raha ja pankkiteorian kurssi luento 8 rt 2 4 5 3 1 5 3 3 3 6 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 8 RT 2.4, 5.3.1, 5.3.3, 3.6 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 8 RT 2.4, 5.3.1, 5.3.3, 3.6

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 8 RT 2.4, 5.3.1, 5.3.3, 3.6 - PowerPoint PPT Presentation


 • 208 Views
 • Uploaded on

Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 8 RT 2.4, 5.3.1, 5.3.3, 3.6. 5.5.2014. Mihin pankkeja tarvitaan?. Tähän asti pidetty selviönä, että on olemassa ”pankkeja” Oli taloustieteellisessä kirjallisuudessakin pitkään aihe, jota ei juuri käsitelty

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 8 RT 2.4, 5.3.1, 5.3.3, 3.6


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
raha ja pankkiteorian kurssi luento 8 rt 2 4 5 3 1 5 3 3 3 6

Raha- ja pankkiteorian kurssiLuento 8RT 2.4, 5.3.1, 5.3.3, 3.6

5.5.2014

K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900

mihin pankkeja tarvitaan
Mihin pankkeja tarvitaan?
 • Tähän asti pidetty selviönä, että on olemassa ”pankkeja”
  • Oli taloustieteellisessä kirjallisuudessakin pitkään aihe, jota ei juuri käsitelty
 • Supermarketin ilmoitustaululla, netissä tms näkee harvoin seuraavanlaisia ilmoituksia:
  • ”Lainaan 1000 € kahdeksi viikoksi korkeinta korkoa tarjoavalle. H Virtanen, puh. xxxxx”
  • ”Aion ostaa asunnon. Tarvitsen 150 000 € lainaa 15 vuodeksi. Yst. Tarjoukset S Korhonen, puh xxxx”
  • ”Annan 20 000 euroa lainaa aina kuukaudeksi kerrallaan 4 % korolla. kapitalisti@gmail.com ”
 • Näin ei kai ole ollut koskaan?
  • Ammattimaisia pankkiireja lukuun ottamatta yksityishenkilöt eivät kai koskaan ole itsekkäistä syistä rahoittaneet kuin valtiota ja joitain suurimpia yrityksiä, ja niitäkin vain joukkolainamarkkinoilla

K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900

mihin pankkeja tarvitaan1
Mihin pankkeja tarvitaan?
 • Jos rahoitusmarkkinoilla ei transaktiokustannuksia eikä minkäänlaisia kitkatekijöitä, pankeilla tuskin markkinarakoa
  • Ilmeisesti suorassa luototuksessa pahoja ongelmia, koska säästäjät eivät rahoita suoraan luotonottajia
 • Mahdollisia / todennäköisiä selityksiä pankkien markkinaraolle
  • Pankkien tarjoamat maksuliikennepalvelut – oikeus olla pankin velkoja = rahaa. Olisi vaikeampi (joskaan ei mahdotonta) käyttää kotitalouksien ja muiden yritysten velkoja maksuvälineinä.
  • Edelliseen läheisesti liittyen likviditeetti: talletukset voidaan nostaa heti, vaikka jollain yksittäisellä pankin velallisella ei tänään olisi lyhennyspäivä
   • Joukkolainasijoittajalle vaikeampaa, joskin paperin voi myydä
  • Luottoriski: tavallinen yksityishenkilö ei osaa riittävästi arvioida velallisen takaisinmaksukykyä, mahdollisia vakuuksia ym.
  • Kustannustehokkuus: pankit eivät tee paremmin, mutta halvemmalla
 • Kustannustehokkuus
  • Synergia- ja skaalaetuja hallinnoinnissa ym.
   • Jos rahoitussopimusten tekemisessä merkittäviä skaalaetuja, toiminto kannattaa keskittää yhteen instituutioon.
  • Paradoksi:
   • Monet pankinjohtajat täysin vakuuttuneita skaalaetujen olemassaolosta
   • Empiirinen evidenssi pankkialan skaalaeduista erittäin horjuvaa
    • Sadoittain empiirisiä tutkimuksia pankkien kustannusfunktioista
     • Euroopassa ehkä hiukan enemmän näyttöä skaalaeduista kuin Yhdysvalloissa
    • Yleensä kaikkein pienimmät pankit vaikuttavat kustannustehottomilta, mutta nekin pystyvät jatkamaan olemassaoloaan, mutta keskikokoisten pankkien joukossa skaalaedut on jo melkein hyödynnetty
  • Voidaanko pankkitutkimuksen skaalaetuja koskevia tuloksia suoraan yleistää kuvitteelliseen tilanteeseen, jossa lainamarkkinat eivät ole pankkimarkkinat?

K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900

mihin pankkeja tarvitaan2
Mihin pankkeja tarvitaan
 • Likviditeettiin palataan myöhemmin tällä kurssilla, uskottava selitys pankkien olemassaololle
 • Nyt: pankit ja luottotappioriskit
  • Luottoriskin diversifiointi? Halvalla munat hajautetuksi moneen koriin?
  • Yksityinenkin voisi hajauttaa sijoituksensa suurelle määrälle velallisia: ”Myönnän sinulle kyllä tuhannen euron lainan auton ostoon, mutta en koskaan lainaa samalle velalliselle sitä enempää. Tässä eläkesäästökassassani onkin muuten saamisia jo naapureiltani, sukulaisilta, vanhoilta kavereilta ja joiltain tuntemattomilta.”

=> Diversifikaatioedun kannalta pankki ei ainutlaatuinen, joskin luultavasti kustannustehokas

K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900

delegoitu monitorointi la diamond
Delegoitu monitorointi à la Diamond
 • Delegoitu monitorointi erittäin keskeinen käsite pankkiteoriassa 1980-luvulta alkaen
 • Esiintyi jossain muodossa Schumpeterilla 1939
  • Pankkiirin tärkeimpiä tehtäviä tarkkailla ja arvioida velallisia
 • Perusajatus: Asymmetrinen informaatio säästäjien ja rahoituksen tarvitsijoiden välillä => markkinat eivät toimi
  • Luotonottaja voi puijata luotonantajia
  • Tarvitaan instituutio, joka ratkaisee ongelman
   • Pankki
  • Hyvin monta erilaista paperia aihealueesta
   • Ero: mikä kaikki informaatio on epätäydellistä
   • Mitä kaikkea voi monitoroida
 • Douglas W Diamond:”FinancialIntermediation and DelegatedMonitoring” (1984; RevEconStud)

K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900

diamondin malli olettamuksia
Diamondin malli - olettamuksia
 • Joukko säästäjiä ja joukko investointivaroja tarvitsevia yrittäjiä
 • N yrittäjää käynnistää kukin epävarman hankkeensa
  • voivat epäonnistua
 • Kuhunkin hankkeeseen tarvitaan ulkopuolista rahoitusta määrä +1
  • Yrittäjän alkuvarallisuus = 0
  • Kenelläkään koko taloudessa ei ole yksinään riittävästi varoja käynnistämiseen
 • Yrittäjät ovat riskineutraaleja
 • Yrittäjät eivät voi maksaa takaisin enempää kuin mitä heillä on projektin tuottoja
 • Hankkeet käynnistetään periodilla 1, tuottavat periodilla 2, minkä jälkeen maailma loppuu
 • Projektin tuoton odotusarvo > R = käypä korko+1
  • Projektit keskimäärin kannattavia; riskineutraali yrittäjä käynnistäisi, jos olisi tarpeeksi varoja
  • Odotusarvoa laskettaessa otetaan tietenkin huomioon epäonnistumisriski
  • Periaatteessa rahoittajilla pääsy mukaan tämmöiseen hankkeeseen, joka odotusarvoisesti tuottaa paremmin kuin riskittömän koron
 • Säästäjiä m, jokaisella säästäjällä sijoitettavana N/m => voivat yhdessä rahoittaa hankkeet

K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900

diamondin malli olettamuksia1
Diamondin malli - olettamuksia
 • Projektin arvo hankkeen päättyessä on satunnaismuuttuja Y
  • Voi saada arvoja nollasta ylöspäin
   • Y=0 (”kaikki meni”) on mahdollinen, Y ei voi olla negatiivinen
   • E(Y) > R+K
    • K = monitorointikustannus, johon palataan myöhemmin
    • Jakauma on yleisesti tiedossa
  • Y on täysin satunnainen, yrittäjä ei voi vaikuttaa
  • Y ei ole ulkopuolisen helposti havaittavissa
   • Yrittäjä itse havaitsee oman Y:nsä
   • Muut vain kustannuksen K avulla
 • Keskeinen olettamus: on olemassa jokin ei-rahallinen kustannus, joka voidaan yrittäjälle asettaa
  • Maineen menetys, suoranainen rangaistus ym.

K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900

diamondin malli ei monitorointia
Diamondin malli – ei monitorointia
 • Z = summa, jonka yrittäjä maksaa säästäjille periodin loputtua
 • Täytyy olla: E(Z)>R, muuten sijoittajat / säästäjät eivät lähde mukaan
 • Jos projekti epäonnistui täysin (Y=0), Z=0; yrittäjällä ei ole enempää.
 • Yrittäjälle jää Max[Y-Z,0]
 • Z ei välttämättä vakio – voi olla funktio jostain
 • Z voi riippua vain yrittäjän ilmoituksesta:”Y:n arvo oli…”
  • Mistä muusta voisi riippua?
 • Jotta Z > 0, yrittäjällä pitää olla syy myöntää, että projekti ei täysin epäonnistunut
  • Ainoa vaihtoehto: niin kova rangaistus, ettei valehtelu kannata

K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900

diamondin malli ei monitorointia1
Diamondin malli – ei monitorointia
 • Optimaalinen rahoitussopimus:
  • sijoittajille maksetaan projektin päätyttyä hyvitys h, jos yrittäjä ilmoittaa pystyvänsä sen maksamaan
  • lisäksi yrittäjälle rangaistus, joka on h:n ja todella saadun summan Z erotus
   • Ei rangaistusta, jos h maksetaan kokonaan.
   • Ei voi koskaan tulla vastaan tilannetta, jossa yrittäjän kannattaisi valehdella, että tuotto oli pienempi kuin h, yrittäjä ei hyödy valehtelusta mitään
   • Pakko olla: h>R
 • Ongelma: jos tuotto on todella pienempi kuin h, ei ole Pareto-optimi: yrittäjän rangaistus ei hyödytä ketään.
  • Jos Y olisi yleisesti havaittu, hyödyttömän rangaistuksen ongelmaa ei olisi.
 • Sijoittajien ja yrittäjien lukumäärällä ei tässä perusversiossa merkitystä.
  • Jos säästäjien lkm m=1, mikään ei muutu
 • Jos K>>0, on paras vaihtoehto

K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900

diamondin malli ent jos voi monitoroida
Diamondin malli – entä jos voi monitoroida?
 • Useimmissa yrityksissä Y ei liene täysin mahdoton havaita
  • (Ei ole : K >>0)
 • Sijoittajien vaihtoehdot:
  • Ei monitorointia (edellä)
  • Jokainen monitoroi erikseen
  • Delegoidaan monitorointi yhdelle taholle
 • Mikä näistä kolmesta vaihtoehdosta paras?
 • Jos säästäjien lkm m>>0, toinen ei liene kunnollinen vaihtoehto
  • Yksittäinen sijoittaja käyttää monitorointiin summan K, havaitsee Y:n
  • K*m erittäin suuri kustannus
  • Ehkä olisi parempi kuin monitoroinnin puute, mutta varmasti kustannustehoton

K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900

diamondin malli delegoitu monitorointi
Diamondin malli - delegoitu monitorointi
 • Jos m>>0, tehokkainta delegoida monitorointi yhdelle taholle => kustannus vain K*N + kulut jotka aiheutuvat siitä, että monitoroijalla pitää olla insentiivit tehdä työ kunnolla. (menetykset, virheallokaatiot tms odotusarvona)
  • Insentivointikustannus = D = delegointikustannus, jonka arvo määräytyy järjestelyjen ja olosuhteiden mukaan

=> kokonaiskustannus = K+D

 • Monitoroija = välittäjä = pankki
  • Riskineutraali
  • Nettovarallisuus = 0
  • Saa varansa säästäjiltä (=tallettajilta), lainaa eteenpäin, hoitaa monitoroinnin
 • Tästä eteenpäin: säästäjät = tallettajat; monitoroija = pankki
 • Tallettajat havaitsevat, minkä maksun saavat pankilta, mutta eivät havaitse yrittäjien projektien menestystä
  • insentiiviongelma; tallettajat eivät voi havaita, mitä pankki saa yrittäjiltä => pankkiirin kannattaisi fuskata: ”Emme saaneet mitään, päädyimme huonoon maailmantilaan.”

K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900

diamondin malli delegoitu monitorointi1
Diamondin malli – delegoitu monitorointi
 • Pankilla m talletusasiakasta ja N yrittäjäasiakasta
 • Pankki investoi summan K jokaisen yrittäjän monitorointiin => ei Pareto-huononnusta yrittäjien hyödyttömistä rangaistuksista,
  • Yrittäjät maksavat pankille vain rahalla, eivät rangaistuksi tulemalla
 • Sovitaan, että kukin yrittäjä i maksaa pankille hankkeiden jälkeen summan gi = g (yi)
  • Ei voi koskaan olla enemmän kuin projektin toteutunut tuotto
   • Monitoroinnin ansiosta pankki tietää, mikä on yi

=> Pankin kokonaistuotot (ilman kuluja) = G = satunnaismuuttuja, jolla yleisesti tunnettu jakauma, mutta tallettajat eivät tiedä toteutunutta tulemaa edes jälkeenpäin

 • Pankin pitää maksaa tallettajille periodilla 2 odotusarvoisesti vähintään summa NR,
  • Siis: R = riskittömän koron mukainen tuotto + pääoma
  • Ellei tämä ehto täyty, tallettajat eivät tule mukaan

K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900

diamondin malli delegoitu monitorointi2
Diamondin malli – delegoitu monitorointi
 • Tallettajat eivät pysty havaitsemaan pankin voittoa => pankki voi väittää, että ”Melkein kaikkien yrittäjien projektit epäonnistuivat, eikä talletuksia voida maksaa takaisin.”
 • Miten ongelma ratkaistaan?
  • Tallettajille kiinteä korvaus, siten että tuoton odotusarvo = riskitön korko
   • Muuten kiinteä korko, mutta pankin maksukyvyttömyystapauksessa tappioita
   • Talletusten korot eivät riipu pankin voitosta. Miten voisivat, kun tallettajat eivät voittoa havaitse?
   • Johtopäätös: Pankki kannattaa rahoittaa lähinnä velalla, ei osakepääomalla
    • Osakepääoma => rahoittajat määritelmällisesti jakavat tappioita.
  • Asetetaan ei-rahallinen rangaistus, jos tallettajat eivät saa tätä kiinteää korvaustaan
  • Pankin ei koskaan kannata valehdella, että asiakkaiden projektit epäonnistuivat
 • Sama ongelma kuin edellä: ei-rahallinen rangaistus haittaa pankkiiria, ei ex post hyödytä ketään
  • Tässä monitorointikustannus D = rangaistuksen odotusarvo

K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900

diversifiointi ja delegoitu monitorointi
Diversifiointi ja delegoitu monitorointi
 • Sijoittajien ja investoijien lukumäärällä nyt merkitystä
 • Minimivaatimukset pankin elinkelpoisuudelle
  • Tallettajien saatava odotusarvoisesti vähintään R
  • Pankkiirin voiton odotusarvo (ml. rangaistus) >0
  • Yrittäjälle parempi kääntyä pankin puoleen kuin suoraan säästäjien puoleen
 • Pankki, jolla olisi vain yksi asiakas, ei elinkelpoinen
  • Jos asiakas päätyy ongelmiin, pankkiirille sama rangaistus kuin yrittäjälle tulisi, lisäksi monitorointikulut => parempi rahoittaa suoraan siten, että tallettaja monitoroi
 • Jos yrittäjien projektit keskenään korreloitumattomia
  • Diversifikaatioedun vuoksi rangaistuksen odotusarvo / laina-asiakkaiden määrä (N) alenee funktiona N:stä.
   • Jos N erittäin suuri, todennäköisyys, että melkein kaikki menneet huonosti lähes nolla.

Lim D = 0

N→∞ (Paitsi jos yrittäjien projektien onnistumiset voimakkaasti korreloituneita)

   • Jos 200 yrittäjää, ja jokaisen projekti onnistuu 50 % todennäköisyydellä, 130 tai enemmän epäonnistujaa todennäköisyydellä 6,9*10-6
 • Diversifikaatio hyvä, koska vähentää todennäköisyyttä, että jouduttaisiin rangaistukseen, joka ei hyödytä ketään enää ex post
  • Vähän samantapainen ilmiö kuin riskin hajautus osakeportfoliossa, mutta nyt vaikuttaa myös odotusarvoon!
 • Pankkia ei tarvitse monitoroida, sillä:
  • Kaikki tappio yrittäjien monitoroimatta jättämisestä kohtaa vain sitä itseään
  • Tallettajille valehtelu ei kannata; huonon tuleman ilmoittamisesta rangaistaan (mikä tosin on äärimmäisen harvinaista)

K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900

siis asetelma
Siis asetelma

Monitorointikulut = K*yritysten lukumäärä

Jos tallettajat rahoittaisivat suoraan, olisi: K*tallettajienlkm * yritysten lkm

Yritys 1

Pankki

Passiiviset säästäjät

Yritys 2

Yritys 3

Yritys 4

Yritys 5

Pankki monitoroi ja hajauttaa tallettajien puolesta, optimaaliset kannustimet tehdä niin, rangaistusta ei tule juuri koskaan

K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900

rakennelman toimivuudesta
Rakennelman toimivuudesta
 • Kannattaako yrittäjän valehdella pankille epäonnistuneensa?
  • Ei kannata! Valheesta jää kiinni, koska pankki monitoroi.
 • Kannattaako pankin valehdella tallettajalle, että joku yrittäjä epäonnistui?
  • Ei kannata! Ei vaikuta koronmaksuvelvoitteeseen, ja koronmaksuvelvoitteen laiminlyönnistä tulee rangaistus.
 • Onko vilpittömällä pankkiirilla iso riski saada rangaistus huonosta tuotosta?
  • Ei ole, koska velallisia on paljon, ja diversifikaatioedun vuoksi todennäköisyys, että esim. 80 % olisi epäonnistunut, on mitättömän pieni.

K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900

viel diamondin mallista
Vielä Diamondin mallista
 • Makrotaloudelliset tekijät tms => yrittäjien projektien tuottoihin korrelaatiota
 • Makrotekijät usein havaittavissa
  • Korot tms.
  • Havaitaan => voidaan ottaa sopimuksiin näihin liittyviä ehtoja ilman monitorointikuluja.
  • Kannattaako pankin ottaa riski tekijöistä, joissa ei tarvita delegoitua eikä muutakaan monitorointia?
   • Diamondin vastaus: ei kannata. Pankki on monitorointilaitos.
  • Reaalimaailmassa isoja JVK-emittoijia etenkin valtiot, joihin liittyvä riski on lähinnä makrotaloudellista. Teknisesti olisi mahdollista esim. myydä JVK:ita, joissa on niputettuna satojen PK-yritysten lainoja – ei tapahdu.
 • Vielä yksi mallin ennuste: Pankilla tyypillisesti hyvin epälikvidit varat
  • Suhteellinen etevämmyys sellaisten hankkeiden rahoittamisessa, joiden menestys vaikeasti mitattavissa tai arvioitavissa (K suuri).
  • Monitoroinnin tulosta ei voi vakuuttavasti todistaa kenellekään => laina pankin taseesta vaikeasti myytävissä
  • Havainto: Arvopaperistamista tapahtunut, mutta yleensä keskittynyt eriin, joita luultiin (ennen vuotta 2007) käytännössä riskittömiksi
   • Asuntolainat

K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900

miksi osuuspankkeja on
Miksi osuuspankkeja on?
 • Osuustoiminta tavallisempaa pankkitoiminnassa kuin useissa muissa elinkeinoissa, miksi?
 • Banerjee & al (QJE 1994)
 • Osuuspankki optimaalisena ratkaisuna velallisten monitorointiin
  • Etenkin kehitysmaat
 • Alun perin osuuspankeissa asiakkaat = omistajat, tunsivat toisensa
  • informaatioetu?
  • Rangaistus luoton maksamatta jättämisestä helpompi toteuttaa: sosiaalinen halveksinta tms
   • Kuinka liikepankki voisi toimeenpanna sosiaalisen rangaistuksen?
   • Diamondin mallin ongelma liikepankkia ajatellen: mikä on rangaistus enää sen jälkeen, jos yrittäjän kaikki varat menneet?
 • Yhteisössä pula pääomista, ulkopuolella olisi rahoitusylijäämiä, mutta ulkopuolinen ei voi monitoroida lainanottajia
  • Pakko luoda rakenne, jolla yhteisön jäsenillä kannuste tehdä se ulkopuolisen puolesta
 • Esimerkkinä saksalaiset osuuspankit 1800-luvulla, Suomen osuuskassat aikoinaan hyvin samantapaisia

K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900

miksi osuuspankkeja on1
Miksi osuuspankkeja on?
 • Mallittelua
  • Osuuspankissa kaksi jäsentä, kummallakin rahaa
  • Vain toisella mahdollisuus tehdä jokin investointi
  • Toinen saa saman, tasaisen tulon jostain muualta
  • Yhteisössä ei riittävästi pääomia hankkeen käynnistämiseen => pakko saada ulkopuolista rahoitusta, osuuskunta lainaa summan b ulkopuolelta
   • Miten saadaan ulkopuolinen mukaan?
  • Jäsen, joka ei ota lainaa kolmoisroolissa
   • Rahoituksen lähde
   • Takaaja (ollut usein todellisissakin osuuspankeissa), tai vaikka vain paikallinen tallettaja tms
   • Monitoroija
  • Kun rahoitus kerätty, lainaa ottava jäsen valitsee projektin, ei-lainaaja valitsee, kuinka paljon monitoroi
 • Jos projekti epäonnistuu, monitoroijan on maksettava summa L ulkopuoliselle rahoittajalle.
  • Voisi olla pelkkä talletusten menetys

K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900

miksi osuuspankkeja on2
Miksi osuuspankkeja on?
 • Lainanottaja valitsee projekteista, joilla erilaiset onnistumisen todennäköisyydet
  • Epävarmemmat projektit tuottavat paremmin jos onnistuvat, mutta niiden odotusarvoinen tuotto on varmempia huonompi suuren epäonnistumisriskin vuoksi
  • Projektit, joiden tuottojen odotusarvo suurempi, onnistuvat suuremmalla todennäköisyydellä
 • Ei-monitoroidun luotonottajan kuitenkin kannattaisi valita epävarmempi projekti
  • Riski suurelta osin luotonantajalla
   • Jos onnistuu, voitot investoijalle
  • Tästä seuraa: Yhteisön ulkopuolinen luotonantaja ei rahoittaisi suoraan
 • Ei-lainaaja voi vaikuttaa projektin valintaan, asettaa rangaistuksen C korkean riskin projektin valitsemisesta
  • Rangaistus C valitaan ennen projektin valitsemista
 • Ei ole vakuuksia
 • Mitä suurempi on paikallisen rahoituksen tarjoajan riski L, sitä edullisemmin ulkopuolinen lainaaja suostuu rahoittamaan paikallista osuuspankkia
  • Monitoroija asettaa suuremman rangaistuksen
  • Kantaa suuremman osan mahdollisista tappioista
  • Jos monitoroinnin tasoa voi säätää, valitsee tarkemman monitoroinnin

K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900

miksi osuuspankkeja on3
Miksi osuuspankkeja on?
 • Banerjee & al. käyttivät esimerkkinä 1800-luvun Saksan osuuspankkeja, joiden toimintaa arvelivat selittäneensä
 • Osakkaat useissa pankeissa henkilökohtaisesti vastuussa pankkien veloista ulkopuolisille
  • Ollut Suomessakin
 • Ottivat jäseniä vain hyvin pieneltä maantieteelliseltä alueelta, yleensä maaseudulta
  • Osakkaat tunsivat toisensa
 • Olivat erittäin vakaita – ei juuri lainkaan konkurssitapauksia
  • Ei yhtään konkurssia osuuspankissa, jossa jäsenillä rajoittamaton vastuu

K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900

osuuspankit
Osuuspankit
 • Ghatak (Econ J 2000)
  • Itse itsensä muodostanut lainanottajien ryhmä
  • Osuuspankin tai muun luotonottoa varten organisoituneen ryhmän tulee toimia siten, että yhden osapuolen maksuhäiriöt haittaavat muita saman ryhmän velallisia => keskinäinen monitorointi toimii
   • Lainaehtojen vastaisesta toiminnasta jää kiinni, valmiiksi korkeariskinen ei saa lainaa…
  • Yleensä käy niin, että saman riskitason lainanottajat kerääntyvät samaan ”osuuspankkiin”
   • Alhaisen riskin velalliset ehkä maksavat muidenkin tappioita => kiinnostuneempia muiden riskitasosta; eivät lähde samaan osuuspankkiin korkeariskisten kanssa
  • Grameen Bangladeshissa
   • Lainoja ilman vakuuksia köyhille
   • Lainaajien muodostettava ryhmiä, joiden jäsenet vastuussa toinen toistensa veloista
   • Samat korot kuin liikepankeilla

K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900

lainasopimusten suunnittelu
Lainasopimusten suunnittelu
 • HUOM! Nyt EI enää liity siihen, miksi pankkeja on.
 • Joseph E Stiglitz – Andrew Weiss: Credit rationing in marketswithimperfectinformation (AER 1981)
 • Korot screening-välineenä
 • Lainanottajilla erilaiset onnistumisen todennäköisyydet – pankkikaan ei voi havaita
  • Esim. kaksi tyyppiä; korkeariskinen ja matalariskinen
   • Korkeariskisen projekti tuottaa paremmin jos onnistuu, mutta odotusarvo huono, koska hanke yleensä epäonnistuu
 • Pankki saa joko omansa korkoineen tai sen, mitä projekti tuotti, jos yritys ei pysty maksamaan
 • Pankin voiton odotusarvo laskeva funktio asiakkaan projektin riskistä
  • Jos hanke epäonnistuu, luottotappioita
 • Ketkä hakevat lainaa?
  • Korkeampi korko => vähäriskiset asiakkaat eivät enää hae lainaa – vähäriskinen projekti ei korkeiden rahoituskulujen vuoksi kannata, vaikka onnistuisi
  • Korkeariskinen projekti tuottaa yhä onnistuessaan niin paljon, että on rahoituskustannustenkin jälkeen kannattava. Jos epäonnistuu, tappiot jäävät pankille.

K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900

korko ja voitto stiglitz weiss mallissa
Korko ja voitto Stiglitz-Weiss -mallissa

Pankin voiton odotusarvo

Lainakorko r

Kaikki hakevat lainaa

Vain korkeariskiset hakevat lainaa

K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900

stiglitz weiss
Stiglitz-Weiss
 • Entä jos yritys voi valita projektinsa?
  • MoralHazard
  • Pa Ra > PbRb
  • Missä P on alaindeksillä merkityn projektin onnistumistodennäköisyys ja R on projektin tuotto, jos onnistuu
  • a on kansantaloudellisesti parempi projekti
  • Rb>Ra; Jos korkeariskinen sattuu onnistumaan, kannattavampi kuin projekti a
 • Propositio: Jos jollain korkotasolla yritys on indifferentti kahden projektin välillä, koron nostaminen saa sen suosimaan riskipitoisempaa hanketta b
   • Yrityksen voittojen odotusarvot
    • E(∏a) = Pa{Ra-(1+r)L}-(1-pa)C
    • E(∏b) = Pb{Rb-(1+r)L}-(1-pb)C

Missä L = lainasumma ja C = vakuus, jonka yrittäjä menettää epäonnistuessaan

K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900

stiglitz weiss1
Stiglitz-Weiss
 • Propostio jatkuu…
   • E(∏a) > E(∏b) joss

Pa{Ra-(1+r)L}-(1-pa)C > Pb{Rb-(1+r)L}-(1-pb)C

 [PaRa-PbRb]/[Pa-Pb] > (1+r)L –C

Mitä korkeampi korko r, sitä epätodennäköisemmin tämä pätee:

r nostaa oikeaa puolta, ei vaikuta vasempaan.

 • Havaitaan edellisestä lausekkeesta: matalariskisen kohteen (a) kansantaloudellisen edun suhteessa korkeariskisempään tulee korostua, jotta yritys valitsisi matalariskisen kohteen vielä koronnoston jälkeen.

K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900

stiglitz weiss2
Stiglitz-Weiss
 • Intuitio: korkea korko syö matalariskisen kohteen voitot joka tapauksessa, korkeariskinen vielä keskimäärin kannattaa yrittäjälle, sillä oikein hyvällä onnella saadaan huimat tuotot.
 • Siis SW:ssä
  • Adverseselection: korkea korko houkuttelee riskipitoisempia lainaajia
   • Säännöstely luonnollinen tulema pankkialalla: lainat hinnoitellaan niin, että ylikysyntää
  • Moralhazard: korkea korko kannustaa velallisia riskinottoon.

K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900

stiglitz weiss3
Stiglitz-Weiss
 • Olisi olemassa jokin korkotaso, jolla lainojen tarjonta = kysyntä
  • Tämän koron vallitessa pankki nostaisi voittoaan houkuttelemalla lisää matalan riskin lainanhakijoita koronalennuksella
  • Ei olisi pankin optimaalinen valinta
 • Sen sijaan: on olemassa ”säännöstelytasapaino”
  • Kysyntä ylittää tarjonnan
  • Kahdesta oikeastikin samanlaisesta luotonhakijasta toinen saa lainan, toinen ei
 • Korot eivät tasapainota markkinaa, mikä vastaa ”yleistä elämänkokemusta”; kaikki eivät saa lainaa.
 • Yleisemmin: jos lainanottaja ei usko joutuvansa todella maksamaan periaatteessa sovittua korkoa, hän ei sovitusta korosta välitä.

=> Korkeaan korkoon suostuvat velallinen on aina epäilyttävä.

K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900

asiakkaiden valinta
Asiakkaiden valinta
 • Huomattavan monissa pankkiteorian malleissa asiakkaiden tarkkailu ja valinta keskeinen osa mallia

(Jaottelu: Hyytinen, HSE 2000)

 • 1: Informaatioon perustuva valikointi
  • Pankilla suhteellinen etu velallisten riskien tunnistamisessa ja mittaamisessa
  • Yritystutkija = pankin tärkein työntekijä
 • 2: Lainasopimusten sommittelu
  • Sopimusehdot houkuttelevat vain tai etupäässä halutunlaisia asiakkaita
   • Minimivaatimus: houkuttelee enemmän halutunlaisia kuin jokin muu järjestely
  • Esim. Stiglitz-Weiss
  • Vakuuksien vaatiminen

K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900

informaatioon perustuva valikointi
Informaatioon perustuva valikointi
 • Muodostuu ongelmaksi kilpailutilanteessa?
  • ”Lainanantajan kirous”, ThorstenBroecker ”Credit-WorthinessTests and Interbank Competition” (Econometrica 1990)
  • Riippumaton ja itsenäinen luottoarviointi => pankkeja kiertävä huononkin projektin yrittäjä löytää lopulta pankin, joka tekee virhearvion ja antaa lainan
  • Korkeariskinen luotonhakija kiertää pankkeja kunnes lopulta löytää jonkun, joka ei huomaa, kuinka korkea riski on.
   • Mitä enemmän pankkeja, sitä heikompi keskimääräinen luottosalkun laatu, sillä pankki saa paljon lainahakemuksia sellaisilta, jotka hylätty jo monessa paikassa, ei voi tunnistaa tällaisia hakijoita.
  • Huonoriskinen jää ilman lainaa vain, jos tunnistetaan korkeariskiseksi jokaisen pankin itsenäisessä arvioinnissa, mikä on epätodennäköistä, jos pankkeja on paljon
  • Hinnoittelusta tulee erittäin monimutkaista
  • Nollavoittoihin johtava korko sitä korkeampi, mitä useampia pankkeja mukana
   • Kilpailun lisääminen nostaa korkoja! Toisin kuin normaali toimiala!
 • Ongelmaa ei olisi lainasopimusten sommittelussa
  • Pankeilla samat ehdot – jos ei kannata hakea luottoa jostain, ei sitä kannata hakea muualtakaan.
  • Kilpailu ei ongelma

K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900

empiirist evidenssi suomesta
Empiiristä evidenssiä Suomesta
 • Asiakkaiden monitoroinnin merkitys
 • Hyytinen (HSE 2000)
  • Näytteenä 250 suomalaista osuuspankkia 1992-1996
  • Auttavatko konttorit pikemminkin leventämään korkomarginaalia vai välttämään luottotappioita?
  • Vastaus:
   • Pankin konttoriverkoston tiheys ja henkilökunnan määrä ehkäisevät luottotappioita , monitorointia?
   • Ei mitään evidenssiä siitä, että konttoreiden ja henkilökunnan avulla saisi korkeamman koron antolainauksesta => ei tuo markkinavoimaa?
 • Samantapainen tulos Yhdysvalloista (Ergungor, JMCB 2010)
  • Jos matalatuloisella asuinalueella on pankin konttori, asuntolainoja myönnetään enemmän ja matalammalla korolla.
   • Konttori ei siis ainakaan tuo markkinavoimaa, jonka avulla saa korkeampia korkoja

K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900

pankkisuhde
Pankkisuhde
 • Pankki yhteyksissä jatkuvasti samoihin asiakkaisiin
  • Saa jonkin asteisen informaatioedun suhteessa mahdollisiin kilpailijoihin, voi monitoroida halvemmalla
   • Etenkin jos ei julkisia luottorekistereitä
  • Yrityksen arvokkain omaisuus = pankkisuhde?
   • Pankki uskaltaa rahoittaa tuntemaansa asiakasta, sellaisiakin hankkeita, jotka tuottavat vasta kaukaisessa tulevaisuudessa
   • Finanssikriisissä monilla pankeilla tietoinen politiikka suosia pitkäaikaisia, uskollisia asiakkaita
  • Maksuliikenne pankkien informaatiolähteenä?
 • Jos yhdysvaltalainen yritys saa pankista lainan, sen osakekurssi nousi etenkin, jos pankki paikallinen tai ulkomainen (siis ei muualta USA:sta) (Onegna & Roscovan 2009, ECB Workingpaper)
  • Mahdollinen tulkinta: Kansainvälisimmät pankit pätevimpiä, paikallisilla parhaat tietolähteet
 • Riskipitoinen asiakas saa lainaa sitä edullisemmin, mitä enemmän pankilla markkinavoimaa! (Petersen & Rajan, QJE 1995)

K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900

pankkikeskeiset j rjestelm t
Pankkikeskeiset järjestelmät
 • ”Hausbank”
 • Keiretsu
  • Pankki, ja siihen läheisessä yhteydessä olevia yrityksiä
 • Suomikin useiden vuosikymmenten ajan
 • Saksassa ja Japanissa 1990-luvulle saakka vuosikymmenien ajan nopeampi kasvu kuin muissa maissa keskimäärin
  • Ajanjakso, jolloin tiiviit pankkisuhteet auttoivat yrityksiä?

K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900