GfK Supermarktkengetallen - PowerPoint PPT Presentation

gfk supermarktkengetallen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GfK Supermarktkengetallen PowerPoint Presentation
Download Presentation
GfK Supermarktkengetallen

play fullscreen
1 / 15
GfK Supermarktkengetallen
85 Views
Download Presentation
kayo
Download Presentation

GfK Supermarktkengetallen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het aantalkassabonnenzich?’ ‘Hoe ontwikkeltzich de omzet per kassabon?’ GfK Supermarktkengetallen

 2. Supermarktomzet blijft groeien in maart/april. Consument koopt steeds vaker in promotie. Vooral de alleenstaanden bezig met inhaalslag in promotieaankopen (= vaak krap budget). De groep deal-to-deal kopers (= zwaar op aanbiedingen gericht) stijgt fors in 2012. • De Supermarktomzet is in de maanden maart en april 2013 met 4.4% gestegen. De stijging wordt met name veroorzaakt door de toename van waarde van de kassabon met 3.5% namelijk van €21.95 (2012) naar € 22.72 (2013). Door de verschoven Pasen (2012 in april en 2013 in maart) laten de afzonderlijke maanden afwijkende groeicijfers zien. De supermarktomzet steeg met 10.9% in maart 2013 en daalde met 1.8% in april 2013. • In de eerste 4 maanden van 2013 steeg de supermarktomzet met 3.9% van €10.45 miljard (2012) naar €10.85 miljard (2013). De omzet per kassabon steeg met 3.1% naar €22.43. • In 2012 is 17.7% van elke supermarkt euro middels een aanbieding verkocht. In vergelijking met vorig jaar een toename van 5%. In 2011 werd 17.0% van de supermarktbestedingen in promotie verkocht. • Vooral tweeverdieners en ouderen kopen relatief een groot gedeelte van de supermarktbestedingen in de aanbieding. In vergelijking met vorig jaar blijft de promotiedruk bij gezinnen stabiel en is er een forse toename zichtbaar bij de alleenstaanden (vaak krap budget).

 3. Supermarktomzet blijft groeien in maart/april. Consument koopt steeds vaker in promotie. Vooral de alleenstaanden bezig met inhaalslag in promotieaankopen (= vaak krap budget). De groep deal-to-deal kopers (= zwaar op aanbiedingen gericht) stijgt fors in 2012. • De verschillen in de promotiedruk in de assortimentsgroepen zijn groot. Zo wordt bijna 45% van de wasmiddelenomzet middels aanbiedingen verkocht en bij melk/karnemelk is dat nog geen 2%. • In vergelijking met vorig jaar stijgt de promotiedruk in 2012 vooral in vers boterhambeleg (= kaas/vleeswaren/salades) en dranken (=frisdrank/wijn/koffie). • De groep consumenten die zich heel sterk richt op promoties (zij besteden minimaal 40% van hun bestedingen middels een aanbieding) groeit qua aandeel fors in 2012 namelijk met 41%. Waren zij in 2011 nog goed voor 8.0% van de supermarktbestedingen (excl. vers), inmiddels nemen zij 11.3% van de bestedingen voor hun rekening. Binnen deze deal-to-deal kopers zijn de gezinnen over- en de ouderen ondervertegenwoordigd.

 4. Promotie aandelen Supermarkten Vooral vers boterhambeleg (kaas/vleeswaren en salades) en dranken (fris/wijn/koffie) laten forse groei zien in promotiedruk in 2012.Bijna 45% van de wasmiddelen bestedingen wordt in promotie gekocht.

 5. Jonge Alleenstaande - 1 persoons huishouden - geen kinderen - Jonger dan 40 jaar Welgestelde gepensioneerden - 1 of 2 personen in huishouden - Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT - Netto inkomen > € 1700,- Tweeverdieners - 2 persoons huishouden - geen kinderen - Beiden werken fulltime ( 25 uur per week) Gepensioneerden, beperkt inkomen - 1 of 2 personen in huishouden - Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT - Netto inkomen < € 1700,- HH met kinderen, beperkt inkomen -  2 personen in huishouden - Huishouden met kinderen (incl. 18+) - Netto inkomen < € 2300,- GfK-Life-Cycle Kostwinner (2p) - 2 persoons huishouden - Geen kinderen - Max. 1 persoon werkt fulltime Welgestelde HH met kinderen -  2 personen in huishouden - Huishouden met kinderen (incl. 18+) - Netto inkomen > € 2300,- Alleenstaande (40-65 jaar) - 1 persoonshuishouden - Geen kinderen - 40 – 65 jaar

 6. Vooral tweeverdieners en ouderen besteden relatief veel aan aanbiedingen. Ten opzichte van vorig jaar is het promotieaandeel van de gezinnen gestabiliseerd en van de alleenstaanden gestegen. % Promo-omzet (Supermarkten) 2011 2012 Groei-index 2012 2011 Totaal Nederland 105 17.7% 17.0% Jonge alleenstaanden (< 40 jaar) 15.8% 17.6% Tweeverdieners 109 16.8% 18.3% Huishoudens met kinderen, beperkt inkomen 98 16.5% 16.2% Huishoudens met kinderen, welgesteld 100 17.0% 17.0% Kostwinners (2P) 104 17.9% 17.2% Alleenstaanden (40 – 65 jaar) 16.4% 18.2% Gepensioneerden, beperkt inkomen 106 18.4% 17.4% Gepensioneerden, welgesteld 107 19.2% 17.9% 111 111

 7. De groep zware promokopers kopen meer dan 40% van de supermarktbestedingen (excl. vers) in de aanbieding. Deze groep deal-to-deal buyers steeg qua bestedingsaandeel van 8.0% naar 11.3% oftewel een toename van 41% Index 141 102 89

 8. De zware promotiekopers zijn oververtegenwoordigd onder de gezinnen (+24%) en ondervertegenwoordigd onder de oudere huishoudens zonder kinderen. Index 79 124 104 (zonder kind > 40 jaar) (met kinderen) (zonder kind < 40 jaar) 100% 11.3%

 9. GfK Kengetallen Supermarktomzet weekbasis 2012 - 2013 In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit Consumerscan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

 10. Ontwikkeling in de tijdJaarbasis Historie Supermarktomzetten (€) * 31.7 +0.2% +3.9% +4.0% +6.2% +3.4% +1.2% +2.6% +1.1% * +5.4% Historie bedrag per kassabon (€) * € 21.91 +0.2% +4.3% +2.7% +4.4% +0.2% +1.0% +0.2% -1.2% * +0.3% * 2009 o.b.v. 53 weken

 11. GfK SupermarktkengetallenMaandbasis 2012-2013

 12. GfK Supermarkt kengetallen:Omzet per week (totaal assortiment) Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012

 13. GfK Supermarkt kengetallen: Aantal kassabonnen per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012

 14. GfK Supermarkt kengetallen: Omzet per kassabon per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012

 15. Meer informatie? vindt u op: www.gfk.nlbij “GfK panelservices Benelux” Onder ‘“GfK Publicaties” en dan “Supermarktkengetallen” Of gfk4me (Library/ GfK Publications) 0162-384278 Retail Insights Director Joop Holla 06-55323114 Joop.holla@gfk.com