Download
mae r dosbarth wedi ysgrifennu llythyr i woli n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mae’r dosbarth wedi ysgrifennu llythyr i Woli. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mae’r dosbarth wedi ysgrifennu llythyr i Woli.

Mae’r dosbarth wedi ysgrifennu llythyr i Woli.

200 Views Download Presentation
Download Presentation

Mae’r dosbarth wedi ysgrifennu llythyr i Woli.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mae’r dosbarth wedi ysgrifennu llythyr i Woli.

 2. Mae angen ysgrifennu ar yr amlen.

 3. Mae angen rhoi’r llythyr yn yramlen.

 4. Mae angen cau yr amlen.

 5. Dyma ni yn mynd i bostio’r llythyr.Mae angen bod yn ofalus wrth groesi’r heol.

 6. Dyma ni yn cerdded yn y parc.

 7. Edrychwch ar ein trên.Mae angen cerdded yn ofalus ar bwys yr heol fawr.Mae llawer o geir yn mynd heibio.

 8. Dyma Swyddfa’r Post

 9. Dyma’r blwch postio.

 10. Mae’r post feistres yn dweud‘Dewch i mewn.’

 11. ‘Ga i stamp os gwelwch yn dda?’

 12. Dyma ni yn rhoi’r stamp ar yr amlen.

 13. Mae’r llythyr yn y bag.Hwyl fawr!

 14. Dyma’r postman yn dod yn ei fan.

 15. Mae llythyr gyda’r postman yn ei sach.

 16. Dyma lythyr i Woli.

 17. ‘Dyma lythyr i Woli.’‘Diolch yn fawr.’

 18. Dyma ni yn agor y llythyr.

 19. Dyma lythyr i ti Woli.

 20. Mae Woli yn darllen y llythyr.