olje og gass n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OLJE OG GASS PowerPoint Presentation
Download Presentation
OLJE OG GASS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

OLJE OG GASS - PowerPoint PPT Presentation


 • 1409 Views
 • Uploaded on

OLJE OG GASS. - Skattkammeret utenfor norskekysten. Generelle fakta om Olje. 1969 – Oljefunn på norsk sokkel Phillips Petroleum EKOFISK 5000 mrd. Kroner Felles navn på naturgass og råolje: Petroleum Kalles for fossile brennstoffer sammen med kull. http://www.petroleumskartet.no/.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OLJE OG GASS' - rhoda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
olje og gass

OLJE OG GASS

- Skattkammeret utenfor norskekysten

generelle fakta om olje
Generelle fakta om Olje
 • 1969 – Oljefunn på norsk sokkel
 • Phillips Petroleum
 • EKOFISK
 • 5000 mrd. Kroner
 • Felles navn på naturgass og råolje: Petroleum
 • Kalles for fossile brennstoffer sammen med kull.
 • http://www.petroleumskartet.no/
hvor kommer naturgass og r olje fra
Hvor kommer naturgass og råolje fra?
 • Råolje og naturgass stammer fra bitte små dyr og planter som levde i havet for 150 mill. år siden.
 • Noen av disse ble dekket av slam og leire før de rakk å råtne.
 • Etter hvert blir lagene så store at det blir lite oksygen og nedbryterne ikke klarer å gjøre arbeidet sitt.
 • Det som så skjer er at nedbrytningen skjer uten oksygen og danner kerogen, som brytes videre til olje og gass
 • Petroleum som dannes, samles i porøse bergarter.
 • Oljen vil alltid prøve å komme opp, men kan støte mot en takbergart som ikke slipper noe gjennom (kalles en felle)
oljeleting
Oljeleting
 • I Nordsjøen brukes spesialbygde fartøyer som kartlegger havbunnen før man starter å bore.
 • Disse sender ut lydbølger som reflekterer når de treffer overganger mellom bergarter.
 • Disse signalene sier litt om hvor det er sannsynlig at det finnes olje.
 • Men bare boring kan gi helt sikre svar.
produksjon og ilandf ring
Produksjon og ilandføring
 • Når oljen ble oppdaget i Norge hadde vi store teknologiske utfordringer.
 • For første gang skulle man produsere olje til havs.
 • Plattformer som måtte tåle sterk vind og bølger måtte bygges.
 • Etter hvert har vi bygget plattformer som flyter, produksjonsskip og direkte fra havbunnen via rørledninger
 • Oljefeltene i Norge produserer både gass og råolje
 • Dette blir transportert i rørledninger eller spesialbygde skip til raffineri som bearbeider dette slik at vi kan bruke det.
hva gj r vi med r oljen
Hva gjør vi med råoljen
 • Gass og olje er kjemiske forbindelser vi kaller for hydrokarboner. De består av grunnstoffene karbon og hydrogen.
 • Molekylene består av lange eller korte kjeder.
 • Jo lengre kjedene er jo mer tyktflytende og seig er oljen. De som har de korteste kjedene finnes som gass når de kommer opp fra reservoaret.
 • Råoljen består av flere ulike væsker og vi destillerer dem for å skille dem fra hverandre. Disse havner i samme gruppe eller fraksjon som har mange like egenskaper.
fraksjonert destillasjon
Fraksjonert destillasjon
 • I et oljeraffineri blir råoljen varmet opp så mye at den går over i gassform, og blir ledet til et destillasjonstårn.
 • Temperaturen er høyest i bunnen og synker jo høyere gassen stiger oppover i tårnet.
 • Tårnet har flere tappesteder alt etter hvilken fraksjon du er ute etter.
 • Det kan ofte bli overskudd av de tyngre fraksjonene, og en kan da kutte de lange kjedene i mindre biter. Dette kalles for krakking
olje og gass som energikilder
Olje og gass som energikilder
 • Fossilt brensel inneholder kjemisk energi som en gang ble dannet i plantene brenslet stammet fra.
 • Plantene lagret energien som kom fra sollyset, som frigjøres når vi brenner det.
 • Vanlig bilbensin består av 5-10 karbonatomer men må renses før den kan bli tatt i bruk. Dette gjøres ved at bensinen blir tilsatt ulike stoffer som skal gi bedre forbrenning (dette er noe oktantallet sier noe om).
olje og milj utslipp fra forbrenning
Olje og miljø – utslipp fra forbrenning
 • Karbondioksidgass (CO2) i atmosfæren hindrer varmestrålingen fra jorda ut mot verdensrommet og påvirker klimaet på jorda.
 • CO2 er en klimagass, og utslippet av gassen gir økt drivhuseffekt.
 • Økt drivhuseffekt fører til at klimaet på jorda forandres (temperatur, ekstremvær…)
 • Karbonkretsløpet: Balanse mellom den CO2-gassen som slippes ut i atmosfæren og den CO2-gassen plantene tar opp gjennom fotosyntesen
utslipp fra produksjon og transport
Utslipp fra produksjon og transport
 • Både når man leter etter olje, og under produksjonen vil det komme noe olje ut i havet.
 • Det kan også komme lekkasjer fra rørledninger langs havbunnen som kan lekke.
 • Ved tankskip kan det også skje søl, men de mest dramatiske utslippene har skjedd ved havari av båter til sjøs.
 • Ved slike havari vil oljen ligge oppå vannet, og det vannes store oljeflak som vil drive mot land og lage store miljøkatastrofer.
 • Det går an å legge ut lenser hvis oljeflaket ikke er for stort og havet er rolig.
 • Vi kan også sprøyte kjemikalier som reagerer med oljen, ved at stoffene bare løser seg opp i havet etter hvert. Eller at de trekker oljen til seg og synker til bunns eller kan samles opp med lenser.