Lov k jako ob an st tu
Download
1 / 9

- PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

ČLOVĚK JAKO OBČAN STÁTU. Mgr. Michal Oblouk. OBČAN STÁTU. občan je člověk, který patří do určitého státu (obce), je jeho příslušníkem být občanem státu znamená, mít vůči němu určitá zvláštní práva a povinnosti, které nemají druzí lidé (cizinci): státní občanství – příslušnost

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kalona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Lov k jako ob an st tu

ČLOVĚK JAKO OBČAN STÁTU

Mgr. Michal Oblouk


Ob an st tu
OBČAN STÁTU

 • občan je člověk, který patří do určitého státu (obce), je jeho příslušníkem

 • být občanem státu znamená, mít vůči němu určitá zvláštní práva a povinnosti, které nemají druzí lidé (cizinci):

 • státní občanství – příslušnost

 • občanská práva a povinnosti – jsou uvedené v Ústavě ČR, Listině základních práv a svobod a Zákoně o státním občanství

 • úředním dokladem státního občanství je průkaz totožnosti – v ČR občanský průkaz, cestovní pas, příp. osvědčení (potvrzení) o státním občanství ČR

 • Češi jsou také občany Evropské unie


Nab v n st tn ho ob anstv
NABÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ

 • narozením– je-li alespoň jeden z rodičů občanem České republiky

 • osvojením– je-li alespoň jeden z osvojitelů občanem České republiky

 • nalezením na území České republiky – neprokáže-li se, že dítě získalo narozením státní občanství jiného státu

 • určením otcovství – nemanželské dítě cizinky nebo ženy bez státního občanství se stává občanem České republiky, pokud je otec státním občanem České republiky

 • udělením– cizinci musí splnit tyto podmínky: 5 let trvalý pobyt, propuštění ze státního svazku cizího státu, 5 let čistý trestní rejstřík, znalost češtiny

  „Slibuji na svou čest věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat všechny zákony a jiné obecně závazné právní předpisy. Slibuji, že budu plnit všechny povinnosti státního občana České republiky.“


Pozb v n st tn ho ob anstv
POZBÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ

 • prohlášením– státní občan České republiky pobývající v zahraničí, který současně vlastní státní občanství jiného státu, se může českého státního občanství vzdát prohlášením před zastupitelským úřadem ČR; rodiče se mohou vzdát státního občanství i pro své děti

 • nabytím cizího státního občanství – s výjimkou případů, kdy k nabytí cizího občanství dojde v souvislosti s uzavřením manželství nebo narozením dítěte, pozbývá státní příslušník ČR české občanství okamžikem, kdy na vlastní žádost nabyl cizí státní občanství

 • nikdo nemůže být zbaven státního občanství proti své vůli


P r pojm
PÁR POJMŮ…

 • BIPOLITA – dvojí občanství

 • APATRIDA – člověk bez státního občanství, bezdomovec v právním smyslu

 • MIGRACE- pohyb obyvatelstva, při němž dochází ke změně bydliště uvnitř státu či států, kde jsou podobné či stejné ekonomické podmínky či platí podobné či stejné politické či náboženské zákony

 • EMIGRACE – vystěhování obyvatelstva (lidé mají na vybranou, pokud ne, jedná se o vyhnanství)

 • IMIGRACE – přistěhování obyvatelstva, pohyb přes hranice státu či států, kde jsou podobné či stejné ekonomické podmínky či platí podobné či stejné politické či náboženské zákony do státu, v němž jsou podmínky z některého zmíněného důvodu výrazně výhodnější

 • REEMIGRACE - pohyb obyvatel, který zahrnuje emigraci a zpětnou imigraci


Pr va ob an r
PRÁVA OBČANŮ ČR

 • jsou zaručena Listinou základních práv a svobod

 • rozhodovat o důležitých politických, ekonomických, sociálních, kulturních a dalších otázkách

 • volit

 • založit politickou stranu

 • svoboda myšlení a náboženského vyznání

 • svobodně vyjadřovat svůj názor

 • na stávku a demonstraci

 • možnost hlasovat o určitých otázkách v referendu

 • vykonávat jakoukoli veřejnou funkci

 • na poskytnutí pomoci, ztratí-li bez vlastní viny možnost živit sebe a svou rodinu

 • na pravidelné dávky starobního důchodu

 • na dávky sociální pomoci státu

 • na bezplatné školné

 • na ochranu na území cizího státu


Povinnosti ob an r
POVINNOSTI OBČANŮ ČR

 • znát a dodržovat zákony

 • platit daně a poplatky

 • absolvovat povinnou školní docházku

 • být pojištěn na základě Zákona o nemocenském pojištění

 • být pojištěn u některé z veřejných zdravotních pojišťoven


Pr va ob an eu
PRÁVA OBČANŮ EU

 • právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států

 • právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu a v obecních volbách v členském státě, v němž mají bydliště, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu

 • na území třetí země, kde členský stát, jehož jsou státními příslušníky, nemá své zastoupení, právo na diplomatickou a konzulární ochranu kterýmkoli jiným členským státem

 • petiční právo k Evropskému parlamentu

 • právo obracet se na evropského veřejného ochránce práv

 • právo obracet se na orgány a poradní instituce Unie v jazyce členských zemí a obdržet odpověď ve stejném jazyce


Zdroje
ZDROJE

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_ob%C4%8Danstv%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky

 • http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Migrace

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Danstv%C3%AD_Evropsk%C3%A9_unie