Download
3 el ad s n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
3. előadás PowerPoint Presentation
Download Presentation
3. előadás

3. előadás

253 Views Download Presentation
Download Presentation

3. előadás

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Szoftvertechnológia 3. előadás Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 2. Ismétlés Alap tevékenységek • Követelményelemzés(Mit is kellene csinálni? Mikorra, és mennyiért? – megvalósíthatóság vizsgálata) • Tervezés (architekturálistervezés, absztrakt specifikáció, interfész tervezés) • Implementálás (komponens tervezés, adatszerkezet tervezés és algoritmus tervezés) • Kipróbálás, validálás, bevezetés (szoftverátvizsgálás és tesztelés) • Működtetés, karbantartás, továbbfejlesztés, leállítás Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 3. Szoftvertechnológia Elvárások elemzése és specifikáció Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 4. Elvárások elemzése és specifikáció A vevői/megrendelői elvárások összegyűjtése, elemzése (Mit is kellene csinálni? Mikorra, és mennyiért?) A rendszer környezetének felmérése A feladat leírása Információgyűjtés az adott területen dolgozó szakemberektől (pl. interjúk). Az adott terület üzleti folyamatainak beazonosítása A feladat lefordítása a szakmai nyelven megfogalmazott specifikációkra, ami magában foglalja a megvalósíthatóság vizsgálatát is. Dokumentálás: szakterületi fogalomtár, üzleti folyamatok strukturált leírása táblázatos formában és használati eset diagramok segítségével, tevékenység diagramok, állapot automata. Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 5. Lépések Szakterületi fogalomtár Interjú – leírás szabad szöveges formában Interjú – leírás strukturáltan rendezve Az üzleti folyamatok táblázatos leírása egyenként Használati eset diagram elkészítése Használati esetek részletes, táblázatos dokumentálása Folyamatok (lépések) modellezése tevékenység diagram segítségével Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 6. Szakterületi fogalomtár A témakörhöz, feladathoz kapcsolódó fontosabb kifejezések, elnevezések felsorolása és magyarázata Nem szükséges minden esetben Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 7. Interjú leírása szabad szöveges formában Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014 Forrás: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0008_tarcali/Tarczali_UML_diagramok_17_17.html

 8. Interjú leírása strukturált szövegként Forrás:http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0008_tarcali/Tarczali_UML_diagramok_18_18.html Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 9. Az üzleti folyamatok táblázatos leírása egyenként Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014 Forrás: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0008_tarcali/Tarczali_UML_diagramok_19_19.html

 10. Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 11. Használati eset diagram • Leggyakrabban a követelményelemzés és a specifikáció során alkalmazzák • A rendszer viselkedését írja le, ahogyan az egy külső szemlélő szemszögéből látszik Összetevői • Használati eset • Szereplő • Rendszerhatár Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 12. Kapcsolatok • Asszociáció • Általánosítás Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 13. Kapcsolatok - függőségek • <<include>> • <<extend>> Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 14. Használati eset diagram készítése Enterprise Architectben Könyvtári rendszer használati eset diagramja Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 15. Folyamatok modellezése Tevékenység diagram Állapotautomata Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 16. Tevékenység diagram • A probléma megoldásának a lépéseit szemlélteti, a párhuzamosan zajló vezérlési folyamatokkal együtt • Hasznos az üzleti vagy munkafolyamatok modellezésére, használati esetek vagy konkrét algoritmusok lefutásának leírására • Az állapotautomata egy változatának is tekinthető, ahol az állapotok helyére a végrehajtandó tevékenységeket tesszük, az állapotátmenetek pedig a tevékenységek befejezésének eredményeként valósulnak meg. • Action, Activity Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 17. Pénzfelvétel Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 18. Másodfokú egyenlet megoldása Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 19. Párhuzamos feladatvégrehajtás • Elágazás (fork) • Csatlakozás (join) Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 20. Tevékenység diagram aktorok szerinti partícióval Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 21. Kivétel Mi idézheti elő? • Külső esemény (pl. adathordozóval megszakad a kapcsolat) • Időpont (pl. inaktív ftp kapcsolat megszakítása) • Esetválasztás (pl. hibás paraméterezés következtében a hívott metódus kivételt idéz elő) • Célzott előidézés - továbbadás (throw) Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014 Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechn. - 2009

 22. Ismétlés Alap tevékenységek • Követelményelemzés(Mit is kellene csinálni? Mikorra, és mennyiért? – megvalósíthatóság vizsgálata) • Tervezés (architekturálistervezés, absztrakt specifikáció, interfész tervezés) • Implementálás (komponens tervezés, adatszerkezet tervezés és algoritmus tervezés) • Kipróbálás, validálás, bevezetés (szoftverátvizsgálás és tesztelés) • Működtetés, karbantartás, továbbfejlesztés, leállítás Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 23. Diagram Viselkedési diagram Szerkezeti diagram Tevékenység d. (activity) Használati eset d.(use-case) Objektumd. (object) Osztály diagram (class) Állapotautomata d.(statemachine) Csomagdiagram (package) Összetevő d. (component) Kialakítás d. (deployment) Összetett szerkezet d. (compositestructure) Kölcsönhatási diagram Kontextus diagram Kommunikációs d. (communication) Sorrenddiagram (sequence) Időzítés diagram (timing) Kölcsönhatás áttekintő d. (interactionoverview) Ismétlés Szakarchitektúra diagram Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 24. Állapotgép • Az objektumok, a használati eseteknek és a protokollok dinamikus viselkedését mutatja, vagy a dialógusok lefutásának leírására is alkalmas • Állapot: az objektum állapotát az attribútumai konkrét értékeinek n-esével jellemezzük. • Tervezés és implementálás során Állapotátmenet: • két állapot közötti kapcsolat, amely kifejezi, hogy egy adott állapotban lévő objektum egy • esemény vagy valamely feltétel bekövetkezésének hatására milyen másik állapotba kerül Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 25. Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 26. Állapot Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 27. Álapotdiagram Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 28. Diszjunktalállapotok

 29. Állapotátmenetek Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 30. Egy kezdőállapot, több végállapot Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 31. Állapotgép könyv – könyvtári rendszer Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 32. Összetett állapotok • Állapotok aggregációja • Diszjunktszub- vagy alállapotok Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 33. Állapotok aggregációja A B és C alrendszerek párhuzamosan működnek Az A állapotát a B és C állapotának az „összege” adja. Ezek egymással párhuzamosan kerülnek különböző állapotokba. Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 34. Diszjunktalállapotok Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 35. Állapotátmenetek

 36. Állapotgép - tanulmányi rendszer - tantárgyfelvétel Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 37. Állapotgép - párátlanító http://www.altova.com/umodel/state-diagrams.html Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 38. Szoftvertechnológia Tervezés Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 39. Tervezés Szoftverarchitektúra beazonosítása (K-A-RM) Felhasználói interfészeken lefutó interakciók modellezése Osztályok és felépítésük Objektum életciklusok és objektum interakciók kidolgozása A tervezés során alkalmazható diagramok: kontextus d., architektúra d., rendszer-montázs d., tervezési osztálydiagram Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 40. Kontextus diagram Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 41. Táblázat Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 42. Táblázat Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 43. Szakarchitektúra diagram Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 44. Összetett szerkezeti diagram • Compositestructure diagram • Megmutatja egy osztály belső szerkezetét és az egységek közötti együttműködési lehetőséget. Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 45. Osztálydiagram • Az UML modellezésben leggyakrabban használt diagramfajta. A rendszerben található állandó elemeket, azok szerkezetét és egymás közötti logikai kapcsolatát jeleníti meg. Általában a rendszer logikai és fizikai felépítésének ábrázolására szolgál. • UML-beli osztály NEM UGYANAZ, mint a programozási nyelvek osztályfogalma! – többféle jelentés Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 46. UML-beli osztály jelentései • Fogalom: Ez az elemzési/ tervezési fázisban gyakori, ahol a szakterület fogalmait nevezzük osztálynak • Típus: Ez már programozási nyelv közelibb; az objektumok az osztály típus értékei, példányai. • Objektumhalmaz: Az osztály itt csak egy csoportosítás, az azonos felépítésű objektumok halmaza • Implementáció: Az OOP nyelvekben az osztály egyszerűen csak egy implementáció (kód) is lehet, amin az objektumai osztoznak Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 47. Szoftver életciklus fázisai 1. • Elemzési fázisban az osztály mint • Fogalom – igen • Típus – esetleg • Objektumhalmaz – nem • Implementáció (kód) - nem Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 48. Szoftver életciklus fázisai 2. • Tervezési fázisban az osztály mint • Fogalom – esetleg • Típus – igen • Objektumhalmaz – igen • Implementáció (kód) - esetleg Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 49. Szoftver életciklus fázisai 3. • Megvalósítási fázisban az osztály mint • Fogalom – nem • Típus – igen • Objektumhalmaz – igen • Implementáció (kód) - igen Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014

 50. Osztálydiagram példa Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia - 2014