Download
welkom n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom PowerPoint Presentation

Welkom

162 Views Download Presentation
Download Presentation

Welkom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom Informatiebijeenkomst Dorpsraad Den Ham

 2. Welkom Informatiebijeenkomst Dorpsraad Den Ham

 3. Agenda • Wat heeft de dorpsraad bereikt • Burgerparticipatie bibliotheken • Project ‘Zwembad de Groene Jager’ Dick Bolman • Project ‘Reuring op de Brink’ Erik Hemmink • Project ‘HammerHuys’ Harm te Winkel • Aandachtspunten komende tijd • Einde; Informele informatie uitwisseling

 4. Bereikt • Bibliotheek in Den Ham niet gesloten • Oplossing bij knelpunten Bussinckhof • Mee helpen voorkomen snelheid naar 60 km Den Ham – Ommen • Politiepost terug in Den Ham • Straatverlichting Grotestraat versneld gerepareerd • Gladheidsbestrijding besproken met Gemeente

 5. Burgerparticipatie bibliotheken • Toekomst bibliotheken Twenterand • Enquête is uitgezet bij ca. 1000 bewoners in de gemeente Twenterand (schriftelijk) • Enquête online invullen, link op de website www.dorpsraaddenham.nl • Uitkomsten worden besproken in klankbordgroep die het college adviseert • GerloTeunis zit namens de dorpsraad in de klankbordgroep

 6. Zwembaden • Wordt actueel • Wordt waarschijnlijk een onderwerp voor burgerparticipatie • Reacties op de website van de dorpsraad geven ons en de gemeente informatie • Standpunt: “Een kern die aangemerkt wordt als toeristisch speerpunt kan niet zonder zwembad ‘De Groene Jager’!”

 7. Reuring • Reuring op de Brink • Hoe is dit ontstaan? • Werkgroep reuring op de brink • Wat willen wij bereiken met reuring in Den Ham en op de Brink? • Stichting promotie Den Ham ( zie schema in bijlage ) 

 8. ReuringOrganisatiestructuur

 9. Reuring • Leader subsidie • Marketing • Hoe nu verder? • Activiteiten 2011 • Vragen? 

 10. ‘t Hammerhuys Het Kulturhus in Den Ham

 11. Wat is een kulturhus • De plek waar alle activiteiten plaatsvinden • Daar zitten alle verenigingen, clubs en clubjes • Daar komt iedereen • Daar komt iedereen elkaar dus ook tegen • Het is het levende centrum van het dorp • Wat lijkt er een nu beetje op? De Rank

 12. Waarom een Hammerhuys • Omdat U, de bevolking van Den Ham het als prioriteit heeft aangegeven. ( DOP+ ) • Omdat alleen een levend dorp aantrekkelijk is • Omdat er bedreigingen zijn door • - vergrijzing • - krimp van de bevolking • - structuurvisie GT – 2030 laat dat zien • - slecht voor de onroerendgoedprijs, omdat er daardoor leegstand kan ontstaan

 13. Wat moet erin • Dienstverlening, in de vorm van • Gemeente loket • Politiepost • Trouwruimte • Vergaderruimtes • Cursusruimtes • Gelegenheid bieden voor cultuur • Muziek • Toneel • Film • Lezingen • Cursussen • Etc.

 14. Wie moeten erin Alle verenigingen in het dorp, zoals • ‘t Historisch Schouwspel • De toneelverenigingen • Muziekverenigingen • De ouderensoos • De ouderengym • De jongerensoos • De EHBO • Kinderopvang • En nog vele andere clubs, clubjes en groepen.

 15. Hoe krijgen we dat voor elkaar • Omdat de overheid dit ook erg belangrijk vindt, maakt men daar geld voor vrij. • Omdat de DDH daar een beroep op heeft gedaan, loopt er nu een traject via DOP+. • Woensdag vorige week is in het gemeentehuis de aftrap gegeven voor het haalbaarheidsonderzoek. • Poolmanagement (V’veen), gaat dat doen.

 16. Het Haalbaarheidsonderzoek • Wat houdt dit in • Iedere vereniging wordt schriftelijk en mondeling benaderd om te kijken of men mee wil doen • Als dat gedaan is wordt er gekeken wat dit heeft opgeleverd • Daarna wordt gekeken waar dat allemaal onder dak zou kunnen en dat hoeft niet perse in een en hetzelfde gebouw te zijn • Vervolgens wordt naar de exploïtatie gekeken

 17. Realisatie • Als dat er allemaal goed uitziet, dan begint de invulling in de praktijk. • Het stenen traject • Hierbij helpt DOP+ op allerlei fronten, want daar zijn ze voor.

 18. Waarom moet iedereen mee doen • Het is een publiek geheim dat de toekomst van de Rank onzeker is. Als die verdwijnt, waar moeten de gebruikers dan naar toe?? • Als niet iedereen, elke vereniging groot en klein meedoet is de basis mogelijk te klein • We krijgen maar één kans en dat is nu. • Dus doe allemaal mee, de Hammertoekomst heeft u nu nodig

 19. Aandachtspunten komende tijd • Zwembad ‘De Groene Jager’ • Bibliotheken • HammerHuys & Haalbaarheidsonderzoek • Gevaarlijke verkeerssituaties • Gladheidsbestrijding voor Den Ham • DOP+ uitvoering • Wensen en behoeften dorpsbewoners en belanghebbenden van Den Ham!

 20. VRAGEN EN/OF OPMERKINGEN? De dorpsraad Den Ham kan alleen van zich laten horen als we weten wat er speelt! ‘MOPPEREN MAG, MEEDOEN MOET!’

 21. De sleutel tot succes is uw mening