Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UNITATEA DE INVATARE: Prelucrarea datelor cu ajutorul foilor de calcul – Microsoft Excel PowerPoint Presentation
Download Presentation
UNITATEA DE INVATARE: Prelucrarea datelor cu ajutorul foilor de calcul – Microsoft Excel

UNITATEA DE INVATARE: Prelucrarea datelor cu ajutorul foilor de calcul – Microsoft Excel

152 Views Download Presentation
Download Presentation

UNITATEA DE INVATARE: Prelucrarea datelor cu ajutorul foilor de calcul – Microsoft Excel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UNITATEA DE INVATARE: Prelucrarea datelor cu ajutorul foilor de calcul – Microsoft Excel TEMA LECTIEI: Functii financiare - Partea a II-a • Functii pentru obiective financiare • Functiipentrupreviziuni

 2. INTREBARE  ESENTIALA/INTREBARI DERIVATE Ceştiu înlegătură cu acestsubiect? • Microsoft Excel oferautilizatorului • functiipentruobiectivefinanciaresipentrupreviziuni? Cevreau săcunoscînlegătură cu acestsubiect? Care suntfunctiilepentruobiectivefinanciare? Care suntfunctiilepentrupreviziuni?

 3. INTREBARI DERIVATE Care suntfunctiilepentruobiectivefinanciare? Care suntfunctiilepentrupreviziuni? Functiipentruobiectivefinanciare: Functiarate Functianper Functiipentrupreviziuni: FunctiaNPV FunctiaIRR

 4. Functiarate • Formatul general al funcţiei este :  • RATE (nper;plata;vp) • Funcţia calculează rata dobânzii ce se percepe, pentru o sumă fixă împrumutată pe o perioadă determinată de timp, restituirile fiind periodice în rate egale pentru anuitate. • În acest format general, argumentele sunt: • nper perioada • plata vor fi restituirile periodice (marimea platii lunare); • vp este valoarea împrumutul;RATE.xlsx O persoană a făcut un împrumut la banca "X" în valoare de 60 milioane lei pe o perioada de 2 ani. Care este rata dobânzii practicatâ de banca "X" ştiind că persoana respectivă plăteşte lunar suma de 3.000.000 lei.

 5. Functiarate O persoană a făcut un împrumut la banca "X" în valoare de 60 milioane lei pe o perioada de 2 ani. Care este rata dobânzii practicatâ de banca "X" ştiind că persoana respectivă plăteşte lunar suma de 3.000.000 lei.

 6. FunctiaNPER • Formatul general al funcţiei este: • NPER(dobânda;plata;vp;vv;tip) • Funcţia NPER calculează numărul de perioade necesare pentru a crea anuitatea specifică, prin argumentele date.  • În acest format general, argumentele sunt: • dobânda va fi dobânda periodică; • plata vor fi restituirile periodice (valori negative); • vp este împrumutul; • vv valoarea viitoare a sumei (poate lipsi); • tip poate lua două valori: zero şi unu. Dacă are valoarea zero (implicită) dobânda se plăteşte la sfârşitul perioadei, cu valoarea 1 dobânda se va plăti la începutul perioadei.

 7. FunctiaNPER Să se determine numărul de perioade ce trebuie avute în vedere la achitarea unui împrumut de 35 milioane lei, ştiind că rata dobânzii la care s-a contractat creditul este de 20% şi dispune să plătească lunar o suma de 1.200.000 lei. 

 8. FunctianpV Formatul general al funcţiei: NPV(dobânda;valoare1;valoare2;…) FunctiaNPV - determinavaloareaprezentaactualizata a unui flux de venituri/ cheltuieli. Pentru o investitietrebuieplatiti 10.000 lei timp de 1 an. Înurmatoriitreiani se obtinveniturianuale de 3.000 lei, 4.200 lei si 6.800 lei. Dobândaanualaeste de 10%.  Sa se calculezevaloareanetaactualizata a investitiei. NVP.xlsx

 9. FunctianpV Pentru o investitietrebuieplatiti 10.000 lei timp de 1 an. Înurmatoriitreiani se obtinveniturianuale de 3.000 lei, 4.200 lei si 6.800 lei. Dobândaanualaeste de 10%.  Sa se calculezevaloareanetaactualizata a investitiei. Al doilea argument estenegativpentru ca reprezinta o cheltuiala.

 10. FunctiaIRR • Formatul general este: • IRR(valori;estimare) • Funcţia calculează: • rata internă a profitului pentru o serie de beneficii nete plus dobânzile din estimare sau • rata medie a profitului adus de o investiţie (vp), într-o perioadă de timp determinată (np), cu o anumită valoare a estimării Doriti sa calculati randamentul unei investitii de 100.000 leicu recuperarea investitiei intr-o perioada de 5 ani, in fiecare an recuperandu-se o anumita sumadupa cum urmeaza 15.000 lei, 20.000 lei, 25.000 lei, 25.000 lei si 30.000 lei. IRR.xlsx

 11. FunctiaIRR Doriti sa calculati randamentul unei investitii de 100.000 leicu recuperarea investitiei intr-o perioada de 5 ani, in fiecare an recuperandu-se o anumita sumadupa cum urmeaza 15.000 lei, 20.000 lei, 25.000 lei, 25.000 lei si 30.000 lei. IRR.xlsx

 12. Vamultumesc!