgozása

Fogalmak

Ugrás az utolsó diára

Fogalom

a foglalkoz sok tagoz d sa

Fogalom

A foglalkozások tagozódása
 • I. Cél (5)
 • II. Tartalmi leírás (7)
 • III. Tartalom és tevékenységek (9)
 • 1. Motiváció (10)
 • 2. Előző ismeretek (11-12)
   • Részellenőrzés (13-14)
 • 3. Új ismeretek (15)

1. Lap. 16-20

2. Lap. 21-25

   • Új ismeretek ellenőrzése 1. (26)
   • Új ismeretek ellenőrzése 2. (27)
 • 4. Összefoglalás (28-29)
 • 5. Értékelés (30-32)
 • 6. Javasolt százalékos határok (33)
 • IV. Egyéb (34)

1. Fogalmak (35)

2. Illusztráció jegyzék (36)

3. Irodalom (37)

i c l

Fogalom

I. Cél
 • Természet tisztelő magatartás, szokásrendszer kialakítása.
 • Óvja és gondozza a környezetében lévő élőlényeket, értékelje Földünk valamennyi élőlényét, ne bontsa azokat hasznos és káros szempontból külön csoportba.
 • Vizeink védelme.
 • Nemzeti parkjaink földrajzi helyzete élővilágának, kulturális földtani értékeinek ismerete.
 • A múlt világainak megismerése a lápvilágon élt emberek életmódja alapján.
 • A hínárnövények, nádasok jelentősége, a vizek életközösségében.
i 1 k vetelm nyek kompetenci k

Fogalom

I.1. Követelmények, kompetenciák
 • Tudja felsorolni a növények életéhez szükséges környezeti feltételeket.
 • Szerezzenek ismereteket a vízpart élővilágáról.
 • Ismerje a hazai halfajtákat.
 • Tudja a béka életéhez szükséges környezetei feltételeket.
 • Legyen képes csoportosítani az emlősöket, madarakat, hüllőket.
 • Legyen negatív elítélő véleményük az állatokat kínzó nem tisztelő magatartással szemben.
ii tartalmi le r s

Fogalom

II. Tartalmi leírás
 • A vizek növényvilága
 • Vízparti fák – a fűzfa
 • Vízparti lágyszárúak – a nád és a gyékény
 • Virágos növények a vízben és a vízparton
 • A hínárnövények
ii tartalomi le r s

Fogalom

II. Tartalomi leírás
 • Rovarok a vízben és a vízparton
 • A vizek gerinces állatai
 • Békák
 • Csodálatos madárvilág
 • Vizeink jelentősége, védelme, haszna
1 motiv ci

Fogalom

1. Motiváció

Franz Schubert: Pisztráng

2. kép

2 el z ismeretek

Fogalom

2. Előző ismeretek
 • Az állatok egyik csoportja a madarak. Minden madár testét toll borítja, csőrük van, és kemény meszes héjú tojásokkal szaporodnak. (Pl.: gólya, rigó, pinty, bagoly, …)
 • Az erdő élővilágánál megismerkedtünk a rovarokkal is. A rovarok teste három részből áll: Fej, tor, potroh. (Pl.: légy, darázs, cserebogár, szúnyog,…)
2 el z ismeretek12

Fogalom

2. Előző ismeretek
 • Kora tavasszal, amikor még a fáknak nincsenek levelei, fejlődésnek indulnak a lágyszárú virágos növények.
 • A hóvirág szára hajlékony, nedvdús.

3. kép hóvirág

virág

szár

levél

r szellen rz s visszacsatol s
1. Mi jellemző a madarakra?

A Testüket szőr fedi.

B Négy lábuk van.

C Tojással szaporodnak.

2. Hány fő részből áll a rovarok teste?

A 3 (fej, tor, potroh)

B 2 (fej, potroh)

C 2 (tor, potroh)

Válasz:

C)

A)

Fogalom

Részellenőrzés, visszacsatolás
r szellen rz s visszacsatol s14
1. A növény melyik része nem látható a képen?

A gyökérzet

B szár

C virág

2. Mi nem jellemzi a hóvirág szárát?

A hajlékony

B nedvdús

C fásszár

Válasz:

A)

C)

Fogalom

Részellenőrzés, visszacsatolás
3 j ismeret feldolgoz sa

Fogalom

3. Új ismeret feldolgozása
 • 1. World-lap, slide 16-20
 • 2. World-lap, slide 21-25
i 1 a vizek n v nyvil ga

Fogalom

I.1. A vizek növényvilága
 • A vízpartok gyakori fái: fűzfa, nyárfa.
 • Patakok mentén gyakori az éger, a hűvösebb éghajlaton, a nedves területeken a nyírfa alkot erdőt.
 • A nyílt víztükör előtti vízpartokat kiterjedt nádasok övezik. Ahogy távolodunk a vízparttól egyre kevesebb növényt figyelhetünk meg.
 • A nádasokat követik a víz felszínén úszó vagy a vízben lebegő hínárnövények.
i 2 v zparti f k a f zfa

Fogalom

I. 2. Vízparti fák – a fűzfa
 • A fűzfák a folyópartok, árterek, tópartok jellegzetes növénye. Kedvelik a sok fényt. A fűzek legtöbbször fák, de cserjék is vannak közöttük.
 • A fűzfa törzse és ága hajlékony, fája puha. Kérge erősen repedezett. A fűzfák levelei világoszöldek, lándzsa alakúak. Kora tavasszal két féle barkavirágzatuk fejlődik.
 • Az ártéri erdőkben élő fűzfák gyökérzete megakadályozza a part pusztulását. Haszna: gyógyszert készít. Ágait kosárfonásra használják.
i 3 v zparti l gysz r ak a n d s a gy k ny

Fogalom

I. 3. Vízparti lágyszárúak – a nád és a gyékény
 • A nádas köti össze a sekély vízparti területet a mélyebb vízmederrel. A nád sekély vizekben él, évelő növény. Szára vékony, belül üreges, bütykök erősítik.
 • A nád nemcsak vízi madarak fészkelő és búvóhelye, hanem mérsékeli a víz hullámzását és a vízszűrésében is szerepe van.
 • A gyékény a nádas mélyebb részeinek növénye. Egyszikű növény. Gyékénylevelét a papírgyártás hasznosítja.

5. kép gyékény

4. kép nádas

i 4 vir gos n v nyek a v zben s a v zparton

Fogalom

I.4. Virágos növények a vízben és a vízparton

6. animáció: virág részei

 • Virágos növények: mocsári gólyahír, vízimenta, közönséges rence, zergeboglár.
 • A zergeboglár élőhelye láprétek. Védett növény.
 • Ligetek nádasok ősszel is virító növénye a felfutó sövényszulák. Szára nádra, fűzfára csavarodik, virágai fehérek, vagy rózsaszínűek. A virág a magvas növény szaporító szerve. A növény szaporító szervéből a virág termőjéből a megporzás után alakul ki a termés.
 • A rovarok a virágokra szállnak, hogy táplálkozzanak. Nem minden virágot rovar poroz be, a virágport szállítja a szél, a víz és az állatok.
i 5 a h n rn v nyek

Fogalom

I.5. A hínárnövények

7. kép fehér tündérrózsa

 • A part menti nádasokat felváltja a víz felszínén úszó vagy a vízben lebegő szabad szemmel is jól látható növények, amelyeket gyűjtőnéven hínárnövényeknek nevezünk. A békalencse lebeg a vízen, kis gyökér szála ereszkedik a vízbe. Virágai takarólevél nélküliek. Egyszikű növény.
 • A nagy virágú fehér tündérrózsa az iszapban gyökerezik.
ii 1 rovarok a v zben s a v zparton

Fogalom

II.1. Rovarok a vízben és a vízparton
 • A vízhez kötődik a szúnyogok élete. Petéiket a vízbe rakják, a kikelő lárvák, a bábok is a vízben élnek. Csak a kifejlett rovar hagyja el a vizet.
 • A rovarvilág repülőmesterei a szitakötők. A nőstények vízi növényekre tapasztják petéiket. A lárvák vízben fejlődnek ki, falánk ragadozók. Táplálékuk: vízibolha, ebihal, halivadék.

Rovarok

SzitakötőSzúnyog

Két pár hártyás szárny egy pár hártyás szárny

Pete, lárva, kifejlett rovar pete, lárva, báb, kifejlett rovar

Álarc légcső

Átváltozásteljes átalakulás

ii 2 a vizek gerinces llatai

Fogalom

II. 2. A vizek gerinces állatai
 • A halak testét nyálkás bőr borítja, amely lehet csupasz vagy pikkelyekkel fedett. Úszók segítségével mozognak. Ikrákkal szaporodnak.
 • Fő testtájaik: fej, törzs, farok. Gerinces állatok. Legismertebb halaink: ponty, keszeg, pisztráng, harcsa. Kopoltyúval lélegzik.

9. kép ponty

8. kép ponty részei

ii 3 b k k

Fogalom

II. 3. Békák
 • Alkonyattájt a vízpartok sajátos hangulatát a békakoncert adja. A békák kétéltűek, mert életük első szakasza elválaszthatatlan a víztől, kifejlett korukban szárazföldön élnek. Petével szaporodik.
 • Lárvái kopoltyúval, a kifejlett állat tüdővel lélegzik. Fejlődésük átalakulás. A békák falánk ragadozók, főleg repülő rovarokkal táplálkoznak. Gerinces állat.

10. kép béka szaporodása

11. kép béka

ii 4 csod latos mad rvil g

Fogalom

II. 4. Csodálatos madárvilág
 • A nádassal szegélyezett tavak, folyók, holtágak, patakok érdekes madárvilágnak adnak otthont.
 • Az iszapban túrkáló madarakat hosszú csőr jellemzi. A sekély vízben hosszú lábú, hosszú nyakú és csőrű madarak tanyáznak. A gólyák gázló madarak, lábaik: gázlólábak.
 • Az úszó madarak birodalma a mélyebb vízben van. Ujjaik között úszóhártyák feszülnek. Tőkésréce: úszómadár. A gólya és a tőkésréce költöző madár.

12. kép tőkésréce

13. kép úszóhártyás láb

ii 5 vizeink jelent s ge v delme haszna

Fogalom

II. 5. Vizeink jelentősége, védelme, haszna
 • A víz az élőszervezetek számára nélkülözhetetlen. A vizek védelme érdekében, legfontosabb a meglévő vizek fennmaradását élővilágát megőrizni, védeni.
 • Védett a Kis-Balaton, a Fertő-tó, a szegedi Fehér-tó. A vizek további szennyeződése a vizek tisztításával előzhető meg. Takarékoskodj a vízzel! A víz világnapja: március 22.

14. kép nádas

3 1 ellen rz s visszacsatol s
Mi a fűzfák szerepe a vízpart életében?

Sorold fel a beporzás lehetőségeit!

A fűzfák gyökérzete megakadályozza a part pusztulását.

Rovarok, szél, víz, állatok.

Fogalom

3.1. Ellenőrzés, visszacsatolás
3 2 ellen rz s visszacsatol s
Mi jellemzi a kétéltűeket?

Sorold fel a legismertebb halfajtákat!

Az életük első szakasza vízhez kötött. Második szakaszt a szárazföldön töltik.

Ponty, keszeg, harcsa, pisztráng.

Fogalom

3.2. Ellenőrzés, visszacsatolás
4 sszefoglal s

Fogalom

4. Összefoglalás
 • Az élőlények alkalmazkodása tette lehetővé, hogy a vizek, vízpartok élővilága sokféle és változatos legyen.
 • A vízben a függőleges irányú tagolódást a fény mennyisége határozza meg. Vízszintes irányban a szárazföldtől a nyílt vízfelület felé a növények vízigényük alapján találják meg helyüket. (vízparti fák, sás, nád, gyékény, tavirózsa, hínáros békalencse…)
4 sszefoglal s29

Fogalom

4. Összefoglalás
 • A vízparti és vízi növények táplálékot, búvóhelyet, szaporodáshoz, peterakáshoz alkalmas védett helyet biztosítanak az állatok számára.
 • A táplálékláncban minden élőlény fontos szerepet tölt be. A lárvákat eszik a halak, vízimadarak, a rovarokat a ragadozó halak, békák. Ezeket tizedeli a gólya és néhány ragadozó madár.
5 rt kel s

Fogalom

5. Értékelés
 • Megismerkedtünk a vízpart növény- és állatvilágával.

15-17. képek

k rd sek s v laszok
1. Melyik növény lehet cserje és fa is?

a. gyékény

b. fűz

c. nád

2. Melyik nem vízinövény?

a. fehér tündérrózsa

b. hínár

c. gomba

3. Mi a békalencse, fehér tündérrózsa és a vízitök összefoglaló neve?

a. hínárnövények

b. cserjék

c. nád félék

4. Melyik növény játszik szerepet a vízszűrésben?

a. nád

b. vízimenta

c. sövényszulák

Fogalom

Kérdések és válaszok

b)

c)

a)

a)

k rd sek s v laszok32
5. Melyik rovar fejlődése átváltozás?

a. szúnyog

b. szitakötő

c. cserebogár

6. Melyik gerinces állat kétéltű?

a. béka

b. ponty

c. vidra

7. Mi fedi a béka testét?

a. pikkely

b. szarupikkelyes bőr

C csupasz, nyálkás bőr

8. Mi jellemző a gólyára?

a. házikacsa őse

b. gázlómadár

c. lemezes csőr

Fogalom

Kérdések és válaszok

b)

a)

c)

b)

slide33

Fogalom

6. Javasolt százalékos határokHa minden válasz helyes akkor 100%-os a megoldás.Egy helyes válasz értéke 12, 5 %
 • 1. 0-50 % Tudása sajnos nem éri el a megfelelő szintet, javaslom, ismételje át az anyagot akár többször is.
 • 2. 51-65 % Tudása sajnos nem elég alapos, javaslom, ismételje át az anyagot még egyszer.
 • 3. 66-79 % Tudása közepes szintű, tekintse át, hogy melyik feladatot rontotta el és ismételje át, az ahhoz tartozó részeket.
 • 4. 80-90 % Tudása jó szintű, bár még vannak hiányosságok, keresse ki, hogy melyik feladatot rontotta el, majd ismételje át a megfelelő részeket.
 • 5. 91-100 % Gratulálunk, tudása kiváló szintet ért el, folytassa a következő leckével!
iv 1 fogalmak

Fogalom

IV.1. Fogalmak
 • Hínárnövények: a víz felszínén úszó vagy vízben lebegő szabad szemmel jól látható növények gyüjtő neve.
 • Kétéltűek: mert életük első szakasza elválaszthatatlan a víztől, kifejlett korukban szárazföldön él.
 • Úszóláb:a három hosszabb lábujj között úszóhártya feszül.
 • Gázlóláb: lábujjai tővét bőrhártya köti össze , csüdje megnyúlt hosszú.
 • Költöző madár: fiókáikat nálunk nevelő, de a hideg elől melegebb vidékre költöző madár.
iv 2 illusztr ci jegyz k
Animáció:

http://www.bioport.hu/botanika_tartalom/viragszerkezet/viragszerkezet.htm

Zene:

Balogh Ferenc- Németh Endréné: Zenehallgatási anyag az általános iskolák hetedik osztálya számára I. (Apáczai Kiadó)

Képek:

A képek a tankönyvből és a biológiai albumból kerültek felhasználásra.

Fogalom

IV.2. Illusztrációjegyzék
iv 3 irodalom

Fogalom

IV.3. Irodalom
 • Nyomtatott: Dr. Mester Miklósné: A mi világunk. Természetismeret Tankönyv (Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2007.)
 • Dr. Mester Miklósné: Zöld kalandok 2. Vízpart élővilága (Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2007.)
 • http://termeszet.lap.hu/
 • http://hal.lap.hu/
slide38

Fogalom

Vége
 • E-mail:hovirag40@gmail.com

További eredményes tanulást kívánok!