Download
f r ndring av preoperativa rutiner p stra sjukhuset n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Förändring av preoperativa rutiner på Östra sjukhuset PowerPoint Presentation
Download Presentation
Förändring av preoperativa rutiner på Östra sjukhuset

Förändring av preoperativa rutiner på Östra sjukhuset

177 Views Download Presentation
Download Presentation

Förändring av preoperativa rutiner på Östra sjukhuset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Förändring av preoperativa rutiner på Östra sjukhuset Vaginaltvätt eller ej inför hysterektomi?

  2. KK SahlgrenskaUniversitetssjukhuset • Ca 300 hysterektomier/år • 2009: ÖS 192/ SS 77 • Andelen postoperativa infektioner i samband med hysterektomi 2009 ÖS 9,8% /15,6% SS

  3. Bakgrund till studie • Fokus på infektioner i samband med förändrade rutiner för antibiotikaprofylax 2007. Antalet antibiotikabehandlade infektioner ökade påtagligt, ffa infekterade vaginaltoppshematom. Andelen postoperativa infektioner 2007 18% respektive 23% • Personalen upplevde att man hade dålig rutin i samband med vaginaltvätt (lägger ej upp i benstöd t ex) • Ingen vaginaltvätt i samband med VEX • Kjölshedes rapport 2009 • Patienter uppvisade besvär från klorhexidin vaginalt

  4. Observationsstudie • SS kontrollgrupp dvs oförändrade rutiner, vaginaltvätt inför hysterektomi (andelen infektioner förväntas vara densamma) • ÖS slutade helt med vaginaltvätt på alla hysterektomier fr o m v11 2010

  5. Uppföljning • 8 veckorsenkäten Gynop (samt journal) • Utfall: Antibiotikabehandlad infektion dvs sårinfektion, infekterat vaginaltoppshematom eller UVI