metodika fizi kog vaspitanja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
METODIKA FIZI Č KOG VASPITANJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
METODIKA FIZI Č KOG VASPITANJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

METODIKA FIZI Č KOG VASPITANJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

METODIKA FIZI Č KOG VASPITANJA. Predavanje 7. doc.dr Mara Kerić. Sredstva fizičkog vaspitanja. Da bi smo ostvarili cilj fizičkog vaspitanja koristimo sredstva koja možemo klasifikovati kao: Osnovna sredstva Dopunska sredstva Pomoćna sredstva. Sredstva fizičkog vaspitanja Osnovna sredstva.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'METODIKA FIZI Č KOG VASPITANJA' - kasa


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
metodika fizi kog vaspitanja

METODIKA FIZIČKOG VASPITANJA

Predavanje 7

doc.dr Mara Kerić

sredstva fizi kog vaspitanja
Sredstva fizičkog vaspitanja
 • Da bi smo ostvarili cilj fizičkog vaspitanja koristimo sredstva koja možemo klasifikovati kao:
  • Osnovna sredstva
  • Dopunska sredstva
  • Pomoćna sredstva
sredstva fizi kog vaspitanja osnovna sredstva
Sredstva fizičkog vaspitanjaOsnovna sredstva
 • Osnovna sredstva fizičkog vaspitanja su motoričke aktivnosti (telesne vežbe).
  • Pod motoričkom aktivnošću(telesnom vežebom), podrazumevamo sve one pokrete, kretanja, aktivnosti, koje čovek svesno koristi za svoj razvitak i usavršavanje.
  • Telesne vežbe nisu slučajne i neočekivane. One su unapred predviđene, tj. planski smišljene. Teži se ka rezultatu koji je na početku samog vežbanja, zamišljen.
  • Telesne vežbe su društveno uslovljene i menjaju se sa razvitkom društva.
  • Telesna vežba je i istorijska kategorija. Uslovljena je razvitkom procesa rada.
sredstva u fizi kom vaspitanju osnovna sredstva
Sredstva u fizičkom vaspitanjuOsnovna sredstva
 • Značaj telesne vežbe
  • Značaj telesne vežbe proizilazi iz raznovrsnih pozitivnih uticaja na organizam. Sam tok vežbanja obojen je emocijama koje se javljaju kao rezultat savlađivanja raznih prepreka i poteškoća.
  • Značaj telesne vežbe proizilazi i iz njenog spoljašnjeg, praktičnog, odnosno tehničkog rezultata, takozvane motoričke efikasnosti u odnosu na spoljašnju sredinu (npr. daljina skoka, brzina trčanja, daljina izbačene kugle).
  • Telesne vežbe pored toga što utiču na naše motoričke sposobnosti, one utiču i na afektivne i kognitivne sposobnosti, (izdržljivost volje, brzinu odlučivanja, logično zaključivanje, pamćenje) ....
sredstva u fizi kom vaspitanju osnovna sredstva1
Sredstva u fizičkom vaspitanjuOsnovna sredstva
 • Telesna vežba ne predstavlja samo kontrakciju mišića i pomeranje koštanih poluga, to je proces pretvaranja hemijske energije u kinetičku.
 • Hemijski procesi uslovljavaju svaku telesnu vežbu, svaki pokret.
 • Mehanički elementi vežbe određuju položaj vežbača, pravac kretanja i obim kretanja
osnovna sredstava fizi kog vaspitanja
Osnovna sredstava fizičkog vaspitanja
 • Elementi posebne sistematizacije
 • Prema posebnoj sistematizaciji razlikujemo:
  • Pomoćne telesne vežbe (vežbe oblikovanja- standardni pokreti i kretanja ).
    • vežbe sa i bez rekvizita,
    • vežbe na spravama,
    • vežbe snage, istezanja i opuštanja,
    • vežbe za leđnu muskulaturu, rameni pojas ...
  • Osnovne – elementarne vežbe (forme kretanja koje se upražnjavaju u svakodnevnom životu).
    • manipulativnevežbe (bacanja, hvatanja, dizanja, vučenja)
    • lokomotorne vežbe (trčanja i skakanja).
osnovna sredstva fizi kog vaspitanja elementi posebne sistematizacije
Osnovna sredstva fizičkog vaspitanjaElementi posebne sistematizacije
 • Tehnički primenjene-adaptirane vežbe (elementi kretanja tehnički doterani i usavršeni).
   • manipulativno kretanje - kretanje usavršeno u čitavom nizu raznih bacanja (bacanja kugle, koplja, lopte u koš), dizanja tegova itd.
   • lokomotorno kretanje – usavršena kretanja u vidu sportskog plivanja, smučanja, klizanja.
   • odbrambene forme kretanja – puzanje, pognuto trčanje, trčanje sa opterećenjem, savlađivanje prepreka i slično.
osnovna sredstva fizi kog vaspitanja elementi posebne sistematizacije1
Osnovna sredstva fizičkog vaspitanjaElementi posebne sistematizacije
 • Plesne vežbe – umetničke forme kretanja kod kojih izvođači ispoljavaju težnju za izražavanjem vlastitih a često i tuđih emotivnih stanja u odgovarajućem ritmu. Ova kretanja karakteriše umetnički doživlja, razvijanje smisla za lepotu pokreta i usavršavanje ritma.
 • Izvode se individualno ili kolektivno, najčešće uz muziku, pesmu ili recitaciju. U ovu grupu ubrajamo. Narodni ples (narodne igre, kola), moderan ples (okretne igre), ritmičke vežbe.
osnovna sredstva fizi kog vaspitanja faktori koji odre uju uticaj telesnih ve bi
Osnovna sredstva fizičkog vaspitanja Faktori koji određuju uticaj telesnih vežbi
 • Faktori od kojih zavisi uticaj vežbi, delimo na:
  • Unutrašnje-subjektivne (osobenost samog vežbača, sportiste).
  • konstitucionalne (anatomsko-fiziološke i psihičke karakteristike) – zglobovi, kosti, skeletni mišići, organi za disanje i krvotok, centralni nervni sistem, opšte zdravstveno stanje, lakoća,brzina i tačnost pamćenja, osećaj odgovornosti,
  • uzrasne osobenosti (razdoblje detinjstva i mladalaštva, razdoblje odraslog čoveka i razdoblje zrelog čoveka i starosti.
osnovna sredstva fizi kog vaspitanja faktori koji odre uju uticaj telesnih ve bi1
Osnovna sredstva fizičkog vaspitanja Faktori koji određuju uticaj telesnih vežbi
 • Spoljašnji faktori
 • tehnika i stil(racionalan način izvođenja telesnih vežbi uz sopstveni stil karakterističan za svaku individuu ponaosob),
 • doziranje (broj ponavljanja,vreme trajanja i dužina staze, težina rekvizita,određivanje početnog položaja,brzina kretanja,intervali između pojedinih vežbi),
 • uticaj ranijeg vežbanja (tragovi koje su predhodne vežbe ostavili),
 • sastav okruženja (materijalna sredina-meteorološki faktori, boje, šumovi, specefičnosti i vežbališta i kvalitet sprava, rekvizita i uređaja, društvena sredina-uticaj porodice i uticaj stručnjaka),
 • način života (ishrana,zamor i odmor, alkohol,duvan)
osnovne metodi ke napomene kod primene ve bi oblikovanja
Osnovne metodičke napomene kod primene vežbi oblikovanja
 • U školskoj praksi na časovima fizičkog vaspitanja, kao i na usmerenim aktivnostima i jutarnjem vežbanju, vežbe oblikovanja se primenjuju u nizovima, popularnije u praksi nazvano – kompleksima, koji sadrži orijentaciono 8 do 10 vežbi, tako odabranih da pokrivaju tri regije tela: rameni pojas i ruke, trup i karlični pojas i noge.
  • Izvode se iz različitih stavova i položaja
  • Kreće se od stava i ide se ka položajima
  • Ide se od laksih ka težim vežbama
  • Od poznatih ka novim-nepoznatim
  • Od jednostavnih pokreta ka složenijim pokretima
osnovne metodi ke napomene kod primene ve bi oblikovanja1
Osnovne metodičke napomene kod primene vežbi oblikovanja
 • Od manjih mišićnih grupa ka većim (manje mišićne grupe se brže zagrevaju,pa je manja opasnost od povrede prilikomizvođenja vežbi)...
 • Dokazano je da rad malimmišićnim grupama, zbog većeg porasta krvnog pritiska, brže aktivira srčani mišićdo poželjnog nivoa!
osnovne metodi ke napomene kod primene ve bi oblikovanja2
Osnovne metodičke napomene kod primene vežbi oblikovanja
 • UTICAJ...
  • Izvode se u funkciji razvoja lokomotornogsistema
  • Razvoja snage mišićnih grupa (vežbe jačanja)
  • Elastičnosti zglobnih struktura( vežbe istezanja)
  • Prevencije i uklanjanju telesnih deformiteta
razvoj snage mi i nih grupa ve be ja anja
Razvojsnagemišićnihgrupa(vežbejačanja)
 • Razvoj snage mišićnih grupa(vežbe jačanja) dele se na:
  • Vežbe u kojima se kao opterećenjakoristi težina sopstvenog tela: čučnjevi,sklekovi...
  • Vežbe sa suvežbačem: nošenja...
  • Vežbe sa spravama: tegovi i sl. (veomaretko se koriste u nastavi)
elasti nosti zglobnih struktura ve be istezanja
Elastičnosti zglobnih struktura(vežbe istezanja)
 • Primenjuju se i dinamički i statički metodistezanja...
  • Odabir vežbi vrši se na osnovu utvrđenihasimetričnosti u gipkosti pojedinih regija...
  • Ili odabirom vežbi za razvoj gipkosti uglavnim zglobovima tela.
prevencija kod posturalnog statusa
Prevencija kod posturalnog statusa
 • Prevencija
  • Za uklanjanje svih negativnih uticaja na posturalni status deteta se koriste se telesne vežbe.
  • Bitan je odabir vežbi (npr. istezanjem desne strane trupa i

jačanjem leve utiče se na uklanjanje leve skolioze)

dodatni efekti ve bi oblikovanja
Dodatni efekti vežbi oblikovanja
 • Dodatni efekti vežbi oblikovanja
  • Dodatnozagrevanjeorganizma-smanjujeopasnost od povređivanja učenika uglavnom delu časa.
  • Tačnost i preciznost izvođenja pokretarazvija kinestetičke osećaje i povoljnoutiče na razvojkoordinacijepokreta kodškolske dece
zna aj ve bi oblikovanja
Značajvežbioblikovanja
 • Značaj vežbi oblikovanja
  • U strukturi školskog časa , telesne vežbe predstavljaju značajansegment.
  • Sa aspekta uticaja na razvoj motoričko-funkcionalnih sposobnostimožda ipresudan!!!
 • Posmatrano ustrukturi časovafizičkog vaspitanja
  • vežbe nisu tehnički zahtevne
  • lako ih izvodikompletan razred...
 • Stoga, ne predstavljaju problem sa aspektamotivacije učenika!
sredstva fizi kog vaspitanja dopunska sredstva
Sredstva fizičkog vaspitanjaDopunska sredstva
 • U dopunska sredstva fizičkog vaspitanja spadaju prirodni faktori:
  • vazduh (svež vazduh bogat kiseonikom)
  • sunce
  • voda
 • Higijena (lična, higijena prostora i sprava)