ppr 2009 februari 090211 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PPR 2009 Februari 090211 PowerPoint Presentation
Download Presentation
PPR 2009 Februari 090211

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 124

PPR 2009 Februari 090211 - PowerPoint PPT Presentation


  • 138 Views
  • Uploaded on

PPR 2009 Februari 090211. Diagram 1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden. Källa: Riksbanken. Anm. Osäkerhetsintervallet tar inte hänsyn till nollränterestriktionen. Diagram 2. KPI med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring. Källor: SCB och Riksbanken.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PPR 2009 Februari 090211' - rochelle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
diagram 1 repor nta med os kerhetsintervall procent kvartalsmedelv rden
Diagram 1. Reporänta med osäkerhetsintervallProcent, kvartalsmedelvärden

Källa: Riksbanken

Anm. Osäkerhetsintervallet tar inte hänsyn till nollränterestriktionen

diagram 2 kpi med os kerhetsintervall rlig procentuell f r ndring
Diagram 2. KPI med osäkerhetsintervallÅrlig procentuell förändring

Källor: SCB och Riksbanken

diagram 3 bnp med os kerhetsintervall rlig procentuell f r ndring s songsrensade data
Diagram 3. BNP med osäkerhetsintervallÅrlig procentuell förändring, säsongsrensade data

Källor: SCB och Riksbanken

slide5
Diagram 4. Konjunkturindikatorer för euroområdet 1965-2008Årlig procentuell förändring respektive nivå

Källor: EU-kommissionen och OECD

diagram 5 konsumentf rtroende i usa university of michigan index index
Diagram 5. Konsumentförtroende i USA, University of Michigan IndexIndex

Källa: Reuters Ecowin

diagram 8 styrr ntor procent
Diagram 8. StyrräntorProcent

Källa: Reuters EcoWin

diagram 9 bnp i omv rlden tcw v gd rlig procentuell f r ndring
Diagram 9. BNP i omvärldenTCW-vägd, årlig procentuell förändring

Källor: Nationella källor och Riksbanken

Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

slide11
Diagram 10. Consensusprognoser vid olika tillfällen avseende BNP-utvecklingen 2009Årlig procentuell förändring

Källa: Consensus Economics Inc

diagram 11 oljepris brentolja usd per fat
Diagram 11. Oljepris, BrentoljaUSD per fat

Källor: Intercontinental Exchange och Riksbanken

slide14
Diagram 13. BNP i USA och euroområdetKvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data

Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat och Riksbanken

slide15
Diagram 14. Jämförelse av återhämtning vid olika recessioner, BNP USANivå, Index = 100 sista kvartalet innan recession inleds

Källa: Bureau of Economic Analysis och Riksbanken

slide16
Diagram 15. Jämförelse av återhämtning vid olika recessioner, BNP euroområdetNivå, Index = 100 sista kvartalet innan recession inleds

Källor: Eurostat, OECD och Riksbanken

Anm. Ant. om recessionsstart 2008Q2. Legender avser kvartal då index = 100.

diagram 16 ink pschefsindex industrin nettotal s songsrensade
Diagram 16. Inköpschefsindex industrin.Nettotal, säsongsrensade

Källor: NTC Economics, The Federation of Korean Industries

diagram 17 varuexport och exportordering ng rlig procentuell f r ndring s songsrensade data
Diagram 17. Varuexport och exportorderingångÅrlig procentuell förändring, säsongsrensade data

Källor: SCB och Riksbanken

Anm. Tre månaders glidande medelvärden. Fasta priser beräknat av Riksbanken.

diagram 18 bnp kvartalsf r ndringar i procent uppr knat till rstakt s songsrensade data
Diagram 18. BNPKvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data

Källor: SCB och Riksbanken

Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

slide20
Diagram 19. Consensus och Riksbankens prognoser för BNP-tillväxten i Sverige 2009 vid olika tidpunkterÅrlig procentuell förändring

Källor: Consensus och Riksbanken

diagram 20 f rlopp f r bnp i olika regioner kvartalsf r ndring i procent uppr knad till rstakt
Diagram 20. Förlopp för BNP i olika regionerKvartalsförändring i procent uppräknad till årstakt

Källa: Riksbanken

slide22
Diagram 21. Jämförelse av återhämtning vid olika recessioner, BNP SverigeNivå, Index = 100 sista kvartalet innan recession inleds

Källor: SCB och Riksbanken

diagram 23 export kvartalsf r ndringar i procent uppr knat till rstakt s songsrensade data
Diagram 23. ExportKvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data

Källor: SCB och Riksbanken

Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Säsongsrensad av Riksbanken.

slide25

Diagram 24. Hushållens disponibla inkomst, konsumtion och sparkvot Årlig procentuell förändring, fasta priser respektive procent av disponibel inkomst

Källor: SCB och Riksbanken

Anm. Streckad linje och stapel avser Riksbankens prognos.

diagram 25 arbetskraft och sysselsatta 1000 tals personer s songsrensade data
Diagram 25. Arbetskraft och sysselsatta1000-tals personer, säsongsrensade data

Källor: SCB och Riksbanken

Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos, 15-74 år.

diagram 26 syssels ttningsgrad syssels ttning i procent av befolkningen 16 64 r s songsrensade data
Diagram 26. SysselsättningsgradSysselsättning i procent av befolkningen, 16-64 år, säsongsrensade data

Källor: SCB och Riksbanken

Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

diagram 27 arbetsl shet procent av arbetskraften s songsrensade data
Diagram 27. ArbetslöshetProcent av arbetskraften, säsongsrensade data

Källor: SCB och Riksbanken

Anm.Streckad linje avser Riksbankens prognos, 15-74 år.

slide29
Diagram 28. Faktisk och trendmässig arbetsproduktivitet i hela ekonominÅrlig procentuell förändring, säsongsrensade data

Källor: SCB och Riksbanken

Anm. Trend beräknad med Hodrick-Prescott-filtret.

diagram 29 enhetsarbetskostnader i hela ekonomin rlig procentuell f r ndring
Diagram 29. Enhetsarbetskostnader i hela ekonominÅrlig procentuell förändring

Källor: SCB och Riksbanken

Anm. Streckad linje och stapel avser Riksbankens prognos.

diagram 31 kpi kpif och kpif exklusive energi rlig procentuell f r ndring
Diagram 31. KPI, KPIF och KPIF exklusive energiÅrlig procentuell förändring

Källor: SCB och Riksbanken

Anm. KPIF är KPI med fast bostadsränta.

diagram 32 repor nta procent kvartalsmedelv rden
Diagram 32. ReporäntaProcent, kvartalsmedelvärden

Källa: Riksbanken

Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

diagram 34 kpi med os kerhetsintervall rlig procentuell f r ndring
Diagram 34. KPI med osäkerhetsintervallÅrlig procentuell förändring

Källor: SCB och Riksbanken

diagram 35 kpif rlig procentuell f r ndring
Diagram 35. KPIFÅrlig procentuell förändring

Källor: SCB och Riksbanken

Anm. KPIF är KPI med fast bostadsränta.

diagram 36 repor nteantagande procent kvartalsmedelv rden
Diagram 36. ReporänteantagandeProcent, kvartalsmedelvärden

Källa: Riksbanken

Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

diagram 37 bnp rlig procentuell f r ndring s songsrensade data
Diagram 37. BNPÅrlig procentuell förändring, säsongsrensade data

Källa: Riksbanken

Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

diagram 38 kpi rlig procentuell f r ndring
Diagram 38. KPIÅrlig procentuell förändring

Källor: SCB och Riksbanken

Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

diagram 40 arbetsmarknadsgap arbetade timmar procentuell avvikelse fr n hp trend
Diagram 40. Arbetsmarknadsgap (arbetade timmar)Procentuell avvikelse från HP-trend

Källor: SCB och Riksbanken

diagram 41 bnp i omv rlden tcw v gd rlig procentuell f r ndring
Diagram 41. BNP i omvärldenTCW-vägd, årlig procentuell förändring

Källor: Nationella källor och Riksbanken

Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

diagram 42 bnp rlig procentuell f r ndring s songsrensade data
Diagram 42. BNPÅrlig procentuell förändring, säsongsrensade data

Källor: SCB och Riksbanken

Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

diagram 44 arbetsmarknadsgap arbetade timmar procentuell avvikelse fr n hp trend
Diagram 44. Arbetsmarknadsgap (arbetade timmar)Procentuell avvikelse från HP-trend

Källor: SCB och Riksbanken

diagram 45 kpi rlig procentuell f r ndring
Diagram 45. KPIÅrlig procentuell förändring

Källor: SCB och Riksbanken

Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

diagram 46 repor nta procent kvartalsmedelv rden
Diagram 46. ReporäntaProcent, kvartalsmedelvärden

Källa: Riksbanken

Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

diagram 48 konkurrensv gd v xelkurs tcw index 1992 11 18 100
Diagram 48. Konkurrensvägd växelkurs, TCWIndex, 1992-11-18 = 100

Källa: Riksbanken

Anm: Streckad linje avser Riksbankens prognos.

diagram 49 arbetsproduktivitet rlig procentuell f r ndring
Diagram 49. ArbetsproduktivitetÅrlig procentuell förändring

Källor: SCB och Riksbanken

Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

diagram 50 konkurrensv gd v xelkurs tcw index 1992 11 18 100
Diagram 50. Konkurrensvägd växelkurs, TCWIndex, 1992-11-18 = 100

Källa: Riksbanken

Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

diagram 51 bnp rlig procentuell f r ndring s songsrensade data
Diagram 51. BNPÅrlig procentuell förändring, säsongsrensade data

Källor: SCB och Riksbanken

Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

diagram 52 repor nta procent kvartalsmedelv rden
Diagram 52. ReporäntaProcent, kvartalsmedelvärden

Källa: Riksbanken

Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

diagram 53 kpi rlig procentuell f r ndring
Diagram 53. KPIÅrlig procentuell förändring

Källor: SCB och Riksbanken

Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

diagram 55 l nga r ntor procent
Diagram 55. Långa räntorProcent

Källa: Reuters Ecowin

Anm. Statsobligationer med cirka 10 års återstående löptid.

diagram 56 skillnad mellan interbankr ntor och statspappersr ntor ted spread r ntepunkter
Diagram 56. Skillnad mellan interbankräntor och statspappersräntor (TED-spread)Räntepunkter

Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

diagram 57 skillnad mellan interbankr ntor och f rv ntade styrr ntor basis spread r ntepunkter
Diagram 57. Skillnad mellan interbankräntor och förväntade styrräntor (Basis-spread)Räntepunkter

Källor: Reuters Ecowin och Riksbanken

diagram 58 penningpolitiska f rv ntningar i euroomr det och usa procent
Diagram 58. Penningpolitiska förväntningar i euroområdet och USA Procent

Källor: Reuters Ecowin och Riksbanken

Anm. Terminsräntorna har justerats för riskpremier.

diagram 59 penningpolitiska f rv ntningar i sverige enligt penningmarknadens akt rer procent
Diagram 59. Penningpolitiska förväntningar i Sverige enligt penningmarknadens aktörerProcent

Källor: Reuters Ecowin, Prospera Research AB och Riksbanken

Anm. Terminsräntorna har justerats för riskpremier.

diagram 61 r ntor i sverige procent
Diagram 61. Räntor i SverigeProcent

Källor: Reuters Ecowin, SBAB, SCB och Riksbanken

diagram 62 l nga r ntor procent
Diagram 62. Långa räntorProcent

Källor: Ecowin Reuters

Anm: Bostadsinstitutens ränta för över 5 år, nya avtal

slide65
Diagram 64. Utlåning till svenska hushåll respektive icke-finansiella företagÅrlig procentuell förändring

Källor: SCB och Riksbanken

Anm. Monetära finansiella instituts utlåning.

diagram 68 transportkostnadsindikator baltic dry index index 1985 1000
Diagram 68. Transportkostnadsindikator (Baltic Dry Index)Index, 1985 = 1000

Källa: Reuters EcoWin

Anm. Baltic dry index mäter priset att förflytta råvaror till sjöss.

diagram 69 world trade index index
Diagram 69. World trade indexIndex

Källa: Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis

diagram 70 export l pande priser enhet usd index januari 2007 100
Diagram 70. Export (löpande priser)Enhet: USD, index januari 2007=100

Källor: Deutsche Bundesbank, Direction générale des douanes et droits indirects, National Bureau of Statistics of China och U.S. Department of Commerce.

diagram 71 ink pschefsindex exportordering ng inom tillverkningsindustrin nettotal s songsrensad
Diagram 71. Inköpschefsindex, exportorderingång inom tillverkningsindustrinNettotal, säsongsrensad

Källa: NTC Economics

diagram 72 syssels ttning och privat konsumtion i usa rlig procentuell f r ndring
Diagram 72. Sysselsättning och privat konsumtion i USAÅrlig procentuell förändring

Anm. Sysselsättning enligt arbetsgivarenkät (non-farm payrolls).

Källor: Bureau of Labor Statistics och US Department of Commerce

diagram 73 kapacitetsutnyttjandet inom industrin i euroomr det procent
Diagram 73. Kapacitetsutnyttjandet inom industrin i euroområdetProcent

Källa: DG Ecfin.

diagram 74 ink pschefsindex f r industrin och tj nstesektorn i euroomr det nettotal
Diagram 74. Inköpschefsindex för industrin och tjänstesektorn i euroområdetNettotal

Källa: NTC Economics

diagram 75 utl ning till f retag och hush ll i euroomr det rlig procentuell f r ndring
Diagram 75. Utlåning till företag och hushåll i euroområdetÅrlig procentuell förändring

Källa: ECB

diagram 76 skillnad i olika eurol nders stadsobligationsr ntor mot tyskland procentenheter
Diagram 76. Skillnad i olika euroländers stadsobligationsräntor mot TysklandProcentenheter

Källa: Reuters EcoWin

Anm: Stadsobligationer med cirka 10 års återstående löptid.

diagram 77 konsumentpriser rlig procentuell f r ndring
Diagram 77. KonsumentpriserÅrlig procentuell förändring

Källor: Bureau of Labor Statistics, Eurostat och OECD

diagram 78 kpi exklusive energi och livsmedel rlig procentuell f r ndring
Diagram 78. KPI exklusive energi och livsmedelÅrlig procentuell förändring

Källor: Bureau of Labor Statistics, Eurostat och OECD

diagram 80 barometerindikator
Diagram 80. Barometerindikator

Källa: Konjunkturinstitutet

diagram 81 konfidensindikatorer f r n ringslivet s songsrensade nettotal m nadsdata
Diagram 81. Konfidensindikatorer för näringslivetSäsongsrensade nettotal, månadsdata

Källa: Konjunkturinstitutet

diagram 82 detaljhandelns oms ttning och hush llens konsumtion rlig procentuell f r ndring
Diagram 82. Detaljhandelns omsättning och hushållens konsumtionÅrlig procentuell förändring

Källa: SCB

Anm. Ej kalenderkorrigerade värden.

diagram 83 hush llens finansiella f rm genhet och sparande procent av disponibel inkomst
Diagram 83. Hushållens finansiella förmögenhet och sparandeProcent av disponibel inkomst

Källa: SCB

diagram 86 industrins kapacitetsutnyttjande procent s songsrensade data
Diagram 86. Industrins kapacitetsutnyttjandeProcent, säsongsrensade data

Källor: Konjunkturinstitutet och SCB

diagram 87 utrikeshandel med varor i fasta priser rlig procentuell f r ndring s songsrensade data
Diagram 87. Utrikeshandel med varor i fasta priserÅrlig procentuell förändring, säsongsrensade data

Källor: SCB och Riksbanken

Anm. Tre månaders glidande medelvärden. Fasta priser beräknat av Riksbanken.

diagram 88 exportordering ng nettotal respektive rlig procentuell f r ndring
Diagram 88. ExportorderingångNettotal respektive årlig procentuell förändring

Källor: Konjunkturinstitutet och SCB

diagram 89 offentligt finansiellt sparande procent av bnp
Diagram 89. Offentligt finansiellt sparandeProcent av BNP

Källor: SCB och Riksbanken

Anm. Streckad stapel avser Riksbankens prognos.

diagram 90 nyanm lda och kvarst ende lediga platser samt varsel 1000 tal s songsrensade data
Diagram 90. Nyanmälda och kvarstående lediga platser samt varsel1000-tal, säsongsrensade data

Källa: Arbetsförmedlingen

slide92
Diagram 91. Anställningsplaner och sysselsatta i näringslivetNettotal respektive årlig procentuell förändring

Källor: Konjunkturinstitutet och SCB

diagram 92 andel f retag med brist p arbetskraft procent s songsrensade data
Diagram 92. Andel företag med brist på arbetskraftProcent, säsongsrensade data

Källa: Konjunkturinstitutet

diagram 93 fullt utnyttjande av f retagens resurser privata tj nsten ringar andel f retag procent
Diagram 93. Fullt utnyttjande av företagens resurser, privata tjänstenäringarAndel företag, procent

Källa: Konjunkturinstitutet

diagram 94 l ner i n ringslivet rlig procentuell f r ndring
Diagram 94. Löner i näringslivetÅrlig procentuell förändring

Källor: Medlingsinstitutet, SCB och Riksbanken

Anm. Tre månaders glidande medelvärde.

diagram 95 inflationsf rv ntningar p ett rs sikt rlig procentuell f r ndring
Diagram 95. Inflationsförväntningar på ett års siktÅrlig procentuell förändring

Källor: Konjunkturinstitutet och Prospera Research AB

slide97
Diagram 96. Samtliga aktörers inflationsförväntningar på 1, 2 och 5 års siktÅrlig procentuell förändring

Källa: Prospera Research AB

diagram 97 livsmedel energi och r ntekostnader i kpi rlig procentuell f r ndring
Diagram 97. Livsmedel, energi och räntekostnader i KPIÅrlig procentuell förändring

Källa: SCB

Anm. Inom parentes anges respektive komponents vikt i KPI.

diagram 98 varu och tj nstepriser i kpi rlig procentuell f r ndring
Diagram 98. Varu- och tjänstepriser i KPIÅrlig procentuell förändring

Källa: SCB

Anm. Inom parentes anges respektive komponents vikt i KPI.

diagram 99 olika m tt p underliggande inflation rlig procentuell f r ndring
Diagram 99. Olika mått på underliggande inflationÅrlig procentuell förändring

Källor: SCB och Riksbanken

diagram r1 centralbankers balansomslutning index januari 2007 100
Diagram R1. Centralbankers balansomslutningIndex januari 2007 = 100

Källor: Respektive centralbank

diagram r2 centralbankers balansomslutning m tt som andel av bnp procent
Diagram R2. Centralbankers balansomslutning mätt som andel av BNPProcent

Källor:Bureau of Economic Analysis, Eurostat, Office for National Statistics, SCB samt respektive centralbank

diagram r5 implicit volatilitet i amerikanska aktier vix volatility index procent
Diagram R5. Implicit volatilitet i amerikanska aktier, VIX (volatility index)Procent

Källa: Reuters Ecowin

diagram r6 ted spreadar i usa euroomr det och sverige r ntepunkter
Diagram R6. Ted spreadar i USA, euroområdet och Sverige.Räntepunkter

Källor: Bloomberg och Reuters Ecowin

slide107
Diagram R7. Spreaden mellan företagsobligationer i USA och motsvarande amerikanska statsräntorRäntepunkter

Källa: Reuters Ecowin

slide108

Diagram R8. Ovägt genomsnitt av utvecklingen i AUD, NZD, NOK och SEK under olika kriser. index=1 vid t-1 vid respektive kris, t=0 då krisen bröt ut

Källa: Reuters Ecowin

Anm. Index baserat på handelsviktade växelkurser för respektive valuta.

slide109

Diagram R9. Utvecklingen i TCW under olika kriser samt prognos från PPU 08:3 [uppdatera med prognosen från PPR09:1]. index=1 vid t-1 vid respektive kris, t=0 då krisen bröt ut

Källa: Reuters Ecowin

tabell 1 inflation rsgenomsnitt rlig procentuell f r ndring
Tabell 1. Inflation, årsgenomsnittÅrlig procentuell förändring

Källor: SCB och Riksbanken

Anm. Siffror inom parentes avser PPU december 2008.

tabell 2 inflation tolvm naderstal rlig procentuell f r ndring
Tabell 2. Inflation, tolvmånaderstal Årlig procentuell förändring

Källor: SCB och Riksbanken

tabell 3 nyckeltal rsgenomsnitt rlig procentuell f r ndring om ej annat anges
Tabell 3. Nyckeltal, årsgenomsnittÅrlig procentuell förändring, om ej annat anges

* Procent av arbetskraften

Källor: IMF, Intercontinental Exchange, Medlingsinstitutet och Riksbanken

tabell a1 inflation rsgenomsnitt rlig procentuell f r ndring
Tabell A1. Inflation, årsgenomsnittÅrlig procentuell förändring

Källor: SCB och Riksbanken

Anm. Siffror inom parentes avser PPU december 2008.

tabell a2 inflation tolvm naderstal rlig procentuell f r ndring
Tabell A2. Inflation, tolvmånaderstal Årlig procentuell förändring

Källor: SCB och Riksbanken

tabell a3 finansiella prognoser i sammanfattning rsgenomsnitt procent om ej annat anges
Tabell A3. Finansiella prognoser i sammanfattning, årsgenomsnittProcent, om ej annat anges

* Procent av BNP

Källor: SCB och Riksbanken

tabell a4 internationella f ruts ttningar rlig procentuell f r ndring om ej annat anges
Tabell A4. Internationella förutsättningarÅrlig procentuell förändring, om ej annat anges

Källor: IMF, Intercontinental Exchange, OECD och Riksbanken

tabell a5 f rs rjningsbalans rlig procentuell f r ndring om ej annat anges
Tabell A5. FörsörjningsbalansÅrlig procentuell förändring, om ej annat anges

* Bidrag till BNP-tillväxten, procentenheter

Källor: SCB och Riksbanken

tabell a6 produktion och syssels ttning rlig procentuell f r ndring om ej annat anges
Tabell A6. Produktion och sysselsättningÅrlig procentuell förändring, om ej annat anges

* Procent av arbetskraften

Källor: Arbetsförmedlingen, SCB och Riksbanken

slide120
Tabell A7. Löner och enhetsarbetskostnader i hela ekonominÅrlig procentuell förändring, kalenderkorrigerad data

* Bidrag till ökningen av arbetskostnaderna, procentenheter

Källor: Medlingsinstitutet, SCB och Riksbanken

slide121
Tabell A8. Alternativscenario med högre reporänta, årsgenomsnittÅrlig procentuell förändring, om ej annat anges

Anm. Huvudscenariots prognos inom parentes. Källor: SCB och Riksbanken

slide122
Tabell A9. Alternativscenario med svagare tillväxt, årsgenomsnittÅrlig procentuell förändring, om ej annat anges

Anm. Huvudscenariots prognos inom parentes. Källor: SCB och Riksbanken

slide123
Tabell A10. Alternativscenario med starkare tillväxt, årsgenomsnittÅrlig procentuell förändring, om ej annat anges

Anm. Huvudscenariots prognos inom parentes. Källor: SCB och Riksbanken

slide124
Tabell A11. Alternativscenario med högre kostnadstryck, årsgenomsnittÅrlig procentuell förändring, om ej annat anges

Anm. Huvudscenariots prognos inom parentes. Källor: SCB och Riksbanken