a gy gypedag gia alapjai l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPJAI PowerPoint Presentation
Download Presentation
A GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPJAI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

A GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPJAI - PowerPoint PPT Presentation


 • 762 Views
 • Uploaded on

A GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPJAI. A tantárgy oktatásának célja. Megismertetni a gyógypedagógia alapjait és felkészíteni a sajátos nevelési igényű gyermekek, felismerésére, elfogadására, megsegítésére. Követelmények, kompetenciák.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A GYÓGYPEDAGÓGIA ALAPJAI' - sandra_john


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a tant rgy oktat s nak c lja
A tantárgy oktatásának célja

Megismertetni a gyógypedagógia alapjait és felkészíteni a sajátos nevelési igényű gyermekek, felismerésére, elfogadására, megsegítésére.

k vetelm nyek kompetenci k
Követelmények, kompetenciák
 • A hallgató ismerje a gyógypedagógia intézményrendszerét és a gyógypedagógiai nevelésre szoruló sajátos nevelési igényű gyermekek csoportjait.
 • Ismerje meg azokat a habilitációs, rehabilitációs eljárásokat, amelyek eredményesen használhatók a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez.
a tant rgy tartalma
A tantárgy tartalma
 • A gyógypedagógia tárgya, célja, feladata. A sajátos nevelési igény fogalma, kritériumai, területei, okok, tünetek általában.
 • A gyógypedagógiai területére tartozó rendellenességek – autizmus, mutizmus, részképesség-zavarok.
 • A fogyatékkal élők jogai és azok érvényesülése. Esélyegyenlőség törvény – Fogyatékosügyi program
szakirodalom

Szakirodalom

1. Gyógypedagógiai alapismeretek

Szerkesztette: Dr. Illyés Sándor

Eötvös Lóránd Tudományegyetem

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar B. 2000.

2. Gyógyító pedagógia

Nevelés és terápia

Szerkesztette: Gardosné Szabó Anna

Medicina Könyvkiadó Rt. Bp. 2004.

3. Kálmán Zsófia – Könczei György

A Taigetosztól az eslyegyenlőségig

Osiris Kiadó Bp. 2002.

kollokvium
Kollokvium

1. A gyógypedagógia fogalma, neves szakemberek az integráció és a szegregáció értelmezése.

2. A fogyatékosság fogalma, okai.

3. A sajátos nevelési igény fogalma, a szakértői bizottságok munkája.

4. A gyógypedagógia intézményrendszere , a működést

szabályozó dokumentumok.

5. Az értelmi fogyatékosság fogalma, súlyosság szerinti

csoportosítás.

slide7
6. A látási fogyatékosság fogalma, súlyosság szerinti csoportosítás.

7. A hallási fogyatékosság fogalma, súlyosság szerinti csoportosítás.

8. A mozgás-fogyatékosság fogalma, a konduktív pedagógia elv

9. A leggyakrabban előforduló beszédhibák olvasás és az írás zavarai.

10. A gyógypedagógia területére tartozó rendellenességek, autizmus, mutizmus, hiperaktivitás.

11. A korai fejlesztés fogalma, jelentősége.

12. A fogyatékkal élők jogai, azok érvényesülése.

Az esélyegyenlőség törvény

ei

a gy gypedag giai nevel s f feladat a normaliz ci s az integr ci elv nek az rv nyes l se
A GYÓGYPEDAGÓGIAI NEVELÉS FŐ FELADATA NORMALIZÁCIÓ ÉS AZ INTEGRÁCIÓ ELVÉNEK AZ ÉRVÉNYESÜLÉSE
fogyat koss g
Fogyatékosság

Olyan minőség, amiben az adott személy képességeinek, teljesítményeinek szintje alacsonyabb a népesség átlagához képest.

A fogyatékos ember nem képes ugyanarra, mint mások; nem úgy viselkedik, mint ahogy az, az ő korában várható lenne.

s r l s zavar h tr ny
Sérülés? Zavar? Hátrány?
 • Biológiai, organikusszinten,tehát a szervezet szintjénsérülésről, károsodásról beszélünk.
 • A pszichés funkciók, képességek szintjénképesség-, illetve funkciózavarokról.
 • Szociális szinten a megváltozott fejlődésmenetnek kihatása van a szocializációrabeilleszkedési zavar, társadalmi hátrány keletkezik.
fogyat koss g saj tos nevel si ig ny
FOGYATÉKOSSÁG SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY

SNI

CÉL

A fogyatékos egyén társadalomba való sikeres beilleszkedésének elősegítése

a szocializ ci
A szocializáció

…a társadalomba való beilleszkedés folyamata, melynek során az egyén megtanulja megismerni önmagát és környezetét, elsajátítja az együttélés szabályait.

Vagyis megtanul emberi módon élni és viselkedni…

(Bagdy Emőke)

n vekszik a speci lis sz ks glet tanul k sz ma a k zoktat sban
NÖVEKSZIK A SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETŰTANULÓK SZÁMA A KÖZOKTATÁSBAN!

2002/2003 930 386 TANULÓ

EBBŐL 52 750 SNI TANULÓ

2003/2004 908 000 TANULÓ

EBBŐL 53 000 SNI TANULÓ

2004/2005 886 500 TANULÓ

EBBŐL 57 000 SNI TANULÓ

2005/2006 859 000 Tanuló

EBBŐL 60 000 SNI TANULÓ

vesz lyeztet t nyez k
Veszélyeztető tényezők
 • Gyermekvállalás változása
 • Társadalmi, gazdasági bizonytalanság
 • Káros környezeti hatások
 • Koraszülöttek nagyobb aránya
 • Zavart interakciók a környezettel
slide15

Szakértői Bizottság határozata alapján!

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY

Fogyatékkal élő:

- mozgássérült

- hallássérült

- látássérült

- beszédfogyatékos

- tanulásban akadályozott (IQ: 70-50)

- értelmileg akadályozott (IQ: 50-30)

- halmozottan sérült

- autizmussal élő

A tanulási folyamatban tartósan, súlyosan akadályozott:

- hyperkinetikus syndroma

- kóros pszichés zavar

- dyslexia, dysgraphia, dyscalculia

- mutizmus

szakv lem ny alapj n
Szakvélemény alapján

Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság előfordulása esetén halmozottan fogyatékos

Pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott(dyslexia,dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar

(Közoktatási törvény 121.§)

a k l nleges gondoz shoz val jog
A különleges gondozáshoz való jog

„Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapja a képességeinek megfelelő fejlesztést

és rendelkezésére álljanak azok a pedagógiai feltételek,

amelyek hozzásegítik őt személyiségének legteljesebb kibontakoztatásához.”

GYERMEKI JOGOKRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY

kik llap tj k meg a saj tos nevel si ig nyt
KIK ÁLLAPÍTJÁK MEG A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYT?

A SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGOK

.....................

szegreg ci vagy integr ci
Szegregáció vagy integráció?

SZEGREGÁLT ÉS INTEGRÁLT

NEVELÉS EGYMÁS MELLETT,SZOROS EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN!

szak rt i bizotts gok javaslatot tesznek a speci lis nevel sre
Szakértői bizottságok javaslatottesznek a speciális nevelésre

a szülő joga a döntés

?

lok lis integr ci
Lokális integráció

Csak az épület közös, a gyermekek között nincs kapcsolat

Szociális integráció

Tudatos egyesítés szabadidőben, foglalkozásokon kívül

Funkcionális integráció

Tanórákon történő együttfejlesztés

integr ci vagy inkl zi
Integráció vagy inklúzió?
 • „Az integrációval az egyéneket be kívánják olvasztani az iskola meglévő struktúráiba.
 • Az inklúziónál újra átgondolják a tanterv megvalósításának szervezeti kereteit és azokat a feltételeket, amelyekkel valamennyi tanuló haladását biztosítani tudják.”
mindannyian m sok vagyunk
Mindannyian mások vagyunk…

Az integráció nem lehet a tolerancia nagyvonalú gesztusa, hogy mi, épek eltűrjük magunk között a sérülteket, és hagyjuk, hogy velünk élhessenek,

hanem annak az elfogadása, hogy mindannyian egyenlők vagyunk, de nem egyformák.

befogad t rsadalom
Befogadó társadalom?
 • Az Unióban rendkívül erős társadalmi elkötelezettség van a befogadó felnőtt társadalom létrehozására.
 • Befogadó felnőtt társadalom azonban csak akkor lehetséges, ha ez már a gyermekek társadalmára is jellemző.
slide27
a szakértői bizottság javaslata
 • alapító okirat módosítása
 • személyi feltételek biztosítása (Kt. 30. §)
 • tárgyi feltételek biztosítása (Kt. 3.sz.m.)
 • pedagógiai, óvodai programok módosítása

A nevelőtestület, szülők, gyermekek felkészítése az új feladatra!

szakmai felt telek
Szakmai feltételek
 • elkötelezettség
 • pedagógus kompetenciák
 • osztálytermi, csoportszobai folyamatok
 • célirányos szakképzettségek
a sikeres egy ttnevel st g tl t nyez k
A sikeres együttnevelést gátló tényezők

Nem könnyű az egyéni szükségletek sokféleségét kielégíteni

Nem minden gyereket lehet együtt nevelni

Ha magas a csoportlétszám, nem könnyű a feladat

slide32

„Minden gyermeket elfogadunk olyannak, amilyen - azzá neveljük, amivé válni képes annak érdekében, hogy életesélyei a lehetőségeihez képest a legjobbak legyenek.”

a pedag gus szerepk r nek sz lesed se
A pedagógus szerepkörének szélesedése
 • Nevelés szerepének további erősödése
 • A szocializáció egészének segítése
 • Sokoldalú képzettség igénye!
 • Tájékozottság, kapcsolatok
 • Csapatban gondolkodás, együttműködési készség
 • Tanácsadó szerepkör a szülő felé
a gy gypedag gus
A gyógypedagógus
 • Értelmileg akadályozottak pedagógiája
 • Tanulásban akadályozottak pedagógiája
 • Szurdopedagógia
 • Tiflopedagógia
 • Szomatopedagógia
 • Logopédia
 • Pszichopedagógia
a pedag giai munk t seg t asszisztens
A pedagógiai munkát segítő asszisztens
 • Csoportmunka megszervezése
 • Differenciált feladatadás
 • Eszközkészítés
 • Ellenőrző munka
 • Terhelés megosztása
a gy gypedag giai oktat st szab lyozz k
A GYÓGYPEDAGÓGIAI OKTATÁST SZABÁLYOZZÁK
 • A TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY

1993.ÉVI LXXIX.TÖRVÉNY

 • A FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉNEK IRÁNYELVE, A FOGYATÉKOS TANULÓK ISKOLAI OKTATÁSÁNAK TANTERVI IRÁNYELVE

2/2005.(III.1.)OM rendelet

szakszolg latok
SZAKSZOLGÁLATOK
 • KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONTOK
 • KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI ELLÁTÁS
 • GYÓGYTESTNEVELÉS
 • LOGOPÉDIAI ELLÁTÁS
 • GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁCSADÁS
 • KÉPZÉSI KÖTELEZETTEK ELLÁTÁSA

súlyosan, halmozottan fogyatékosok

eg szs g gyi s szoci lis int zm nyek
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK
 • BÖLCSŐDÉK : EGYÜTTNEVELÉS

SPECIÁLIS CSOPORT

 • ÁPOLÁSI, GONDOZÁSI INTÉZMÉNYEK

GYERMEKEK, FELNŐTTEK RÉSZÉRE

 • SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓK
k zoktat si int zm nyek
ÓVODÁK

EGYÜTTNEVELÉS

KÜLÖNNEVELÉS

ISKOLÁK

EGYÜTTNEVELÉS

KÜLÖNNEVELÉS

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
2 2005 iii 1 om rendelet

2/2005.(III.1.)OM rendelet

Az új Irányelvek kiadásáról:

melynek alapján készíthető és fogadható el a SNI tanulókat oktató intézmény helyi tanterve

az elfogadott helyi tanterveket az iskolák kifutó rendszerben alkalmazhatják

vonatkozik mindez az integrált iskolákra is

a tanul k foglalkoztat s t thatja

A tanulók foglalkoztatását áthatja:

a habilitációs

( beillesztést elősegítő)

fejlesztés

habilit ci s rakeret
Habilitációs órakeret

Fogyatékossági kategóriánként a Közokt.törvény 52.§(6)- ben meghatározott %-os arányban!

Létszámok !!

Értelmi sérültek: 15 %

Pszichés fejlődés zavarai:15%

Hallássérültek: -nagyothalló: 40 %, -siket: 50%

Mozgássérültek: 40%

Látássérültek: -gyengénlátó: 35 %, - vak: 40 %

Autisták: 50 %

Beszédfogyatékosok: 40 %

a habilit ci ir nyulhat
A habilitáció irányulhat:
 • A sérült funkció korrekciójára, kompenzálására (pl. kreatív tevékenység)
 • Új funkció kialakítására (pl. beszédindítás)
 • A funkciók egyensúlyára (pl. ép érzékszervi csatorna fejlesztése)
 • Speciális eszközök használatára (pl. hallókészülék)
 • Társadalmi együttéléshez szükséges képességekre (pl. kommunikáció, ügyintézés, munkavégzés, állóképesség, kitartás, türelem, stb.)

Nem tantárgyakra,

nem passzív ismeretekre!

hol jelenjen meg a habilit ci tartalma
Hol jelenjen meg a habilitáció tartalma?
 • PP- nevelési program feladataiban
 • Helyi Tanterv tartalmában
 • Tanmenetekben
 • Fejlesztési tervekben
 • Minőségirányítási programban (tervezés, ellenőrzés,értékelés)
a gy gypedag gus kompetenci i
A gyógypedagógus kompetenciái:
 • Programok, fejlesztési tervek készítése
 • Fejlesztés, habilitáció
 • Tanácsadói szerepkör az integrált intézményekben

Saját szakterületén – adott fogyatékossági területen!

r szteljes tm ny zavarok dys
Óvodában:

Csak dys- veszélyeztetett lehet!

Kiemelt fejlesztési területek: tájékozódás-mozgás, beszéd, észlelési csatornák, szemmozgási beidegződés, dekódolás technikája (asszociatív kapcsolatok), bevésés-felidézés technikája

Iskolaválasztás!

Iskolában:

Részteljesítmény zavarok (dys-)

Szakértői véleménnyel

Úgy tűnik…

 • Habilitációs órakeret!
 • Meixner-végzettségű pedagógus!
 • Dys-es softverek, eszközök
 • Értékelés, felmentés
 • Vizsgálati kérelem
 • Meixner – féle olvasástanítás
 • Kiemelt területek további fejlesztése
mutizmus sni habilit ci pszich s eredet besz d n mas g
Mutizmus SNI Habilitáció„pszichés eredetű beszéd-némaság”

- Pszichés oldás:- szakemberek (pszichológus, zeneterápia)

- pedagógusok ( szoros érzelmi kapcsolat, rugalmas bánásmód, beszélgetések)

------------------------------------------------------------------------

 • Közvetett kommunikációs helyzetek teremtése:

- számítógéppel kommunikál

 • jelkártyák használatával válaszol

- báb szerepébe bújik

Fokozatok!

hiperaktivit s figyelemzavar sni habilit ci
Hiperaktivitás/figyelemzavarSNI Habilitáció
 • A fejlesztés szervezeti kereteit alapvetően meghatározza, melyik tünet a domináns:

- figyelemhiányostípusú

--impulzív típusú

 • Mindkét esetben:
 • pszichológus
 • érzelmi stabilitás, kiszámítható pedagógusi reakciók
 • következetes motiválás (Conner-féle teszt és terápia)