FIL medlemsmøde torsdag 10. januar 2013
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

FIL medlemsmøde torsdag 10. januar 2013 Orientering om arbejdet med Lyngby Idrætsby. FIL medlemsmøde torsdag 10. januar 2013. Oversigt over de forskellige dele af projekt Lyngby Idrætsby Status på de enkelte delprojekter Økonomi Foreløbig tidsplan for projekt Lyngby Idrætsby

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kaiya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Fil medlemsm de torsdag 10 januar 2013 orientering om arbejdet med lyngby idr tsby

FIL medlemsmøde torsdag 10. januar 2013

Orientering om arbejdet med Lyngby Idrætsby


Fil medlemsm de torsdag 10 januar 2013
FIL medlemsmøde torsdag 10. januar 2013

 • Oversigt over de forskellige dele af projekt Lyngby Idrætsby

 • Status på de enkelte delprojekter

 • Økonomi

 • Foreløbig tidsplan for projekt Lyngby Idrætsby

 • Information om projektet og dialog med interessenter

 • Spørgsmål – også gerne undervejs!


Det f rdige lyngby idr tsby projekt best r af f lgende dele
Det færdige Lyngby Idrætsby-projekt består af følgende dele

 • Modernisering af det eksisterende opvisningsstadion til fodbold, så kravene til et superligastadion opfyldes

 • Reetablering af de atletikfaciliteter, som fjernes i forbindelse med arbejdet med opvisningsstadion

 • Breddeidrætsfaciliteter og administrationsbygninger:

  • Omklædningsfaciliteter, klub- og samværsfaciliteter som erstatning for de skimmelsvampramte lokaler

  • Styrketræningsfaciliteter for foreningerne på stadion

  • Modernisering af café- og ankomstområde

  • Opførelse af ny Multihal

  • Administrations- og mødelokaler samt depoter og værksted

 • Lyngby Svømmehal:

  • Modernisering af omklædningsfaciliteter

  • Nyt varmtvandsbassin

 • Kommunale institutioner:

  • Idrætsdaginstitution

  • Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole og 10. klassecenter


N gleord i arbejdet med lyngby idr tsby
Nøgleord i arbejdet med Lyngby Idrætsby dele

 • Optimal udnyttelse af faciliteterne – flest mulige brugere i flest mulige timer af døgnet

 • Fleksibilitet i anvendelse af faciliteterne – lokaler, der kan anvendes til flere formål

 • Tidssvarende faciliteter og et moderne udtryk

 • Sammenhæng mellem funktionerne

 • Rammer for fællesskab

 • Gode muligheder både for foreninger, institutioner og selvorganiseret idræt

 • Bygge for nutiden, gøre plads til fremtiden


Fil medlemsm de torsdag 10 januar 2013 orientering om arbejdet med lyngby idr tsby

Bueskydning dele

Atletik

Varmtvandsbassin

Ny vesttribune og opvisningsbane

Modernisering af café og ankomstområde

Boksning, dans, motion

Multihal, styrketræning, klubfaciliteter, administration

Eksisterende bygninger

Etape 1 + 2 (Opvisningsstadion, atletik og breddeidrætsfaciliteter)

Etape 3 (Kommunale institutioner)

Byggefelter i helhedsplan (hvor der kan bygges til i senere faser)

Kommunale institutioner – Idrætsbørnehave og LTU


Fil medlemsm de torsdag 10 januar 2013 orientering om arbejdet med lyngby idr tsby
Modernisering af det eksisterende opvisningsstadion til fodbold, så kravene til et superligastadion opfyldes

Første etape omfatter:

 • De eksisterende løbebaner omkring opvisningsbanen fjernes

 • Opvisningsbanen rykkes mod øst og nedgraves, og der ilægges varme og dræn

 • Den eksisterende vesttribune nedrives og der opføres en ny vesttribune med 3000 overdækkede siddepladser samt de nødvendige faciliteter til sikkerhed og presse samt toiletter, boder og depoter

  Status og næste skridt:

 • Lokalplanen for vesttribunen og opvisningsbanen er vedtaget.

 • Arbejdet sendes i udbud i januar.

 • Etape 1 bygges i perioden marts – september 2013.

 • I lokalplanen for Lyngby Idrætsby udlægges der byggefelter til senere etaper af opvisningsstadion (endetribuner og ny østtribune.)


Reetablering af atletikfaciliteter
Reetablering af atletikfaciliteter fodbold, så kravene til et superligastadion opfyldes

Status og næste skridt:

 • Løbebanerne og øvrige atletikfaciliteter fjernes som led i arbejdet med opvisningsbanen.

 • Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der genetableres faciliteter til atletikudøverne på arealet langs kolonihaverne.

 • Arbejdet med reetablering af atletikfaciliteterne forventes igangsat i foråret 2013 og afsluttet i efteråret 2013.

 • Trongården IF samarbejder med Lyngby-Taarbæk Kommune om alternative træningsmuligheder i byggeperioden.


Breddeidr tsfaciliteter og administrationsbygninger
Breddeidrætsfaciliteter og administrationsbygninger fodbold, så kravene til et superligastadion opfyldes

Projektet omfatter:

 • Erstatning for de faciliteter, der er nedrevet som følge af skimmelsvamp (omklædningsrum, skyttefaciliteter, styrketræningsfaciliteter, administrationsfaciliteter, klubfaciliteter)

 • Ny multihal

 • Modernisering af café- og ankomstområde

  Status og næste skridt:

 • De skimmelsvampramte bygninger er revet ned.

 • De indvendige ombygninger sættes i gang snarest muligt i 2013

 • I foråret 2013 laves der lokalplan for hele Lyngby Idrætsby. Heri indgår ny multihal, varmtvandsbassin og kommunale institutioner. Efter lokalplanen er vedtaget, kan bygninger af nye faciliteter sættes i gang.

 • Foreninger og FIL inddrages i planlægningen


Lyngby sv mmehal
Lyngby Svømmehal fodbold, så kravene til et superligastadion opfyldes

Projektet omfatter:

 • Modernisering af omklædningsfaciliteter – etablering af familieomklædningsrum og modernisering af de eksisterende baderum.

 • Nyt varmtvandsbassin og areal til afdeling med sauna og dampbad.

  Status og næste skridt:

 • Modernisering af omklædnings- og badefaciliteter går i gang i foråret 2013.

 • Arbejdet med varmtvandsbassin indgår i helhedsplanen for Lyngby Idrætsby og igangsættes, når lokalplanen er vedtaget.


Kommunale institutioner
Kommunale institutioner fodbold, så kravene til et superligastadion opfyldes

Projektet omfatter:

 • Idrætsdaginstitution med plads til 100 0-6 årige børn

 • Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole og 10. klassecenter

 • Institutionerne tænkes placeret i den sydlige ende af opvisningsparken med udearealer mod Badeparken

  Status og næste skridt:

 • Institutionerne indgår i den samlede plan for Lyngby Idrætsby, som der laves lokalplan for i foråret 2013.

 • Institutionerne bygges i 2014 og 2015.


Lyngby idr tsby konomi budget i alt 2013 16 afrundet
LYNGBY IDRÆTSBY – ØKONOMI fodbold, så kravene til et superligastadion opfyldesBudget i alt 2013-16 (afrundet)


Lyngby idr tsby forel big tidsplan
Lyngby Idrætsby - foreløbig tidsplan fodbold, så kravene til et superligastadion opfyldes

2013: Opvisningsbane og vesttribune

 • Januar - februar: Udbud af opvisningsstadion

 • Marts – maj: Nedrivning af vesttribunen

 • Maj – august: Banen omlægges.

 • Maj – september: Bygning af ny vesttribune

  2013: Atletikfaciliteter

 • Forår-sommer: Reetablering af faciliteter til atletikudøvere

  2013-14: Breddeidrætsfaciliteter og kommunale institutioner

 • Januar – februar 2013: Udarbejdelse af lokalplan

 • Forår 2013: Lokalplan i høring

 • Efterår 2013: Udbud af arbejdet

 • Efterår 2013/Forår 2014: Byggestart på etape 2


Information om projektet og dialog med interessenter
Information om projektet og dialog med interessenter fodbold, så kravene til et superligastadion opfyldes

 • WWW.Lyngbyidraetsby.ltk.dk hvor der findes oplysninger om politiske beslutninger, skitseprojekter, planarbejdet med mere

 • Nyhedsbreve, som udsendes cirka hver anden måned til idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Kommune. Nyhedsbrevet lægges også på hjemmesiden

 • Foreninger og andre interessenter inviteres til borgermøde i forbindelse med høring af lokalplan for Lyngby Idrætsby

 • Foreninger og andre interessenter inviteres til dialog om enkeltdele af projektet

 • Alle interesserede er velkomne til at henvende sig til projektgruppen med spørgsmål