Mikrobiolo ijas un biotehnolo ijas t mu pasnieg anas metodika skol
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


  • 354 Views
  • Uploaded on

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas tēmu pasniegšanas metodika skolā. 2. seminārs. 20 13 ./20 14 . mācību gada 2. semestris. "Bio-mēslojums". Biofertilizer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - brinly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mikrobiolo ijas un biotehnolo ijas t mu pasnieg anas metodika skol

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas tēmu pasniegšanas metodika skolā.

2.seminārs

2013./2014. mācību gada 2. semestris

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra Māris Lazdiņš


Bio m slojums
"Bio-mēslojums" metodika skolā.

Biofertilizer

Klasiskā risinājumā - slāpekli saistošo (fiksējošo) mikroorganismu kultūras augsnes mikrofloras bagātināšanai un neorganisko slāpekļa savienojumu apjoma palielināšanai augsnē.

Ciānbaktēriju (zilaļģu) Anabaena sp.slāpekli saistošās heterocistas

http://www.ibvf.csic.es/en/RNAbiology/RNAbiology_cyanobacteria

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra Māris Lazdiņš


Sl pek a fiks cija
Slāpekļa fiksācija metodika skolā.

Atmosfērā esošo slāpekli (~ 78%) dabā spēj saistīt vienīgi slāpekli fiksējošie mikroorganismi ( baktērijas).

Tiek lēsts, ka gada laikā uz Zemes baktērijas saista ap 108 tonnas atmosfēras slāpekļa.

Rūpnieciska N2 saistīšana ir energoietilpīgs un salīdzinoši dārgs process.

3 H2 + N22 NH3

100 atmosfēras

450 oC

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra Māris Lazdiņš


Sl pek a fiks cija1
Slāpekļa fiksācija metodika skolā.

Nozīmīgākās ir gumiņbaltērijas, (piemēram Rhizobiumģints

pārstāves), kuras veido simbiozi ar tauriņziežu dzimtas augiem.

Āboliņa sakņu sistēma ar

gumiņiem

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra Māris Lazdiņš


Sl pek a fiks cija2
Slāpekļa fiksācija metodika skolā.

Gumiņbaltērijas (Rhizobium)

Gumiņos dzīvojošās baktērijas no auga saņem organiskās barības vielas (heterotrofija),

augs no baktērijām saņem saistīto atmosfēras slāpekli NH4+ jonu veidā.

Ar tauriņziežu kultūrām apsētajās platībās sezonas laikā 1ha platībā tiek saistīti 100 - 300 kg atmosfēras slāpekļa.

Lai šo procesu veicinātu, sējumu augsni mēdz apstrādāt ar Rhizobium kultūrām.

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra Māris Lazdiņš


Sl pek a fiks cija3
Slāpekļa fiksācija metodika skolā.

Brīvi dzīvojošās baktērijas

N2 spēj fiksēt arī noteiktas augsnē (Azotobacter) un ūdenī dzīvojošas baktērijas, taču efektivitāte nav tik liela kā gumiņbaktēriju gadījumā(3 - 30 kg N /ha), jo augsnē esošie organiskie enerģijas avoti nav tik bagātīgi.

Spēja fiksēt N2 piemīt arī noteiktiem ciānbaktēriju pārstāvjiem (Anabaena), kuras enerģiju gūst no saules gaismas, līdz ar to slāpekļa saistīšana notiek efektīvāk (noteiktās kultūru kombinācijās līdz 60 kg N /ha).

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra Māris Lazdiņš


Sl pek a fiks cija4
Slāpekļa fiksācija metodika skolā.

ir anaerobs process.

Anaerobi – elektronu beigu akceptors - kāds cits reducēties spējīgs savienojums, ne skābeklis.

(Aerobi – akceptors - molekulārais skābeklis.)

0

-3

+1

-3

(+ 4 H+)

N + 3e N

(NH4+)

Atmosfēras slāpekli saistošie mikroorganismi.

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra Māris Lazdiņš


Sl pek a fiks cija5
Slāpekļa fiksācija metodika skolā.

Saistītais slāpeklis

- paliek NH4+ jonu veidā vai

- tiek izmantots N saturošo organisko vielu veidošanai (aminoskābes, nukleozīdi u.c.).

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra Māris Lazdiņš


Sl pek a aprite dab
Slāpekļa aprite dabā metodika skolā.

http://en.wikipedia.org/wiki/Sergei_Winogradsky

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra Māris Lazdiņš


Nitrific jo s bakt rijas
Nitrificējošās baktērijas metodika skolā.

Litotrofi organismi, kuri pielāgojušies oksidējamu slāpekļa savienojumu izmantošanai par elektronu donoru.

Piemēram Nitrosomonas:

NH4+ + O2 NO2- + 2H2O nitrīti

vai Nitrobacter:

2NO2- + O2 2NO3- nitrāti

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra Māris Lazdiņš


Nitrific jo s bakt rijas1
Nitrificējošās baktērijas metodika skolā.

NH4+ + O2 NO2- + 2H2O

2NO2- + O2 2NO3-

tādejādi trūdošo atlieku organiskajos savienojumos esošo slāpekli pārveidojot augiem noderīgos neorganisko slāpekli saturošos jonos.

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra Māris Lazdiņš


Denitrific jo s bakt rijas
Denitrificējošās baktērijas metodika skolā.

Ir baktērijas, kuras anaerobos apstākļos spēj nitrātus izmantot kā elektronu galējo akceptoru, kā rezultātā nitrātu sastāvā esošais pozitīvi lādētais slāpekļa atoms kļūst neitrāls un atgriežas atmosfērā N2 gāzes veidā.

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra Māris Lazdiņš


Sl pek a aprite dab1
Slāpekļa aprite dabā metodika skolā.

http://en.wikipedia.org/wiki/Sergei_Winogradsky

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra Māris Lazdiņš


Bio m slojums1
"Bio-mēslojums" metodika skolā.

Biofertilizer

Ar lauksaimniecībai nozīmīgiem augsnes mikroorganismiem bagātināts komposts vai šādu mikroorganismu kultūras izpaltīšanai augsnē.

Uzlabo augu minerālo barošanos -

palielina šķīstošo fosfātu un citu elementu šķīstošo sāļu daudzumu augsnē

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra Māris Lazdiņš


Bio m slojums2
"Bio-mēslojums" metodika skolā.

Biofertilizer

Fotosintezējošie mikroorganismi -

uzlabo platības fotosintētisko efektivitāti - papildus organiskie savienojumi augsnē, barības vielas citiem mikroorganismiem piemēram, Azotobacter,(iespējams, arī augiem).

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra Māris Lazdiņš


Bio m slojums3
"Bio-mēslojums" metodika skolā.

Biofertilizer

Veicina augsnes aktinobaktēriju [aktinomicēšu] (Actinobacteria) augšanu, kuras savukārt izdala antimikrobiālas vielas un nomāc patogēno mikroorganismu augšanu, piemēram, Fusarium ģints sēņu pārstāvjus.

Aktinobaktēriju dzirdētāki pārstāvji - Streptomycesģints un to veidotais streptomicīns (antibakteriāls savienojums).

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra Māris Lazdiņš


Bio m slojums4
"Bio-mēslojums" metodika skolā.

Biofertilizer - Amino Solution [AS]

AS risinājumu viena no nozīmīgākajām baktēriju grupām tiek minēta Rhodopseudomonas

To kultūru klātbūtne bijusi nozīmīga tomātu ražas kvalitātes un ražības uzlabošanā.

Lee KH, Koh RH, Song HG., Enhancement of growth and yield of tomato by Rhodopseudomonas sp. under greenhouse conditions. J Microbiol. 2008 Dec;46(6):641-6.(Koreja)

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedra Māris Lazdiņš