yhteiskunnalliset yritykset palveluntuottajina mahdollisuus vai mahdottomuus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Yhteiskunnalliset yritykset palveluntuottajina - mahdollisuus vai mahdottomuus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Yhteiskunnalliset yritykset palveluntuottajina - mahdollisuus vai mahdottomuus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Yhteiskunnalliset yritykset palveluntuottajina - mahdollisuus vai mahdottomuus - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Yhteiskunnalliset yritykset palveluntuottajina - mahdollisuus vai mahdottomuus. Vanhustyön vastuunkantajat Saumaton yhteistyö vanhustenhoidossa 13.10.2011 Projektipäällikkö Outi Teittinen Koukkuniemi 2020-hanke. Koukkuniemi 2020-hanke

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Yhteiskunnalliset yritykset palveluntuottajina - mahdollisuus vai mahdottomuus' - kamali


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
yhteiskunnalliset yritykset palveluntuottajina mahdollisuus vai mahdottomuus

Yhteiskunnalliset yritykset palveluntuottajina- mahdollisuus vai mahdottomuus

Vanhustyön vastuunkantajat

Saumaton yhteistyö vanhustenhoidossa

13.10.2011

Projektipäällikkö Outi Teittinen

Koukkuniemi 2020-hanke

slide2

Koukkuniemi 2020-hanke

Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

slide3

Hankkeen tavoitteet

 • Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon palvelutuotantoon
 • kartoitetaan mahdollisuudet perustaa yhteiskunnallinen yritys Suomessa
 • selvitetään soveltuminen kunnallisten palvelujen tuottamiseen
 • selvitetään erilaiset omistus- ja yhtiömallit
 • henkilöstön kannustaminen ja valmennus yritystoimintaan tavoitteena henkilöstön omistaman yrityksen perustaminen
 • Koukkuniemen johtamisen, toiminnan ja organisaation kehittäminen
 • tuetaan Koukkuniemen vanhainkodin toiminnallista muutosta nykyisestä laitoshoidosta kohti avopalvelua ja tehostettua palveluasumista
 • henkilöstön osallistaminen/voimaannuttaminen ja palkitsemisjärjestelmät
 • uusien palvelutuotantokonseptien rakentaminen ja tuottavuuden kehittäminen
 • kumppanuuteen perustuvan avoimen kehittämiskulttuurin luominen
 • verkostomaisen palvelutuotannon kehittäminen
 • johtamisen rakenteiden ja strategisen johtamisosaamisen kehittäminen
 • Vaikuttavuuden kehittäminen palveluiden hankinnassa
 • vaikuttavuuteen perustuvat hankintamallit
 • erilaiset hankintamallit
 • bonus/sanktiomallit
slide4

Palvelujen järjestämisen vaihtoehtoja Koukku-niemen alueella

Tilaaja(lautakunta)

hankintalain mukainen

kilpailutus + sopimus

sopimus

3

Kaupungin ulkopuolinen

palvelutuottaja

Kaupungin

oma

palvelu-

tuotanto

2

Markkinoilla

toimiva

yritys/yhdistys

Perustettava

yhteis-

kunnallinen

yritys

1

Kehittämiskumppanuus

ik ihmisten palvelujen nykytila
Ikäihmisten palvelujen nykytila

Lähteet: Sosiaali- ja terveysministeriö 2008 ja Tampereen kaupunki Talsa/Tietula

slide7

Ikäihmisten palveluiden tavoitteita Tampereella

 • mahdollistaa yhä useamman kuntalaisten kotona tai kodinomaisessa ympäristössä asuminen – kotona asumista tukevat palvelut
 • vuoteen 2012 mennessä yli 75-vuotiaista ikäihmisistä 91 % asuu kotona, vähintään 4 % tehostetussa palveluasumisessa ja enintään 5 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa
 • Haasteet mm. :
  • palvelurakenteen muutos laitoshoidosta kotona asumisen tukemiseen ja eri puolille kaupunkia sijoittuvaan tehostettuun palveluasumiseen
  • ennaltaehkäisevien palvelujen vahvistaminen
  • palveluverkon sopeuttaminen lisääntyvään palvelutarpeeseen
  • Koukkuniemen alueen sekä muiden asuin- ja hoitoyksiköiden kehittäminen painottaen kodinomaisuutta ja elämänkaariasumista
  • vanhustyön houkuttelevuuden lisääminen, jotta työvoiman saatavuus taataan
slide8

Ikäihmisten määrän kasvu Tampereella

* Ennuste laskettu vain vuosille 2010, 2015, 2020, 2025 ja 2030; ei vuosittain.

Lähde: Väestösuunnite 2010, Tampereen kaupunki Talsa/Tietula

slide9

Ikäihmisten määrän suhteellinen muutos Tampereella

Tampereen kaupungin väestösuunnite, Tietula

slide14

v. 2017-

v. 2017-

v. 2015

v. 2017-

v. 2020-

v. 2017-

v. 2020-

v. 2012-2013

v. 2020-

slide15

Koukkuniemen palveluntuottajat

 • kaupunki luo Koukkuniemen alueella tuotettavien asumispalveluiden hankinnassa jatkossa aktiivisesti erilaisia palveluiden hankintatapoja ja mahdollistaa uudella tavalla organisoituvien toimijoiden ja yritysmallien syntymisen.
 • kaupunki järjestää Jukola-talossa ja sen lisäosassa tuotettavat palvelut esimerkiksi kaupungin henkilöstön perustamalta yhteiskunnalliselta yritykseltä, joka tuottaisi kyseiseen yksikköön suunnitellut palvelut kohdistaen vähintään puolet taloudellisesta voitostaan toimintansa ja palveluiden kehittämiseen sekä sitä kautta myös yhteiskunnan eheyttämiseen.
 • Koukkuniemen alueelle kehitetään siellä toimivien palveluntuottajien yhteistyöhön ja yhteiseen toiminnan kehittämiseen pohjautuva kumppanuusmalli, johon kaikkien palveluntuottajien edellytetään osallistuvan – tavoitteena on parhaiden käytänteiden tehokas leviäminen ja toimintojen vaikuttavuuden läpinäkyvyys ja vertailumahdollisuuksien luominen.
mik on yhteiskunnallinen yritys
Mikä on yhteiskunnallinen yritys
 • Liiketoimintamalli:
  • jonka tavoitteena on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen ja yhteiskunnallisten ongelmien ratkaiseminen
  • tämän saavuttamiseksi yritys käyttää voitostaan enemmän kuin puolet tavoitteensa ja toiminta-ajatuksensa edistämiseen
yhteiskunnallisen yrityksen toimintatapa
Yhteiskunnallisen yrityksen toimintatapa

Voitonjaon

kohdistaminen/

rajoittaminen

Sidosryhmä-

yhteistyö

Läheisyys

paikallisuus

Osallistava

yrityskulttuuri

Yhteiskunnallinen

yritys

Yhteiskunnallinen

tavoite

Avoimuus,

läpinäkyvyys

Liiketoiminnallinen

tavoite

Lähde: Yhteiskunnallinen yritys –luova ja yhdistävä toimintatapa, Yhteinen yritys-hankkeen julkaisu

yhteiskunnallisen yrityksen mahdollisuudet
Yhteiskunnallisen yrityksen mahdollisuudet
 • säätiöiden, järjestöjen ja yhdistysten yhtiöittämä liiketoiminta
 • uuden tyyppistä yrittäjyyttä hakevat yrittäjät, joiden arvomaailmaan perinteinen yrittäjyys ei sovellu
 • henkilöstön perustamat yritykset julkisessa palvelutuotannossa
 • pk-yritykset, joiden toiminnassa arvopohjaisuus ja yhteiskunnallinen merkityksellisyys ja tavoitteet korostuvat jo tällä hetkellä

lähde: Yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallin kehittäminen. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 4/ 2011

yhteiskunnalliset yritykset palveluntuottajina
Yhteiskunnalliset yritykset palveluntuottajina
 • Palvelujen järjestäjän näkökulmasta yhteiskunnallinen yritys on yksi mahdollisuus muiden joukossa uudistaa palvelutuotantoa kohti monituottajamallia
 • Palvelujen kehittämisen kannalta voiton kohdentaminen yhteiskunnallisen tavoitteen mukaisen toiminnan kehittämiseen on kiinnostava asia – innovaatiot ?
 • Asiakkaan näkökulmasta laajentavat palveluiden valintaperustaa – lisäarvo?
yhteiskunnallinen tavoite
Yhteiskunnallinen tavoite
 • Hyväntekeväisyyslaki (Iso-Britannia)

Esim.

  • köyhyyden vähentäminen
  • koulutuksen edistäminen
  • terveyden edistäminen
  • kansalaisaktiivisuuden kehittäminen
  • taiteiden, tieteiden, kulttuurin edistäminen
  • heikossa asemassa olevien tilanteen parantaminen (nuoret, ikäihmiset, köyhät)
  • Ihmisoikeuksien parantaminen, tasa-arvoisuuden edistäminen
  • > edellyttää yhteiskunnallista keskustelua siitä, mikä on yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa
yhteiskunnallinen hyv
Yhteiskunnallinen hyvä?
 • Yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen julkisissa hyvinvointipalveluissa
  • sosiaali-, terveys- ja hoivapalvelut
  • kuntoutus
  • koulutus
  • sosiaalinen asuminen
  • köyhyyden vähentäminen
  • ympäristönsuojelu
  • heikommin menestyvien alueiden kehittäminen

Lähde: Yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallin kehittäminen. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 4/ 2011

tem n kanta yhteiskunnalliseen yritt jyyteen 1 2
TEM:n kanta yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 1/2

Työ- ja elinkeinoministeriön raportti: Yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallin kehittäminen (18.02.2011)

 • yhteiskunnallinen yritys ei ole yritystoiminnan juridinen muoto vaan liiketoimintamalli, jonka toiminnan tavoitteet ovat yhteiskunnallisia ja ne ohjaavat kaikkea yrityksen toimintaa
 • ei pyri voittonsa maksimointiin vaan tavoitteensa mukaisen yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen
 • mahdollisesta voitosta pääosa käytetään yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen, joko kehittämällä omaa toimintaa tai muulla tavoin
 • toiminnan yhteiskunnalliset vaikutukset on kyettävä osoittamaan
 • soveltuvimmat yritysmuodot ovat osakeyhtiö ja osuuskunta
 • toimivat markkinoilla samoilla lähtökohdilla kuin muutkin yritykset, ei erillisiä etuja tukien tai verohuojennusten muodossa
 • ”julkisen järjestämisvastuun piiriin kuuluvien palvelujen tuottaminen soveltuu hyvin YY:n liiketoiminnan ytimeen”
 • yhteiskunnallisen yrityksen toimintamalli ei korvaa sosiaalista yritystä, vaan on käsitteenä laajempi
tem n kanta yhteiskunnalliseen yritt jyyteen 2 2
TEM:n kanta yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 2/2

Raportin toimenpide-ehdotukset:

 • käynnistetään yhteiskunnallisen yrityksen liiketoimintamallin kehittämishanke, työn painopisteinä julkisen palvelutuotannon uudistaminen sekä järjestöjen ja yritysten verkostoituminen palvelutoiminnan kehittämiseksi
 • käynnistetään työ yhteiskunnallisen yrityksen liiketoimintamallia kuvaavan merkin käyttöön ottamiseksi
 • kannustetaan kuntia kehittämään hankintakriteerejään
 • selvitetään yhteiskunnallisten yritysten mahdollisuus osallistua työmarkkinoille integrointiin, työllistymistä edistäviä palveluja kehitettäessä otetaan huomioon yhteiskunnallisen yrityksen toimintamalli
slide25

Yhteiskunnallinen yritys

”Vahakangas, soppaa ja sympatiaa”

slide26

v. 2017-

v. 2017-

v. 2015

v. 2017-

v. 2020-

v. 2017-

v. 2020-

v. 2012-2013

v. 2020-

miss menn n
Missä mennään?
 • Tavoitteena henkilöstöomisteisen yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen
  • kiinnostuneita noin 10 hlöä, joista osa on Koukkuniemestä, osa kaupungin muista yksiköistä, muutama kaupungin ulkopuolelta
  • sairaanhoitajia ja lähihoitajia vaihtelevalla työkokemuksella ja taustalla esim. 30 vuotta Koukkuniemessä, osalla taustalla työskentelyä sekä julkisella että yksityisellä puolella, joukossa on myös kokemusta kahvilanpidosta Lissabonissa sekä erilaisista taideterapiamuodoista
  • yhteinen tavoite: yksilöllinen ja ihmislähtöinen hoivapalvelu
  • liiketoimintasuunnitelma on valmisteilla
  • toiminta alkaa vuoden 2013 aikana tai jos sopivat tilat löytyvät aikaisemmin
suunnittelun haasteita
Suunnittelun haasteita
 • Epäilevä asenne yhteiskunnallista yritystä kohtaan
  • oma organisaatio, ammattijärjestöt, yrittäjäjärjestöt, henkilöstö
 • Hankinnan toteutus
  • kilpailutus, suorahankinta, t&k, …
 • Potentiaalisten yrittäjien löytäminen
  • asenne, osaaminen, riskinottokyky
k yt nn n toteutus
Käytännön toteutus?
 • Hankintavaihtoehdot:
  • hankintalain mukainen t&k-hanke (3 vuotta)
  • palvelusetelituottajaksi hakeutuminen
 • T&K-hanke
  • selvittää kokeilun kautta yhteiskunnallisen yrityksen soveltuvuutta kunnallisten palvelujen uudistajaksi
  • palveluna ryhmäkotimuotoinen palveluasuminen ikäihmisille
  • testata alueellista mallia tukipalveluiden järjestämiseen
  • suunnitelmana myöntää kaupungin henkilökunnalle työloma tutkimus- ja kehittämishankkeen ajaksi
slide30

Miksi yhteiskunnallinen yritys?

 • Antaa henkilöstölle mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa palvelut omaa asiantuntemustaan hyödyntäen – ruohonjuuritasolla paras asiakastuntemus
 • Mahdollistaa palveluinnovaatiot
 • Kannustaa myös kaupungin omaa tuotantoa kehitystyössä
 • Toteuttaa kaupungin monituottajamallia ja luo vaihtoehtoisen tavan tuottaa hyvinvointipalveluja
 • Toimii mahdollisesti pilottina myös muille palveluille
 • Toimii paikallisesti – tuottaa hyvää tamperelaisille
mit uutta
Mitä uutta?
 • Joustava toimintapa, henkilöstön vaikutusmahdollisuudet, laaja omistuspohja sekä motivaatio yhteiskunnallisesta päämäärästä mahdollistavat palvelujen tuottamisen uudella tavalla
 • Kuntalaisen valinnanvapauden kasvaessa myös kiinnostus siitä, että mitä on yrityksen ’oven takana’ kasvaa, toiminnan halutaan olevan kestävällä tavalla hyvä
 • Kannustaa myös kaupungin omaa tuotantoa kehitystyössä
 • ’Pehmeämpi’ vaihtoehto ulkoistamiselle?
 • Yhteinen päämäärä julkisen sektorin kanssa, halutaan tuottaa hyvinvointia, ei kasvattaa voittoa
slide32

”Itse pidän tärkeänä, että työntekijä joutuu ottamaan

uudella tavalla vastuuta, joten uskoisin sitoutumisen

työhön paranevan. Sitoutunut työntekijä hoitaa yksilöllisesti

asukkaita, eikä koe, aina, työtään raskaana.

Yhteiskunnallinen puoli on se, että kertyviä varoja käytetään yleishyödylliseen toimintaan eli ns. pieni ihminenkin pääsee tätä kautta osaltaan auttamaan muidenkin kuin itsensä hyvinvointia.” (tuleva yrittäjä)

Lisätietoa:

outi.teittinen@tampere.fi

www.tampere.fi/koukkuniemi2020