dokumentacja fotograficzna sprawozdania vii lo w lublinie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dokumentacja fotograficzna sprawozdania / VII LO w Lublinie/ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dokumentacja fotograficzna sprawozdania / VII LO w Lublinie/

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

Dokumentacja fotograficzna sprawozdania / VII LO w Lublinie/ - PowerPoint PPT Presentation

kasimir-cross
105 Views
Download Presentation

Dokumentacja fotograficzna sprawozdania / VII LO w Lublinie/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Dokumentacja fotograficzna sprawozdania/VII LO w Lublinie/

  2. Teren szkoły- zdjęcie satelitarne

  3. Plan terenu wokół szkoły

  4. Uczniowie podczas pracy nad projektem

  5. Najlepsze prace plastyczne w konkursie ,,Niezwykłe budowle Śródmieścia’’

  6. Najciekawsza praca plastyczna w konkursie,,Niezwykłe zabytki Kazimierza’’

  7. Projekt kształtowania przestrzeni wokół szkoły

  8. Projekt architektoniczno-krajobrazowy w otoczeniu szkoływ miejscu wyburzonej starej łaźni