Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
YSGRIFENNU LLYTHYR PowerPoint Presentation
Download Presentation
YSGRIFENNU LLYTHYR

YSGRIFENNU LLYTHYR

328 Views Download Presentation
Download Presentation

YSGRIFENNU LLYTHYR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. YSGRIFENNU LLYTHYR

  2. Ysgrifennu llythyr? Rhaid cofio … Cyfeiriad personol (1)_______________ (2)____________ ____________ (3) _____________ (4) ____________ (5) + Atalnodi (, ? ’) ____________ (6) ________(7) dyddiad Cyfeiriad busnes Annwyl Syr Paragraffau Yn gywir J.M. Evans

  3. Llythyr yn cwyno!! Roedd _____ yn _____ (The ____ was __) Doedd y _____ ddim yn ______ ( The ______ wasn’t _______) Doedd dim __________ (There was no ___) Roedd y bws yn oer Doedd y staff ddim yn neis Doedd dim tocynnau

  4. Llythyr yn cwyno!! staff dim yn helpu y bws yn hwyr Bws y gyrrwr yn gas Staff dim teledu / fideo y staff yn ddiflas y staff yn oriog y lle yn oer y toiledau yn frwnt Lle y pris yn ddrud y bwyd yn ofnadwy

  5. Annwyl Sir F’enw i yn Gareth James ac dw i’n helpu gyda’r clwb ieuentid yn y dref. Roedd trip bowlio deg gyda’r clwb nos Llun ond roedd yn offnadwy. Roedd y staff yn gwael ac roedd y lle yn diflas. Hefyd roedd dim bwyd. Beth oedd yn bod. Ffonio fi i drafod y broblem os gwelwch yn dda TASG Darllen nodyn yn cwyno 10 camgymeriad

  6. yn anffodus (unfortunately) Ond (but) yn gyntaf (firstly) Hefyd (also) Wedyn (then / later) achos / oherwydd (because) yn olaf (lastly) Felly (therefore) yn enwedig (especially)

  7. Rydych chi’n gweithio mewn ysgol gynradd. Roedd trip i’r pantomeim nos Iau ond roedd problem gyda’r bws. Rydych chi’n ysgrifennu llythyr yn cwyno at y cwmni bws. • pwy ydych chi … (who you are ) • y problemau …(the problems) • beth ydych chi eisiau … (what you want) Hoffwn i gael = I’d like to have Hoffen ni gael = We’d like to have ymddiheuriad = apology arian nôl = money back trip am ddim = a free trip trip arall = another trip

  8. Ystafelloedd newid Changing rooms Loceri lockers GWAITH CARTREF TROSI MEMO Good morning My name is Edward Smith and I work in Manorbier Junior school. The school had a trip on Friday to the swimming pool at Tenby. I am writing to complain. The staff were moody and the changing rooms were cold. The toilets were dirty and there were no lockers available. This was a disgrace. Please phone me on 01834 891662 . I am not happy with this. Thank you E. Smith