Dokumentacja techniczna
Download
1 / 21

Dokumentacja techniczna - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Dokumentacja techniczna. Zbigniew Dąbrowski Tomasz Pozorski. 2.03.2011r. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Komputerowe Systemy Elektroniczne. Plan prezentacji. Wstęp Zawartość dokumentacji technicznej Schemat blokowy Schemat ideowy Oznaczenia podzespołów

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dokumentacja techniczna' - ramona-hopkins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna

Zbigniew DąbrowskiTomasz Pozorski

2.03.2011r

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Komputerowe Systemy Elektroniczne


Plan prezentacji
Plan prezentacji

 • Wstęp

 • Zawartość dokumentacji technicznej

 • Schemat blokowy

 • Schemat ideowy

 • Oznaczenia podzespołów

 • Rysunki płytek drukowanych

 • Rysunki techniczne elementów mechanicznych

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Komputerowe Systemy Elektroniczne

2


Wst p
Wstęp

 • Dokumentacje techniczną układów i urządzeń umieszczamy w załącznikach lub dodatkach.

 • Prawidłowo sporządzona dokumentacja techniczna stanowi doskonałe źródło informacji w przypadku naprawy, powtórnego montażu lub modyfikacji układu lub urządzenia, natomiast jej brak problemy podczas próby wykonania którejś z tych czynności.

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Komputerowe Systemy Elektroniczne

3


Dokumentacja techniczna uk adu lub urz dzenia powinna zawiera
Dokumentacja techniczna układu lub urządzenia powinna zawierać:

 • Podstawowe parametry techniczne układu;

 • Schemat blokowy i opis działania układu lub urządzenia;

 • Opis czynności niezbędnych do uruchomienia, konserwacji czy kalibracji;

 • Schemat ideowy;

 • Wykaz użytych elementów i podzespołów elektrycznych;

 • Rysunki płytek drukowanych łącznie z rozmieszczeniem elementów;

 • Klisze fotograficzne do wykonania płytek;

 • Rysunki techniczne elementów mechanicznych.

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Komputerowe Systemy Elektroniczne

4


Schemat blokowy
Schemat blokowy zawierać:

 • dobry sposób przedstawienia zasady działania urządzenia, bądź układu;

 • powinien być uzupełniony wyczerpującym opisem funkcji spełnianej przez moduły urządzenia oraz analizą działania poszczególnych podukładów.

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Komputerowe Systemy Elektroniczne

5


Schemat blokowy i opis dzia ania uk adu lub urz dzenia powinien zawiera
Schemat blokowy i opis działania układu lub urządzenia powinien zawierać:

 • jasny i zrozumiały opis przebiegu sygnałów elektrycznych;

 • funkcje poszczególnych podzespołów;

 • parametry wejściowe i wyjściowe;

 • sposób strojenia i regulacji układów;

 • sposób zasilania.

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Komputerowe Systemy Elektroniczne

6


Dokumentacja techniczna

 • Zaleca się umieszczenie informacji o wartościach parametrów charakteryzujących układ, w tym wartości napięć i prądów czy oscylogramów z charakterystycznych punktów układu.

 • Wszystkie zaobserwowane właściwości układu: wzbudzenia, zakłócenia poprzez zasilanie, zniekształcenia sygnałów itp. mogą utrudniać uruchomienie układu bądź całego urządzenia w związku z czym powinny być możliwie dokładnie opisane.

 • Powinno zostać również opisane wykonanie wszystkich niestandardowych elementów układu, w tym transformatorów, dławików, cewek.

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Komputerowe Systemy Elektroniczne

7


Schemat ideowy
Schemat ideowy parametrów charakteryzujących układ, w tym wartości napięć i prądów czy oscylogramów z charakterystycznych punktów układu.

 • czytelny i przejrzysty;

 • musi zawierać oznaczenia i numerację podzespołów elektrycznych;

 • podanie typów oraz wartości elementów;

 • otoczone linią przerywaną poszczególnych modułów;

 • wyprowadzenia płytek oznaczone kółkiem i ponumerowane;

 • gniazda i wtyki montowane bezpośrednio na płytce powinny być zaznaczone w odpowiedni sposób, tak aby odróżnić je od gniazd i wtyków montowanych poza płytką.

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Komputerowe Systemy Elektroniczne

8


Dokumentacja techniczna

 • Podanie wartości napięć DC na elektrodach elementów półprzewodnikowych i na zaciskach zasilania (także w innych ważnych punktach) oraz poborów prądu.

 • W miarę możliwości wskazane jest zamieszczenie oscylogramów odnoszących się do ważniejszych punktów układu.

 • Wskazane jest zamieszczenie rysunków podzespołów z zaznaczeniem końcówek i ich funkcjami dla bardziej skomplikowanych podzespołów takich jak: obwody scalone, rzadko używane półprzewodniki, przekaźniki itp.

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Komputerowe Systemy Elektroniczne

9


Spos b oznaczania podzespo w przedstawiono poni ej
Sposób oznaczania podzespołów przedstawiono poniżej: półprzewodnikowych i na zaciskach zasilania (także w innych ważnych punktach) oraz poborów prądu.

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Komputerowe Systemy Elektroniczne

10


Dokumentacja techniczna

Rys. 1 Przykład schematu ideowego półprzewodnikowych i na zaciskach zasilania (także w innych ważnych punktach) oraz poborów prądu.

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Komputerowe Systemy Elektroniczne

11


Wykaz podzespo w elektrycznych

W tej części powinny być zawarte symbole i numery elementów ze schematu ideowego oraz ich wartości, typy i nazwy producentów. Bezwzględnie należy podawać wartości indukcyjności, parametry transformatorów itp..

Wykaz podzespołów elektrycznych:

Wykaz podzespołów należy przedstawić w formie tabeli.

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Komputerowe Systemy Elektroniczne

12


Przyk ad tabeli
Przykład tabeli: elementów ze schematu ideowego oraz ich wartości, typy i nazwy producentów. Bezwzględnie należy podawać wartości indukcyjności, parametry transformatorów itp..

W wykazie należy też zamieszczać

kserokopie not aplikacyjnych układów scalonych.

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Komputerowe Systemy Elektroniczne

13


Rysunki p ytek drukowanych

Dokumentacja elementów ze schematu ideowego oraz ich wartości, typy i nazwy producentów. Bezwzględnie należy podawać wartości indukcyjności, parametry transformatorów itp..płytki drukowanej jednostronniepowinna zawierać co najmniej jeden rysunek rozmieszczenia elementów w skali 1:1 przedstawiony od strony druku, łącznie z rysunkiem mozaiki ścieżek.

Dla płytek drukowanych dwustronnienależy zamieszczać również rysunek płytki od strony elementów łącznie z mozaiką ścieżek od tej strony.

Dla płytek zawierających bardzo skomplikowaną mozaikę ścieżek z dużą liczbą elementówmożna zamieścić rysunek rozmieszczenia podzespołów bez mozaiki i w innej skali.

Rysunki płytek drukowanych:

Na krawędziach rysunku płytki należy bezwzględnie podawać numerację wyprowadzeń zgodną ze schematem ideowym.

Na rysunku płytki trzeba podać stronę płytki, którą rysunek przedstawia.

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Komputerowe Systemy Elektroniczne

14


Dokumentacja techniczna

Rys. 1 Przykład płytek drukowanych – mozaiki ścieżek (warstwa spodnia, warstwa wierzchnia)

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Komputerowe Systemy Elektroniczne

15


Dokumentacja techniczna

Rys. 2 Przykład płytki drukowanej – rozmieszczenie elementów

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Komputerowe Systemy Elektroniczne

16


Klisze fotograficzne do wykonania p ytek

- Jeżeli płytki drukowane były wykonane z wykorzystaniem klisz fotograficznych, wówczas należy je dołączyć do dokumentacji w taki sposób, aby nie było możliwości ich zagubienia. Ułatwi to w przyszłości powtórne wykonanie płytek lub ich modernizację.

Klisze fotograficzne do wykonania płytek:

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Komputerowe Systemy Elektroniczne

17


Dokumentacja techniczna

- Jeżeli płytka drukowana była projektowana przy użyciu komputera, należy podać program za pomocą którego płytka została zaprojektowana, a do pracy dyplomowej należy dołączyć płytę CD-ROM zawierającą następujące zbiory:

 • Schemat ideowy

 • Rysunek płytki

 • Zbiór wyjściowy do wiertarki numerycznej (dostarczonej przez firmę wykonującą daną płytkę).

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Komputerowe Systemy Elektroniczne

18


Rysunki techniczne element w mechanicznych

Pełna dokumentacja urządzenia powinna zawierać rysunki wykonawcze elementów mechanicznych takich jak: obudowy, płyty czołowe, wsporniki itp., gdyż w razie potrzeby powtórnego wykonania urządzenia, nie ma konieczności ponownego wykonywania tej samej pracy.

Rysunki techniczne elementów mechanicznych:

Prace dyplomowe, ze względu na czasochłonność opracowania, nie muszą zawierać rysunków technicznych elementów mechanicznych.

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Komputerowe Systemy Elektroniczne

19


Literatura

Rutkowski D., Białowąs A., Rahut – Sobczak B.: wykonawcze elementów mechanicznych takich jak: obudowy, płyty czołowe, wsporniki itp., gdyż w razie potrzeby powtórnego wykonania urządzenia, nie ma konieczności ponownego wykonywania tej samej pracy.Informacje ogólne o strukturze zawartości i formie edytorskiej dokumentacji pisemnej pracy magisterskiej, Katedra Systemów i Urządzeń Radiokomunikacyjnych, Gdańsk, marzec 1994

Literatura


Dokumentacja techniczna

Dziękujemy za uwagę wykonawcze elementów mechanicznych takich jak: obudowy, płyty czołowe, wsporniki itp., gdyż w razie potrzeby powtórnego wykonania urządzenia, nie ma konieczności ponownego wykonywania tej samej pracy.