aeg ja raha n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aeg ja Raha PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aeg ja Raha

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Aeg ja Raha - PowerPoint PPT Presentation


 • 331 Views
 • Uploaded on

Aeg ja Raha. Rahavood, kassavood, cash flows. Raha liikumine mingil kuupäeval ongi rahavoog – Cash flow, CF Rahavood saavad olla negatiivsed (maksan ära) ja positiivsed (makstakse mulle) Rahavoogude suurust ja toimumise tõenäosust saab kirjeldada riskiga. Investeerimise definitsioon.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Aeg ja Raha' - reidar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rahavood kassavood cash flows
Rahavood, kassavood, cash flows
 • Raha liikumine mingil kuupäeval ongi rahavoog – Cash flow, CF
 • Rahavood saavad olla negatiivsed (maksan ära) ja positiivsed (makstakse mulle)
 • Rahavoogude suurust ja toimumise tõenäosust saab kirjeldada riskiga
investeerimise definitsioon
Investeerimise definitsioon
 • Investeering on rahavoogude genereerimine
 • Positiivsed miinus negatiivsed vood annavad tulu
 • Mida kindlamad on rahavood, seda väiksem on investeeringu risk
n ited rahavoogudest

aeg

Näited rahavoogudest …
 • 1-aastane deposiit intressiga 10%
  • (-100;110)
 • 3-aastane võlakiri intressiga 7%
  • (-100;7;7;107)
  • Graafiliselt:
 • Ka aktsia ost on rahavoog
  • Ost (neg. CF); dividend (väike pos. CF); müük (pos. CF)
  • Erisus: investor saab ise valida aega
ja k simused nende kohta
… ja küsimused nende kohta
 • Kui palju pean ma maksma, et tulevikus saada soovitud perioodilisi rahavooge?
 • Millal on õige aeg aktsiat müüa?
 • Kas minu käest küsitud hind mingi tulevase rahavoo eest on õiglane või mitte?
  • Kas võlainstrumendi tootlus on sobiv?
  • Kas ettevõte aktsial on tõusuruumi?
v rreldavus
Võrreldavus
 • Võrreldavuse printsiip: võrdsetel muudel tingimustel valitakse odavam instrument
 • Näide 1: Arnold R. pakub EV võlakirja tootlusega 5% - see on kasulikum, kui hoius intressiga 2.5%
 • Näide 2: Aktsiaturg – valida tuleks odavamaid, perspektiivikamaid, parema juhtkonnaga jne ettevõtteid.
arbitraa
Arbitraaž
 • Arbitraaži printsiip – teenitakse raha ilma ise investeerimata
 • Näide: Nokia aktsia hind New York’is on 16.29$ ja Helsingis 13.32€, 1€=1.2060$; ostes NYSE’lt ja müües HKI’s teenitakse 16.29-13.32x1.206 = 16.29-16.06 = 0.23$ aktsia kohta.
 • Üldiselt eeldatakse, et selliseid võimalusi finantsturgudel pikaajaliselt ei eksisteeri.
veelkord v rreldavusest ja arbitraa ist
Veelkord võrreldavusest ja arbitraažist
 • Olgu Teil 1 miljon krooni ja hoius 5%
 • Lasteaiakaaslane küsib aastaks laenu ja lubab miljoni ka tagasi maksta: Vastus EI, sest pangas teeniks selle ajaga 50 tuhat kr
 • Rikas sõber pakub miljoni laenu intressiga 4%: Vastus JAH, sest pannes selle panka edasi saab riskivabalt aastaga 10 tuhat kr
rahavood ajas
Rahavood ajas
 • Kaks sama suurt, kuid erinevatel ajahetkedel toimuvat rahavoogu ei ole võrdsed
 • Erinevatel ajahetkedel toimuvaid rahavooge saab võrdustada, kui neid korrigeerida intressiga
 • Intressi nimetatakse ka raha ajaväärtuseks.
m isted intressiarvutuses
Mõisted intressiarvutuses
 • Põhiosa (principal) on summa, millele arvutatakse intresse. Üldreeglina on see ka investeeritav summa
 • Intress (interest) on tasu raha kasutamise eest ehk summa, mida teenib põhiosa
 • Intressimäär (interest rate) on suhtarv (protsent), mis näitab kui palju teenib ajaühikus (peaaegu alati 1 aasta) 1 rahaühik
m isted v lakirjadega
Mõisted võlakirjadega
 • Kupong (Coupon) – võlakirja intress. Nimetatakse kupongiks, kuna vanasti olid paberist võlakirjad, kust sai intresse ära rebida
 • Mantel – põhiosa. Kui kupongid olid rebitud, siis jäi mantel, mille eest anti põhiosa
p hiprintsiibid lihtintress
Põhiprintsiibid – Lihtintress
 • Lihtintress (simple interest) – raha kogub intresse proportsioonis aja kuluga
 • Kui põhiosa on 100kr ja intressimäär on 8%, siis:
  • Lõppväärtus on (100 + 0.5 x 8% x 100) = 104, kui tähtaeg on pool aastat
  • Lõppväärtus on (100 + 1 x 8% x 100) = 108, kui tähtaeg on täpselt aasta
  • Lõppväärtus on (100 + 2 x 8% x 100) = 116, kui tähtaeg on kaks aastat
 • Kokkuvõtvalt: L = (1+T x r) x A
p hiprintsiibid liitintress kumulatiivne intress
Põhiprintsiibid – liitintress, kumulatiivne intress
 • Olgu aastane intressimäär r. Investeeringu väärtus aasta pärast P1 on võrdne:

P1 = P x (1+r)

 • Liitintressi point on, et järgmise perioodi põhiosaks võetakse algne põhiosa pluss kogunenud intress ehk raha teenib raha
  • 2.a. pärast on investeeringu väärtus:

P2 = P1 x (1+r) = P x (1+r) x (1+r) = P x (1+r)2

  • N a. pärast on investeeringu väärtus:

PN = P x (1+r)N

intressimaksete sagedus basic
Intressimaksete sagedus - basic
 • Probleem: sama intressimäära number tähendab erinevatel maksesagedustel erinevat saadavat raha
  • Eelnevas näites eeldati, et intressimaksed toimuvad üks kord aastas. Võimalikud on ka pool-aastased, kvartaalsed, igakuised jne maksed
 • Intressimäärade võrdlemiseks tuleb nad viia samale kumuleerimissagedusele või liitmisbaasile
 • Põhiprintsiip: ekvivalentse intressimäära leidmiseks tuleb võrdustada intressisummad
intressimaksete sagedus efektiivne intress
Intressimaksete sagedus – efektiivne intress
 • Liitintressi üldvalem on:

(1+i/n)n

 • n tähendab intressimaksete arvu aastas
  • n=1 – intresse makstakse kord aastas
  • n=2 – intresse makstakse 2 korda aastas
 • Efektiivne intressimäär on mõne muu sagedusega intressimäära teisendus kujule n=1 ehk teisendus kord aastas maksvale intressile

1+re = (1+i/n)n

intressimaksete sagedus n ide
Intressimaksete sagedus - näide
 • Näide 1: kui palju peaks tootma deposiit, et lüüa 2 korda aastas intresse maksva 10% intressiga võlakirja tootlust ehk kui suur on sellise võlakirja efektiivne intress?

(1+rdepo) = (1+0,10/2)2 =>

refektiivne =rdepo =10,25%

intressimaksete sagedus n ide1
Intressimaksete sagedus - näide
 • Näide 2: kui suur on iga kuu intresse maksva 10% tootlusega võlakirja efektiivne intress?

(1+re) = (1+0,10/12)12 =>

refektiivne =rdepo =10,47%

 • Võimalik on leida kuitahes sageli intresse maksva võlakirja efektiivset intressimäära
intressimaksete sagedus lesanne
Intressimaksete sagedus - ülesanne
 • Mida eelistad?
  • US Treasury; Y=7,56%
  • Saksa LV; Y=7,60%
 • Vihje: US Treasury’d maksavad intresse 2 x aastas; Saksa LV võlakirjad 1 x
 • Lahend: UST, sest võrreldav tootlus on:

Ya=(1+7,56%/2)2 – 1 = 7,70%

intressimaksete sagedus l pmata v ike
Intressimaksete sagedus – lõpmata väike
 • Keerukamates teooriates lähendatakse tihti intressimaksete vahelist perioodi nullile ehk toimub pidev kasvatamine
 • Efektiivne intress avaldub:

1 + re = (1+i/∞)∞ = ei

 • 10% pideva kasvatamise efektiivne intress on

1 + re = e0,10 => re = 10,52%

intressimaksete sagedus kokkuv te
Intressimaksete sagedus – kokkuvõte
 • Võlakirja tootlus aasta baasil sõltub sellest, mitu korda ta maksab intresse
 • Võrrelda saab vaid võrreldavaid – erinevate maksesagedustega võlakirjade puhul tähendab tootlus erinevaid asju
 • Mida sagedamini toimuvad intressimaksed, seda suurem on efektiivne tootlus
rahaturu instrumendid
Rahaturu instrumendid
 • Rahaturg - lühikesed (emiteerimisel alla aasta) võlainstrumendid
  • Treasury bills
  • REPO-tehingud
  • Libor, Euribor
  • Deposiit
  • Kommertspaberid
rahaturu instrumendid intressiarvutus
Rahaturu instrumendid – intressiarvutus
 • Rahaturul lähtutakse lihtintressi põhimõttest
 • Kuna tegemist on alla-aastaste instrumentidega on oluline kuidas arvestatakse proportsiooni aastast
 • Maailmapraktikas on kasutusel erinevad päevade arvutamise konventsioonid (day count conventions)
rahaturg konventsioonid
Rahaturg - Konventsioonid
 • Actual/360 – tegelik päevade arv / 360
  • EURO-tsoon, USA, Jaapan, Šveits
  • Eesti
 • Actual/365
  • Suurbritannia
  • Austraalia, Kanada, Uus-Meremaa
 • 30/360
  • Rootsi, Norra
v lainstrumentide ldvalem
Võlainstrumentide üldvalem

CP x Nominal + AI = GP

 • CP – puhashind (Clean Price), protsent nominaalist, noteeritakse börsil
 • AI – kogunenud intress (Accrued Interest), viimasest intressimaksest kogunenud, kuid väljamaksmata intress
 • GP – must hind, koguhind (Dirty Price, Gross Price), makstav rahasumma. Arvutatav kassavoogude NPV’st. Seos tootluse ja puhashinna vahel
v lainstrumentide ldvalem 2
Võlainstrumentide üldvalem 2
 • GP ehk võlakirja eest makstava summat arvutatakse analoogiliselt rahavoogude NPV-ga
kogunenud intressi arvutamine
Kogunenud intressi arvutamine
 • Kogunenud intressi arvutatakse lihtintressi põhimõttel sarnaselt rahaturu instrumentidega
 • Probleem: ajalooliselt on kasutusel mitmed meetodid kogunenud intresside arvutuseks
 • Kogunenud intressi arvutatakse:

AI = P x I x AF

kogunenud intress kogumisfaktor
Kogunenud intress – kogumisfaktor
 • Kogumisfaktor (AF) on osa aastast, mida kasutatakse kogunenud intressi arvutamisel
 • Kogumisfaktorit arvutatakse:

AF = (päevade_loendamise_baas) / (aasta_loendamise_baas)

  • Päevade loendamise baas – päevade arv kahe kuupäeva vahel, kus loendatakse tegelikke päevi kuus või kasutatakse 30-päevalist kalendrikuud
  • Aasta loendamise baas on päevade arv aastas. Kasutatakse kolme meetodit: 365 (fikseeritud), 365 (tegelik) ja 360 päeva aastas
kogunenud intress kogumisfaktor1
Kogunenud intress – kogumisfaktor
 • Kasutusel on neli kogumisfaktori arvutamise meetodit:
  • Tegelikud päevad / 365 (fikseeritud)
  • Tegelik / 365 (tegelik) või Tegelik / tegelik
  • Tegelik / 360
  • 30/360
 • Näide: Mis järgmise võlakirja intress:
   • Põhiosa – 100kr
   • Aastane kupong 10%;
   • Emissioon: 13.01.2000; Lõpptähtpäev: 13.04.2000 (Liitaasta!)
kogunenud intressi arvutamine1
Kogunenud intressi arvutamine
 • Tegelik / 365 (fiks) meetod
  • AF = (kp2-kp1)/365 = 91/365=0,24931506849
  • AI = 100kr x 10% x 0,24931506849 = 2,49kr
 • Tegelik / tegelik meetod
  • AF = (kp2-kp1)/366 = 91/366=0,24863387978
  • AI = 100kr x 10% x 0,24863387978 = 2,48kr
kogunenud intressi arvutamine2
Kogunenud intressi arvutamine
 • Tegelik / 360 meetod
  • AF = (kp2-kp1)/360 = 91/360=0,252777777778
  • AI = 100kr x 10% x 0,252777777778 = 2,78kr
 • 30 / 360 meetod
  • Kõige keerulisem meetod – eeldab, et igas kuus on täpselt 30 päeva
  • AF = (kp2 - kp1{30 päeva kuus}) /360 = 90/360 = 0,25
  • AI = 100kr x 10% x 0,25 = 2,50kr
konventsioonid
Konventsioonid

*Võeti kasutusele peale üleminekut Eurole

** Oli kasutusel enne Eurot. Mõningaid bonde ei muudetud

v lakirjaarvutuse meelespea
Võlakirjaarvutuse meelespea
 • Rahaturul on erinevatel valuutadel erinev kogumisbaas – GBP ja EUR intress ei ole samad, kuigi intressimäärad võivad olla
 • Ainult tootluse järgi ei saa võlakirja osta – peab teadma, millise sagedusega liitintressi kasutatakse
 • Kogunenud intressi arvutamisel on oluline millist kogumisfaktorit kasutatakse