studium wykonalno ci dokumentacja przedprojektowa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Studium wykonalności - dokumentacja przedprojektowa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Studium wykonalności - dokumentacja przedprojektowa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Studium wykonalności - dokumentacja przedprojektowa - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Modernizacja linii kolejowej E 65-Południe odcinek Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa Umowa nr FS 2006/PL/16/C/PA/002-01. Studium wykonalności - dokumentacja przedprojektowa. INWESTOR WYKONAWCA KONSORCJUM HALCROW W SKŁADZIE: Halcrow Group Ltd

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Studium wykonalności - dokumentacja przedprojektowa' - zalika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
studium wykonalno ci dokumentacja przedprojektowa

Modernizacja linii kolejowej E 65-Południeodcinek Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwaUmowa nr FS 2006/PL/16/C/PA/002-01

Studium wykonalności - dokumentacja przedprojektowa

informacje og lne o projekcie
INWESTOR

WYKONAWCA

KONSORCJUM HALCROW W SKŁADZIE:

Halcrow Group Ltd

Scott Wilson Ltd

Egis Poland sp. z o.o.

Egis Rail S.A.

PODPISANIE MOWY - 10.06.2010 r.

CZAS REALIZACJI - 36 MIESIĘCY

TERMIN ZAKOŃCZENIA - 10.06.2012 r.

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ROBÓT – 2015 r.

Informacje ogólne o projekcie
strategiczne cele do realizacji
Strategiczne cele do realizacji
 • promowanie kolei jako bezpiecznego, ekonomicznego, przyjaznego dla środowiska środka transportu,
 • eliminowanie miejsc, gdzie istnieje możliwość kolizji ruchu kolejowego z ruchem drogowym,
 • uzyskanie standardów europejskich na liniach magistralnych w transeuropejskich korytarzach transportowych, przebiegających przez terytorium Polski,
 • zapewnienie interoperacyjności sieci kolejowej i umożliwienie dostępu do polskiej infrastruktury kolejowej operatorom z innych krajów,
 • usprawnienie przemieszczania się ludzi i transportu towarów w kraju i poza jego granicami,
 • usprawnienie transportu tranzytowego pomiędzy krajami Unii i krajami sąsiednimi,
 • ochrona środowiska naturalnego na terenach położonych wzdłuż linii kolejowych.
zakres i cel projektu
Zakres i cel Projektu
 • Podstawowe dokumnety strategiczne dotyczące Korytarza VI (m.in. „Master Plan dla transportu kolejowego do roku 2030”, „Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 – 2025”, „Strategia dla transportu kolejowego do roku 2013”)
 • Zakres ProjektuE 65 – Południe obejmuje województwa: mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie, śląskie oraz małopolskie. Łączna długość linii kolejowych wchodzących w zakres projektu wynosi około 510 km.
 • Bezpośredni cel projektu:
 • opracowanie rozwiązań przestrzennych i technicznych,
 • opracowanie zakresu rzeczowego modernizacji i budowy wybranej opcji
 • oszacowanie nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia jakim jest KDP w Polsce
 • uzyskanie decyzji środowiskowych i lokalizacyjnych.
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu z UE
zadania do realizacji
Zadania do realizacji
 • Projekt E 65 – Południe podzielony został na następujące Zadania:
  • Zadanie 1 – obejmuje prace na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie
  • Zadanie 2 – obejmuje prace na odcinku Zawiercie – Katowice
  • Zadanie 3 – obejmuje prace na odcinkach Psary – Kozłów – Kraków
  • Zadanie 4 – obejmuje prace na odcinkach Katowice – Zwardoń – granica państwa oraz Czechowice–Dziedzice – Zebrzydowice – granica państwa

W każdym zadaniu rozpatrywane są 3-4 opcje modernizacyjne

zadanie 1 grodzisk mazowiecki zawiercie cmk
Zadanie 1Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (CMK)

Rys historyczny

 • czerwiec 1971 - decyzja o budowie CMK
 • wrzesień 1974 - zakończenie I etapu – oddanie toru nr 1
 • marzec 1975 - zakończenie budowy toru nr 2 – elektryfikacja linii
 • maj 1992 - rozpoczęcie modernizacji linii do V=250km/h
 • maj 1994 - ustanowienie rekordu prędkości V=250km/h
 • pażdziernik 2006- otwarcie peronu na st. Włoszczowa Płn
 • czerwiec 2010 - podpisanie umowy na SW na modernizacje E 65 - Południe dla dużych prędkości
zadanie 1 grodzisk mazowiecki zawiercie cmk1
Zadanie 1Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (CMK)

Centralna Magistarla Kolejowa przebiega przez 4 województwa, w bardzo zróżnicowanym krajobrazie, przecina 18 obszarów chronionych w tym obszary Natura 2000 oraz 2 korytarze ekologiczne.

Opcje modernizacyjne

Opcja 1:Modernizacja linii do V=200/220 km/h. Rozdział ruchu pociągów towarowych (tylko intermodalne)i ruchu pociągów pasażerskich kwalifikowanych na pory dnia.

Opcja 2: Modernizacja linii do V=250/270 km/h

Przewiduje się docelowo ruch pociągów tylko pasażerskich jako składy zespolone o ograniczonym nacisku na oś do 180 kN.

Opcja 3: Modernizacja linii do V=300km/h. Przewiduje się tylko ruch pociągów pasażerskich kwalifikowanych.

Dla opcji 2 i 3 zasilanie sieci trakcyjnej prądem o napięciu 2x25 kV AC i 50 Hz.

zadanie 1 cmk wojew dztwo dzkie
Zadanie 1 – CMKwojewództwo łódzkie
 • Zakres opracowania w zasięgu województwa łódzkiego 24.599 do km 53.685 oraz od km 58.314 do km 113.546 (gminy: Kowiesy, Biała Rawska, Regnów, Cielądz, Rzeczyca, Poświętne, Drzewica, Opoczno, Sławno, Białaczów, Paradyż, Żarnów)
 • Założenia do modernizacji oparte są o wytyczne Zamawiającego zapisne w OPZ.
 • Linia na tym odcinku we wszystkich opcjach modernizacyjnych będzie przebiegać po dotychczasowym śladzie.
 • Modernizacji będą podlegać podstawowo (zakres w zależności od wybranej opcji): nawierzchnia kolejowa, podtorze i podłoże (wzmocnienie), sieć trakcyjna i podstacje trakcyjne, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, drogi wzdłuż linii kolejowej (równoległe, technologiczne), obiekty inżynieryjne (mosty wiadukty, przepusty), układy torowe na wybranych posterunkach ruchu – dostosowane do nowych funkcji i pozostałe branże.
zadanie 1 cmk wojew dztwo dzkie za o enia c d
Likwidacji podlegać będa wzystkie przejazdy kolejowe w poziomie szyn (wymóg bezpieczeństwa dla prędkości V > 160 km/h).

st. Idzikowice – węzłowa dostosowana do parametrów KDP. Przejmuje rolę stacji technicznej dla zdefektowanego taboru

Przejazdy kategorii:

B w km linii 32.935 (Nowy Wylezin – wiadukt drogowy),

A - 82.163 (Idzikowice – droga dojazdowa),

A - 95.136 (Kol. Zachorzów – wiadukt drogowy),

B - 98.564 (Radwan – droga dojazdowa),

B - 106.588 (Kol. Ruda Pilichowska – wiadukt drogowy)

Zadanie 1 – CMKwojewództwo łódzkie (założenia) – c.d.

W zamian za likwidowane

przejazdy planuje sie w ich pobliżu

budowę skrzyżowań dwupoziomowych

(np. wiaduktów drogowych) lub dróg

dojazdowych do pobliskich

wiaduktów).

zadanie 1 cmk wojew dztwo dzkie za o enia c d1
St. Opoczno Płd. – budowa dwóch peronów z dojściem podziemnym. Budowa dodatkowego toru do planowanej łącznicy (w ramach innego projektu) w kierunku Łodzi. Planowana lokalizacja węzła multimodalnego (pętla autobusowa, parking Park&Ride). Umożliwienie skomunikowania pociągów kursujacych po CMK z pociągami z kierunku Tomaszowa Maz., Koluszek i Łodzi.

Opoczno Płd

opcja 2 i 3

Zadanie 1 – CMKwojewództwo łódzkie (założenia) – c.d.
zadanie 1 cmk za o enia c d
Zadanie 1 – CMK(założenia) – c.d.

W zakresie ochrony środowiska:

 • Ochrona przed hałasem
 • Ekrany akustyczne -podstawowy, w warunkach polskich, skuteczny środek ochrony przed hałasem.
 • Podwyższenie izlolacyjności zewnętrznej budynków poprzez wymianę stolarki okiennej – wymaga przeprowadzenie uzgodnień z organami ochrony środowiska.
 • W oparciu o przeprowadzone badania oraz symulacje opracowana została wstępna lokalizacja ekranów akustycznych wraz z ich parametrami (długość, wysokość)

(przykład lokalizacji ekranów akustycznych dla opcji 3 - V=300km/h)

zadanie 1 cmk wojew dztwo wi tokrzyskie
Zadanie 1 – CMKwojewództwo świętokrzyskie
 • Zakres opracowania w zasięgu województwa świetokrzyskiego od 113.546 do km 173.100
 • Założenia do modernizacji oparte są o wytyczne Zamawiającego zapisne w OPZ.
 • Linia na tym odcinku we wszystkich opcjach modernizacyjnych będzie przebiegać po dotychczasowym śladzie.
 • Modernizacji będą podlegać podstawowo (zakres w zależności od wybranej opcji): nawierzchnia kolejowa, podtorze i podłoże (wzmocnienie), sieć trakcyjna i podstacje trakcyjne, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, drogi wzdłuż linii kolejowej (równoległe, technologiczne), obiekty inżynieryjne (mosty wiadukty, przepusty), układy torowe na wybranych posterunkach ruchu – dostosowane do nowych funkcji i pozostałe branże.
zadanie 1 cmk wojew dztwo wi tokrzyskie za o enia c d
Likwidacji podlegać będa wzystkie przejazdy kolejowe w poziomie szyn (wymóg bezpieczeństwa dla prędkości V > 160 km/h).

W zamian za likwidowane przejazdy planuje sie w ich pobliżu budowę skrzyżowań dwupoziomowych (np. wiaduktów drogowych) lub równoległych do linii kolejowej dróg dojazdowych do pobliskich wiaduktów.

Przejazdy kategorii:

A - km linii 122.110 (Sułków – droga dojzdowa),

B – km 127.190 (Szreniawa – wiadukt drogowy),

A – km 129.357 (Ruda Pilczycka – wiadukt drogowy),

A – km 132.853 (Zaostrów – wiadukt drogowy)

B – km 136.890 (przed m. Zabrody – droga dojazdowa)

A- 142.850 (Kozia Wieś – wiadukt kolejowy)

A- 147.548 (Jamskie – wiadukt drogowy),

A – 149.500 (Celusno – wiadukt kolejowy)

Zadanie 1 – CMKwojewództwo świętokrzyskie (założenia) – c.d.
zadanie 1 cmk wojew dztwo wi tokrzyskie za o enia c d1
st. Olszamowice – likwidacja stacji z zamianą na przejście dyspozytorskie

st. Psary – zaprojektowana będzie bezkolizyjna łącznica w kierunku Krakowa

st. Włoszczowa Płn – dobudowa drugiego peronu umożliwia skomunikowanie pociągów z kierunku Częstochowy. Dojście do peronów – tunelem. Planowana budowa łącznicy w kierunku Kielc. Budowa węzła multimodalnego: dworze autobusowy, parking typu Park & Ride

Włoszczowa Północ

Czarnca (Kielce)

Żelisławice (Częstochowa)

opcja 2 i 3

Zadanie 1 – CMKwojewództwo świętokrzyskie(założenia) – c.d.
zadanie 1 cmk wojew dztwo wi tokrzyskie za o enia c d2
Zadanie 1 – CMKwojewództwo świętokrzyskie (założenia) – c.d.

W zakresie ochrony środowiska

W oparciu o przeprowadzone badania oraz symulacje opracowana została wstępna lokalizacja ekranów akustycznych wraz z ich parametrami (długość, wysokość)

(przykład lokalizacji ekranów akustycznych dla opcji 3 - V=300km/h)

zadanie 1 cmk za o enia c d1
Zadanie 1 – CMK(założenia) – c.d.
 • Wygrodzenia linii dla wszystkich opcji

Ze względu na bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz ze względu na bezpieczeństwo ludzi i zwierząt przebywających w pobliżu linii kolejowj, miejsca, w których istnieje prawdopodobieństwo przekraczania torów przez osoby nieuprawnione, jak również zwierzęta dzikie lub domowe linia będzie trwale izolowana ogrodzeniami.

 • Działania minimalizujące negatywny wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze
 • Dla wszystkich opcji modernizacyjnych przewiduje się taki sam, istotny wpływ przedsięwzięcia na środowisko;
 • Zaproponowanie środków minimalizujących na etapie budowy i eksploatacji spowoduje, że oddziaływanie inwestycji zmniejszy się do poziomu nieznaczącego.
zadanie 1 cmk za o enia c d2
Zadanie 1 – CMK(założenia) – c.d.

Przykłady:

 • propozycje działań, których zastosowanie zminimalizuje barierowe oddziaływanie linii kolejowej na drożność korytarzy migracyjnych ssaków (przejścia dla zwierząt)
 • działania minimalizujące negatywny wpływ planowanej modernizacji linii kolejowej na zinwentaryzowane siedliska i stanowiska gatunków ptaków,
 • lokalizacja przejść dla płazów z płotkami naprowadzającymi do przepustów,
 • budowa systemów podczyszczania wód, osadników, separatorów dla ograniczenia spływu zanieczyszczeń (szczególnie środków chemicznych) zarówno na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji celem ochrony siedlisk cennych gatunków ryb
slide23

D Z I Ę K U J EMY

Z A

U W A G Ę