Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anodi iw ysgrifennu nodiadau byr i egluro’ch gwaith dylunio, rhyw fath o ‘glebran dylunio’. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Anodi iw ysgrifennu nodiadau byr i egluro’ch gwaith dylunio, rhyw fath o ‘glebran dylunio’.

Anodi iw ysgrifennu nodiadau byr i egluro’ch gwaith dylunio, rhyw fath o ‘glebran dylunio’.

191 Views Download Presentation
Download Presentation

Anodi iw ysgrifennu nodiadau byr i egluro’ch gwaith dylunio, rhyw fath o ‘glebran dylunio’.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Anodi’ch gwaith Opsiynau lliwio gwahanol Anodi iw ysgrifennu nodiadau byr i egluro’ch gwaith dylunio, rhyw fath o ‘glebran dylunio’. Syniad 1 llygaid Anghenfil sy’n seiliedig ar gi. Mae’n haws i chi ysgrifennu’r sylwadau fel rydych yn gweithio’ch ffordd drwy’r daflen dylunio – efallai y byddwch yn anghofio pwynt pwysig os ydych yn ei adael tan rhyw dro arall. Efallai eich bod chi’n deall yn glir iawn yr hyn rydych yn ei luniadu a’i feddwl ond cofiwch y bydd angen i’r gwaith fod yn eglur i bobl eraill hefyd er mwyn iddynt allu gwerthfawrogi’ch syniadau dylunio. Dyma fy hoff syniad oherwydd rwyf yn hoffi’r lliwiau, mae’r lliwiau brown niwtral yn fy atgoffa o’r gwaith sydd wedi cael ei wneud gan Pixar tafod Opsiynau lliwio gwahanol Mae’r clustiau wedi caael eu newid ond dydw i ddim yn hoffi’r ffordd maen nhw wedi cael eu newid

  2. Anodi’ch gwaith Dyma fy hoff hen ddyn. Dwi’n hoffi’r modd dwi wedi’i luniadu. Dwi hefyd yn meddwl fod yr hen ddyn yn cynnig llawer o botensial i ddatblygu stori • Pam anodi eich gwaith dylunio. • Pan rydych yn dylunio mae • ysgrifennu nodiadau yn gymorth am sawl rheswm: • gallwch egluro ymhellach rai o’ch syniadau dylunio. • gall cyfiawnhau neu egluro’ch gwaith dylunio fod o gymorth i chi gael lefel TASAu uwch neu well gradd. • weithiau mae hi’n gynt i • ysgrifennu nodiadau byr yn hytrach na gwneud lluniad manwl. Yma dwi wedi gwneud maint y trwyn yn llai ond dwi ddim yn meddwl ei fod wedi gweithio’n dda iawn. Mae wedi effeithio ar gymeriad yr hen ddyn. ‘Evan Almighty’ sydd wedi fy sbarduno yma. Dwi’n hoffi’r hen ddyn hwn ond dwi ddim yn meddwl y gallwn ddatblygu stori wreiddiol. Dwi wedi’i wneud yn dewach yma ond dwi ddim yn ei hoffi. Dwi’n meddwl fod siap yr wyneb yn ei wneud yn llai llwyddiannus Yma mae’n edrych fel athro celf. Dwi ddim yn hoffi’r mwstas am ei fod yn edrych yn iau. Dwi’n meddwl y buasai’n fwy llwyddiannus taswn i’n ail wneud siap y mwstas fel ei fod yn edrych yn hŷn.

  3. Anodi’ch gwaith Yr anodi sy’n gwneud i’r syniadau hyn weithio cystal. Mae’r lluniadwr wedi dweud wrthym beth oedd ei fwriad. Mae ychwanegu manylion fel hyn yn help mawr os dydych chi ddim yn dda iawn am dynnu llun. Felly mae beth sy’n digwydd yn hollol glir i’r darllenwr